Galų gale musulmonų bus daugiau negu mūsų

Galų gale musulmonų bus daugiau negu mūsų

Vokietijos laikraštis  

http://www.welt.de/politik/ausland/article146497225/Am-Ende-werden-die-Muslime-mehr-sein-als-wir.html?wtmc=google.editorspick?wtmc%3Dgoogle.editorspick&google_editors_picks=true

rašo (straipsnio vertimas):

„Galų gale musulmonų bus daugiau negu mūsų“ Vengrijos ministras pirmininkas statys tvorą ir prie sienos su  Chorvatija. Į Europą gali atvykti 100 milijonų migrantų, kurie sunaikins europiečių kultūrą.

Kormany.hu nuotrauka. Viktoras Orbanas sako: Dabar statysime tvorą prie Chorvatijos sienos.

Die Welt korespondentas su Viktoru Orbanu kalbėjosi dar prieš kylant neramumams prie Serbijos-Vengrijos sienos.

Die Welt: Pone Premjere ar Jūs patenkintas tuo kaip veikia pasienio tvora su Serbija?

Viktoras Orbanas: Vengrijos politikoje mes vengiame išsireiškimo „patenkinti“. Kvaila sakyti „patenkinti“, kai daugybė migrantų eina pas jus ir jūs turite nedėkingą užduotį juos sustabdyti. „Pasitenkinimas“ tinka tik grupei „Rolling Stones“. Mes išsikėlėme tikslą ir jo siekiame.

Die Welt: Vien antradienį Vengrijos policija pasienyje suėmė 200 žmonių. Pagal naujus griežtus įstatymus jiems gresia kalėjimas. Ar turite vietos 200 kalinių?

Viktoras Orbanas: Galiausiai paaiškėjo, kad kalėjimas gresia tik kelioms dešimtims žmonių, nes kiti sieną buvo kirtę prieš įsigaliojant naujam įstatymui. Bet ir tokiu atveju į moteris ir vaikus požiūris kitoks.

Die Welt: Keliasdešimt kartų per dieną padauginę iš 365 gauname kelis tūkstančius per metus. Ar užteks vietos kalėjimuose?

Orbanas: Taip užteks. Turime tūkstančius vietų.

Die Welt: Kur dabar eis pabėgėliai?

Orbanas: Nežinau. Yra du keliai — per Chorvatiją ir Rumuniją. Todėl dabar statome tvorą Rumunijos pasienyje ir statysime Chorvatijos pasienyje. Galų gale kelią nustatinėja kontrabandininkai.

Die Welt: Migrantai buvo Turkijoje, Graikijoje, Makedonijoje, Serbijoje — bet tik jiems atėjus į Vengriją Vakarų žiniasklaida pradėjo profesionaliai ginti jų
poreikius. Tai ar žiniasklaida susijusi su migracijos organizatoriais?

Orbanas: Žinoma susijusi. NVO (nevyriausybinės organizacijos), žmogaus teisių gynėjai aktyviai padeda migracijos organizatoriams. Migrantai daug sužino iš Vakarų žiniasklaidos, kuri jiems padeda patarimais.

Die Welt: Taigi, mes žiniasklaida ir žmogaus teisių aktyvistai padedame gabenti į Vokietiją pabėgėlius?

Orbanas be žodžių linktelėjo galvą.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas: „Europiečiai nesupranta kaip galvoja žmonės. Kai Artimuosiuose Rytuose žmonės girdi, kad Europa įvedinėja kvotas, tai jie šitą dalyką supranta kaip kvietimą eiti į Europą“.

Die Welt: Ar pabėgėlių banga kilo gaivališkai, ar ją organizuoja kontrabandininkai?

Orbanas: Tai didelis verslas. Iš žvalgybos ataskaitų matyti kaip Pakistane ir Afganistane kontrabandininkai pabėgėlių stovyklose siūlo savo paslaugas. Kainos priklauso nuo to kaip norite keliauti — oro jūrų ar sausumos transportu. Štai kodėl tarp migrantų tiek daug afganų ir pakistaniečių.

Die Welt: Ar tvora išgelbės?

Orbanas: Žinoma. Mes potvynį stabdome tiesiog prie sienų.

Die Welt: Žmogaus teisių aktyvistai teigia, kad Jūs pažeidžiate Ženevos konvenciją, nes Jūs neįsileidžiate į šalį pabėgėlių ir jie neturi galimybės prašyti prieglobsčio.

Orbanas: Ne. Ženevos konvencija numato teisę į saugumą, bet jo ieškantys neturi teisės pasirinkti šalies, kuri suteiktų jiems apsaugą. Pabėgėliai taip pat  privalo gerbti juos priimančios šalies įstatymus. Pavyzdžiui, 1956 metais daug žmonių bėgo iš Vengrijos. Visi jie išvyko į Austriją, nes ji tiesioginė kaimynė ir joje buvo saugu. Ten jie buvo laikomi pabėgėlių stovyklose ir ten būdami pildė  prašymus į kurią šalį norėtų emigruoti. Tada įvairios vyriausybės sprendė priimti ar ne. Taip turi vykti procesas pagal Ženevos konvenciją. Mes turime vykdyti įstatymus, sutartis ir įsipareigojimus. Mes turime šiems žmonėms padėti grįžti į savo šalis. Į mūsų pagalbą turi įeiti normalių gyvenimo sąlygų  sudarymas tokiose šalyse kaip Sirija.

Die Welt: Kodėl Vengrija nenori priimti pabėgėlių?

Orbanas: Mes turime 1500 pabėgėlių šeimų, kurias priėmėme per pastaruosius metus pagal susitarimą kai lankiausi Libane ir susitikau su koptų bažnyčia. Mes
jiems davėme pilietybę ir visas įmanomas teises. Niekada mes nesigyrėme, nors tą labai lengvai padarėme.

Die Welt: Kodėl Jūs atmetate pabėgėlių paskirstymo kvotas?

Orbanas: Privalomos kvotos eina prieš kiekvienos ES valstybės gyvybinius interesus, o mes privalome ginti Vengriją. Esame pasirengę apie tai kalbėti, bet apie kvotas tik savanoriškai ir tik pasibaigus antplūdžiui. Pati kvotų sistema kelia pavojų. Europiečiai nesupranta kaip galvoja žmonės. Kai Artimuosiuose Rytuose žmonės girdi, kad Europa įvedinėja kvotas, tai jie šitą dalyką supranta kaip kvietimą eiti į Europą.

Die Welt: O jei ES kvalifikuota dauguma balsuos už kvotų įvedimą?

Orbanas: Jei tai taps įstatymu, privalėsime jį vykdyti. Bet tai yra Europos Komisijos triukas, nes iki šiol visada tokius sprendimus priiminėjo tik vienbalsiai ES narių-valstybių vadovų susirinkimas (nuraudoninau aš kad geriau atkreiptumėte dėmesį šitą Briuselio biurokratų fokusą. P.V. pastaba). Tačiau Europos Komisija turi teisę Euro-parlamentui siūlyti įstatymų projektus, o E-parlamentas tokius siūlymus gali spręsti kvalifikuota balsų dauguma.

Aš įsitikinęs, kad taip daryti neprotinga ir nesąžininga ir tai ateityje labai brangiai kainuos. Mes prieš ir ieškome sąjungininkų. Vidurio Europos valstybės prieš privalomas kvotas, bet turi per mažai balsų, kad tam galėtų užkirsti kelią.

Die Welt: Ar Jūs svarstote „karštųjų taškų“ steigimo Vengrijoje galimybę?

Orbanas: Ne. ES planuoja „karštuosius taškus“, kur bus surenkami žmonės ir juose turės būti kol bus išsiųsti atgal ar gaus leidimą gyventi. Tai labai panašu į pabėgėlių stovyklas. Migrantai juose galės pasiruošti grįžti į tėvynę arba gauti kitų šalių pilietybės. Tokios vietos turi būti už ES ribų netoli karo zonos, iš
kurios bėga žmonės. Jei tai neįmanoma, tai „karštieji taškai“ turi būti Graikijoje ar Italijoje. Nėra jokios prasmės žmones vežti iki Vengrijos.

Die Welt: Ar suteikti pagalbą nėra europiečių moralinė pareiga?

Orbanas: Mes visi turime moralinę pareigą. Vengrija yra Europos ir krikščioniškos kultūros šalis. Mes labai rimtai vertiname savo atsakomybę ir moralinę pareigą. Pirmasis visų mūsų įsipareigojimas turi būti sustabdyti migrantų antplūdį, nes jūroje žūsta nuo 10 iki 15 procentų keliaujančiųjų.

Die Welt: Tai rodo tik didelę žmonių neviltį.

Orbanas: Pakistane nėra nevilties. Jie nori gyventi geriau.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas: „Nežiūrint europiečių gerų ketinimų, lygiagrečiai gyvens dvi visuomenės.

Musulmonai nenori ir negali būti integruoti į krikščionių visuomenę. Gyvensime šalia vieni kitų“.

Die Welt: Serbija pareiškė, kad grąžinamų atgal migrantų nepriims. Ką Jūs darysite?

Orbanas: Migrantams įkūrėme zonas pasienyje, kur tvarkomi prašymai. Zonos nelaikomos Vengrijos teritorija. Tai tarsi oro uoste — esi Budapešte, bet
teisiškai ne Vengrijoje. Tik perėjęs pasienio kontrolę atsiduri Vengrijoje.

Die Welt: Ar pabėgėliai gresia europiečiams prarasti tapatybę?

Orbanas: Dabar kol kas ne, bet jei migracija nebus sustabdyta, tai ateityje taip įvyks.

Die Welt: Ar Europoje įvyks civilizacijų susidūrimas?

Orbanas: Aš mieliau tai vadinu kultūrų konkurencija. Akivaizdu, kad krikščionys pralaimės, jei į Europą įsileis daug musulmonų. Dėl demografinių priežasčių gali atvykti neribotas skaičius musulmonų. Mes gerai išstudijavome Vakarų Europos visuomenes. Nežiūrint europiečių gerų ketinimų, lygiagrečiai gyvens dvi visuomenės. Musulmonai nenori ir negali būti integruoti į krikščionių visuomenę. Gyvensime šalia vieni kitų. Kiekviena valstybė turi teisę ko nors norėti. O mes to nenorime. Tai kultūros ir papročių klausimas. Aš nekalbu apie Dievą kaip daro krikščionys ir musulmonai. Kalbu apie kultūrą, gyvenimo būdą, laisvę, vyrų ir moterų lygybę, seksualinį elgesį. Šiais požiūriais musulmonų bendruomenė už mus stipresnė ir nugalės.

Die Welt: Kokiu būdu?

Orbanas: Jie didžiulį dėmesį skiria šeimai, vaikams, bendruomenės vienybei. Ir todėl galų gale jų pasidarys daugiau negu mūsų. Tokia paprasta matematika.

Die Welt: Vis dėlto ES ir A.Merkel migrantuose įžvelgia Europos ateitį, o Jūs kalbate apie Europos galą. Kas teisus?

Orbanas: Man patinka ankstesnis kanclerės posakis: „Multikultūrizmas yra miręs“. Sutinku. Mes nenorime daugiakultūrinio modelio.

Die Welt: Jokių musulmonų — Jūs norite Vengriją išlaikyti tautiškai vienalytę?

Orbanas: Ne visai taip. Vargu ar yra daugiau maišyta tauta kaip mūsų. Kalbu apie mūsų kultūros išsaugojimą. Mes žinome savo ilgą istoriją ir norime gyventi
kaip anksčiau.

Die Welt: Austrijos kancleris Faymanas apie Vengriją pasakė daug blogų dalykų, lygino su naciais.

Orbanas: Blogai pasielgė. Tačiau mano asmeniniai santykiai su juo geri. Turime dirbti kartu. Man tokių dalykų jis niekada nesakė, kaip kalbėjo žiniasklaidai.

Die Welt: Tai jis negalvoja ką sako?

Orbanas: Būtent. Tai yra politika. Socialistiniame Internacionale iš tikrųjų yra darbo pasidalijimas — kiekvieną dieną kas nors iš jų būtinai turi mus pulti. (paryškinau aš, kad atkreiptumėte dėmesį. Kaip daug mes nežinojome!!!

Bėgome nuo marksizmo, o atbėgome tiesiai į dar šlykštesnio marksistinio Socialistinio Internacionalo glėbį. Pasirodo Europą valdo Socialistinis Internacionalas. Dėl to mūsų komunistai ir komjaunuoliai taip greitai susikukavo su Briuseliu, nes pamatė, kad ten sėdi saviškiai. P.V. pastaba) Aš nemanau, kad jis mane užsipuolė asmeniškai.

Die Welt: Gal reikalaujate ar tikitės atsiprašymo?

Orbanas: Austrai neturi drąsos atsiprašyti.

Die Welt: Kaip Jūs vertinate diskusijas dėl pabėgėlių Europos Sąjungoje, pvz., Austrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje?  

Orbanas: Prancūzija žavinga šalis. Mane žavi prancūzų diskusijos. Net jei mus įžeidinėja, tai tą daro su jumoru. O austrai yra grubūs. Skirtingai negu Austrijoje, Prancūzijoje konservatoriai nėra pagrindinė politinė jėga. Sarkozis nėra ekstremistas. Įdomu, kad Vokietijoje KDS neseniai pakeitė kalbų toną.

Mūsų mintys turi daug bendro su Sarkoziu ir KDS ir tai rodo, kad mūsų požiūrio negalima vadinti ekstremistiniu.

Die Welt: Ar labai svarbi Jums yra Vokietija?

Orbanas: Per paskutinius keturis dešimtmečius Vokietija yra sėkmingiausia Europos šalis. Be Vokietijos negali būti išspręsta nė viena Europos problema. Tačiau Vokietija nusprendė Europoje nesiimti jėgos, kokios galėtų imtis atsižvelgiant į ekonominę galią. Vokietija bandė Europoje sukurti struktūrą, kur būtų atsižvelgiama į visų interesus ir viskas eitų gerai. Mes norime, kad ir toliau Vokietija būtų tokia.

Die Welt: Nepaisant to Vokietijos vidaus reikalų ministras de Mezjeras (de Maiziere) grasina vengrams nutraukti ES finansavimą, jei Vengrija nepriims
privalomų kvotų.

Orbanas: Mes nusivylėme, nes tai tonas, kurio anksčiau vokiečiai vengė. Tai brutalios jėgos naudojimas. Yra didelis nesupratimas apie struktūrinių fondų
paskirtį. Lėšos skiriamos skurdesnėms šalims visiškai nereiškia, kad turtingosios joms duoda labdarą, bet tai yra priemonė, kad galėtų veikti sąžininga vieninga ES vidaus rinka.

Die Welt: Vokietija ir Austrija įvedė sienų kontrolę. Ar tai rodo, kad Jūs buvote teisus pradėjęs griežtą politiką?

Orbanas: Tai sveiko proto požiūris. Jei žmonės neteisėtai nori kirsti valstybės sieną, kitaip elgtis negalima. Per pastaruosius metus Europoje vyksta keisčiausi
dalykai — mes esame vienintelė šalis vykdanti Šengeno sutartį ir už tai visa ES mus puola. Kartais mus kritikavo teisingai, kad laužome taisykles nes jų
nesuprantame, bet dabar yra atvirkščiai — mes laikomės. Tai yra labai keista.

Malonu tiek, kad ir kiti pradeda matyti kaip ir mes.

Die Welt: Ar jau Dublino sistema žlugo?

Orbanas: Taip. Istorija kaip ši sutartis atsirado ir dabartinis spaudimas rodo, kad tai labai jautri problema. Prireikė ne vienų metų, kad paaiškėtų jog sprendimas buvo labai trumparegiškas. Niekas nekaltas. Tiesiog buvo kita padėtis, o šiandien pasaulis labai pasikeitė.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas: „Giliau pažvelgus Europoje matyti esminė valdymo problema“.

Die Welt: Kaip ją galima pakeisti?

Orbanas: Sudėtingas dalykas. Bet kokiu atveju gerai būtų į problemos sprendimą pritraukti kandidates į ES Serbiją ir Makedoniją. Reikia pasidalinti
 atsakomybę.

Die Welt: Ar Graikija vis dar yra svarbiausia ES problema ar jau ne?

Orbanas: Graikijos istorija labai liūdna. Europoje protas ir širdis eina atskirai, todėl visą Europą apėmė krizė. Ir Graikijoje tas pats. Mes leidome, kad jie jau
šešis metus nesilaikytų Šengeno sutarties taisyklių. Mūsų minkšta širdis dabar sukėlė pasekmės, už kurias mes visi turime mokėti.

Die Welt: Kiek migrantų atvyksta dabar?

Orbanas: Frontex analizė teigia, kad milijonai. Aš manau, kad gali būti 100 milijonų. Klausykitės ką kalba Sarkozis. Neseniai jis televizijos interviu sakė:
„Neužmirškite Juodosios Afrikos“. Po Libijos sunaikinimo neliko jokių kliūčių į pietus nuo Sacharos esančių šalių žmonėms keliauti į Europą, jei
jie to nori. Tai jau pasaulinė problema. ES turi galvoti toliau į priekį, nes ne tik ES, bet ir JTO neteisingai vertina padėtį. Reikalinga pasaulinė diskusija.

Die Welt: Kokia išeitis?

Orbanas: Pirmas dalykas: Protingiausia būtų nenaikinti valstybių. Pavyzdžiui, kaip Sirijoje europiečiai ir amerikiečiai remia nesamą „Arabų pavasario“ opoziciją, nors iš pat pradžių buvo aišku, kad ji negalės valdyti šalies ir kad valstybė suirs. Todėl dabar susidūrėme su pabėgėlių krize. Turėtume sau  mintyse pasakyti: „Nenaikinkime daugiau nė vienos valstybės“.

Die Welt: Jūs taip pat sakėte, kad Vokietijos labdara pabėgėliams ir yra antplūdžio priežastis. Ar tikrai?

Orbanas: Taip, mes kalti, nes sudarėme įspūdį, kad jie visi laukiami ir gali ateiti. Visi kalti — žiniasklaida, ekspertai, politikai, liberalinė europiečių mąstysena. Giliau pažvelgus Europoje matyti esminė valdymo problema. Taip pat, kaip jau buvo pastebėta anksčiau, ir euro krizė. Mūsų politinė kultūra valdoma per įstaigas. Nesvarbu ar valstybių parlamentai, ar E-parlamentas, ar vyriausybės, ar Euro-Komisija, valdo įstaigos, bet ne asmenys. Stiprūs vadovai vertinami kaip grėsmė. Taip mano europiečiai. Tačiau per krizes ir suirutes labai reikalingi stiprūs vadovai-asmenybės.

Die Welt: Jūs ir ponia Merkel?

Orbanas: Europa turi labai gerų vadovų, bet jie nevadovauja, o slepiasi už įstaigų. Beje yra Kameronas. Jis klasikinis vadovas. Kažkas turi imtis drąsos priimti sprendimus ir atsakomybę už juos.

…………………………………………………………………..straipsnio↑↑↑pabaiga…………………………………………………………………..

Svarbūs du dalykai.

Pirmas — pabėgėlių antplūdis negaivališkas, o suplanuotas.

Turguje vagys sukelia peštynes ar kokį šurmulį ir kol žmonės stebi kas vyksta

vagys apšvarina kišenes ir prekystalius. Taip daroma ir kitose žmonių

susikaupimo vietose.

Pasirodo tokiais pačiais triukais užsiima ir politikai:

Dabar ES′o valdžia Briuselyje, Paryžiuje ir Berlyne sąmoningai sukėlė

pabėgėlių skandalą ir kol vyksta skandalas ir visų dėmesys nukreiptas būtent į

jį, ES′o biurokratai nori iš Europos Sąjungos narių-valstybių atimti dalį valdžios

— būtent nori centralizuoti imigrantų paskirstymą įvedant kvotas. Europos

Sąjungos sutartis nenumato tokio centralizuoto skirstymo. Kiekviena ES narė

imigracijos reikalus sprendžia savarankiškai. Tačiau, jei dabar ES nariai

pasiduos Briuselio biurokratų spaudimui ir sutiks su kvotų įvedimu, tai ateityje

visus imigracijos reikalus spręs ne ES nariai-valstybės savarankiškai, o vien tik

centralizuotai Briuselis. Vienu žodžiu šitą vaidinimą su neva nekontroliuojamu

pabėgėlių srautu sugalvojo tam, kad būtų įvykdytas dar vienas valdžios

centralizavimo žingsnis. Sukėlę pabėgėlių antplūdį Briuselio biurokratai nori

išgąsdintas vyriausybes priversti atiduoti Briuseliui teisę reguliuoti imigraciją.

Su tuo sutikusios valstybių vyriausybės praras teisę reguliuoti imigraciją savo

pačių šalyse.

Ką mes turėsime Lietuvoje po tokios reformos? Briuselis galės netrukdomai pas

mus įkurdinti visokius valkatas, banditus, antisocialinius elementus, žodžiu

turės kur tremti jiems netinkamus atėjūnus. O mūsų valdžia neturės teisės daryti

ką nors prieš. Anksčiau jie jau bandė tokius dalykus daryti, bet tada neišėjo.

Antras dalykas — Europos Sąjungą valdo Socialistų Internacionalas.

Bėgome nuo marksistų-komunistų, o užbėgome ant dar bjauresnių marksistų-

socialistų. Kai tarybiniais laikais studijavau universitete, tai tuomet teko laikyti

valstybinį marksizmo egzaminą. Dabar pasakysiu kelis marksizmo teiginius:

valstybė yra atgyvena ir visos valstybės ateityje bus panaikintos; šeima yra

atgyvena ir ji bus panaikinta, bus bendros žmonos ir bendri vyrai, o vaikus

auklės valstybinės įstaigos. To Rusijos marksistai ir siekė — užkariauti visą

pasaulį ir sunaikinti visas valstybes. Iš karto po revoliucijos marksistai

panaikino šeimos kodeksą, žodžiu įvedė laisvąją meilę su bendromis žmonomis

ir bendrais vyrais. Labai išplito venerinės ligos ir atsirado minių minios

neprižiūrimų vaikų — rusiškai bezprizorniki. Baisus moralinis pakrikimas ir

degradacija ėmė grėsti pačios komunistų valstybės egzistavimui ir privertė

Staliną grąžinti senąjį caro laikų šeimos kodeksą su nežymiais patobulinimais

— civilinė metrikacija. Stalinas pasielgė labai žiauriai — visus liberalios meilės

šalininkus sukišo į lagerius, iš kur jie neišėjo. Taip baigėsi marksistinis

eksperimentas Rusijoje. Tuo laiku Lietuva buvo nepriklausoma ir tų baisybių

išvengė. Dabar landsbergiečiai su brazauskininkais mus įkišo į ES′ą ir marksistų

teorija Lietuvoje veikia visu pajėgumu.

Stalinas buvo į Lietuvą atsiuntęs Michailą Suslovą. Vikipedija –

https://lt.wikipedia.org/wiki/Michailas_Suslovas — rašo: «Viena Lietuvoje

labiausiai žinomų jo frazių yra pokario metais pasakytas teiginys: „Lietuva bus,

bet be lietuvių“.» Tada lietuvius masiškai trėmė į Sibirą ir Suslovas kalbėjo, kad

lietuvių Lietuvoje paliks ne daugiau kaip 40% nuo visų gyventojų. Stalinas

mirė, o nauja valdžia politiką pakeitė. Trėmimo plano neįvykdė. Dabar tokį patį

planą, kaip Stalino, vykdo mūsų vyriausybės, seimai ir visi prezidentai kiek jų

buvo ir yra — jie dirbtinai Lietuvoje sukūrė skurdą ir privertė daugiau kaip

milijoną darbingų žmonių išvykti į užsienį, o vietoj išvytų lietuvių jau pradėjo į

Lietuvą vežti negrus ir musulmonus ir negana to dar juos už dyką penėti, rengti,

duoti gyvenamąjį plotą. Tai argi jie ne išdavikai?

Mūsų seimas sugalvojo dar vieną šlykštų dalyką. Kad žmonių dėmesys būtų

nukreiptas nuo svarbiausių dalykų — būtent nuo gresiančio musulmonų ir negrų

antplūdžio ir nuo Briuselio bandymo atimti iš mūsų imigracijos politikos

kontrolę, arba tiksliau sakant Briuselio bandymo centralizuoti imigracijos

politiką arba dar kitaip sakant pasisavinti teisę skirstyti imigrantus  (kvotos) po

visas ES šalis nepaisant tų šalių noro ir poreikių — seimas vėl pradėjo svarstyti

lenkiškų raidžių rašybą Lietuvos piliečių pasuose. Patriotai pasigavo seimo

vylių ir ėmė rinkti parašus prieš „w“, „x“ ir kitas raides ir nemato, kad už to

šurmulio slepiasi daug kartų didesnė bėda, kurią ant mūsų galvos nori užversti

seimas, vyriausybė ir prezidentė — jie sutinka atsisakyti savarankiškos

imigracijos politikos ir ją perduoti Briuselio biurokratams — puikiai matyti, kad

mūsų demokratiniai politikai yra gerai įvaldę vagių triukus. Jeigu jiems leisime

tą padaryti, tai Lietuvoje turėsime musulmonų ir negrų rajonus, į kuriuos niekas

neturės teisės net užeiti. O kadangi jie labai agresyvus ir Europoje gyvena vien

tik iš pašalpų ir niekur nedirba, tai garantuotai turėsime banditizmą, vagystes,

plėšikavimus, žaginimus, narkotikų prekybą. Ar to labai norite? Pasižiūrėkite

kas darosi Europoje — video medžiagos internete pilna.

Todėl užuot rinkus parašus prieš „w“ siūlau kuo griežčiausiai iš valdžios

pareikalauti, kad nevežtų pas mus nė vieno negro ar musulmono. Mes

jiems nieko blogo nepadarėme, todėl ir neprivalome jų penėti. Vakarai jų

valstybes, miestus griauna, jų žmones žudo, tai tegu dabar pasiima pas save

ir viso turto netekusius sugriautų šalių žmones. Jei valdžia vis tiek

priiminės afrikiečius ir azijiečius, vadinasi valdžioje sėdintys yra valstybės

išdavikai ir anksčiau ar vėliau jiems už išdavystę teks atsakyti visu

griežtumu.

Pranas Valickas   2015  rugsėjo  19

Facebook komentarai
});}(jQuery));