Ką Rūta Vanagaitė papasakojo KGB agentui „Skvorec“?


Ką Rūta Vanagaitė papasakojo KGB agentui „Skvorec“?

 

KGB agentas „Skvorec“ („Varnėnas“), 1985 m. lankydamasis Suomijoje, susitiko su Rūta Vanagaite-Viman, kuri buvo ištekėjusi už suomio ir tuo metu gyveno Suomijoje, ir iš R.Vanagaitės sužinojo KGB ypač reikšmingos informacijos. Apie tai byloja Lietuvos Ypatingajame archyve esantis KGB agento „Skvorec“ 1985 m. lapkričio 10 d. agentūrinis pranešimas, kurį priėmė LTSR KGB 5 tarnybos 2 skyriaus 2 poskyrio vyr.oper.įgaliotinio majoras Smirnovas.

 

Vanagaite

Prieštaringai vertinamos knygos autorė Rūta Vanagaitė sovietmečiu kurį laiką gyveno Suomijoje. KK nuotr.

Į Suomiją – su KGB užduotimi

KGB agentas „Skvorec“ (vienas gamtos, o ypač paukštelių mylėtojas, turbūt dėl to ir pasirinko KGB slapyvardį „Varnėnas“) Suomijoje lankėsi nuo 1985 m. rugsėjo 26 d. iki spalio 23 d. Kelionė neva privati – išvyko Suomijos gamtos apsaugos asociacijos kvietimu.

Tačiau, kaip matosi iš KGB agento „Skvorec“ agentūrinio pranešimo, gamtos mylėtojas iš Lietuvos į Suomiją vyko su KGB užduotimi: surinkti informaciją apie taip vadinamą „Pasaulio kruizą“ ir atlikti kitus suplanuotus kontržvalgybos darbus. Uždavinys: kaip ir anksčiau, objektas DOR „Čiužoj“ („Svetimas“).

Agentūrinis pranešimas prasideda kelionės aprašymu: KGB agentas „Skvorec“ į Suomiją išvyko iš Leningrado traukiniu Leningradas-Helsinkis. Traukinio kupe važiavo su Australijos piliete Lynn Ainsworth, kuri TSRS lankėsi kaip turistė. Į kupe nuolat užeidavo JAV pilietė Ann Cooper Penning, kuri dirbo JAV kongrese juriste ir kuri, pasak australės, yra labai turtinga.

„Pasienyje iš Ann Cooper Penning konfiskavo tris labai brangius žiedus. Ji buvo susijaudinusi, tačiau netrukus nusiramino ir mane su Lynn Ainsworth pakvietė į restoraną. Ten ji užsisakė degtinės ir atsigavo“, – rašo KGB agentas „Skvorec“ savo agentūriniame pranešime.

„Skvorec“ pažymėjo, kad amerikietė restorane ypač įdėmiai domėjosi, kuo jis užsiima, kokiu tikslu važiuoja į Suomiją, kaip jam pavyko išvažiuoti.

„Jai buvo paaiškinta, kad išvažiavo pagal suomių pakvietimą surengti foto parodą ir skaityti paskaitas apie gamtos apsaugą TSRS. Ji pasakė, kad gerai tą supranta ir kad, jos nuomone, Tarybų Sąjungai šaltinio asmenyje naudinga parodyti užsienyje, kad TSRS vyksta kai kas daugiau nei „demagogija apie pasaulį“. Sužinojusi, kad šaltinis yra parašęs autorinę knygą ir turi kelis egzempliorius, primygtinai prašė, kad jai vieną padovanotų, ką šaltinis ir padarė,“ – teigiama agentūriniame pranešime.

Rugsėjo 26 d., atvykęs į Helsinkį, „Skvorec“ susitiko su Juvaskiulio universiteto darbuotoju Ismo Nuuja, pagal kurio asmeninį pakvietimą ir susitvarkė kelionė į Suomiją. Tą patį vakarą aptarę preliminarią programą su Suomijos gamtos apsaugos asociacijos generaliniu sekretoriumi Esko Joutsamo, automobiliu nuvažiavo dar 300 km – į Juvaskiulio miestą. Ten „Skvorec“ buvo kelias dienas: aplankė Ismos Nuuja tėvus, o taip pat savo pažįstamą Juhani Koivusaam.

Spalio 3 d. traukiniu grįžo į Helsinkį, kur apsigyveno Helsinkio universiteto svečių namuose.

Spalio 3-11 d. susipažino su Suomijos sostine, jos pakraščiais, skaitė paskaitas ornitologų visuomenei „Triwga“, o taip pat gamtos apsaugos asociacijoje ir universitete.

Agentūriniame pranešime pažymima, kad paskaitos įvyko „aukštame lygyje“, jose dalyvavo iki 150 klausytojų: studentų, dėstytojų, mokslo darbuotojų.

„Iš auditorijos pusės nebuvo nė vieno provokacinio klausimo“, – pažymima agento pranešime.

Spalio 11 d. KGB agentas „Skvorec“ suomių gamtos apsaugos asociacijos renginyje susitiko su žurnaliste iš JAV Dyan Zaslowsky, kurios senelis – išeivis iš Kijevo. Ji truputį mokėjo rusiškai. Papasakojo, kad savo laiku JAV sutikdavo komjaunuolių delegacijas iš TSRS. Dabar rašo gamtos apsaugos tema.

Kitą dieną JAV žurnalistė su savo vyru pakvietė „Skvorec“ papietauti į indų restoraną.

„Pietų metu į restoraną įėjo moteris su odiniu paltu. Iš pradžių nuėjo į virtuvę, o paskui staiga priėjo pri mūsų stalelio, atidarė rankinę ir rusų kalba pasiūlė nusipirkti kvepalų „Raudoji Maskva“. Amerikiečiai pasimetė, kadangi kvepalus pasiūlė pirkti būtent D.Zaslowsky, ir rusų kalba atsakė, kad nieko nereikia“, – rašoma „Skvorec“ ataskaitoje.

Kitą dieną agentas susitiko su JAV žurnaliste savo pažįstamo Lasse Laine bute, kur amerikietė papasakojo, kad jau matė tą moterį viešbučio „President“ saunoje ir kad ji atrodė išsigandusi.

Spalio 13 d. amerikiečiai laivu „Silja“ išplaukė į Stokholmą.

Spalio 15-17 d. KGB agentas „Skvorec“ buvo mieste Juvaskiule, kur skaitė paskaitas vietos universitete. Agentūrinėje pažymoje parašyta, kad paskaitos pavyko gerai, buvo aprašytos ir vietos spaudoje.

Spalio 18 d. „Skvorec“ pažįstamas Petri Ritamaki organizavo kelionę į Turku miestą, kur jie apsilankė „Alnor“ ir „Marli“ gamyklose. Kalbėdamasis su P.Rimataki „Skvorec“ sužinojo, kad jis yra įsimylėjęs lietuvę Aušrą ir kad nori ją vesti.

Spalio 19 d. KGB agentas „Skvorec“ susitiko su Ilja ir Tatjana Zelikman, kurie išvyko iš TSRS į Izraelį 1982 m. Jų telefoną „Skvorec“ buvo gavęs iš savo gero pažįstamo Michailo Beliavskio, su kuriuo kartu mokėsi Maskvos veterinarijos akademijoje.

Zelikmanai buvo Upsaloje, Švedijoje, tačiau laivu „Viking Line“ atplaukė į Helsinkį. „Kadangi šaltinis jiems paskambino ir pranešė, jog atvyksta į Suomiją“, – pažymi agentūriniame pranešime KGB majoras Smirnovas.

Po susitikimo ir pokalbio Zelikmanams išplaukus į Švediją, KGB agentas, kaip jau buvo susitaręs iš anksto, susitiko su Rūta Vanagaite-Viman. „Kuri išvyko, nes ištekėjo už Suomijos piliečio“, – rašoma agentūriniame pranešime.

Apie ką „Skvorec“ kalbėjosi su Rūta Vanagaite?

Is-pazymos

Kaip pažymima agentūriniame pranešime, iš pradžių Rūta Vanagaitė-Viman su vyru išvyko į Ganą, o 1984 m. rugsėjį atvyko į Suomiją.

Kalbantis apie pažįstamus, apie gyvenimą, daugiausia apie kultūrą, R.Vanagaitė pati papasakojo apie kruizinį laivą „Baltic Star“. Ji pati ten nebuvo, tačiau apie viską sužinojo iš laikraščių ir pažįstamų.

„Iš pradžių laivui buvo leista švartuotis centrinėje prieplaukoje, tačiau vėliau leidimas buvo atšauktas. Laivui leista švartuotis atskiroje prieplaukoje.

Demonstracija buvo suplanuota pagrindinėje gatvėje – Ekspande, tačiau ir tas leidimas buvo atšauktas ir buvo suteikta gatvė, kurioje, pasak laikraščio, „skraido tik kregždės“. Pagal įstatytus, Suomijoje užsieniečių demonstracijos draudžiamos.

Tai buvo išspręsta tokiu būdu: kažkoks suomis pateikė pareiškimą policijai dėl demonstracijos, o visi užsieniečiai jį „lydėjo“. Žmonių buvo apie 500. Jie pasuko link TSRS ambasados. Kadangi demonstracijos prie ambasadų draudžiamos, policija neleido eiti prie ambasados. Keli žmonės buvo sulaikyti, tačiau netrukus buvo paleisti.

Iš R.Vanagaitės žodžių, po šios akcijos Suomijoje susikūrė organizacija, kurios tikslas – padėti tarybiniams piliečiams, norintiems pabėgti į Vakarus. Pagal jos žodžius, šios organizacijos atstovai platina lapelius rusų kalba viešbutyje „President“, kur daugiausia apsigyvena tarybiniai turistai. Kaip ji sako, tuose lapeliuose sakoma: „Jeigu jūs norite palikti Tarybų Sąjungą, mes jums padėsime pinigais, отщеtransportu ir nurodysime kelių į Švediją maršrutą“. Organizacijos nariai ir organizatoriai R.Vanagaitei nežinomi“, – rašoma agento „Skvorec“ pažymoje.

Pažymima, kad R.Vanagaitė dirba Helsinkio universiteto slavistikos bibliotekoje, kurioje daugiausia yra knygos tokių rašytojų, kaip Solženycinas, Bukovskis ir kiti.

Pasą R.Vanagaitė nuolatiniam gyvenimui Suomijoje įformino TSRS ambasadoje Helsinkyje, kur kalbėjosi su konsulu.

„Šaltiniui ji papasakojo, kad kartais pas ją ateina tarybinio konsulato darbuotojai ir prašo kai kurių knygų. Jeigu norimos knygos nėra, tarybinio konsulato darbuotojai prašo pasakyti, kas ją skaito“, – teigiama agentūrinėje pažymoje.

Pažymima, kad „šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl jos vyro, kaip diplomato, išsiuntimo arba į Jungtines Tautas į Niujorką, arba į Vieną“.

Panašu, kad agento „Skvorec“ gauta iš R.Vanagaitės informacija buvo vertinga: pagal atskirą pavedimą, informaciją apie Suomijoje veikiančią organizaciją, padedančią tarybiniams piliečiams pabėgti iš Tarybų Sąjungos („išduoti Tėvynę“), nurodyta perduoti 5 valdybos 2 skyriui.

Šaltinis

Šauksmas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));