D.Grybauskaitės kritikai užčiaupiami

Žurnalistų etikos inspektorius ėmėsi tirti tariamą pažeidimą „Laisvame laikraštyje“, kurio viename straipsnyje buvo kritikuojama Dalia Grybauskaitė.

Iš pateiktos medžiagos matyti, jog Žurnalistų etikos inspektorius tariamą pažeidimą pastebėjo dar 2016 08 31, tačiau tik dabar nuspręsta „tirti“. Beje, pats 2016 08 31 raštas kelia abejonių, ar nėra suklastotas, nes jame remiamasi tik nuo 2017 01 01 atsiradusiais įstatymo punktais.

 

 

Visuomenės informavimo etikos komisijai Basanavičiaus g. 4B Vilnius

Kopija: Generalinei prokuratūrai Rinktinės g. 5A, Vilnius

Savaitraščio „Laisvas laikraštis Lietuvai“ vyr. Redaktorius Aurimas Drižius Konstitucijos 23 B, Vilnius

ATSILIEPIMAS DĖL TARIAMO PAŽEIDIMO DĖL 2016 08 13- 19 NR. 31/585 „LAISVO LAIKRAŠČIO LIETUVAI“ VIRŠELIO UŽRAŠO „DALIOS GRYBAUSKAITĖS POLITIKA – ŽUDYKIT RUSUS – JAU VEIKIA“ TARIAMOS NEATITIKTIES STRAIPSNIUI „KOMPOZITORIAUS T.DOBROVOLSKIO ŽUDIKAI ŽUDĖ IŠ NEAPYKANTOS RUSAKALBIAMS IR V. PUTINUI? ŽUDIKAI NUOLAT MUŠDAVO RUSUS: „LIETUVA LIETUVIAMS“, JO TURINIUI IR PERTEIKIAMAI NAUJIENAI APIE REZONANSINIO NUSIKALTIMO – GARSAUS KOMPOZITORIAUS DOBRVOLSKIO NUŽUDYMĄ. DĖL

2016 08 31 RAŠTO SUKLASTOJIMO, BEI NEATITIKTIES VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMUI.

2017 02 21

„Laisvo laikraščio Lietuvai“ redaktorius gavo kvietimą atvykti į bylos, iškeltos, vykdant spaudos stebėseną, nagrinėjimą.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba esą vykdė spaudos stebėseną, ir galimai gindama kaltinamus žudikus žmogžudystės byloje, kur teisiami kompozitorių Dobrovolskį nužudę asmenys, iškėlė klausimą, ar Giedriaus Grabausko straipsnis apie šiuos įtariamus žudikus bei jų kraštutines ultranacionalistines pažiūras, kai jie metų metais persekiojo kitaip mąstančius asmenis, ypač rusakalbius – ar toks straipsnis atitinka Visuomenės informavimo įstatymo 46-1 3 dalies 2 punktą ir to paties įstatymo 50 str., vien dėl to, jog numerio viršelyje šis straipsnis pristatytas, jog tai yra Lietuvos valstybės politika. Tariamai pažeistas Visuomenės informavimo įstatymo etikos kodeksas – bet ŽEI surašinėdama atbulinėmis datomis raštą – tariasi nieko nepažeidusi. Labai daug abęfonių kelia neva pusę metų stalčiuje laikytas raštas, skirtas tuo metu neegzistavusiai Visuomenės informavimo komisijai, kurios veikla numatyta tik 2017 01 01 įstatymo pakeitimu.

 

2016 08 31 rašte Visuomenės informavimo komisijai nurodyta, jog VIRŠELIO UŽRAŠAS „DALIOS GRYBAUSKAITĖS POLITIKA – ŽUDYKIT RUSUS – JAU VEIKIA“ tai tariamai yra straipsnio antraštė.

Tai yra melaginga informacija.

Giedrius Grabauskas publikavo straipsnį pavadinimu „KOMPOZITORIAUS T.DOBROVOLSKIO ŽUDIKAI ŽUDĖ IŠ NEAPYKANTOS RUSAKALBIAMS IR V. PUTINUI? ŽUDIKAI NUOLAT MUŠDAVO RUSUS: „LIETUVA LIETUVIAMS“, tai labai aiškiai matome, 7 ir 11 puslapiuose.

Žurnalistų etikos komisija nesuvokia, kas yra laikraščio numerio pristatymas, ir kas yra publikacijos pavadinimas.

Tai, jog prezidentė Dalia Grybauskaitė atvirai palaiko Ukrainos konfliktą, kurio iki šiol nei vienas karo specialistas negali įvardyti nei karu, nei pilietiniu karu, o pati Ukrainos valdžia tą konfliktą vadina „Antiteroristine operacija“, arba ATO – yra viešai žinomas ir visuotinai prieinamas faktas, kaip tarkime, vaizdo įrašas, randamas youtube. Com (2014 metų rugpjūčio gale prieš pat Minsko taikos derybas, Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, jog Lietuva padės Ukrainai karinėmis priemonėmis.)

Giraitės šaudmenų gamykloje gaminti šaudmenys dideliu kiekiu neseniai perduoti neatlygintinai Ukrainai, tokiu būdu toliau skatinant neramumus Ukrainoje. Tai yra visuotinai žinomas faktas.

Švedijos pilietis Jonas Ohmanas 2014 09 01 su Karinių oro pajėgų lėktuvu, vykstant Minsko taikos deryboms, į kariaujančią Ukrainą bandė išskraidinti 5,6 tonos ginkluotės galimai kontrabandos, o Dalia Grybauskaitė visur prisistato KOP lėktuvų valdytoja – todėl šis skandalas vyko sujos žinia. KOP vadovybė 2014 09 01 19:30 padarė kratą siuntose ir atrado 5,6 tonos krovinio, neatitinkančio humanitariniam siuntiniui keliamų reikalavimų.

„Laisvo laikraščio“ redakcija yra gavusi KAM VRD atsakymą, jog Dalia Grybauskaitė yra ginkluotųjų pajėgų vadė, ir ji iš esmės kada nori sėdasi į kurį nori lėktuvą, todėl, logiška seka, ir krovinių pakrovimas kariaujančioms šalims – visa tai vykdoma su jos žinia. Tuo metu ir iki šiol yra Ukrainoje kilęs konfliktas kai ukrainietiškai kalbantys gyventojai kariauja su rusakalbiais, o Dalia Grybauskaitė palaiko būtent rusakalbių naikinimą, padeda stimuliuoti karinį konfliktą, jeigu ne aktyviais veiksmais, tai šiuo neveikimu, kai per jos įtakoje esančią KOP bandyta išskraidinti ginklų, ginkluotės elementų prieš pat taikos derybas.

Dalia Grybauskaitė atvirai įvardijusi Rusiją teroristine šalimi. Tokiu būdų pasiuntusi gyventojams žinią, jog viskas, kas susiję su Rusija – tai teroristiška, todėl tai galima naikinti.

Laikraščio viršelis visiškai atitinka Dalios Grybauskaitės vykdomą politiką, kai ji ir jai lojalūs ministrai nuolat pasisakinėja ne tik prieš Rusiją, bet ir prieš viską, kas rusiška.

 

Kompozitoriaus Dobrovolskio nužudymo byla nagrinėjama šiuo metu, ir žurnalistas Giedrius Grabauskas aprašo kiekvieną posėdį. Apklausus liudytojus, aiškėja, jog konfliktas bare įsiplieskė, kai ultranacionalistinių pažiūrų jaunuoliai klausinėjo bare, kas palaiko Putiną. Be kompozitoriaus Dobrovolskio, nuo skustagalvių nukentėjo ir daugiau asmenų.

Skinhedų grupuotė daugelį metų remiama valstybės, Vytauto Didžiojo universitete netgi buvo finansuota disertacija (gynėsi Kavolis Tadas, pats 2011 metais žiauriai sumuštas „antifa“ grupuotės). Tai yra valstybės politika remti ir palaikyti šią agresyvią ir destruktyvią grupuotę, ir kurstyti neramumus.

Laikraščio viršelio antraštė skirta atkreipti dėmesį, apie ką bus pagrindinis numerio straipsnis.

Laikraštis „Laisvas laikraštis Lietuvai“ domisi Dalia Grybauskaite, analizuoja jos ir jai lojalių ministrų kabinetų veiklą, kritikuoja juos – kas yra normalu demokratinėje visuomenėje.Tai, jog Dalia Grybauskaitė kursto prieš Rusiją bei rusus – yra visuotinai žinomas faktas, manytina, jog Dalia Grybauskaitė tuo iš tikrųjų didžiuojasi.

Sis „nagrinėjimas“ yra skirtas bet kokiu būdu ginti kaltinamuosius nužudymu asmenis, kurie, pagal Giedriaus Grabausko bylos stebėjimo medžiagą, vis labiau pripažįstami labai ryškiai antirusiškais, ultranacionalistinių pažiūrų, nekenčiantys Rusijos ir rusų.

Tai sutampa su Dalios Grybauskaitės ir Lino Linkevičiaus vykdoma politika. Abudu minimi pareigūnai formuoja Lietuvos užsienio politiką.

Tai yra visuotinai žinomi faktai, o visuotinai žinomų faktų net nereikia įrodinėti.

DĖL PRALEISTO SENATIES TERMINO.

Iš pateiktos medžiagos matyti, jog Žurnalistų etikos inspektorius tariamą pažeidimą pastebėjo dar 2016 08 31, tačiau tik dabar nuspręsta „tirti“. Beje, pats 2016 08 31 raštas kelia abejonių, ar nėra suklastotas, nes jame remiamasi tik nuo 2017 01 01 atsiradusiais įstatymo punktais.

Administracinėms byloms nagrinėti nuo pažeidimo paaiškėjimo yra skirtas 2 mėnesių terminas. Šis terminas naikinamasis, nebent jis pratęsiamas dėl svarbių priežasčių,

Atsiųstoje dokumentacijoje nematyti, jog terminas būtų buvęs pratęstas, taip pat nėra jokių duomenų, kokiu tikslu net pusę metų nebuvo niekas daroma, tuo labiau, jog tokie veiksmai traktuotini kaip kišimasis į rezonansinės bylos dėl kompozitoriaus Dobrovolskio nužudymo tyrimą, kuris vykdomas teisme.

Konstitucijos 44 str. 2 dalis draudžia valstybės įstaigoms uzurpuoti žodžio laisvę.

Kompozitoriaus Dobrovolskio nužudymo bylos tyrimą bei kaltinamų žudikų veiksmus tyrinėja ir aprašinėja žurnalistas, rašytojas, antifašistas, kairiųjų pažiūrų politikas Giedrius Grabauskas.

 

Tokie ŽEI veiksmai praėjus pusei metų nuo tariamo pažeidimo ir pusei metų nuo „paaiškėjimo apie pežeidimą“ yra kišimasis į teismo proceso stebėjimą, jo aprašinėjimą, siekiant bet kokiu būdu kaip nors apginti kaltinamus žudikus, kurie, liudytoų duomenimis, tikrai puolė visus iš eilės, nes žmonės nesutiko keikti Vladimiro Putino, vadinti jį „chujlo“, kaip rėkavo kaltinamieji.

ŽEI veiksmai yra kėsinimasis į Lietuvos gyventojų sąžinės ir minties laisvę, kai jie nenori vykdyti Dalios Grybauskaitės vykdomos antirusiškos, ultranacionalistinės politikos, nes demokratinėje šalyje įvedinėti fašizmų, ultranacionalizmų, ir tikėtis, jog visi gyventojai tuo seks – negalima, nes visi žinome, kuo baigėsi nacizmo įvedinėjimas kaip oficialios doktrinos Vokietijoje: Holokaustu, kuris nužudė 6 mln. nekaltų žydų.

Giedriaus Grabausko straipsnio antraštė ir viršelio reklama absoliučiai susiję.

Skinhedai yra kraštutinė dešinioji – profašistinė ideologija, šioje grupuotėje yra daug kariškių bei atsargos kariškių, Dalia Grybauskaitė KAM VRD raštuose įvardijama kaip Vyriausioji ginluotųjų pajėgų vadė, kai reikia teisinti jos veiksmus, kai ji nemokamai skraidė KOP lėktuvu.

Todėl logiška, kad kraštutinė grupuotė, kurioje yra kariškių, gali vykdyti Dalios Grybauskaitės politiką, ir ją greičiausiai vykdo.

O ką pripažins teismas – ne ŽEI reikalas, nes kištis į rezonansinę ir labai sunkaus nusikaltimo bylą – yra Žurnalistų etikos inspektoriaus pažeidimas, o ne laikraščio.

Laikraštis informavo visuomenę, jog bylos duomenimis, skinhedai tikrai puolė dėl to, kad nekenčia Putino, vadino jį „chujlo“, ir siūlė visus primušti, kas su tuo nesutinka.

Todėl laikraščio antraštė yra sutrumpintas visų faktų pristatymas, jog antirusiška valstybės politiką, kurią padėjo ir tęsia Dalia Grybauskaitė, jau davė rezultatų.

Jeigu ŽEI su tuo nesutinka, tai čia nuomonės klausimas.

Laikraštis nesiruošia pasiduoti pronacizmui, profašizmui, yra laisvos minties tribūna, ir veikia Konstitucijos 25, 44 str. rėmuose.

Kištis ir bandyti cenzūruoti laikraščio turinį, nurodinėti, ką laikraštis turi rašyti, kokias pristatymo antraštes uždėti- ne valstybės įstaigos reikalas, nes tai yra Konstitucijos 44 str. 2 d. draudimo pažeidimas, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių deklaracijoa 10 str. 2 d. pažeidimas, nes nuomonės ir minties laisvė yra universalios vertybės.

Be to, minėta, jog įstaiga visiškai pažeidė visus įmanomus administracinės teisės pažeidimo bylos terminus, todėl byla tiesiog nutrauktina.

DĖL KREIPIMOSI „PAGRINDŲ“

 

Nors Žurnalistų etikos inspektorius nurodo kreipimosi pagrindą Visuomenės informavimo

įstatymo 50 str. 3 dalies 3 punktą, informuoju, jog galiojančioje šio įstatymo redakcijoje nagrinėjamos publikacijos publikavimo dieną, tai yra laikotarpyje 2016 08 13-19 d. 50 str. 3 dalis jokių punktų neturi. 50 str. 3 dalis skamba taip:

žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo dalis turi būti nedelsiant paskelbta toje visuomenės informavimo priemonėje, kurioje žurnalistų etikos inspektorius nustatė pažeidimą.“

Nelabai suvokiama, apie kokį sprendimą kalbama, jeigu byla net nepradėta nagrinėti.

Taip pat nesuvokiamas pagrindas, jog nagrinėjama pagal Visuomenės informavimo įstatymo 46 prim. Straipsnį, nes tokio straipsnio 2016 08 13-19 iš viso nebuvo. Visuomenės informavimo įstatymas jais papildytas nuo 2017 01 01. 2016 08 31 tokiu raštu kreiptis niekas niekur negalėjo, nes įstatymas nebuvo nei su 46 prim. Punktu, ten nebuvo ir 50 str. 3 dalies su punktais. Nesuvokiamas raštas, panašus į klastotę.

Priminsiu naująjai komisijai, jog įstatymas atgal negalioja. Turi būti išsiaiškintos „pažeidimo nustatymo“ aplinkybės, ir kodėl 2016 08 31 naudojamos visiškai neegzistuojančios įstatymo formuluotės.

Remiantis išdėstytu, įstaigos reikalauju:

1. A TPK ar kitokią bylą nutraukti, suėjus senačiai.

2. ATPK ar kitokią bylą nutraukti, nes nėra pažeidimo sudėties – viršelio antraštė atitinka

Giedriaus Grabausko straipsnio pavadinimą, ir straipsno turinį, bei atitinka rezonansinės

nužudymo bylos faktus, išnagrinėtas aplinkybes, bei nusikaltimo prielaidas – jog buvo

žudoma dėl neapykantos rusams ir Vladimirui Putinui.

3. Įspėti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą dėl pažeidimo kurį jie daro: Konstitucijos

44 str. 2 d. pažeidimas, bei kišimasis į Teismų darbą (Teismų nepriklausomumo

pažeidimas.)

4. Generalinę prokuratūrą prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl oficialaus dokumento –

Žurnalistų etikos komisijos rašto datuojamo 2016 08 31, Nr. S-529, suklastojimo, LR

BK 300 str. 1 d. – nes jis surašytas šiandienos sąlygomis, atbuline data, siekiant

persekioti nekaltus asmenis, naudojant nuo 2 017 01 01 galiojančius Visuomenės

informavimo įstatymo pakeitimus, kuriuos ir įvedė Dalia Grybauskaitė, kurią neva

bandoma ginti šiuo atbuline data surašytu raštm__^

„3. Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimai skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto svetainėje. Rezoliucinė

 

Aurimas Drižius

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));