Irena Vasinauskaitė. Garliavos byla. Ar dar gyvas Vitalijus Keršis?


Irena Vasinauskaitė. Garliavos byla. Ar dar gyvas Vitalijus Keršis?

Tiesos.lt redakcija   2018 m. rugsėjo 19 d. 19:33

 

Irena Vasinauskaitė. Garliavos byla. Ar dar gyvas Vitalijus Keršis?

Po ilgokos pertraukos Šiaulių Apygardos teisme bandyta pratęsti Garliavos bylos nagrinėjimą, kur už taikų pilietinį pasipriešinimą ir mažos mergaitės apsaugą jos gynėjai kaltinami organizuotos pasipriešinimo stovyklos įkūrimu, privačių asmenų sekimu ar net pasikėsinimu į Nepriklausomos Lietuvos valstybingumo pamatus.

Į teismo posėdį atvyko kaltinamieji Gediminas Aidukas, Darius Kaminickas, Andrejus Lobovas, Rimantas-Stanislovas Rinkevičius, Tatjana Borovec, Renaldas Ščiglinskas, Violeta Banaitienė, Gintaras Banaitis, Raminta Baltuškienė ir Audronė Skučienė bei jų advokatai. Nepasirodė po kauke savo veidą slepiantis vadinamosios organizuotos grupės narys Vitalijus Keršis ir jo gynėjas Petras Labanauskas. Teismo sekretorė pranešė, kad pirmojo telefonas – išjungtas, antrasis – neatsiliepia.

Kas atsitiko Vitalijui Keršiui?

Teismo posėdis vėlavo gerą pusvalandį. Buvo laukiama, kol pasirodys, regis, valstybės saugomas V.Keršis –  vienas iš Garliavos organizuotos grupės narių.

O kai prasidėjo posėdis, teisėjų kolegija Romualdas Jurgaitis [pirmininkas], Virginija Žindulienė ir Nijolė Matuzevičienė paprašė posėdžio sekretorės dar kartą paskambinti V.Keršiui ir jo valstybės paskirtajam advokatui P. Labanauskui. Nė su vienu susisiekti nepavyko, todėl teisėjas R.Jurgaitis pasiteiravo proceso dalyvių, ar galima tęsti bylos nagrinėjimą be šių dviejų asmenų.

Prokurorė Rita Poškienė: „Be V.Keršio ir jo gynėjo bylos nagrinėti negalima. Prašau abu nubausti, o V.Keršį – atvesdinti.Apie V.Keršį neturiu jokios informacijos. Iki kito posėdžio situaciją išsiaiškinsiu.“

Teisiamoji Audronė Skučienė teigė, kad be V.Keršio bylos nagrinėjimas yra neįmanomas, o jos advokatė Z. Kastėnienė siūlė kreiptis į Antrinės teisinės pagalbos teikimo įstaigą ir pasidomėti, kas yra nutikę P.Labanauskui, nes gal žmogus turi problemų, todėl gali tekti keisti V.Keršio gynėją.

Jeigu taip nutiktų, tai būtų faktiškai sustabdytas šios bylos nagrinėjimas, nes naujajam advokatui susipažinti su keliomis dešimtimis Garliavos bylos tomų prireiktų nemažai laiko.

A.Lobovas priminė: „Jei mes neatvyktume, mus baustų. V.Keršis neatvyko trečią kartą. Bylos negalima naginėti, V.Keršį – bausti.“

R.Ščiglinskas: „Aš turiu nedarbingumo pažymą, bet atvažiavau, kad nebūčiau apkaltintas bylos vilkinimu. Didelė dalis mano bylos susieta su šiuo asmeniu, todėl be Keršio nagrinėti negalima. Prašau skirti jam baudą ir areštuoti sąskaitas.“

G.Banaitis: „V.Keršis galimai piktnaudžiauja teisėsaugos jam suteiktu statusu. Reikia jį areštuoti, o bylos nenagrinėti.“

V.Banaitienė: „Šį kartą neatvyko ir nepasiekiami V.Keršis ir jo advokatas. Gal pastarąjį reikia keisti? Bylos nagrinėjimo tęsti negalima.“

G. Aidukas, R.S. Rinkevičius siūlė bylos be V.Keršio nenagrinėti. Visiems savo klientams pritarė ir jų gynėjai, tik T.Borovec bei jos advokatas teisę veikti paliko teismo nuožiūrai.

D. Kaminickas irgi manė, kad be V.Keršio tolesnis bylos nagrinėjimas neįmanomas, ir kreipėsi į teismą persvarstyti gynybos prašymą dėl jų liudytojų iškvietimo: „Kaltinimo liudytojai buvo šiame teisme išklausyti, o mūsų teisė apsiginti yra pažeista“.

Priminsiu, kad Šiaulių Apygardos teismas atmetė gynybos prašymą iškviesti liudyti garsius Lietuvos žmones: buvusius ar esamus Seimo narius, dvasininkus, disidentus bei kt. garbius, valstybei prisiekusius asmenis, kurie irgi budėjo Garliavoje ir gali išsakyti savo pastebėjimus, ar buvo ten sutelkta kokia pasipriešinimo stovykla ir pan.

Teisėjų kolegija pagaliau susidomėjo V.Keršio statusu

Visiems proceso dalyviams pasisakius, teisėjų kolegija pasitarė ir pranešė, kad „bylos nagrinėjime tęsiama pertrauka“.

R.Jurgaitis gana reikliu tonu paliepė prokurorei išsiaiškinti dėl Vitalijaus Keršio: „Koks jo statusas? Jis kažkur išvykęs Skandinavijoje. Nežinome, kokie pareigūnai čia jį atvesdavo. Su juo ateina [į teismą – aut.past.] ir neprisistato… Kas čia vyksta?“

Posėdžio pabaigoje, lyg mokinukas pakėlęs ranką, R.Ščiglinskas dar kartą priminė teismui D.Kaminicko paminėtą prašymą kviesti gynybos liudytojus: „Teismas priėmė sprendimą jų nekviesti, tai kaip mums gintis? Kur rasti tą aukso vidurį?“

Į tai teisėjas R.Jurgaitis atsakė: „Pakartokite prašymą dėl gynybos liudytojų iškvietimo kitame pasėdyje.“

Garliavos bylos nagrinėjimą Šiaulių Apygardos teisme bus bandoma pratęsti rugsėjo 26 dieną, trečiadienį, 13 val.

Tiesa, šiame teismo posėdyje netikėta sėkmė ištiko R.Ščiglinską. Jis iki šiol neturėjo galimybės susipažinti su byla: iš pradžių, sakosi, tyrėja neleido, po to pats sirgo.

Nebeapsikentęs vyras sumokėjo apie 500,00 eurų už visos bylos nukopijavimą ir pagaliau devyniolika jos tomų [mažne pusę – aut. past.] gavo ir galėjo vežtis į Kauną. „O žadėjo rudenį visą atšviesti, bet padarė tik tiek…“, – pasiguodė R.Ščiglinskas, vos pajėgdamas apglėbti dokumentų pluoštą.

Petras Labanauskas – išbrauktas iš advokatų sąrašų, Vitalijui Keršiui – bauda

Ką byloja tokia griežta kolegijos nutartis?

Teisėjai išsiaiškino, kad advokatas P.Labanauskas – jau nebe advokatas, vadinasi, kaltinamojo gynėją teks keisti. O V.Keršiui skirta 400 eurų bauda – mat teisiamasis nepranešė teismui savo neatvykimo priežasties ir su juo iš viso nebuvo įmanoma susiekti.

Todėl ir kyla toks klausimas: ar byla žudikė nepareikalavo dar vienos aukos?

Šioje vietoje verta prisiminti, kad dar 2017 metų lapkričio 4 dienos teismo posėdyje Vitalijus Keršis pateikė teismui tokį prašymą: „Gal galite atleisti mane nuo teismo lankymo. Noriu liudyti elektroniniu būdu iš Vokietijos. Pateiksiu darbo sutartį ir informaciją, kur gyvensiu“.

Prokurorė R. Poškienė siūlė tokio V.Keršio prašymo netenkinti. Tą teismas ir padarė, nes įstatymai numato kaltinamojo dalyvavimą posėdžiuose.

Kurį laiką V.Keršis į teismo posėdžius Šiauliuose atvykdavo kaukėtas, lydimas civilių asmenų, kurie, anot teisėjo R.Jurgaičio, nė neprisistatydavo. Ir nesuprasi, ar jį policija, ar VSD, ar kokia privati saugos tarnyba saugo, kad dar daugiau neprisipliurptų. Mat, anot bylos dalyvių, po to, kai beveik visi liudytojai paneigė ar atsiėmė ikiteisminiame tyrime duotus parodymus, kaltinimai pakibo… ir liko kyboti… ant „facebooko“ diskusijų ir V.Keršio paaiškinimų, neva Garliavoje jis regėjęs kažkokią organizuotą grupę, kuri kažką sekusi, stebėjusi ir šiaip – visokius kitokius fantastinius veiksmus atlikusi.

„Tai kad tos ikiteisminio tyrimo apklausos prasidėdavo dar koridoriuje, neatėjus iki kabineto. Tyrėja atėjusį tuomet dar liudytojo statusą turintį asmenį  „apdorodavo“ prieš oficialiąją apklausą. Ir man taip buvo, – po teismo posėdžio kalbėjo R.Ščiglinskas. – V.Keršis „palūžo“ pirmas, nes jis buvo dezinformuojamas, mol, ir Skučienė, ir Venckienė viską jam verčia…“

Taigi, galimai V.Keršis tąkart ir kalbėjo, kaip reikėjo, kad būtų suformuluotas kaltinimas šiai pusiau politinei bylai, kurią vėliau primetė Šiaulių Apygardos teismui nagrinėti.

Bet… Vitalijus Keršis praleido tris posėdžius. Pirmą kartą pateisinimą, kad pasiligojo, atsiuntė surašytą vokiškai, kitąkart – jau iš Suomijos: užklupusi kažkokia baisi, mažne nepagydoma infekcija… Bene paskutiniajame posėdyje, vykusiame Šiaulių Apygardos teisme prieš vasaros atostogas, dalyvavo kažkoks kaukėtas kaltinamasis, tačiau buvo neįtikėtinai tylus: nekomentavo savo apsauginiams teisme vykusių diskusijų, nors buvo įpratęs, o ir teisėjas kažkodėl nepaklausė jo nuomonės, ar galima nagrinėti bylą susirgus R.Ščiglinskui… Žodžiu, tą dieną teismo salėje buvusieji taip ir neišgirdo kaukėto asmens balso.

Jau tada ir kaltinamiesiems, ir šių eilučių autorei buvo kilę įtarimų, kad po kauke slepiasi ne V.Keršis. Šiuos įtarimus ketinta išsklaidyti artimiausiame bylos svarstyme, tačiau jame įslaptintas kaltinamasis jau nebedalyvavo, neatsiliepė telefonu ir iš jokios pasaulio vietos, jokia kalba nebeatsiuntė neatvykimą pateisinančio dokumento.

Ar Garliavos bylos nagrinėjimo forsavimas stabdomas?

Ne vienam šią istoriją stebinčiam kyla toks klausimas. Tik neaišku – iki kada. Kol paaiškės JAV Kongreso ar Neringos Venckienės užjūryje apskųstos bylos sprendimai? Tuomet gal ir pakaktų kažkur „užlaikyti“ V.Keršį – vieną iš svarbiausių Garliavos organizuotos grupės bylos lipdytojų. Tačiau jeigu šis veikėjas dar yra gyvas, tai jam valstybės skirto gynėjo P.Labanausko pakeitimas kitu advokatu bylos nagrinėjimą gali užvilkinti iki naujojo Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų. Neatmeskime ir šios versijos, prisimindami, kieno rankose yra mūsų teisėjų likimai.

Stebim toliau?

tiesos lt logotipas mazas

Facebook komentarai
});}(jQuery));