skip to Main Content

Į Lietuvos piliečius nukreiptas slaptujų tarnybų taikiklis

Kovo 30 d. oficialiai paskelbtos saugumo struktūrų metinės ataskaitos.  Tai Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklos ataskaita ir antras, gerokai didesnio turinio dokumentas-,,Bendras VSD ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento 2015 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“. Kai kuriose žiniasklaidos priemonėse pasirodė svarūs teiginiai, kad perskaičius tokias ataskaitas, galime prisiminti JAV istoriją-niūrius makartizmo laikus (kai vyko tikra ,,raganų medžioklė“ prieš kairiųjų pažiūrų asmenis ir taikos šalininkus). O jei žvelgiame į Lietuvos istoriją, tai galime prisiminti profašistinio  Smetonos režimo laikus—kai buvo visaip žeminami, šmeižiami ir nuožmiai persekiojami opozicijos atstovai- Lietuvos komunistų partija (LKP),  kairieji liaudininkai, kairieji socialdemokratai, profsąjungų aktyvistai, pažangūs žurnalistai. Šiose naujose saugumo ataskaitose minimas sambūris ,,Mūsų gretos“, minimas Z.Vaišvila, R.Paulauskas, minimas ,,Laisvas laikraštis“.  Minimas ir Socialistinis Liaudies frontas (SLF), šios partijos nariai  bei SLF vykdytos antikarinės ir antifašistinės akcijos. Iškart po oficialių ataskaitų pasirodymo jas pradėjo analizuoti įvairios žiniasklaidos priemonės-TV kanalai, radijo stotys, interneto portalai. Ir jų pateikiamuose žinių siužetuose, publikacijose dažnai minimas Z.Vaišvila, R. Paulauskas, V. Lekstutis, L.Ragelskis, Socialistinis Liaudies frontas, ilgamečio SLF pirmininko A.Paleckio, SLF pirmininko pavaduotojų G.Grabausko ir R.Muksinovo pavardės,  pateiktos jų foto, vardijamos įvairios   akcijos už taiką, prieš karinės isterijos bei ksenofobijos kurstymą.

Ar nustebino  šios naujos propagandinės atakos? Faktiškai  tai jau nestebina, nes  ,,Laisvas laikraštis“ puolamas jau daugelį metų, šio laikraščio redaktorių A.Drižių puolė ir teisėjų elito nariai, ir prokurorai, ir žymusis A.Sadeckas. Tradiciškai persekiojamas ir sambūris ,,Būkime vieningi“, jo lyderiai V.Lekstutis ir O.Titorenko. Nomeklatūros  kranklių pastoviai pilamas purvais ir R.Paulauskas.  SLF buvo puolamas nuo 2008-2009 metų.  Žvelgiant į įvykių raidą, nuo  2011 metų su įvairiais persekiojimais susidūrė A.Paleckis (nuteistas tik už tai, kad išsakė savo nuomonę apie istorinius įvykius, neminėdamas jokių pavardžių. Faktiškai tai ataka prieš žodžio laisvę), D.Raugalienė (ilgai persekiota ir nuteista sufabrikuotoje byloje), J.Lekas, G.Grabauskas (iškeltos dvi baudžiamosios bylos, vėliau jos nutrauktos. Šiuo metu pradėta dar viena byla-dėl straipsnio apie nacistinių nusikaltėlių kultą Lietuvoje. Iškelta  ir administracinė byla, bet po ilgo svarstymo teismas išteisino. Jo namuose įvykdyta krata, išnešti kompiuteriai, knygos, daug dokumentų bei  kt. daiktai. Jie gražinti dalimis per metus laiko), A. Sungaila, I.Naujokas (iškelta baudžiamoji byla, nutraukta už dviejų metų, bet persekiojimai tęsėsi ir šis patriotas nuteistas net dviejose sufabrikuotose bylose)  bei kai kurie kiti partijos nariai, o ir šiuo metu tik įtariama nesunkaus nusikaltimo padarymu (nes pastebėjo netoliese vykdomą prekybą narkotikais ir iškvietė policiją. Atvykę pareigūnai narkotikų prekeivių jau nerado ir tada pradėjo  tyrimą dėl galimai melagingo iškvietimo) SLF narė S.Rakauskienė jau virš 70 parų laikoma už grotų. 

Pažvelkime į VSD ataskaitą. Joje teigiama-,,2015 metais kraštutinių politinių pažiūrų asmenys surengė kelias protesto akcijas prieš Lietuvos narystę NATO. Štai 2015 m vasarį prie JAV ambasados Vilniuje Socialistinio Liaudies fronto, judėjimo ,,Būkime vieningi“, Nepriklausomo žmogaus teisių centro, ,,tautinių socialistų“ judėjimo atstovai ir kiti asmenys protestavo prieš NATO ir JAV vykdomą politiką“. Toliau atskaitoje minima ir SLF surengta  antikarinė akcija prie Turkijos ambasados, įdėtos foto iš šio renginio. Ir visa tai  pateikiama ataskaitos skyriuje ,,Rusijos įtaka visuomeniniams procesams“. Tik iškyla klausimas-o kodėl nėra tokio skyriaus ,,Amerikos įtaka visuomeniniams procesams“?  

Saugumo ataskaitose publikuojamos aktyvių piliečių  fotonuotraukos-Z.Vaišvilos, L.Ragelskio, O.Bekerienės, ilgamečio SLF lyderio A.Paleckio, SLF pirmininko pavaduotojų G.Grabausko ir R. Muksinovo, SLF nario, žmogaus teisių gynėjo K. Bilanso, vilniečio partijos nario K.Voiškos, SLF Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojo H.Juodiškos  foto ir kai kurių kitų LR piliečių foto. Jau tradiciškai publikuojama ir Rusijos žurnalistės G.Sapožnikovos foto, apie ją rašoma, kad ji koordinuoja žiniasklaidos klubo ,,Format A-3“ veiklą, kad šis klubas –tai neva klastingas projektas. Išties jei jau viešų taikių lekcijų organizavimas yra nusikaltimas, tai tikrai grižtame į niūrius priespaudos laikus. O G. Sapožnikova pati patyrė ,,demokratijos rojaus“ klestėjimą-2015 m. rugsėjo mėnesį ji buvo sulaikyta Lietuvos pareigūnų ir deportuota iš mūsų šalies. Jos deportacija, kaip ir daugelio kitų užsienio kraštų žurnalistų, istorikų, žmogaus teisių gynėjų išvarymai iš Lietuvos-tai gėdingi ir grėsmingi  veiksmai. 

Antroje ataskaitoje yra ir tokie teiginiai: ,,2015 metais suaktyvėjo ir save ,,nesistemine opozicija“ vadinančios partijos bei visuomeniniai judėjimai. Aktyviausios iš šių organizacijų buvo: politinė partija ,,Socialistinis Liaudies frontas“, R.Paulausko vadovaujamas judėjimas ,,Mūsų gretos“,  grupė, propaguojanti ,,Visuomenės saugumo koncepciją, kuriai atstovauja V.Lekstučio koordinuojamas sambūris ,,Būkime vieningi“. Didelį dėmesį šios organizacijos skyrė prorusiškos propagandos sklaidai lietuviškame internete. Pagrinde ši informacija platinta per interneto svetaines: ekspertai.eu, ldiena.lt, laisvaslaikrastis.lt, slfrontas.lt, sauksmas.lt, revoliucija.org, sarmatas.lt, versija.lt“. Taigi, saugumo veikėjai bando formuoti  konkrečią nuomonę ir visuomenei pateikti tokią versiją-jog vien Rusijos veiksmų Sirijoje ar kitose vietose palaikymas, kovoje prieš islamo ekstremistus,  yra tikras  blogis. O  proamerikietiška propaganda net neminima.

Kyla keli klausimai-ar grėsmių Lietuvai nekelia tokie procesai: Kaip darbo žmonių skurdinimas bei masinės emigracijos banga (nuo 1990 m. iš Lietuvos į Vakarus išvyko ne mažiau pusantro  milijono žmonių).  Kaip Lietuvoje įsigalėję korumpuoti politikai? . Ir vis aktyviau  veikiantys neofašistų klanai-tokie kaip ,,Žalio Velnio brolija“, organizacija  ,,Skydas“  ir kitos panašios grupuotės? Artimu metu pratęsime su saugumo struktūrų ataskaitomis susijusią temą. 

Giedrius Grabauskas

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));