JAV Aukščiausiasis teismas atlieka ir konstitucinio teismo funkcijas, tad jis gali peržiūrėti esamą ydingą tvarką N.Venckienės atveju, ar ją tinkamai „išaiškinti”

Leonas Merkevičius 

Pagal dabar JAV galiojančią ekstradicijos tvarką išeina absurdiška situacija: jei N.Venckienė realiai būtų veikusi taip, kaip tautai prakišinėjo mūsų žiniasklaida, tai jos ekstradiciją teismas seniai būtų panaikinęs. Pvz., jei N.V. būtų veikusi taip, kaip porino Valatka: apie N.V. esą kariaujamą hibridinį karą prieš Lietuvą, su terorizmo elementais (nes, anot Valatkos, teisėjo bei teismo pirmininko įsūnio nužudymas yra teroro aktai, kuriuos, pedomafijai dirbančio rašinėtojo „manymu”, suorganizavo N.Venckienė). Tik tankai dar nevažinėja, rašė Valatka. O dabar advokatai prašo Aukščiausiojo teismo išaiškinti, ar „politinio pasikėsinimo” turinys apima tik karinius veiksmus, sukilimą, valstybės išdavimą, ir pan., ar gali būti traktuojamas plačiau. Absurdiška tai, kad pagal dabartinę ekstradicijos tvarką teismui nesvarbu, ar kaltinimai politiškai motyvuoti, ar jie sufabrikuoti, siekiant visai kitų, nei teisingumas, tikslų. Politinis momentas reikšmingas tik tada, kai paties kaltinamojo veiksmai yra kvalifikuojami, kaip politiniai ar bent jau politiškai motyvuoti. Absurdas akivaizdus, bet JAV Aukščiausiasis teismas atlieka ir konstitucinio teismo funkcijas, tad jis gali peržiūrėti esamą ydingą tvarką, ar ją tinkamai „išaiškinti”. Galia, kuria jis dažnai piktnaudžiavo, šį kartą gali būti panaudota tinkamai.

Facebook komentarai
});}(jQuery));