G.Nausėdos patarėjas Linas Slušnys avansu atleido smurtą prieš Deimantę Kedytę (papildyta teismo posėdžio garso įrašu)

Slusnio

Slusnio

G.Nausėdos patarėjas Linas Slušnys (centre baltu švarku) parašė melagingą pažymą, kad prieš Deimantę Kedytę nebuvo naudojama jokia prievarta

Nauseda12

Nuotr. – G.Nausėda pristato savo komandą. L.Slušnys – pirmas iš dešinės

 

Prieš posėdį Neringa Venckienė atsakė į žurnalistų klausimus, ir dar kartą paminėjo, kad „normalioje valstybėje” būtų teisiama ne ji, tačiau antstolė Sonata Vaicekauskienė ir Laimutė Stankūnaitė, naudojusi prievartą prieš savo dukrą. „Tikiuosi, kad vieną dieną antstolė su Stankūnaite bus teisiamos, nes jos draskė vaiką. Taip pat norėčiau, kad tą vaizdo įrašą ne tik patys slapta žiūrėtumėte, tačiau ir parodytumėte per savo televizijas. Juk tame vaizdo įraše matosi, kas tą dieną įvyko, nors visi šturmo dalyvaiia teisgė, kad vaikas su motina išėjo savo noru. ten aiškiai matosi, kad ir Stankūnaitė naudoja jėga, ir policininkai naudoja jėga prieš mane. Tai, aks skelbiama viešai apie šį šturmą, yra visiškas melas. Generalinis prokuroras kmentuoja, kad tas vaizdo įrašas buvo išstudijuotas, tačiau aštuonis metus to įrašo niekas nematė. Nei 2008, nei 2012 m. Seimai, nei JAV. Manau, kad tiems prokurorams jau protas susisuko, kad jie man tą  įrašą atidavė. Aš tikrai nesitikėjau, kad jie atiduos tą įrašą, kuris įrodo jų nusikaltimus, ką jie ten Garliavoje išdarinėjo ir kaip paskui melavo, ir aš tik dabar, praėjus aštuoniems metams, galėjau parodyti. Žinau, kad jūs, žurnalistai, nekalti, kad jūms neleidžia rodyti to įrašo per televizijas, tačiau manau, kad normalioje valstybėje tokių dalykų niekada nebūtų. Ir būtų teisiami policininkai su Vaicekauskiene ir Stankūnaite. Nes teismo sprendime buvo parašyta, kad prievarta prieš vaiką negalima, o jie tą prievartą, ir fizinę, ir psichologinę, naudojo.

Šiandien, birželio 8 d. Panevėžio apygardos teisme, kuriame nagrinėjama Neringos Venckienės baudžiamoji byla, paaiškėjo, kad antstolės Sonatos Vaicekauskienės, šturmavusios Garliavos namą Klonio gatvėje, smurtas prieš vaiką ir teisėją grindžiamas iš esmės melaginga vadinamo “vaikų psichiatro” ir buvusio prezidento Gitano Nausėdos patarėjo Lino Slušnio surašyta  pažyma.

S.Vaicekauskienė iš anksto ruošėsi smurtu atimti vaiką, ir avansu pasirūpino „vaikų psichiatro” pažyma, kad smurtas prieš vaiką nebus laikomas smurtu.

Nors įstatymas aiškiai nurodo, kad draudžiamas bet kokios formos smurtas prieš vaiką, antstolė Vaicekauskienė iš anksto pasirūpino atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės. Įdomu, kaip tai vertins Panevėžio apygardos teismas – ar avansu „vaiko psichiatro” parašytas atleidimas, kad smurtas nėra smurtas, išgelbės Vaicekauskienę ir Laimą Stankūnaitę nuo atsakomybės?

Tai, kad Linas Slušnys prieš rinkimų kampaniją šmėkščiojo G.Nausėdos komandoje, ir buvo pristatomas kaip šios komandos narys ir prezidento patarėjas, iš esmės ir paaiškina G.Nausėdos elgesį – prieš rinkimus žadėjęs “atstatyti teisingumą”, prezidentas po rinkimų virto tik Daukanto aikštės skuduru, kuris sako “aš nesikišiu, tegul tie patys teisėsaugos banditai patys viską išsiaiškina”.
Dar įdomiau, kad paaiškėjo, kad antstolė S.Vaicekauskienė puikiai suprato, kad jos vadovaujamas šturmo būrys iš R.Požėlos ir Romo Oželio vadovaujamų 250 policininkų, vaikų teisių specialisčių, kurios atsinešė į polietileninį maišelį suvyniotą dekį, kuri jos ištraukė guminėmis pirštinėmis, ir metė ant mergaitės, matyt, norėdamos ją apsvaiginti – spėjama, kad tas S.Vaicekauskienės dekis buvo apipurkštas kažkokia chemine medžiaga (ne veltui advokatas Černiauskas po šturmo išplatino vaizdo įrašą, kuriame Deimantė klausia, kodėl pas ją aštuonios rankos – aut. Pastaba), ir visa ši gauja iš esmės veikė neteisėtai ir nusikalstamai.

 

Vacekauskiene

 

 

Negana to, paaiškėjo, kad Neringa Venckienė jau buvo nubausta bauda už teismo sprendimo nevykdymą, ir tą paskirtą baudą jau susimokėjo. Dabar už tą patį tariamą nusikaltimą yra baudžiama antrą kartą.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė atsakė į N.Venckienės advokato klausimus:

 • Kokius fizinius veiksmus jūs matėte, kurie buvo atlikti Neringos Venckienės ir Deimantės Kedytės atžvilgiu?
 • Pareigūnai pašalino kliūtis.
 • Kaip pašalino, pasakykite?
 • Vienus žmones išvedė, kitus išnešė. Senelius išvedė.
 • Jie nesutiko išeiti, priešinosi?
 • Be abejo, buvo vienintelis žmogus, kuris sutiko pats išeiti iš kambario.
 • Ar mergaitė galėjo girdėti ir matyti dviejų durų pašalinimą ir stiklų daužymą? Ir pareigūnų veiksmus prieš jos senelius ir tetą? Ar galėjo?
 • Pirmų durų laužymo mergaitė tikriausiai nematė, o kai buvo laužiamos verandos duris, tai matyt, kad matė ir girdėjo.
 • Kaip reagavo mergaitė, matydama pašalinamus senelius?
 • Verkė ir rėkė. Tai buvo natūrali vaiko reakcija.
 • Kokie buvo veiksmai mergaitės atžvilgiu, kuriuos jūs stebėjote?
 • Su mergaite kalbėjo psichologė ir vaiko teisių specialistė.
 • Aš klausiu apie fizinio poveikio veiksmus?
 • Fizinio poveikio veiksmus atliko mama, kai ji pasiėmė mergaitę.
 • Kaip pasiėmė?
 • Paėmė už rankų ir išsivedė.
 • Ar mergaitė sutiko būti paimama? Ar buvo panaudota fizinė jėga jos atžvilgiu?
 • Iš kieno pusės?
 • Iš mamos.
 • Rankų patraukimas ir išsinešimas nebuvo fizinė prievarta.
 • O paėmimo metu mergaitė buvo įsikibusi Venckienės rankos?
 • Taip, mama atkabino jos ranką.
 • O kokie fizinio pobūdžio veiksmai buvo atlikti Venckienės atžvilgiu ir kas juos atliko?
 • Du policijos pareigūnai paėmė ir laikė Venckienės rankas.
 • Ar laikė, ar užlaužė?
 • Tik laikė.
 • O kodėl ją reikėjo laikyti?
 • Todėl, kad Venckienė tuo metu buvo apglėbusi mergaitę ir jos nepaleido.
 • Kai klausėte psichologų draugijos dėl leidžiamo smurto vaiko atžvilgiu, tai ar klausėte, kokie veiksmai leidžiami vaiko atžvilgiu? Ar klausėte dėl dviejų durų išlaužimo ir senelių išnešimo iš kambario? Ar leidžiami tokie veiksmai mažametės atžvilgiu, jai stebint? Ar psichologai jums leido vykdyti tokius veiksmus?
 • Psichologai nurodė, kad aplinka, kurioje mergaitė gyveno, aktyviai priešinosi vaiko perdavimui, todėl leido panaudoti jėgą prieš asmenis, kurie šiam procesui priešinsis. Durų laužymas ir panašūs dalykai yra vienas ir tas pats. Psichologai neprivalo paraidžiui parašyti, kas leidžiama.
 • Aš tik noriu paklausti, kokioje apimtyje fizinis ir psichologinis smurtas buvo leidžiamas?
 • Byloje yra vaikų psichiatro Lino Slušnio atsakymas.
 • Tai teismai iki šiol jūsų veiksmų nepripažino neteisėtais?
 • Ne
 • Grįžtame prieš teisėjos imuniteto. Ar niekur neįsikreipėte, kad būtų kaip nors apribotas Venckienės, kaip teisėjos imunitetas?
 • Ne.
 • Gal jūs žinote, kokio dydžio bauda buvo išieškota iš N.Venckienės už teismo sprendimo nevykdymą?
 • Nežinau, gal apie 20 tūkst. litų.
 • Ką jūs manote, ar tai nėra dvigubas baudimas, nes dabar jūs reikalaujate vėl bausti Venckienę už teismo sprendimo nevykdymą?
 • Teismai vertina tokius dalykus – atsakė teisėjų kolegijos pirmininkas.
 • Bet tos baudos buvo skirtos už teismo sprendimo nevykdymą?
 • Taip
 • Kokia buvo pačios mergaitės valia? Ar ji norėjo eiti gyventi pas mamą? Ar bendravote su mergaite?
 • Asmeniškai nebendravau nė karto su mergaite.
 • Ar žinojote mergaitės valią – ar ji sutinka, kad tas teismo sprendimas būtų įvykdytas?
 • Specialisto išvadose buvo rašoma, kad jos apsisprendimą įtakoja aplinka, kurioje ji yra.
 • Tai kokie buvo jos norai?
 • Nenoras gyventi su mama ir matytis su ja.
 • Ar jums buvo žinoma, kad mergaitė nenori būti paimta mamos ir nori gyventi su globėja?
 • Mergaitė buvo įtakojama tos aplinkos, kurioje gyveno, o ta aplinka nenorėjo perduoti mergaitės mamai.
 • O ieškinį Venckienei teikiate savo vardu, ar ir kitų asmenų, pvz., savo tėvų, kuriuos minite kaip nukentėjusius? Ar turite jų įgaliojimus?
 • Teikiu savo vardu.
 • Ar jums savo praktikoje anksčiau yra tekę reikšti savo ieškinius už teismų sprendimo vykdymą?
 • Negaliu atsakyti.

 

Pateikiamas posėdžio garso įrašas toje vietoje, kai buvo apklausiama Sonata Vaicekauskienė

 

Itin ironiška, kad teismo posėdyje antstolė Vaicekauskienė aiškino, kad tą dekį vaikų psichiatrės atsinešė tam atvejui, jeigu Deimantei būtų šalta. Tačiau kam tą dekį pagrobimo metu reikėjo mesti mergaitei ant galvos, ir kodėl psichiatrės buvo su guminėmis pirštinėmis, taip ir nebuvo atsakyta.

 

475bdekiukaspirstinaites2a

 

478bTrecia

Mat net Kėdainių rajono teismo teisėjas Kondratjevas, dar net nesibaigus pedofilijos bylos nagrinėjimui nurodęs perduoti auką jos motinai, kurios draugas ir rėmėjas Andrius Ūsas buvo įtariamas seksualiai priekabiavęs prie Deimantės, savo sprendime buvo nurodęs, kad jokia prievarta prieš mergaitę, ją perduodant motinai, nėra galima.
Tačiau nors S.Vaicekauskienė su R.Požėla ir buvo parengusi įvairius šturmo scenarijus, tačiau tik panaudojus itin brutalią jėga, pavyko atskirti mergaitę, kuri laikė Neringa Venckienę už kaklo ir net plėšiama griebėsi jos drabužių. Tik panaudojus tokia brutalią jėga – sulaužytas dvi duris, išsuktas einančias pareigas teisėjos rankas, ir kovos veiksmai prieš klykiančią auką, pavyko pasiekti “teisingumą” ir perduoti ją motinai.

 

Tik po šturmo Vaicekauskienė matyt suprato, kad šturmo ir prievartos vaizdai vis tiek bus paviešinti, todėl pasirūpino ir taip vadinamo vaikų psichiatro Lino Slušnio išvada. Pastarasis parašė akivaizdžiai tikrovės neatitinkančią pažymą, kad prieš D.Kedytę nebuvo naudojama jokia prievarta. Šia L.Slušnio pasirašytu paskviliu S.Vaicekauskienė ir konstravo savo visą puolimą prieš N.Venckienę Panevėžio apygardos teisme.

S.Vaicekauskienė buvo apklausiama visą rytą, ir prieš pietų pertrauką teismas nusprendė tik išklausyti prašymus ir tada bylos svarstymą atidėti.
Tačiau po pietų apygardos teismo kolegija labai nustebino susirinkusius į posėdį žmones, pareiškusi, kad byla bus toliau nagrinėjama, ir kad visi žmonės turi palikti posėdžių salę.

Kas sieja G.Nausėdą ir Liną Slušnį?

Kaip rašė delfi.lt, pergalę Gitano Nausėdos štabe švenčia ir vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys. Jis žiniasklaidoje buvo vadinamas vienu tų žmonių, kurie paskatino G. Nausėdą kandidatuoti prezidento rinkimuose.

„Tiesą sakant, jo nereikėjo ilgai įtikinėti. Jis kažkaip labai pasitikėjo, kad gali laimėti, kad Lietuvai jo reikia“, – rinkimų štabe kalbėjo L. Slušnys. Paklaustas, koks jo santykis su ką tik naujai prezidentu išrinktu G. Nausėda, pašnekovas teigė, kad su juo susipažino tik praeitų metų rugpjūčio mėnesį.
„Apie Gitaną žinojau daug. Jo žmona turi seserį ir jos sesuo ir mes, mūsų šeima esame labai geri bičiuliai, bendraujame šeimomis“, – aiškino L. Slušnys. Anot pašnekovo, G. Nausėda priėmęs sprendimą kandidatuoti kalbino ir psichiatrą „stovėti jam už nugaros“.

„Aš dar galvojau, turbūt už Gitaną daugiau žinau, kas yra politika, ir esu toks slankiojantis tarp politikų ir aš labai svarsčiau, ar man verta, ar neverta to daryti“, – tikino L. Slušnys. Jis tikino, kad sutiko G. Nausėdą palaikyti rinkiminėje kovoje su viena sąlyga: „Mano pagrindinė sąlyga buvo – ar man reikės eiti į Prezidentūrą. Man pažadėjo, kad man tai nėra prievolė, tai sakiau – gerai.“

Paklaustas, ar visgi gavo pasiūlymą prisijungti prie G. Nausėdos komandos Prezidentūroje, L. Slušnys teigė, kad, jo žiniomis, tokių pasiūlymų kol kas negavo niekas. „Kol kas, man atrodo, kad išvis nėra niekas gavęs iš to, ką mes žinome“, – sakė pašnekovas. Visgi, jeigu tokį pasiūlymą gautų, L. Slušnys neatmetė galimybės, kad su juo sutiktų. „O kai pasiūlys, jeigu ką nors siūlys, tai aš į tai žiūrėsiu lyg į kariuomenę šaukia privalomai tarnybai. Jeigu aš matysiu, kad toje tarnyboje galiu kažką duoti, manau, kad man reikės tartis su šeima“, – kalbėjo L. Slušnys.

Žemiau pateikiame anstolė Vaicekauskienės patvarkymas, kuriame cituojamas Linas Slušnys – pasak jos, fizinė prievarta prieš Deimantę Kedytę, ją išnešant iš namų, nebus jokia prievarta prieš vaiką.

Tik įdomu, kas suteikė Linui Slušniui teisę avansu spręsti, kad brutalios jėgos panaudojimas prieš vaiką nebus prievarta?

 

21 39 page 002

 

21 39 page 003

 

21 39 page 004

 

21 39 page 005

 

21 39 page 006

 

21 39 page 007

 

21-39

Facebook komentarai
});}(jQuery));