Neringai Venckienei nepavyko išgelbėti Deimantės gyvybės?

Deimante

Deimante

Dalia Grybauskaitė nusprendė Deimantės Kedytės likimą

Aurimas Drižius

 

Deimante

Lapkričio 17 d. žmonės prie Vilniaus savivaldybės klausė – ar dar gyva?

 

 

Nužudyto Garliavos gyventojo Drąsiaus Kedžio dukra Deimantė sulaukė tėvo likimo – tiesa, tai bijoma pripažinti. Nors D.Kedys buvo nužudytas po akivaizdžių kankinimų, prokuratūra kaip visuomet suklastojo bylos aplinkybes, ir paskelbė, kad jis neva „užspringo žolės lapu“. Tarp  Garliavoje susikūrusio judėjimo žmonių vis stipriau sklinda kalbos, kad abiejų pedofilijos bylos aukų –  Deimantės Kedytės ir jos pusseserės, Violetos Naruševičienės dukros, jau nebėra gyvųjų tarpe. Tai neva privačiai pripažino ir didžiausiu besiskelbiančio portalo „tyrėja“, kuri daug rašė minėtomis temomis. Tokius gandus stiprina ir tai, kad D.Kedytės seneliams jau ketveri metai neleidžiama pasimatyti su dukra, o viename ir teismo posėdžių Laimos Stankūnaitės tėvai pripažino, kad ir jie nežino, nei kur anūkė, nei kur dukra.

Tiesa, lietuviški teismai vis dar nagrinėja bylas, iškeltas tiek Deimantės seneliams, tiek ir jos giminėms – teisėjai rimtais veidais klausosi neva D.Kedytės parodymų, duotų nuotoliniu būdu, ir pagal tuos parodymus teisia ir nuteisia jos artimiausius žmones. Kaip žinia, A.Ūsą išteisinęs teisėjas A.Cininas jau buvo dar berods 2011 m. konstatavęs, kad „mergaitės atmintis ištrinta“, todėl jos nebereikia apklausti teismo posėdyje, kaip ten buvo su tais dėdėmis, kurie jai kaičiojo savo pimpalus į burną, kad auka net „kosčiojo“. Dabar kiti Cinino kolegos teisia žmones pagal „ištrintą atmintį“, kuri kažkaip stebuklingai sugrįžo ir atsisuko prieš artimiausius D.Kedytės artimuosius. 

 Deimante1

Tačiau esmė ne tai, kad per šią bylą visa Lietuvos „teisinė sistema“ apsinuogino – paaiškėjo, kad bet kurį nusikaltėlį galima išskuti nuo atsakomybės, o kaltę suversti aukai. Mat visa „teisinė“ sistema kaip buvo KGB-istinė, taip ir liko, tik tie patys teisėjai ir prokurorai pakeitė antpečius ir mantijas, tačiau viduje liko supuvę ir nesiekiantys teisingumo. 

Esmė ta, kad visą šią bylą sprendė ne kažkokie cininai ar valantinai, tačiau pati Dalia Grybauskaitė. Juk tai jos kabinete buvo sprendžiama, kokius kaltinimus pateikti Andriui Ūsui, ir ji nusprendė, kad kaltinimai bus pateikti tik dėl priekabiavimo, nors aukų žaginimas (veikimas kietu buku daiktu, kaip rašė medicinos ekspertai) per išeinamąją angą niekaip negali būti vertinamas kaip priekabiavimas – tai aiškus ir grubus mažos mergaitės prievartavimas.

Tačiau tam, kad nuraminti visuomenę, buvo paskelbta, kad A.Ūso byla „keliaus į teismą“. Tiesa, prieš tai prokuratūra iš jos išėmė visus įrodymus, ir nušalino nuo atstovavimo Neringą Venckienę, kad niekas negalėtų padėti jai apsiginti. Todėl bet kokie poslinkiai šioje byloje įmanomi tik po D.Grybauskaitės kadencijos pabaigos. Būtent todėl labai svarbu, kad prezidentu nebūtų išrinktas koks jos nors statytinis, kaip Saulius Skvernelis.

Vienintelis dalykas, kuris lieka neaiškus – ar su Dalia Grybayskaite buvo suderintas tolimesnis Deimantės likimas – tai yra ar prezidentė žinojo, kad mergaitė bus gydoma psihotropiniais vaitais tam, kad jos „atmintis išsitrintų”.

 

Grybesuvaikais

Gal būt, prezidentė jaučia kaltę dėl Deimantės likimo ir todėl itin noriai fotografuojasi ir glosto svetimus vaikus

 

 

 

 N.VENCKIENĖS knyga: „Tai bus šmeižto apie mano brolį Drąsių paneigimas teisine kalba ir šansas išgelbėti mažametę mergaitę!..”

„Laisvas laikraštis”, 2011 m. sausio 22 d.

Kauno apygardos teismo teisėja Neringa VENCKIENĖ, puoselėdama viltis, žūt būt, apsaugoti globojamą brolio mergaitę nuo realios grėsmės, nusprendė neapsiriboti neteisėtų teismo nutarčių apskundimu bei dalyvavimu civilinėse bylose dėl mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo. Šiuo metu teisėja rengia spaudai knygą, kuri artimiausiu metu turėtų būti išleista ir pasirodyti knygynų lentynose. Štai kaip N.Venckienė pristato savo naująjį kūrinį:  

„Šią savo knygą parašiau maždaug per dešimt dienų. Nutariau skubiai rašyti dėl savo brolio mergaitės, dėl jos gyvybės išsaugojimo. Dėl to, kad žmonės pagaliau suprastų – kieno pusėje yra tiesa?.. Na ir žinoma, vardan savo nužudyto brolio Drąsiaus Kedžio šviesaus atminimo.

 Jau yra išleistos dvi knygos apie mano brolį. Pirmoji pasirodžiusi knyga – Jurgitos Činkienės „Violetinė tragedija. Drąsiaus Kedžio pasirinkimas”. Antroji – Sauliaus Trakio „Drąsius Kedys: kovotojas, sudrebinęs Lietuvą”. 

 Nei vienoje iš šių knygų nerasite atskleistos esmės – kas iš tikrųjų atsitiko? Mano nuomone, tose knygose labai mažai informacijos. Iš tikrųjų, knygų autoriai nesigilino į tragediją, o tik paviršutiniškai aprašė įvykius.

J.Činkienės vadinama „knyga” yra tiesiog šmeižtas, melas, siekimas pažeminti mano brolį, mane ir mano artimuosius!.. Matyt, jog poniai J.Činkienei nekaltumo prezumpcija galioja tik įtariamajam pedofilui A. Ūsui, bet mano broliui – ne. Tokį šlykštų melą ir šmeižtą esu skaičiusi tik „Lietuvos rytas” puslapiuose ir girdėjusi V.Gaivenio laidose. Tokią knygą neverta nei pirkti, nei skaityti. Tai, sakyčiau, yra tik pasipelnymas iš baisios tragedijos, siekimas pralobti kitų nelaimės, skausmo ir kančios kaina. Manau, jog tokiu būdu uždirbti pinigai Jurgitai Činkienei laimės tikrai neatneš!..

Esu tikra, kad perskaitę mano knygą žmonės supras tragiškas brolio Drąsiaus Kedžio  tiesos paieškas, pajus jo ir jo dukrelės patirtą kančią, pamatys baisų, tiesiog nusikalstamą teisėsaugos pareigūnų abejingumą, melą ir šmeižtą.

Mums visiems yra skirta vienoks ar kitoks gyvenimo kelias, likimas ir mirtis. Mes, gyvieji, nežinome, kokia bus mūsų gyvenimo baigtis šioje žemėje. Mano brolis savo gyvenimą baigė tragiškai, tačiau garbingai. Tiesiog – didvyriškai!.. Apie tai ir perskaitysite mano naujoje knygoje”, – interviu „Laisvam laikraščiui” teigia teisėja N.Venckienė.

 

Juozas IVANAUSKAS

Šioje LL publikacijoje skaitytojams pateikiame kelis fragmentus iš rengiamos spaudai Neringos Venckienės knygos: 

„Niekada nemaniau, kad man teks patirti tokį skausmą. Laidoti pačiame jėgų žydėjime nužudytą brolį Drąsių. Kad man teks kovoti už nužudyto brolio dukrelės laimingą vaikystę, jos ramų gyvenimą. Skausmas, kurį aš patyriau šiame gyvenime, nenusakomas ir neišmatuojamas. Galbūt – ne kiekvienam pakeliamas. 

Viena, kas mane palaiko ir verčia kovoti – TIESA. Tiesa yra tai, ką mano brolio mažametė dukrelė pasakojo apie patirtą šlykščiausią seksualinę prievartą. Tiesa, kad ji pasakojo apie asmenis, nevertus žmogaus vardo. Tiesa, kad mano brolis, kovodamas dėl dukrelės ir siekdamas, kad iškrypėliai būtų nubausti, už tai buvo nužudytas. Tiesa, kad Lietuvoje egzistuoja pedofilų tinklas, kurį sudaro aukštas, įtakingas pareigas einantys asmenys. Asmenys, gyvenantys dvigubą gyvenimą, tai yra asmenys, nusimetę kostiumus ir kaklaraiščius, prievartaujantys bejėgius vaikus. Tiesa, kad Lietuvos valdžia yra korumpuota. Žinomas posakis: „Ko negalima nupirkti už didelius pinigus, galima nupirkti už labai didelius pinigus”, – liaudyje ne šiaip sau paplitęs, jis realiai įgyvendinamas. Galų gale, tiesa ir tai, kad tokioje Lietuvoje gyventi darosi jau nebeįmanoma!..

Dvidešimt nepriklausomybės metų Lietuvai atnešė melą, savivalę, nebaudžiamumą. Nepriklausomybės dvidešimtmetis išsityčiojo iš savo aukų. Nejau žmonės aukojo savo gyvenimus vardan tokios laisvos ir nepriklausomos Lietuvos, kurioje tarpsta melas, korupcija, nebaudžiamumas už padarytus nusikaltimus?.. Manau, Lietuva šiuo metu gyvena tokį gyvenimą, kuris, iš esmės, yra tik pajuoka iš žmonių, kovojusių už savo šalies laisvę ir nepriklausomybę. 

 Mano brolis kovojo už savo dukrelės išgelbėjimą, kovojo už prigimtinę vaiko teisę į saugią, laimingą vaikystę, ramų gyvenimą. Jis troško tokio gyvenimo, į kurį turime teisę mes visi. Deja, brolio gyvenimą sugadino, o vėliau ir atėmė iškrypėliai, nuo teisingumo besislapstantys išgamos… 

Kaina, kurią kovodamas už tiesą sumokėjo mano brolis Drąsius – jo gyvenimas. 

37-erių metų jaunas, sveikas vaikinas… Iš tikrųjų, tai pats geriausias gyvenimo tarpsnis. Gyvenimo, kurį nutraukė tie, kurie net neverti žmogaus vardo!..

Niekas ir niekada iš mano atminties neištrins 2010 m. balandžio 20 dienos, kai lavoninėje man buvo parodytas brolis. Kraujuotas veidas, sudaužyta galva…  Ir visai švarūs batai, kuriais avėdamas, pagal oficialiai pateiktą prokuratūros versiją, Drąsius „atėjo” prie Kauno marių. Tabako spalvos sportinis kostiumas ir akmuo, brolio rastas jūros pakrantėje, Juodkrantėje, parištas „maišo spalvos” raišteliu, kabantis jam ant kaklo…

Dar tą pačią dieną mano tetos, atpažinusios Drąsių lavoninėje, sakė, kad sportinis kostiumas yra mėlynas, o raištelis – raudonos spalvos. Nuo patirto šoko mano akys regėjo visai kitas spalvas. 

Ir tik daug vėliau, susipažinusi su Generalinėje prokuratūroje užvesta brolio mirties byla, supratau, kad mano tetos buvo teisios. Nužudytojo brolio vaizdas man pakeitė spalvas. Ant jo kūno esančių daiktų spalvas.  Ir mano gyvenimo spalvas…

 Po tetų, pusseserės Sonatos ir mano atpažinimo, pareigūnai mums pasakė, kad PRIEŠ TAI L.Stankūnaitė jau buvo atvežta į morgą ir atpažino mirusįjį. Ar galite įsivaizduoti teisinę sistemą, teisėsaugos pareigūnų darbą, kai lavono atpažinimui, pirmiausia, atvežama įtariamo pedofilo draugė, o ne nužudyto artimieji?..

Tik tada, kai mes atpažinome nužudytą Drąsių, supratome, kodėl dvi paras aplink mūsų namus zujo dešimtys policijos pareigūnų automobilių. Tada supratome, kad daug kas jau žinojo, kad nužudytas Drąsius guli lavoninėje. To nežinojome tik mes, jo artimieji.

Tai, kad L. Stankūnaitė pirmoji buvo atvežta į morgą atpažinimui, patvirtino ir prokurorai. Vėliau ir pati L.Stankūnaitė Vaiko teisių apsaugos tarnybai parašė raštą, kad ji patyrė šoką. Matyt, L.Stankūnaitė suprato, kad Drąsius buvo nužudytas…”

 

Sausio pradžioje Šiaulių apygardos teismas panaikino tris ankstesnius teismo ir Kauno miesto apylinkės prokuratūros sprendimus ir nurodė atnaujinti tyrimą dėl L.Stankūnaitės poveikio dukrai. Šį tyrimą pavesta atlikti Kauno miesto apylinkės prokuratūrai. Kaip į tai turėtų reaguoti Kėdainių rajono apylinkės teismas, kuriam patikėta spręsti D.Kedžio mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo bylą?

– Remiantis įstatymais, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo byla, nagrinėjama Kėdainių r. apylinkės teisme, turėtų būti sustabdyta. Šiuo metu yra panaikinti prokurorų nutarimai bei ikiteisminio tyrimo teisėjų nutartis dėl L.Stankūnaitės poveikio nukentėjusiai mergaitei ikiteisminio tyrimo  nutraukimo. 

Ir kadangi šis ikiteisminis tyrimas bus vėl tęsiamas, tai civilinė vaiko gyvenamosios vietos nustatymo byla turėtų būti sustabdyta iki pasibaigs minėtas tyrimas. 

Juk negali būti tokia situacija, kad išsprendus gyvenamosios vietos nustatymą mergaitė bus grąžinama L.Stankūnaitei, kuriai atnaujintas ikiteisminis tyrimas dėl poveikio nukentėjusiai.

Tačiau Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininkas V.Kondratjevas, viešai pareiškęs, kad jam visų svarbiausia – vaiko interesai, regis, nerodo nė menkiausio geranoriškumo ir nėra linkęs įsiklausyti nei į D.Kedžio mergaitės norus (jos nuomonę su kuo ji norėtų gyventi), nei į jūsų akcentuojamus teisinius  niuansus, sprendžiant civilinę D.Kedžio mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo bylą? 

– Neseniai V.Kondratjevas atsiuntė man pranešimą faksu į Kauno apygardos teismą, kad civilinė vaiko gyvenamosios vietos nustatymo byla bus nagrinėjama sausio 20 dieną, 13 val., neva atsižvelgiant į mano užimtumą. Tačiau būtent tą pačią dieną ir valandą esu  pasiskyrusi nagrinėjimui aštuonių tomų civilinę bylą teismo posėdyje, kurio negaliu atidėti. Todėl aš parašiau teisėjui V.Kondratjevui prašymą, kad kitai datai būtų perkeltas Kėdainių r. apylinkės teismo posėdis, nagrinėsiantis vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bylą, kadangi jis neatsižvelgė į mano užimtumą. 

Kiekvienas teisėjas gali visai nesunkiai pasitikrinti kitų teisėjų darbo tvarkaraštį. Tačiau teisėjas V.Kondratjevas man tik atrašė: „Jūsų užimtumas man neturi reikšmės”. Ir neperkėlė teismo posėdžio. Matyt, jo paties nagrinėjamos bylos jam yra svarbiau, negu mano nagrinėjamos bylos. 

Nors teisėjas V.Kondratjevas gerai žino, kad esate oficiali mergaitės globėja ir ketinate dalyvauti teismo posėdyje dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bet akivaizdžiai ignoruoja jūsų užimtumą. Ar toks kolegos elgesys neprasilenkia su teisėjų darbo etika?  

– Jau net nebežinau, ką ir daryti!.. Juk yra daugybė dienų, kai aš neturiu teismo posėdžių, todėl  V.Kondratjevas nesunkiai galėjo paskirti bylos nagrinėjimui Kėdainių r. apylinkės teisme bet kurią kitą dieną, o ne aiškinti neva aš sausio antroje pusėje bylas nagrinėju kiekvieną dieną, todėl neketinąs laukti ir posėdžiui kitos datos neieškos. Manau, šiuo atveju bet kokia kaina yra skubama, kad tik kuo greičiau civilinė byla būtų išnagrinėta, o mergaitė grąžinta L.Stankūnaitei.

Tačiau dabar, mano nuomone, teisėjas V.Kondratjevas tiesiog privalo stabdyti bylą. Jeigu anksčiau jisai kalbėdavo, kad štai priimti visi nutarimai ir nutraukti ikiteisminiai tyrimai, todėl ši byla nestabdoma. Tai dabar nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl poveikio nukentėjusiai yra panaikintas Šiaulių apygardos teisme ir šiuo metu vėl vyksta ikiteisminis tyrimas L.Stankūnaitės atžvilgiu. Todėl Kėdainių r. apylinkės teismo pirmininkas, net ir labai nenorėdamas, privalėtų stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą.

 Turbūt sutiksite, jog Šiaulių apygardos teismo teisėjo Vidmanto Mylės sprendimas – pareikšti įtarimus L.Stankūnaitei dėl galimo poveikio mažametei dukrai, nukentėjusiai nuo pedofilų, daug kam buvo netikėtas? 

– Teisėjo V.Mylės nutartis yra surašyta penkiuose lapuose, bet pagrindinis jo argumentas: „Kodėl niekas netyrė 2008 m. gruodžio 30 d. L.Stankūnaitės įsiveržimo į vaiko apklausos kambarį su riksmu – „daugiau nieko nesakyk!..”, po kurio mergaitė atsisakė kalbėti. Po tokio L. Stankūnaitės elgesio mažametę apklausinėjanti psichologė rekomendavo, kad apklausa nebūtų vykdoma. Deja, prokurorė G. Ročienė reikalavo apklausti mergaitę. 

Sąžiningas teisėjas įsigilino į bylos esmę ir pamatė, kad negali būti nutrauktas ikiteisminis tyrimas L.Stankūnaitei. Įsivaizduokite, vyksta mergaitės apklausa, į kurią L.Stankūnaitė nebuvo kviečiama. Kaip vėliau paaiškėjo, sužinojusi iš savo draugo Andriaus Ūso apie rengiamą apklausą, ji atvyko į policiją, įsiveržė į apklausos kambarį ir faktiškai sužlugdė apklausą. 

O kodėl ji taip pasielgė? Tokiu būdu galimai buvo  daromas poveikis dukrai, kad ši neduotų parodymų pedofilijos byloje!.. Tačiau, deja, ši aplinkybė nebuvo įdomi nei Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui Aleksandrui Algirdui Čiurliui, nei Raseinių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai Danutei Kregždienei. O Šiaulių apygardos teismo teisėjas V.Mylė įsigilino ir pamatė, kad čia viskas yra kitaip, nei iki šiol buvo teigiama. 

Matyt, Šiaulių apygardos teismo sprendimas griauna šileikų ir maculevičių oficialiai kurpiamą Kauno pedofilijos bylos baigties (užgesinimo) scenarijų?

– Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas byloje dėl L.Stankūnaitės poveikio mažametei. Kaip žinote, pedofilijos byloje yra priimtas neskundžiamas nutarimas nutraukti L.Stankūnaitei ikiteisminį tyrimą. Tačiau jeigu ji darė poveikį savo mažametei dukrai, tai iš esmės, logiškai mąstant, L.Stankūnaitė negali būti nesusijusi su pedofilijos byla!.. 

Tiesą sakant, nelabai tikiu, kad čia kas nors imtųsi iš esmės ką nors keisti. Nors šiaip, teoriškai, dar galėtų būti atnaujintas ikiteisminis tyrimas pedofilijos byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, bet vilties yra nedaug. Į mano skundo nagrinėjimą Šiaulių apygardos teisme net nevažiavau, nes nelabai tikėjausi, kad bus priimtas man palankus teismo sprendimas.

– Tačiau tam, berods, pasitarnavo ir generalinio prokuroro Dariaus Valio sprendimas perduoti minėtą bylą Šiaulių apygardos teismui? 

– Galbūt generalinis prokuroras Darius Valys dar turi sąžinės ir mato, kas čia vyksta. Bet, galimai, tie užsilikę prokuratūros „senbuviai” nevykdo D.Valio nurodymų. Todėl vykdyti esminę pertvarką teisėsaugos sistemoje yra labai sunku. Tai kad A.Kliunka buvo atleistas iš pareigų, tik patvirtina, kad D.Valys jau imasi tam tikrų žygių. 

Galiu pasakyti, pavyzdžiui, teisėjas J.Furmanavičius viešoje vietoje buvo pastebėtas neblaivus, net trijų promilių girtumo, tačiau jisai, priešingai nei A.Kliunka, nebuvo atleistas iš darbo Kauno apygardos teisme.  

Regis, dar viena aplinkybė, teikianti optimizmo yra ta, kad generalinis prokuroras D.Valys nesiryžo kreiptis į Seimą, kad būtų panaikintas teisėjos N.Venckienės imunitetas, vykdant ikiteisminį tyrimą dėl nepagarbos teismui, Teisėjų tarybos teikimu? Ar tai galėtų reikšti, kad D.Valys solidarizuojasi su N.Venckiene?  

– Tikrai nežinau, ar generalinis prokuroras solidarizuojasi su manimi, bet manau, kad Darius Valys dirba sąžiningai ir galbūt nori kažką pakeisti teisėsaugos sistemoje. Antra vertus, neabejoju, yra tokių asmenų prokuratūroje, kurie galbūt net pačio D.Valio neklauso ir veikia prieš jo valią. Kauno pedofilijos byloje gerai žinomi prokurorų vardai, kurie gesino visą bylą. Tai ne tik atleistieji iš pareigų G.Ročienė, A.Kliunka, bet ir tebedirbantys –   K.Betingis, R.Šileika, B.Maculevičius bei kt.

Kaip žinia, sausio 22 dieną, 10 val., visuomeninis judėjimas „Drąsiaus Kelias” Kaune, Park Inn viešbutyje (K.Donelaičio g. 27) rengia tarptautinę konferenciją. Gal tarkite keletą žodžių apie šios konferencijos tikslus ir prioritetus?   

– Į Kaune, Park Inn viešbutyje, rengiamą tarptautinę konferenciją „Pedofilija pasaulyje ir Lietuvoje” atvyks svečiai iš Belgijos, Italijos, Latvijos. Kalbės lektoriai, kurie domisi pedofilų nusikaltimais. Daug ką turėtų sudominti Latvijos žurnalistės Ritos Broka pranešimas „Negalima mokėti vaikų gyvenimais už pedofilų laisvę”. 

Pagrindinės konferencijos temos- „Pedofilijos prevencijos būdai ir priemonės”. „Pedofilų aukų adaptacija ir socializacija”. „Pedofilijos plitimas Lietuvoje ir pasaulyje”. „Ar Lietuvos visuomenė pribrendusi atvirai svarstyti pedofilijos faktus?”. „Pedofilų klanų bei kitų iškrypėliškų seksualinių pakraipų judėjimų ištakos”.

Konferencijoje pranešimus skaitys -Belgijos princesė Žaklina de Croy, lektoriai iš Italijos, Latvijos, kunigas A.Svarinskas, kultūrologas A.Patackas ir kiti pranešėjai-dvasininkai, psichologai bei kiti šias aktualias temas nagrinėjantys specialistai ir visuomenės veikėjai.

Aš manau, kad tokį atsakingą darbą – rengti tarptautines konferencijas turėtų Vaiko teisių apsaugos kontrolierė E.Žiobienė arba Įvaikinimo tarnybos vadovė Ž. Tarvydienė. Juk iš esmės, visuomeninė organizacija „Drąsiaus Kelias” atlieka šių valstybės finansuojamų tarnybų darbą. Tai ką privalėtų atlikti valstybinių institucijų vadovai, kaip matote, savo iniciatyva atlieka paprasti žmonės, susibūrę į visuomeninę organizaciją. 

Mums Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė atsiuntė raštą, esą Kaune rengiamos tarptautinės konferencijos „Pedofilija pasaulyje ir Lietuvoje” metu jai turi būti užtikrintas saugumas, kadangi vienas iš mums prijaučiančių, būk tai, yra jai grasinęs. Bet jeigu tas „prijaučiantis” yra M.Kuprevičius, tai jis tikrai nėra šios visuomeninės organizacijos narys. O be to, kiekviename viešbutyje yra saugos tarnyba, kuriai privalu užtikrinti saugumą panašių renginių metu. Mes tikrai nesiruošiame samdyti asmeninę apsaugą poniai E.Žiobienei.   

Netrukus turėtų pasirodyti jūsų naujoji knyga, išsamiai nušviečianti rezonansinės Kauno pedofilijos bylos peripetijas bei aplinkybes, kurios nulėmė  brolio Drąsiaus Kedžio ir dar trijų žmonių smurtinę mirtį. Kaip gimė tokia idėja – parašyti knygą? Kodėl ėmėtės šio nelengvo darbo?

– Aš jau seniai galvojau apie tai, kad būtina kažką daryti, siekiant paneigti žiniasklaidoje skleidžiamą šmeižtą apie nužudytą brolį Drąsių Kedį. Būtina parodyti žmonėms, kaip buvo sužlugdyta Kauno pedofilijos byla, kaip asmenims buvo sudarytos sąlygos išvengti baudžiamosios atsakomybės. 

Norėčiau, kad visi kuo aiškiau tai suprastų ne kažkada vėliau, o būtent dabar, kol dar brolio mergaitė yra mūsų globoje. Neabejoju, jog perskaitę mano knygą žmonės supras, kad mažametė mergaitė, patyrusi seksualinę prievartą, jokiu būdu negali būti grąžinta biologinei motinai L.Stankūnaitei, galimai prisidėjusiai prie šio nusikaltimo!.. 

Baudžiamoji Kauno pedofilijos byla buvo nagrinėjama teisme teisiamajame posėdyje, todėl šiuo metu jau galiu viešinti ikiteisminio tyrimo medžiagą. Aš noriu parodyti Lietuvos žmonėms, kaip viskas iš tikrųjų čia yra. Manau, perskaitę šią knygą, žmonės supras, kas vyksta mūsų šalyje ir koks žiaurus nusikaltimas buvo padarytas mūsų šalyje 20-aisiais atkurtos Nepriklausomybės metais. 

Tai bus ne tik klaninės teisėsaugos sistemos kritika, bet ir tų asmenų, kurie išvengė baudžiamosios atsakomybės už galimai padarytą nusikaltimą, demaskavimas. Tai bus šmeižto apie mano brolį paneigimas faktų kalba ir paskutinis šansas išgelbėti nužudyto brolio mažametę mergaitę, apsaugoti ją nuo pedofilų.

Savo knygoje miniu konkrečius žmonių, atsakingų pareigūnų vardus ir pavardes, kad perskaičiusieji šią knygą, juos įsimintų amžiams. Kad visuomenė žinotų, kokie teisėsaugos pareigūnai, sąmoningais veiksmais bei tyčiniu aplaidumu sugriovę pedofilijos bylą, ir toliau, lyg niekur nieko, dalyvauja atsakingose bylose, sprendžiant kitų žmonių likimus.

Esu tikra, kad perskaitę mano knygą žmonės supras tragiškas brolio Drąsiaus Kedžio  tiesos paieškas, pajus jo ir jo dukrelės patirtą kančią, pamatys baisų, tiesiog nusikalstamą teisėsaugos pareigūnų abejingumą, melą ir šmeižtą.

Mums visiems yra skirta vienoks ar kitoks gyvenimo kelias, likimas ir mirtis. Mes, gyvieji, nežinome, kokia bus mūsų gyvenimo šioje žemėje baigtis. Mano brolis šį gyvenimą baigė tragiškai, tačiau garbingai. Tiesiog – didvyriškai!.. Apie tai ir perskaitysite mano naujoje knygoje.

 

Kaip suprantu, jūsų knyga turėtų įprasminti brolio D.Kedžio pradėtą kovą su klanine teisėsaugos sistema. Tai bus pamoka bei įspėjimas Lietuvos žmonėms – saugotis orių banditų su mantijomis, kurie tebedirba teisėsaugos institucijose ir kompromituoja visą teisėsaugos sistemą!.. Beje, kada ketinate išleisti, manau, skaitytojų nekantriai laukiamą  knygą?

– Šią savo knygą parašiau maždaug per dešimt dienų. Nutariau skubiai rašyti dėl savo brolio mergaitės, dėl jos gyvybės išsaugojimo. Dėl to, kad žmonės pagaliau suprastų – kieno pusėje yra tiesa?.. Na ir žinoma, vardan savo nužudyto brolio Drąsiaus Kedžio šviesaus atminimo.

 O kada pavyks ją išleisti?.. Tai priklausys nuo daugelio aplinkybių, tame tarpe, ir nuo jūsų pastangų…

 

P.S.

Interviu pabaigai dar keli fragmentai iš teisėjos 

Neringos Venckienės 

rengiamos spaudai knygos:    

„Šimtus kartų esu pergalvojus tai, kas atsitiko. Šimtus kartų klausiau savęs, kodėl visa tai buvo lemta  patirti mums. Šimtus kartų iškrypėliams, pedofilams, o ypač korumpuotiems pareigūnams mintyse linkėjau to paties: kad jie patirtų tai, ką patyrė mano brolis, jo mažametė dukrelė, aš, mano tėvai, artimieji… Šimtus, o gal ir tūkstančius kartų dėl to verkiau. Dabar aš jau nebeverkiu. Esu gerai apgalvojus ir pergalvojus viską. Niekam nieko nereikia linkėti. Viskas ateina savaime. Viskas sugrįžta. Tiems, kurie prisidėjo prie mano brolio ir jo dukrelės kančių, viskas sugrįš!.. Jie patirs šimtus kartų didesnes kančias, patirs dar didesnius išgyvenimus. Todėl nieko nereikia nei linkėti, nei daryti, tik laukti ir stebėti. 

 Nežinau, galbūt aš neteisi, bet manau, kad ne kiekvienas tėvas už savo vaiką sugebėtų kovoti taip,  kaip kovojo mano brolis. Aš manau, kad dauguma apie patirtą tragediją tylėtų ir niekur nesikreiptų. Dauguma bijotų. Bijotų kostiumuotų iškrypėlių ir toms išgamoms talkinančių korumpuotų pareigūnų. Bet mano brolis jų neišsigando. Jis kovojo už savo dukrelės teisę į normalų vaiko gyvenimą. Paaukoti gyvenimą dėl savo vaiko ne kiekvienas galėtų. O paaukoti savo gyvenimą dėl tiesos ne kiekvienas norėtų.

Gerai atsimenu, kai mes dar buvome visai maži, kalbėdavomės apie vardus, kuriuos išrinko man ir broliui mūsų tėvai. Mums vardai labai patiko. Brolis visada sakydavo, kad jis neįsivaizduoja geresnio vardo, kaip Drąsius. Jis iš tikrųjų buvo drąsus, netgi labai drąsus. Drąsiaus  vardas –  vertas šio žmogaus. 

Nors dauguma išgamų iškrypėlių, jiems talkinančių pareigūnų ir žurnalistų siekė pažeminti mano brolį ir jį sumenkinti, bet, aš manau, visos jų pastangos – bevaisės. Jų versijomis tiki nebent tokie, kaip jie patys. O sąžiningi, padorūs, sveiki žmonės gerai supranta: Drąsius buvo nužudytas, kovodamas už tiesą, kovodamas su pedofilais, kovodamas už saugų savo dukrelės gyvenimą!..

XXX

Savo gyvenime esu patyrusi labai tragiškų, skausmingų dalykų: kai be sąmonės gulėjo mano vienerių metukų sūnus, o aš maniau, kad jis jau miršta, kai mano mama susirgo vėžiu, kai mano brolio dukrelė pradėjo pasakoti apie patiriamą seksualinę prievartą. Jau tuo metu man žemė slydo iš po kojų… Bet mano brolio mirtis – pats didžiausias skausmas, kurį aš pergyvenau ir šiuo metu išgyvenu. Be abejo, tai pati didžiausia netektis mano gyvenime!..  

Ne mažiau baisi ir skausminga buvo žinia apie Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo Broniaus Varsackio priimtą 2010 m. gegužės 14 d. nutartį – skubiai grąžinti mergaitę L. Stankūnaitei. Skubiai!!! 

Ar galite įsivaizduoti, ką tuo metu jaučiau aš ir mano artimieji?.. Brolis tik ką – 2010 m. balandžio 24 d. – palaidotas, o jau 2010 m. gegužės 14 d. mažametė mergaitė skubiai grąžinama pas kaltinamojo pedofilija Andriaus Ūso ištikimą draugę L.Stankūnaitę!.. Kažin ar galima surasti bent elementaraus supratimo, atjautos ar žmogiškumo tokiame teismo sprendime?!.. 

Ir jeigu ne tie žmonės, susirinkę Klonio gatvėje, kurie neleido įvykdyti neteisėto, nepagrįsto, tiesiog nežmoniško teisėjo B.Varsackio sprendimo, šiandien apie mano brolio Drąsiaus Kedžio dukrelę galbūt jau nebebūtų jokių žinių. Mano nuoširdus ačiū žmonėms, neleidusiems išvežti mažametės. Didžiausias ačiū žmonėms, 2010 m. gegužės 14 dieną išgelbėjusiems mergaitę!..

XXX

… Grįžtant prie sužlugdytos pedofilijos bylos, prie pareigūnų pastangų mažametę patalpinti į gydymo įstaigą, prie jų siekio mergaitę grąžinti įtariamo pedofilo draugei, prie mergaitės tėvo nužudymo, manau, reikėtų nurodyti su šia tragedija, su šia byla susijusių pareigūnų vardus ir pavardes. Galbūt šių veikėjų pavardės jau figūravo ar dar tik figūruos kitose rezonansinėse bylose. Būtina, kad žmonės žinotų šiuos pareigūnus ir jų saugotųsi. 

Būtent jų aplaidaus darbo dėka tėvas, kreipęsis į juos dėl savo mažametės dukrelės seksualinio išnaudojimo, tėvas, ieškojęs tiesos, pats buvo nužudytas!.. Vienoje baisiausių XXI amžiaus Lietuvos tragedijų figūruoja šių pareigūnų pavardės: Genovaitė Ročienė, Rita Čivinskaitė, Andrius Kiuršinas, Kęstutis Betingis, Brunonas Maculevičius, Ramūnas Šileika, Ramutis Jancevičius, Algimantas Valantinas, Vytautas Barkauskas, Raimundas Petrauskas, Algimantas Kliunka, Janina Dabašinskienė, Bronius Varsackis, Silvija Jakštienė, Danutė Kregždienė, Eligijus Gladutis, Bronė Vidzėnienė, Arnoldas Šukaitis, Vytautas Krikščiūnas, Rita Bilevičienė, Daiva Gadliauskienė…

 Norėčiau išskirti Vilniaus apygardos prokuratūros vyr. prokuroro pavaduotoją Brunoną Maculevičių ir prokurorą Ramūną ŠILEIKĄ, kuris nutraukė pedofilijos bylą L.Stankūnaitei, V. Naruševičienei, J. Furmanavičiui, o A.Ūsui kaltinamąjį aktą surašė tik dėl tvirkinimo. Jaunas vyras, bet, mano nuomone, visiškai praradęs sąžinę, praradęs žmogiškumą!..”

 

 

Apie tai dar 2010 m. sausio 27 d. rašė delfi.lt žurnalistė Eglė Digrytė:

 

Pedofilijos byla keliaus į teismą, įtariamasis joje – A.Ūsas 

 Eglė Digrytė,

 www.DELFI.lt 

2010 m. sausio 27 d. 14:14 Vadinamoji Kauno pedofilijos byla keliaus į teismą, o vienintelis įtariamasis joje turėtų būti Andrius Ūsas. Taip trečiadienį po susitikimo su prezidente Dalia Grybauskaite teigė generalinis prokuroras Algimantas Valantinas. Pokalbis užtruko bemaž tris valandas, o į jį netikėtai buvo iškviesti pastarojo pavaduotojai Gintaras Jasaitis ir Vytautas Barkauskas. 

Algimantas Valantinas© DELFI (K.Čachovskio nuotr.) Šalies vadovė, iškamantinėjusi pareigūnus, sutiko, kad jie gali dirbti toliau. „Šiuo metu Generalinė prokuratūra daro žingsnius, kurie leidžia jos veiklą vertinti teigiamai“, – žurnalistams teigė prezidentės atstovas spaudai Linas Balsys. Baigti tyrimą minėtoje byloje prokurorai žadėjo iki sausį. 

„Prokuratūros vadovai informavo valstybės vadovę, kad pedofilijos byla yra parengta ir keliaus į teismą. Ji nėra nutraukiama. Tai iš esmės yra tas rezultatas, kurio prezidentė tikėjosi. Faktas, kad ji vis tik atsidurs teisme, teikia vilčių, jog šita tragiška Kauno istorija galbūt sulauks atomazgos“, – pažymėjo atstovas spaudai. Anot generalinio prokuroro, byla teismui turėtų būti perduota artimiausiu metu. Jo žodžiais, turima pakankamai duomenų, kurie, pareigūnų manymu, leistų įrodyti įtariamojo kaltę.

 Paklaustas, ar pernai nušautas teisėjas Jonas Furmanavičius, jei būtų gyvas, byloje taip pat būtų įtariamasis, A. Valantinas pasiūlė: „Atsakykite į klausimą: kas būtų, jeigu būtų.“ 

Seimas praėjusią savaitę patvirtino Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas dėl kauniečio Drąsiaus Kedžio skundų tyrimo, kuriose teigiama, kad generalinis prokuroras nesugebėjo tinkamai organizuoti savo vadovaujamų institucijų darbo, netinkamai vykdė teisės aktuose jam numatytas pareigas. Darbo esą neatliko ir jo pavaldiniai, tyrę ir kontroliavę pedofilijos bylą.

 Anot parlamento, ji buvo tiriama aplaidžiai, neoperatyviai, nekvalifikuotai, o dėl pareigūnų neveikimo neužkirstas kelias dviejų žmonių nužudymui. Pernai spalio 5 d. Kaune buvo nušautas J. Furmanavičius ir mergaitės, esą tapusios pedofilų auka, mamos sesuo. Juos ir dar tris asmenis, įskaitant buvusią draugę, D. Kedys kaltino tvirkinus jo mažametę dukterį bei jos pusseserę arba sąvadavimu. Vyras dėl tvirkinimo į pareigūnus vyras kreipėsi dar užpernai lapkritį. Vyras įtariamas minėtais nužudymais, šiuo metu yra ieškomas. 

Prokuratūros vadovai dar negali būti ramūs 

Anot L. Balsio, susitikimas su pareigūnais buvo planinis, surengtas norint aptarti vadinamąją Kauno pedofilijos ir kai kurias kitas bylas, Generalinės prokuratūros veiklą, būtinybę vykdyti reformas šioje sistemoje. Generalinio prokuroro pavaduotojai esą buvo iškviesti, nes abu yra savarankiški prokuratūros vadovai, turintys didelę atsakomybę. Prezidentė per susitikimą esą pabrėžė, kad problemos, kamuojančios prokuratūros sistemą, niekur nedingsta, todėl reikia vykdyti reformas, o atsakomybė dėl to tenka ir generaliniam prokurorui, ir jo pavaduotojams. 

„Tokie dalykai, kaip bylų vilkinimas, ikiteisminio tyrimo ir korupcijos problemos, kartais galbūt ir žmogaus teisių pažeidimai turi būti išgyvendinti rengiant plačią, kardinalią, esminę reformą“, – D. Grybauskaitės žodžius citavo jos atstovas spaudai. Tai esą yra ne vien prokuratūros, bet visų institucijų, susijusių su teisėsauga, „problema ir atsakomybė padaryti taip, kad žmonės pasitikėtų teisėsaugos sistema, prokurorais ir teismais“. 

Pareigūnai informavo D. Grybauskaitę, kad teismą turėtų pasiekti ir galimos korupcijos sveikatos apsaugos sistemoje byla. „Rezultatuose, kurie šiai minutei pateikti – pedofilijos byla keliauja į teismą, kova su korupcija, – akivaizdžiai matomi teigiami poslinkiai. Prezidentė konstatuoja, kad šiandien yra patenkinta ta veikla, kurią mato. Aišku, neatmetama galimybė, kad vėliau bus imamasi kitų raginimų, jei paaiškės, kad šie veiksmai nedavė rezultatatų ar buvo neefektyvūs“, – sakė L. Balsys. 

A. Valantinas: dūrus į kažką pirštu problemos neišsprendžiamos „Problemų yra susikaupusi ne viena, tos problemos yra sisteminės. Mes bandėme šiandien išsiaiškinti ir, manau, išsiaiškinome, kad negali teisinėje valstybėje būti taip, kad duriama į kažką pirštu ir galvojama, kad taip galima išspręsti visas teisėsaugos problemas“, – žurnalistams sakė A. Valantinas. Anot jo, buvo kalbama apie parengtas Baudžiamojo kodekso pataisas, kurias žadama pateikti Seimui, ikiteisminių tyrimų kontrolės tvarką, kuri esą leis sutrumpinti tyrimus, prokuratūros struktūrą (ketinama sumažinti teritorinių prokuratūrų skaičių), vyriausių prokurorų rotaciją, kurią esą leidžia ir dabar galiojantis Prokuratūros įstatymas. „Mes nedirbame be priekaištų, problemų yra. Jų atskleidimas, išgryninimas, manau, tik ragina ir priverčia mus žengti į priekį. Būtent su ta mintimi ir gyvenu. Prokurorai šiais laikais yra užsigrūdinę, visokiomis situacijomis esame pasirengę dirbti ir tai demonstruojame“, – kalbėjo generalinis prokuroras. 

 

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pedofilijos-byla-keliaus-i-teisma-itariamasis-joje-ausas.d?id=28290073

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));