Cirkas: Teisėjas V. Petraitis nuteisė A.Drižių pagal neegzistuojančius 2012-08-18, 2012-11-10, 2013-02-02 sprendimus – LAT -septyniukė to net nepastebėjo!

Cirkas: V. Petraitis A. Drižių nuteisė pagal neegzistuojančius 2012-08-18, 2012-11-10, 2013-02-02 sprendimus – LAT -septyniukė to net nepastebėjo!

Kristina Sulikienė

Visi žinome, su kokia pompastika Lietuvos Aukščiausiasis teismas išteisino Aurimą Drižių: šaukė išplėstinę 7 teisėjų kolegiją, viešai ir žodžiu nagrinėjo, galiausiai, prakalbę apie laisvę, demokratiją, ir tiesą, 2015 10 01 nutartimi „Laisvo laikraščio“ redaktorių išteisino, nes nepadaryta nusikalstama veika. Be viso to, pasiūlė kreiptis A. Sadeckui privataus kaltinimo tvarka, ką pastarasis jau ir padarė 2015 12 31 pareiškimu: kreiptasi dėl tų pačių straipsnių, tų pačių sakinių, dėl kurių A. Drižius išteisintas.

Rinktinė LAT septyniukė net neįsigilino, jog 2014 kovo 6 d. Vlado Petraičio nuosprendis yra absoliučiai negaliojantis: jame Aurimas Drižius nuteisiamas dėl 2012-08-18, 2012-11-10, 2013-02-02 teismų sprendimų nevykdymo, skiriant už kiekvieno teismo sprendimo nevykdymą po 23 paras arešto, o subendrinus bausmę skiriama 45 parų arešto, bausmę atliekant areštinėje: už neegzistuojančių sprendimų nevykdymą. 

Tokių sprendimų, kurių A. Drižius esą nevykdė, paprasčiausiai nėra – LAT išminčiai net nepasižiūrėjo sistemoje. 

Pažymėtina, jog vykdant bausmę, svarbiausia yra nuosprendžio rezoliucinė dalis: būtent už ką nuteisiamas ir kokia bausme. A. Drižius nuteistas už 2012-08-18, 2012-11-10, 2013-02-02 teismų sprendimų (kurie neegzistuoja) nevykdymą 45 parų arešto bausme. Nors šis nuosprendis yra panaikintas kaip neteisėtas, nei vienas aukštesnis teismas „nepastebėjo“ šios grubios klaidos – kuri nuosprendį darė absoliučiai negaliojančiu, nes nuteisti žmogų už neegzistuojančių teismų sprendimų nevykdymą nebuvo juridinio pagrindo.

LAT iš viso nepastebėjo, jog Vilniaus apygardos teismas, palikdamas galioti tokį nuosprendį, rašo visiškai apie kitą teismo sprendimą „Kolegija, išnagrinėjusi bylą, nustatė, Aurimas Drižius nuteistas pagal 245 str. už tai, kad jis nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, o būtent: jis, žinodamas, kad 2009-04-10 priimto ir 2009-05-10 įsiteisėjusio…“.

STOP.

Iš kur Vilniaus apygardos teismas  kuria tokį nuosprendį?

Grįžtu į V. Petraičio nuosprendžio 8 lapą ir skaitau, jog A. Drižius nuteistas dėl 2012-08-18, 2012-11-10, 2013-02-02 teismų sprendimų – (kurie neegzistuoja) – nevykdymo.

LAT pompastiškai išteisino A. Drižių, neva peržiūrėdamas šiuos minimus skandalingus nuosprendžius. Tačiau dėl jų esminių ydų iš viso nepasisakė.

Facebook komentarai
});}(jQuery));