Bylų štampavimas bylų liudytojams: jeigu pedofilijos bylos liudytojai teisiami – kodėl A. Sadeckas neteisiamas už melagingus parodymus?

sadogauja

sadogauja

 

Bylų štampavimas bylų liudytojams: jeigu pedofilijos bylos liudytojai teisiami – kodėl A. Sadeckas neteisiamas už melagingus parodymus?

Kristina Sulikienė

sadogauja

A.Sadeckas vis dar moka premijas Kriminaliniam policijos biurui. Matyt, už tai, kad neisiaškino nė vieno nužudymo Kauno pedofilijos byloje

 

Pamenate garsiąją pedofilijos bylą – kurioje teisėjas Audrius Cinins išaiškino, jog pedofilijos iš viso nebuvo.

Nelaukdamas bylos pabaigos, prokuroras Egidijus Motiejūnas savo iniciatyva (niekas jokio pareiškimo neparašė), iškėlė baudžiamąsias bylas visiems nukentėjusiosios D.K. (dabar – D.S.) pusės liudytojams, jos seneliams, kaimynei, ir iki šios dienos pagal šias bylas jie visi tąsomi, jų visų turtas areštuotas.

Pakako teisėjo Audriaus Cinino sakinio, jog tvirkino ją pačią jos seneliai – ir vėl kaip stebuklinga lazdele mostelėjus – dar ir pedofilijos byla iškelta. Vyksta už uždarų durų, viskas “į vienus vartus”, liudija patvoryje besitrynę žurnalistai. Patys pagrindiniai liudytojai, jie viską žino, kaip seneliai tvirkino mergaitę.

Yra teismų pasaulyje toks nuolatinis  bylininkas Alvydas Sadeckas. (Teismų internetinėje bazėje rasite didžiulį skaičių bylų, kaip jis nuolat bylinėjasi, nes labai įsižeidęs, jam daroma žala, ir panašiai. Ir atsakovas visada vienas ar kitas laikraštis.)

Kiek teko man susidurti kaip teisininkei, na žmogus yra drąsus, o jo advokatas galimai vadovauja teismams.

Tačiau jeigu tik Aurimas Drižius, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kad Alvydas Sadeckas galimai sake netiesą, kreipiasi į prokuratūrą, ji arba nieko neatrašo, arba atrašo “dėl”, arba atrašo, jog suėjo Alvydo Sadecko galimai melagingiems parodymams tirti senatis : nes buvo pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas, ir buvo nutrauktas.

Čia maždaug įrodymas, jog toliau, draugeli, tu iš viso nesikreipk: visose bylose tu būsi nuteistas, o A.S. gales meluoti padėjęs ranką ne tik ant Konstitucijos bet ir ant Korano – koks jam skirtumas, kuo prisiekti?

Nesusijęs esu su AB Mažeikių nafta ir viskas – išmokęs mantrą kartoja visuose teismuose, o kas sakys priešingai – tą paduosiu ir nuteisiu. Toks tas bylininkas A.S.

O grįžtant prie “triusikų”, bei “pedofilijos globojant vaiką” bylų, norisi pažymėti, kad melagingos E. Motiejūno bylos turi tikslą – kad pedofilijos aukos nutiltų – niekas prokuroro R.Šileikos nutarimo pripažinti ją nukentėjusiąja nepanaikino; draugas Cininas jos net neapklausė teisme, nes išsigando tiesos; pedofilija buvo, Frančeskas – tikras asmuo, tikrai nusišovė Italijoje, nušovė žmoną – yra daug įrodymų, ir kurių niekas nepaslėps po draudimais liudyti apie “triusikus”. Nes tarkime niekas nepriims prevencinio ieškinio – draudimo pasakoti apie Frančeską – kuris irgi minimas mergaitės parodymuose.

Labai panašus metodas vykdomas su Aurimu Drižiumi: jeigu jis nenutils, tai esą Alvydas Sadeckas jį taip užbylinės, kad jam maža nepasirodys.

Jau daug metų ir aš vaikštau po A. Sadecko bylas – teko dalyvauti ginant UAB “Goruvą”, su Giedre Goriene. Tokio šalto vadovavimo teismams dar nesu mačiusi – nors Mindaugas Kukaitis nėra atsarginis teisėjas, o tik advokatas.

Tokio “bezpriedielo”, kad galima ateiti ir nurodinėti teisėjui, kokias nutartis priiminėti – retai kur pamatysi.

Na, pamatėme ir Garliavos byloje – visas prokuratūros ir policijos darbas, už kurį jie buvo baudžiami, mėtomi iš darbų – pasirodo, niekis: Audrius Cininas, netiriančio kontrabandistų ir kyšininkų muitininkų brolis, nusprendė, jog jis geriau žino, net nepaklausęs bylos šalies – nukentėjusiosios. (Cininas vadovavo Muitinės tyrimų institucijai, kuri atsisakė tirti Lavoriškių muitinės punkto galimai kyšininkus, nors nurodžiau, kas gali paliudyti, arba surinkti įrodymus.)

Ir viskas – žalia šviesa visų liudytojų persekiojimui.

Kai tokią sistemą vienoje tarptautinėje byloje panaudojo vienas prokuroras Vilniaus apygardos teisme, užsienietis advokatas taip pasipiktino, jog nuskambėjome per visa Europą.

“Jie teisti pradeda bylos liudytojus vykstant bylai – juk tai poveikis liudytojams!“ – pasipiktino laisvoji Europa.

O ar ne taip buvo padaryta Garliavos byloje? Gal net nebuvo praėję kelios dienos nuo neįsiteisėjusio nuosprežndio  – beje, visiškai niekinio, nes numirusių išteisinti neįmanoma – priėmimo, o prokuroras, kurį TV 3 pakrikštijo „Ūso advokatu“, jau iškėlė visiems liudytojams bylas.

O garsioji „vyndėmės byla“?

Kokia čia nesąmonė?

Beje, bylos nukentėjusysis – ne vyriško organo turėtojas, jis jau yra miręs. Bet jo draugė. Jai priteista 5000 eurų. Nuogo vyriško organo byloje yra priteisiama daugiau, negu disidento Antano Terlecko byloje dėl garbės ir orumo – nes matote, šmeižikas Pikasas pensininkas, ir jis neturės kaip susimokėti. Antanui Terleckui už jo išlazdavojimą, kad jis susijęs su KGB Lietuvos Aukščiausiasis teismas tepriteisė 3000 eurų.

O štai vyriško organo byloje net visiškai to organo negalinčiai turėti moteriškei priteista 5000 eurų.

O štai Alvydas Sadeckas iš viso nekaltas – nors 2016 05 02, 2016 05 03 teismų posėdžiuose galimai melavo, kad AB Mažeikių naftos privatizavimo dokumentaciją taisė Seimo ekonomikos komitetas.

Kad jis niekaip nesusijęs su AB Mažeikių nafta.

O jeigu tik A. Drižius parašo apie vykstančius teismus, kurių yra grynas maratonas – ir į vienus vartus : jeigu tik kreipiasi A. Sadeckas, yra nagrinėjama, o jeigu parašo skundą A. Drižius, atrašoma “dėl”, ir net nepriimamas nutarimas – tada jau dar viena nauja baudžiamoji byla, nes tame reportaže iš viešų teismų posėdžių būna įvardyta kad bylinėjasi “kas” Sadeckas, “dėl ko” – dėl AB Mažeikių naftos.

Viskas – Mindaugas Kukaitis rašo naują pareiškimą, kad tokia informacija žeidžia garbę ir orumą, o teisme aiškina, jog Aurimas Drižius privalo susilaikyti, nieko nerašyti. Maždaug –apie tai, kad esi smaugiamas, tu turi tylėti. Nes mes taip norime.

Niekuomet nepamiršiu bylos, dėl kurios susipažinau su Alvydu Sadecku.

Jis padavė “Karštą komentarą” į teismą dėl to, jog jis jį neva apšmeižė, paniekino garbę ir orumą. Kad perspausdindamas straiopsnį iš “Litva sovetskaja”, parašė žodžius apie kažkokią nepilnametę.

Ieškinys buvo solidus – 20 000 litų. Byla paduota visiškai neteismingam teismui. Iškrapštyti iš “savo teisėjo Smaliuko” mums nesisekė iki tol, kol jam pačiam trūko kantrybė, ir jis priėmė nutartį perduoti bylą pagal teismingumą, liepęs M. Kukaičiui tylėti.

Paskui byla “marinavosi” pas teisėją Kasimovienę – kuri, kaip aiškėja, yra tiesiog galimai asmeninė A. Sadecko bylų teisėja. Kuri šią žiemą sugebėjo rašinėti nesąmoningas nutartis, jog A. Drižius nesumokėjo žyminio mokesčio, nors jį buvo sumokėjęs, ir atvežęs kvitą, pristatęs į bylą su žyma ”gauta”.

Ir štai kai tik teisėją Kasimovienę man pavyko nušalinti – jai irgi nebeatlaikė kantrybė, nes aš ją kiekviename posėdyje šalindavau – tada Alvydas Sadeckas iš karto atsiėmė ieškinį.

Ne, ne dėl to kad “teisėja ne sava” – o dėl to, kad ji tenkino prašymą išreikalauti iš VRM taržinybinio archyvo informaciją apie Alvydo Sadecko turėtąsias tarnybines nuobaudas.

Neaiškinsiu detaliau, kodėl jis atsiėmė ieškinį. Na patys paskaitykite, ir aišku yra. 

Bet man iš viso darosi aišku, kas valdo Lietuvą.

Tegul A.S. paduoda mane į teismą, kad nevykdau Šilo bitei priimto prevencinio ieškinio 2006 m. Pirmyn.

Bet kartą jau A.S. sudegė – sėdėjo toks nekaltas, toks šventas, ir taip reikalavo iš UAB “Goruva” 20 000 litų.

Kažkoks naujasis pasipinigavimas.

O staiga ieškinį atsiėmė.

Ar nebus panašiai su pedofilijos bylos herojais – dabar jie pinigaujasi, uždirbinėja teismuose.

Kaip kadaise su sėdimąja vieta.

Ar nebus, kad atsiras liudytojai, kurie paliudys, kaip šventoji tratindavosi, kiek jie jai mokėjo, ir kaip ji nebepaeidavo po savo “darbo”

Juk esmė – kad siekiama nuslėpti, kokiomis profesijomis gyveno šventieji.

Todėl priešingai pusei – kurie visą gyveniumą dirbo, mokėjo mokesčius, iškeltos bylos, o ieškiniai tokie solidūs, kad net Antanas Terleckas disidentas, Lietuvos laisvės kovotojas, turi slėptis su savo 3000 vos-ne –vos išsibylinėta suma.

Išnaudotojiška, prostitucinė sąmone – štai yra bėda. Nenoriu moralizuoti.

Tačiau toks lengvas padavinėjimas ieškinių, kai nėra jokio pagrindo moteriškei priteisinėti 5000 eurų už neva jos  turėtą vyrišką organą – juk šioje vietoje jau yra užprogramuota nesąmonė.

Nukentėjusiajai (moteriai) priteisti 5000 eurų už vyriško organo vyndėmę, kurios nebuvimas sudaro tokią sumą, o teigdami priešingai, tyčiniai kenkėjai daro jai, moteriškei, moralinę žalą.

Jūs žinote, kodėl tokia svarbi ta vyndėmė?

Todėl, kad su psichologais užfiksuotuose parodymuose mažoji pedofilų skriausta mergaitė apie ją kalba.

Liudija, apibūdina, jog “tas didelis ir raudonas”.

Todėl, mąsto klanas, jeigu nuginčysime vyndėmę, – nuginčysime ir mergaitės parodymus.

Jūs matote šitą ydingą ratą, kuris sukamas – bet taip susukamas, jog vyriško organo byloje nukentėjusiąja pripažįstama to organo niekada neturėjusi moteris.

Tas pats su Aurimos Drižiaus bylomis – nuolat įsižeidęs bylininkas dabar padavinėja jį į teismą, nes jį žeidžia, kai A. Drižius rašo jog teismų Sistema yra absoliučiai korumpuota.

Bet apie tai šiandien posėdžiauja Prigimtinės teisės Tribunolas!

Tai rodo Europos žmogaus teisių ir teisingumo teismo bylos, jų kiekis !

Apie tai galų gale rašoma iš Lietuvos vos spėjusios pasprukti advokatės Meilutytės knygoje „Kaip pagerinti teismų darbą“ – Lietuvos teismų grimasos buvo sudėtos į vieną bylą, o knyga išleista…Čikagoje.

O ją mums atvežė teisės studentams iš JAV dėstytojas, advokatas Žumbakis. Joje rašoma, jog Lietuvoje teismuose bylinėjasi mirę asmenys – bet juk Ūsas po šiai dienai yra bylų nukentėjusysis – nors 6 metai kaip miręs!!

O šiandienos LL vedamasis? Kaip teisėjas K. ne tik nemokėjo už mašinos remontą, bet dar tokią pačią sumą prisiteisė iš meistro !!

Aurimas Drižius nenuleidžia rankų, ir vėl teikia prašymą iškelti baudžiamąją bylą Alvydui Sadeckui – nes pavyzdžiui, pedofilijos bylos liudytojams tokios bylos buvo iškeltos lengva ranka.

Ta pati lengva ranka privalo lengvai kelti bylas ir A. Sadeckui – tuo labiau, jog rašytiniai dokumentai rodo, jog jis švelniai tariant, galimai meluoja.

Ir čia ne „triusikų“ ar vyriško organo byla – čia byla dėl milijardinio valstybės turto iššvaistymo, ir noro visai tai užgniaužti. Kad žurnalistai nerašytų, o jeigu rašys – bus demokratinėje valstybėje uždaryti tie jų laikraščiai.

O užgniaužimui naudojamos nesibaigiančios bylos, kur amžinas nukentėjęs, o policijos žargonu „terpyla“ sėdi šventojo išraiška, ir vis reikalauja naujų sumų iš Aurimo Drižiaus.

Tai aš nesuprantu – tos visos akcijų biržos, kuriose investavo A.S. – nesumoka nieko?

Ar AB Mažeikių naftos privatizavimas buvo nesėkmingas,ir nesuvaikščiojo jokie „otkatai“?

Pagyvensime, pamatysime. Viena tik žinau – Egidijus Motiejūnas iškėlė bylas dėl triusikų, kad buvo melagingai apie juos liudijama, nes jis geriau žino, kad po butą yra vaikštoma su kostiumu, o gal net aviatoriaus kostiumu, tai Alvydui Sadeckui privaloma kelti bylą už nuolatinius liudijimus, jog jis absoliučiai niekaip nesusijęs su jokia AB Mažeikių nafta, nors net akcijų joje turėjo, ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui keičiant privatizavimo teisės aktus vadovavo.

Beje, vienose bylose jis labai garsus politikas, kuriam kenkia rašiniai apie jį, trukdo pakliūti į Seimą, kitose bylose jis jau privatus asmuo, ir negalima naudoti jo nuotraukos iš lrs.lt svetainės.

Beje, šventoji pedofilijos aukos motina dabar susirinko labai daug pinigų, dar maldavo sumesti per internetą, tai gal pamatysime ją Seimo rinkimuose? Juk ji iš viso nėra nuteista, joks tyrimas nevyko jos atžvilgiu. Galėtų ginti nukentėjusiųjų nuo pedofilijos aukų ir jų artimųjų teises. O kodėl ne? Yra savas prokuroras, kuris kelia bylas pabūdus iš kavos tirščių.

Yra savas teisėjas Cininas. 

Panašiai juk gyvena A.S. – turi savus teisėjus, ir jis vargo jokio nemato. Bylos jam jokios nekeliamos, o jeigu iškeliamos – tai nutraukiamos.

Jeigu ko nespėjo susiprivatizuoti, tai šiuo metu vyksta paskutinis privatizacijos etapas: padavinėjami į teismus žmonės, turintys kažkokio turto, su melagingais ieškiniais, tas  turtas konfiskuojamas, pasidalinamas, ir chebra toliau gražiai privatiškai gyvena. Bet kažkjada tai baigtis turi? Ypač, kai moteriškėms pradėjo teismai priteisinėti neturtines žalas už vyriškių organų vyndėmes…

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));