skip to Main Content

 

Visiems dėmesio!!! Rusai jau nebepuola, pradėjo pulti utėlės, tarakonai ir konservatoriai!!

Visa Lietuva po konservatorių (su Grybauskaite) valdymo buvo prisiekusi, kad daugiau tokių nemokšų, tokių valstybės naikintojų („Snoro“ banko uždarymas, atominės elektrinės kuriozai, patarėjų, konsultantų samdymas) nerinks į seimą/jeigu liberalų sąjūdis toliau pataikaus prezidentei ir draugaus su nerimtais konservatoriais, tai ir jie turėtų lik*£i už seimo borto. Imkime Gailiaus, pavyzdį: iš neblogo, teisingo vyro tapo visiškai priklausomas nuo Grybauskaitės nurodymų. Liberalams (E. Masiuliui) vienintelė išeitis, atsiskirti nuo nelaimingų konservatorių, kol dar ne vėlu. Ir ne tik atsiskirti, bet ir pasmerkti visus darbus, visus sprendimus, kuriuos atliko per 25 metus Grybauskaitė su Landsbergiu! Apie darbo partiją sunku kalbėti: jie 10 metų buvo tampomi už virvučių, kad išdavikiškai (kaip tikri prostitutai) balsuotų už konservatorių nesąmones (atominė elektrinė, ministrų skyrimai). Kaip gali būti seimo pirmininke drg. Graužinienė, kada jos stalčiuje guli Skardžiaus komisijos aktas dėl korupcinės statybos terminalo ir didžiausias nusikaltėlis R. Masiulis skiriamas energetikos ministru??! Vėliau tik išaiškėjo šie drg. Grybauskaitės (o gal Landsbergio) planai, Kad tai būtų padaryta dėl suvirintojo Uspaskicho laisvės. Kokie turi būti prokurorai ir teisėjai šitoje byloje, jeigu jie 10 metų vykdė ne teisingumą, bet Landsbergio ir Grybauskaitės nurodymus. Mums kilo įdomi mintis (juokais), kad svarsčiką išteisino todėl, kad jis pasakytų, jog Lietuvoje yra teisingumas. Ši byla parodo, kad Lietuvoje nėra net neteisingo teisingumo. Jau tur būt net ir Afrikoje taip nebūna. Landsbergis ir Grybauskaitė visiškai prarado gėdos jausmą!!

Gali būti, kad jie jau gimė be gėdos jausmo, nes dabar remiami STT ir VSD jie išdarinėja tokius dalykus, kurie baudžiamajame kodekse įvertinami iki 20 metų!! Visame pasaulyje STT ir VSD gina valstybės ir jos žmonių interesus! Yra šimtai pavyzdžių, kada jie (ypač P.Amerikoje ir Afrikoje) rengdavo valstybių perversmus, kada pastebėdavo prezidentų, karalių vagystes, nesilaikymo esamų konstitucijų. domu, ar supranta ką daro dabar STT ir VSD, vykdydami iškrypėliškus Grybauskaitės norus: viešina jos sukurtas kažkokias pažymas, kurios šmeižia seimo daugumą ir vyriausybę ir organizuojasi vairiausius „tyrimus“. Jie turbūt neįsivaizduoja, kaip atrodo juokingai prieš Lietuvos piliečius, ir kaip mažina konservatorių ir darbo partijos rinkėjų skaičių. Na, o tautos vardu, sakome STT

»

ir VSD užsiimti tikrai valstybei aktualiais klausimais!!

Pirmiausia STT siūlome ištirti visiškai rimtai seime gulinčius aktus, o ne užsiiminėti anonizmu su Druskininkų Trečioko, A. Butkevičiaus žento klausimais! Seimo pirmininkės stalčiuje guli Mazuronio komisijos ir Skardžiaus komisijos aktai, kuriuose yra valstybės nuostoliai milijonai eurų. Kas link dėl „Snoro“ banko, tai 2016 m. vasario mėnesį Vašingtono administracinis teismas turėjo paskelbti nuosprendį dėl Baranausko ir Antonovo ^ieškinio 5 milijardų litų dėl sunaikinimo veikiančio normalaus banko. Kadangi Lietuvoje viskas ir visur yra meluojama, tai gal jau ir buvo teismo sprendimas! Štai šitą prašau išsiaiškinti STT ir VSD ne Grybauskaitei, bet tautai, kaip jūs ir prisiekėte. Prašau išsiaiškinti, kaip R. Masiulis, padaręs 400 milijonų (o gal ir daugiau) nuostolių valstybei, gali būti skiriamas energetikos ministru? Jūs nagrinėkite nusikalstamus dalykus tų, kurie ta daro, o ne tų sąžiningų, dorų žmonių, kurie nori kovoti su „elitiniais“ nusikaltėliais!

Na o VSD nerašinėkite juodųjų pažymų pagal, Grybauskaitės užsakymus, o pagalvokite, kas jūsų lauks, kada Grybauskaitė, pavyzdžiui, atsistatydins? Tauta jums tikrai neatleis, tuo labiau nauji, teisingi, garbingi, ne melagiai valstybės vadovai. Žinokite, išsigimusi, visiškai nelaiminga Landsbergio era jau baigiasi, nes ir jis pats supranta, kad su 10% jj palaikančių, jam Lietuvoje nebėra, kas veikti, nors pil. Zingeris dar skaito, kad be Landsbergio gyventume dar blogiau?! Gal Zingeris galėtų paaiškinti, kaip blogiau gyventi? Juk mes visur paskutiniai Europoje. Blogiau nebėra kur!! Kada Zingerį paklausė, kodėl yra nenubausti Lietuvių tautos didžiausi žudikai žydai Dušanskis ir Slavinas, jis atsakė, kad net keletą kartų prašė išduoti juos, bet Izraelis atsisakė. Tai štai VSD turėtų ne šmeižti dorus Lietuvos piliečius, bet išsiaiškinti Dušanskio ir Slavino aukštų NKVD pareigūnų, bylas, kurie be jokio gailesčio žudė Telšių Rainių miškelyje Lietuvių politinius kalinius. VSD turi išsiaiškinti (be jokių apgaulių) kaip galėjo tokie žudikai prieš pabėgdami į Izraelį, susigrąžinti savo namus Kaune, juos parduoti ir visiškai laisvai išvažiuoti į Izraelį/Didžiausi Lietuvos žmonių žudikai!! Mes turime versiją, kad čia lemiamą žodį tarė NKVD atstovas Žemkalnis, o vykdė sūnus išdavikas Landsbergis. Draugas, Kubiliau, štai čia ir nėra Lietuvos istorijos klastojimas!! Nejaugi jūs konservatoriai visi tokie, kaip jūsų įkūrėjas muzikantėlis, nusikaltėlis Landsbergis?

Mes dar ir dabar netikime, tikrai netikime, kad į Lenkijos prezidento gerb. Dūdos inauguraciją yra pakviestas j. e. Adamkus, o ne komunistė Grybauskaitė! Jeigu Lietuvos prezidentė būtų normalus,

protingas, teisingas, ne melagė, tai Lietuvos žmonės prieštarautų, protestuotų ir gintų savo vadovą Jeigu dabar per laidą ,,Nuoga tiesa“ žmonės balsavo kas prieš- už Grybauskaitę iš viso 1400 žmonių ir 1200 balsavo prieš prezidentę. Reiškia tai būtų 15% už Grybauskaitę. Tie reitingų sudarymai jau šiandien kelia įtarimus. Juk jau 6 metai vyksta labai negražūs, nedemokratiniai konstitucijos ir priesaikos pažeidimas kone kiekviename žingsnyje. Juk gen. prokuroras ir konstitucinis teismas yra visiškai užvaldyti Grybauskaitės. Visiškai neaišku ar seimas tokie pat demokratinės Lietuvos priešai, kaip ir Landsbergis su Grybauskaite, O teisės profesorius Sinkevičius iš viso nesuprantamas; ar jis apsimeta ar yra tikras debilas. Jūs tik paklausykite, kaip ir ką jis kalba; nieko nesiskiria nuo Grybauskaitės tarybinių – komunistinių svaičiojimų!

Todėl dabar, kada Lenkijos prezidentas nepripažįsta Grybauskaitės, tai ką darytų teisingas, protingas žmogus? Jis gali pabandytų pasitikrinti ar tikrai žmonės jau nebetiki: jis inicijuotų išankstinius prezidento rinkimus per 2016 m. seimo rinkimus ir dalyvaudamas pamatytų, kaip yra iš tikrųjų. Jeigu atvirai, tai visos Lietuvos valstybėje įvykdytos nesąmonės yra atliktos Grybauskaitės vardu, bet autorius yra nelaimingasis muzikantas Landsbergis. Todėl dabar, kada jis nedalyvavo Kovo 11 d. minėjime ir kada sužinojome, kad šis melagis yra Indijoje pagalvojome, gal Landsbergis emigravo bijodamas didelės atsakomybės už visus darbus, bet daugiausia už sausio 13 d. žudynes ir Medininkų žudynes. Jeigu skaitote, kad šitos žudynės įvykdytos valstybės interesais ( o gal Landsbergio norais yra kodėl yra nuteisti ir teisiami visai nekalti rusų piliečiai Molis ir Nikulinas?

Turbūt Landsbergis nelauks kol Europa susitaikys su Rusija, nes Putinas iš karto paduos Lietuvą į Europos teisingumo teismą dėl rusų piliečių politinių teismų, tuo labiau, kad prie bokšto rusų kariai turėjo ginklus be kulkų! Todėl Lietuvių tauta, kad nebūtų klastojama istorija, labai prašo KGB pulkininko Čekuolio paviešinti, kodėl jis pasiūlė Landsbergi į seimo pirmininkus. Taip pat labai prašome atsiliepti visus, kurie dalyvavo 1991 m. sausio 12 d. susirinkime seime pirmininko Landsbergio kabinete ir kas buvo nutarta. Mums tik žinoma, ką pasakė akademikas Kudaba išėjęs iš kabineto. Kadangi šiuo metu labai aktyviai veikia Zigmas Vaišvila ir turi labai dideles galimybes tapti respublikos prezidentu. Tos galimybės pasiektų 100% , jeigu Z. Vaišvila atskleistų visą tiesą, nors ir jis būtų balsavęs teigiamai. Tauta jam atleistų už drąsą tuo labiau, kad jis negalėjo balsuoti prieš.

Na o VSD siūlome mažiau laižyti subinę raudonajai, o pasidaryti tikrais Lietuvos piliečiais ir padėti tikriems lietuviams tik ne konservatoriams) parašyti tikrą valstybės istoriją išbraukiant visas klastotes; ir padėti žmonėms Vėl atkurti valstybės nepriklausomybę su šūkiu Jankiai lauk!!

 

Pensininkas Arvydas

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));