Dėl vyriausybės aplaidumo spręsti pandemiją kreiptasi į prokuratūrą

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Audrius Butkevičius ir Zigmas Vaišvila

„Dėl Lietuvos valdžios neveikimo“. 2020-04-09

 

Matydami Lietuvos valdžios bandymus savo nepasirengimą COVID-19 krizės suvaldymui dangstyti kaltės suvertimu Lietuvoje konkrečioms gydymo įstaigoms, t.y. medikams, kreipėmės į Generalinį prokurorą.

Š.m. sausio pradžioje pirmieji koronaviruso atvejai fiksuoti Romoje, o mėnesio pabaigoje – protrūkis Šiaurės Italijoje. Lietuvos ambasados veikia ir Italijoje, ir Kinijoje. Todėl Lietuvos valdžia padėtį ir grėsmes žinojo.

2020-01-29 d. Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisija (VESK) aktyvavo Sveikatos apsaugos (SAM), Vidaus reikalų (VRM), Finansų (FM), Užsienio reikalų (URM) ir Susisiekimo (SM) ministerijų Esktremalių situacijų operacijų centrus (ESOC), įpareigojo keistis informacija apie koronaviruso grėsmę, pavedė SAM nustatyti vieną informacijos teikimo visuomenei šaltinį, apibendrinti ir teikti informaciją Vyriausybei, įpareigojo URM informuoti piliečius apie padėtį Kinijoje, teikti jiems pagalbą.

Italijai uždarius slidinėjimo centrus, 2020-02-24 d. VESK kreipėsi į Vyriausybę dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo, valstybės ESOC (VESOC) vadovu skirti Ministrui Pirmininkui pasiūlė SAM atstovą.

2020-02-26 d. LR Vyriausybės Nutarimu Nr.152 „paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.“

Pasitvirtinus pirmajam susirgimui koronavirusu Šiauliuose, 2020-02-28 d. VESK įpareigojo institucijas ir savivaldybes per aktyvuotus ESOC veikti pagal pavirtintus planus derinti veiksmus su VESOC; įstaigoms ir savivaldybėms laikytis VESOC vadovo nurodymų ir VESK sprendimų; bendravimas su žiniasklaida ir visuomene – per VESOC Visuomenės informavimo grupę; sudaryti sąlygas rizikos grupėje esantiems darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu. 2020-03-06 d. VESK pasiūlė Vyriausybei uždrausti iš Lietuvos išvežti apsaugos priemones ir kt. 2020-03-11 d. Pasaulio sveikatos organizacijai paskelbus koronaviruso pandemiją, 2020-03-12 d. VESK Vyriausybei pasiūlė skelbti antrą (sustiprintą) civilinės saugos sistemos parengties lygį su siūlomomis priemonėmis, kurios įgyvendinti pradėtos šią savaitę.

2020-03-12 SAM įsakymu Nr.V-352 patvirtintos asmenų dėl COVID-19 izoliavimo taisyklės. 2020-03-14 d. LR Vyriausybė Lietuvos teritorijoje paskelbė karantiną.

2020-03-24 d. VESK pasiūlė Vyriausybei „…iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkomų valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų nuo 2020 m. kovo 25 d. paimti 12000 respiratorių ir paskirstyti juos civilinės saugos sistemos pajėgoms, medicinos darbuotojams ir vaiko teisių apsaugos specialistams pagal poreikį.“ Tokiu būdu paaiškėjo, kad LR Vyriausybė, turėjusi valstybės rezerve bent 12000 respiratorių (jei nedaugiau), tinkančių net gaisrininkams, jų nedavė medikams, ne tik 2020-02-26 d. LR Vyriausybei paskelbus valstybės masto ekstremaliąją padėtį, bet net ir po to, kai 2020-03-16 d. paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Tai patvirtina, kad atsakingi valstybės asmenys, žinodami, kad valstybė turėjo rezerve bent 12000 respiratorių (o tikėtina, kad ir daugiau, tačiau viešai šie duomenys neskelbiami), tinkančių net gaisrininkams, nedavė jų net medikams.

Be to, tik š.m. kovo pabaigoje viešai paaiškėjo, kad SAM ministras Aurelijus Veryga ir galimai kiti atsakingi LR Vyriausybės atstovai, ignoruodami PSO nurodymus tikrinti ir tikrinti COVID-19 galimai užsikrėtusius asmenis, net paskelbus 2020-02-26 d. valstybės masto ekstremaliąją padėtį Lietuvoje, žinodami, kad būtina tikrinti visus potencialius sergančiuosius, laiku ne tik nepasirūpino reagentais, bet ir slėpė šią informaciją net nuo medikų, versdami juos gydyti užsikrėtusius COVID-19 be apsaugos priemonių, neskyrė jų medikams (respiratorių ir galimai kitų) iš valstybės rezervo, SAM tvirtinomis taisyklėmis neleisdavo net tikrinti COVID-19 užsikrėtusių medikų, kurie, profesionaliai pajutę šios ligos požymius, prašė tai daryti jiems (Ukmergės ligoninės ir kitų gydymo įstaigų pavyzdžiai).

Lietuvos valdžia ne tik sąžiningai neprisipažino savo nepasirengimo krizei, bet ir iki šiol neieško bendrų sprendimų, bijo prisiimti atsakomybę, kaltę bando suversti kitiems asmenims.

 

Išdėstyti faktai, visų pirma, patvirtina ne gydymo įstaigų, bet Lietuvos centrinės valdžios atsakingų asmenų galimai nusikalstamą tarnybos pareigų neatlikimą (BK 229 str.), galimą piktnaudžiavimą tarnybinėmis pareigomis (BK 228 str.) ar savavaldžiavimą (BK 294 str.), kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimus (BK 277 str.), bet ir veikas, atitinkančias BK 135 str. ir 137 str. (sunkus sveikatos sutrikdymas) ir BK 238 str. (nepranešimas apie nusikaltimą) požymius. Šios galimai nusikalstamos veikos buvo įvykdytos ir galimai tęsiamos tyčia, nes tai padaryta žinant tikrąją padėtį ir nevykdant savo pareigų, slepiant padėtį nuo medikų ir nuo visuomenės, sąmoningai juos dezinformuojant ir sutrikdant jų sveikatą.

 

Atsižvelgiant į išdėstytus faktus Genneralinio prokuroro prašome surinkti mums neprieinamą informaciją apie valstybės rezervo formavimą ir naudojimą, atsakingų pareigūnų ir asmenų neveikimą ir kitas galimai nusikalstamas veikas, ir nustačius pagrindą pradėti ikiteisminį tyrimą.

Facebook komentarai
});}(jQuery));