Dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjos Ritos Kisielienės dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi bei teisėjos vardo pažeminimo

Kisieliene

Kisieliene

Noriu Jums pranešti, kad jau 5 metai, kai buvo padegtas mano namas Ukmergės r., Deltuvos miestelyje, Tvenkinio g. 13.

 

ERGO ciniškai tyčiojosi ir visokiais būdais bandė nemokėti žalos dėl kilusio gaisro už namą ir daiktus.

 

Bylą 2016-11-25 Vilniaus apygardos teisme pralaimėjau, nes teisėja buvo šališka ir galimai korumpuota, bet 2017-12-08 Lietuvos apeliaciniame teisme apeliacinį skundą laimėjau ir bylą grąžino vėl į 1 instanciją, nes buvo neatskleista bylos esmė (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p.).

 

Be to, pastebėjau, kad į bylą yra įdėti 36 rašytiniai įrodymai, kurių nesu matęs ar gavęs, todėl 2017-06-13 skundu kreipiausi į Vilniaus apygardos teismą ir paprašiau, kad man atsakytų į kilusius klausimus – atsakymą gavau tokį, kad Lietuvos apeliacinis teismas atsakys, bet Lietuvos apeliacinis teismas neatsakė, nes tai nebuvo apeliacijos esmė.

 

Kisieliene

Pridedu 2017-06-06 skundą dėl Kisielienės – jeigu sudomins tema, pateiksiu labai daug info apie ERGO ir Swedbank sukčiavimo minėtoje civ. byloje.

 

 

Pagarbiai,

 

Eduardas Zeziulevičius

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMUI

Gedimino pr. 40, Vilnius

Gerbiamam teismo pirmininkui Vytautui Zeliankai

 

 

Pareiškėjai:   EDUARDAS ZEZIULEVIČIUS

adresas Pašilės g. 8-8, Ukmergė, LT – 20194

tel. Nr (8 – 672) 97521

el. paštas eduardas.z@hotmail.com

 

TOMAS ZEZIULEVIČIUS

gyv. Miškų g. 56-19, Ukmergė

 

 

SKUNDAS

Dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjos Ritos Kisielienės dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi bei teisėjos vardo pažeminimo

 

2017 m. birželio 6 d.

Ukmergė

 

 

Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė (toliau tekste – Teisėja) nutartimi Civilinėje byloje Nr. 2-291-258-2016 atmetė ieškovų Tomo ir Eduardo Zeziulevičių ieškinį dėl 2014-01-12 name kilusio gaisro padarytos žalos atlyginimo. (Atsakovas byloje buvo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, adresas: Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius, LT – 03507; Tretysis asmuo – „Swedbank“, AB, adresas: Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, LT – 03502).

 

Tomas ir Eduardas Zeziulevičiai (toliau tekste – Pareiškėjai), prieš pateikiant apeliacinį skundą, susipažinę su visa bylos medžiaga ir visais garso įrašais, PASTEBĖJO, KAD TEISĖJA SUKLASTOJO BYLOS DUOMENIS IR PIKTNAUDŽIAVO TARNYBINE TEISĖJOS PADĖTIMI, NES Į BYLĄ SAVAVALIŠKAI, NEAIŠKU KOKIU BŪDU IR KOKIOMIS APLINKYBĖMIS ĮDĖJO NEAIŠKIOS FORMOS IR TURINIO DOKUMENTUS, t. y.

 

Teisėja nesupažindino Pareiškėjų (tada Ieškovų) su byloje atsiradusiais naujais rašytiniais įrodymais, kuriuos Atsakovas ERGO, tipo, pateikė 2016-11-03;

 

Dar keisčiau, kad Teisėja minėtų įrodymų NEPAVIEŠINO 2016-11-07, 9 val. Teismo posėdyje, nes garso įraše to nėra užfiksuota (garso įrašas prilygsta Teismo posėdžio protokolui (CPK 168 str.);

 

Be to, byloje atsirado 36 foto nuotraukos, kurios nėra niekieno pasirašytos, prie 2016-10-21 prašymo nėra nieko tiksliai nurodyta, t. y. kiek ir kokių fotografijų Atsakovas ERGO pateikia Teismui – NURODYTA TIK, KAD PATEIKIAMI PRIEDAI, ĮVYKIO VIETOS FOTOGRAFIJOS (b. l. 208).

 

Be to, teisėjos nagrinėtoje byloje labai daug šiurkščių proceso pažeidimų, iš viso net 33 CPK pažeidimai (Visa tai Pareiškėjai parašė apeliaciniame skunde, bet informuojame ir šiame skunde).

 

Reziumė:

 

Kyla pagrįstos abejonės – KAIP GALĖJO BYLOJE ATSIRASTI RAŠYTINIAI ĮRODYMAI, KURIE NEBUVO PAVIEŠINTI NEI PAREIŠKĖJAMS (tada IEŠKOVAMS), NEI TREČIAJAM ASMENIUI, NEI UŽFIKSUOTI TEISMO POSĖDŽIO GARSO ĮRAŠE, NEI UŽDĖTA TEISMO REZOLIUCIJA ANT 2016-10-21 ATSAKOVO ERGO PRAŠYMO – tai akivaizdus dokumentų klastojimas (BK 300 str. 1 d.) ir piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (BK 228 str. 1 d.) (idealioji įstatymo sutaptis).

 

Taip pat tai šiurkštus LR Konstitucijos 112 str. 6 d. bei Teismų įstatymo 59 str. 1 d. pažeidimas, t. y. teisėjo priesaikos sulaužymas.

 

Remdamiesi aukščiau išdėstytų argumentų ir motyvų pagrindu, teismo pirmininko Vytauto Zeliankos,

 

p r a š o m e:

 

Išnagrinėti skunde nurodytus faktus ir kreiptis į Teisėjų etikos ir procedūrų komisiją dėl drausminės bylos iškėlimo Vilniaus apygardos teismo teisėjos Ritos Kisielienės atžvilgiu.

 

Atlikti tarnybinį tyrimą Vilniaus apygardos teisme, ir nustatyti:

 Ar be teisėjos Ritos Kisielienės žinios, galėjo kas nors iš teisme esančių darbuotojų įdėti į aukščiau minimą civilinę bylą, 36 foto nuotraukas, kurios nėra niekieno pasirašytos?

 Nustatyti, kodėl teisėja Rita Kisielienė nesupažindino Pareiškėjų (tada Ieškovų) su byloje atsiradusiais naujais rašytiniais įrodymais, kuriuos Atsakovas ERGO, tipo, pateikė 2016-11-03;

 Nustatyti, kodėl teisėja Rita Kisielienė NEPAVIEŠINO 2016-11-07, 9 val. Teismo posėdyje, apie naujus kokius nors įrodymus, kurie atsirado byloje ((garso įraše to nėra užfiksuota (garso įrašas prilygsta Teismo posėdžio protokolui (CPK 168 str.));

 Atsakyti, į teorinį klausimą, nes praktiškai jis sunkiai tikėtinas: ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Neringa Švedienė, ar Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Vytautas Zelianka teoriškai galėtų įdėti į svetimą bylą bet kokius nors dokumentus, be kito teisėjo žinios?

Nustačius teisėjos Ritos Kisielienės piktnaudžiavimą tarnyba ar dokumentų klastojimą, kurie užtraukia baudžiamąją atsakomybę – kreiptis LR generalinį prokurorą dėl baudžiamosios bylos pradėjimo teisėjos Ritos Kisielienės atžvilgiu.

Raštu informuoti Pareiškėjus apie priimtą sprendimą.

 

Pagarbiai,

Pareiškėjai                                                                                           Tomas ir Eduardas Zeziulevičiai

 

Svedienes

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));