Pedofilijos bylos šakalai, arba kuo čia dėta Šalaševičiūtė?

04

04

Paaiškėjo, kad buvęs Kauno apygardos teismo pirmininkas Albertas Milinis, telefonu gavęs nurodymą iš tuomečio Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Aloyzo Sakalo, vieno iš aktyviausių įtariamųjų pedo­filija gynėjų, jau buvo perdavęs vieną bylą Kėdainių apylinkės teismui, kuriam vado­vauja skandalingas teisėjas Kon­drat­­jevas, nutaręs skubiai gražinti D.Kedžio dukrą sąvadavimu įtaria­mai motinai.

04

Viename laikraštyje panevėžietė Janina Kiaunienė sakė, kad prieš kelis metus, kai ji pasiskundė dėl jai fabrikuojamos bylos tuometiniam Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui Aloyzui Sakalui, pastarasis jos bylos perkėlimo klausimą sprendė telefonu, nurodęs, kas ji paskambintų jo  bičiuliui, Kauno apygardos teismo pirmininkui Albertui Miliniui ir liepęs, kad bylą perkeltų į Kėdainių rajono apylinkės teismą. Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininko Kondratjevo priimtas sprendimas D.Kedžio dukros perdavimo byloje patvirtina, kad Kondratjevas galimai tebevykdo A.Sakalo nurodymus ir kad faktiškai šis veikėjas tebevadovauja teismams.

sakalas scaled

„Kodėl  Panevėžio apygardos teismo pirmininkas  nepaiso įstatymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso) reikalavimų ir nesprendžia  prašymo  taikyti laikinąsias apsaugos priemones?, – stebisi D.Kedžio sesuo, –  LR CPK 147 str. imperatyviai numato, kad prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.  

Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galimas bet kurioje proceso stadijoje: ir apeliacinės, ir kasacinės instancijos teisme. Prieštaraujantis įstatymui skubaus sprendimo vykdymas privalo būti sustabdytas, nes priešingu atveju bus grubiai pažeistos mažametės teisės ir interesai, bus padaryta neatstatoma žala.  

Tačiau nepaisant tai,  jog šios kategorijos bylose skubus vykdymas negalimas ir teisėjo V. Kondratjevo   sprendimas yra priimtas pažeidžiant tiek mūsų šalies, tiek tarptautinės  teisės normas, vaiko teises, norus ir interesus, bet kokia  kaina siekiant nukentėjusiąją mergaitę grąžinti galimai nusikaltimo vykdytojai  iki pedofilijos bylos nagrinėjimo,  tačiau Panevėžio apygardos teismo pirmininkas neskuba tokioje  neeilinėje situacijoje  laikytis įstatymų. 

Peršasi vienintelė  išvada, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas V. Kondratjevas savo  sprendimą dėl  mergaitės ir skubaus vykdymo buvo suderinęs ne tik  su Panevėžio apygardos teismo pirmininku ar teisėjais, bet ir su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo  teisėjais.  

Kitaip paaiškinti Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko veiksmų ir nenoro spręsti pateikto prašymo  paaiškinti negalima”.

Kadangi A.Sakalas itin aktyviai gina Andrių Ūsą ir Laimą Stankūnaitę, kaip tai gali būti susiję su Pikeliškių vaikų namais, kuriems vadovavo jo padėjėja Ona Kurpienė. Kodėl prokuratūra nepradėjo jokio ikiteisminio tyrimo dėl vaikų kankinimo tose namuose, kuriam vadovavo artima A.Sakalo bičiulė Ona Kuprienė?

Laida „Paskutinė instancija” parodė siužetą ir apie Pikeliškių vaikų namus, kurių steigėja – to jau minėto A.Sakalo ilgametė patarėja Ona Kuprienė. Šalia vaikų namų ji buvo įsteigusi ir svečių namus aukštiems pareigūnams aptarnauti. 

Kas siejo našlaičius ir pasisvečiuoti atvykusius teisėjus ir prokurorus? „Nieko apie tai nežinau ir žinoti nenoriu”, – laidai sakė A.Sakalas. Kartu su jau minėtais O. Kupriene, R.Jancevičumi ir Vaikų teisių apsaugos tarnybos vadove R.Šalaševičiūte, neperrinktas į Europos Parlamentą A.Sakalas pernai įsteigė Nacionalinį žmogaus teisių gynimo centrą.

Visi šie minėti asmenys yra daugiau ar mažiau susiję su jau pagarsėjusia Kauno pedofilijos byla. Pikeliškių vaikų namų steigėja O. Kuprienė yra sena A.Sakalo bendražygė, tačiau tai, ką vaikai pasakojo apie kankinimus Pikeliškėse – tai, kad jie rišami prie lubų, kojos deginamos įkaitintais lygintuvais, jeigu pas kurį rasdavo utėlių, nuskusdavo plikai, ir galvą ištrindavo cheminiu aparatu „Kobra” – niekaip nesiderina su žmogaus teisių gynimu. Priešingai, kiekvienai iš minėtų veikų yra numatytas atitinkamas BK straipsnis. 

Tačiau O. Kuprienė ir kiti šio kankinimo centro, pavadinto vaikų globos namais, steigėjai kažkokiu būdu iki šiol išvengė baudžiamosios atsakomybės už vaikų kankinimą. Gal būt, tai susiję su tuo, kad A.Sakalas anksčiau vadovavo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui, buvo  ir tebėra itin artimas daugeliui prokuratūros ir teismų vadovams, o kartą už Europos Parlamento pinigus buvo ekskursijon į Briuselį atvežęs visą Aukščiausiąjį teismą?

„Tai ne mano problema”, – paklaustas apie vaikų kankinimą, – sako žmogaus teisių gynėjas A.Sakalas. Jo marti laidai papasakojo, kaip į balius Kuprienės „svečių namuose” važiuodavo Seimo nariai, prokurorai, teisėjai, advokatai.

Pikeliškių vaikų namų globotiniai laidai pasakojo apie tai, kad tie namai nebuvo šildomi net žiemą, o patys vaikai būdavo pastoviai kankinami. Viena nepilnametė po tokių „balių” pastojo, jai buvo padarytas abortas. 

Nors aukų skundai pasiekė policiją, prokuratūras, Vaikų teisių apsaugos kontrolierę, tačiau iki šiol nė vienas kankintojas nėra nubaustas. Vaikai, pabėgę iš globos namų, su policijos pagalba būdavo sugražinami atgal. Tik pernai, kai apie šį lietuvišką kalėjimą buvo parodyta per televiziją, jie buvo uždaryti, o vaikai išvežti į kitus globos namus. 

„Vaikams net nesigėdijant psichologų ir kontrolierių buvo atvirai sakoma, kad jeigu jus išveš į kitus globos namus, tai jus parduos, išpjaus akis ir kitus organus, ir juos parduos, – laidai pasakojo viena vaikų teises ginanti pareigūnė, – todėl kai vaikai iš Pikeliškių buvo atvežti į kitus globos namus, jie pirmoje vietoje paprašė, kad ten gyvenantys vaikai parodytų, ar jie turi akytes ir pirščiukus”.

Kai Pikeliškių konclageris užsidarė, Onutė Kuprienė su A.Sakalu įsteigė Žmogaus teisių gynimo organizaciją. 

„Vaikus rišdavo prie lovų, kojas jiems degindavo įkaitintais lygintuvais”, – taip apie minėtus “žmogaus teisių gynėjus” kalba Pikeliškių vaikų globos auklėtiniai.

Prezidentė D.Grybauskaitė apie pedofiliją kalba paukščių kalba

„Mergaitės interesų apsauga turi būti garantuota ir vykdant teismo sprendimą. Svarbiau už viską yra mergaitės interesai”, – sakė prezidentė D.Grybauskaitė, pagaliau išdrįsusi pakomentuoti ir tai, kas yra didžiausias visuomenės galvos skausmas visuomenei. 

Tačiau iš šio D.Grybauskaitės pasakymo taip ir liko neaišku, ar Prezidentė nori, kad mergaitė būtų gražinta motinai, ar ne. Bent jau aš supratau, kad Prezidentė nurodė, kad turi būti vykdomas teisėjo Kondratjevo sprendimas perduoti auką motinai. 

A.Sakalas seniai „globoja” vaikus

A.Sakalas jau seniai verčiasi našlaičių bloga. Dar 1997 m. laikraštis „Dialogas” rašė apie tai, kad A.Sakalas buvo vaikų globos namų “Atsigręžk” steigėjas, visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus” prezidentas. „Atsigręžk” iš biudžeto 1997-1998 m. buvo paskirta 705 tūkst. litų. „Dialogas” rašo, kad jau tada Seimo nario A.Sakalo padėjėja O.Kuprienė iš šios programos gavo 85 tūkst. litų.

Kuo čia dėta Šalaševičiūtė?

salaseviciute

Kaip jau anksčiau rašė spauda, apie gyvenimą Pikeliškių vaikų globos namuose drįsę liudyti jaunuoliai savo vaikystę prilygino gyvenimui koncentracijos stovykloje. 

Tik prieš kelias savaites iš Pikeliškių vaikų globos namų Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai paėmė paskutinius auklėtinius. Kaip liudija buvę šios įstaigos gyventojai, ten jiems nuo mažumės buvo peršama mintis, kad jie yra visuomenės užribis: būsimi vagys, prostitutės. Toks buvęs ugdymo turinys, dosniai apmokėtas valstybės 1519 litų per mėnesį už kiekvieno tėvų netekusio vaiko globą. 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė nuolat gaudavo signalų apie tai, kas vyksta už valstybei nepavaldaus labdaros fondo įsteigtų vaikų globos įstaigos durų. Tačiau informacija buvo ignoruojama, o prieš globėjus liudiję vaikai grąžinami atgal. 

„Reikia suteikti dar vieną šansą”, „Kupriai turi patys apsispręsti, ar jie gali toliau globoti vaikus”, „Mes tegirdime psichologų prielaidas”, – taip R.Šalaševičiūtė kaskart pratęsdavo tos, mūsų, žurnalistų, galva, asocialių asmenų kalvės gyvavimą. Tik paviešinus šią istoriją per Baltijos televiziją Pikeliškių globos namai pagaliau ištuštėjo. „Vaikų biznis” laikinai nutrūko. Veikiausiai laikinai, nes Ona Kuprienė turi tvirtą įtakingų politikų ir teisininkų užnugarį. 

Kraupūs liudijimai 

Baltijos televizijos žurnalistų kambaryje trys vaikinai susėdo nugaromis į filmavimo kamerą. Ne todėl, kad bijotų liudyti. Nenorėjo būti atpažinti žmonių iš dabartinio gyvenimo ir susieti su „ta vieta”. 

Šiandien jaunuoliams – beveik po 20 metų. Jie buvo paaugliai, kai vieną dieną Pikeliškių globos namų vadovė sušaukė vaikus į bendrą kambarį. „O.Kuprienė pasakė, kad dingo pinigai”, – prisiminė vienas vaikinų. Daug pinigų – apie 30 tūkst. litų. Juos globos namų vadovė esą laikė grynaisiais. 

Šie liudininkai pasakojo, kad tąkart buvo įtariami keli konkretūs vaikai. „Iš pradžių daužydavo tą berniuką, mane, jo sesę. Kiek kalbėjau su ta mergaite, ji buvo pakabinta už diržo prie lubų, o kitu diržu mušta per nugarą. Per pirštus su šaukštu daužydavo. Berniukui degindavo kojas lygintuvu”, – tokius parodymus užfiksavo filmavimo kamera. 

Paklaustas, ar suvokia, ką liudija, vyrukas pakartojo: „Tam berniukui degindavo lygintuvu kojas. Buvo geležinė lova. Pririštas (buvo) prie lovos… ir klausinėjo jo, kur pinigai. Tas berniukas pusmetį negalėjo normaliai vaikščioti. Dabar negali… oda blogai suaugusi, įsitempusi. Kai kojos ėmė gyti, jam pildavo spiritą ir klausinėjo, kur pinigai.” 

Mums pavyko rasti vaikiną, kuris, kaip įtariame, vaikystėje galėjo tai patirti. Šiuo metu jis yra visiškas ligonis. Iškart po „Lietuvos žinių” tyrimo transliacijos jį, mūsų žiniomis, aplankė žmonės iš Pikeliškių. Kitai šių globos namų auklėtinei, kuri ryžosi pasakoti apie savo išgyvenimus, grasinta susidorojimu. Policija net buvo skyrusi merginai apsaugą.

Laisvas laikraštis, 2012 m. sausio 7 d.

Facebook komentarai
});}(jQuery));