Bankų plėšikai veržiasi į prezidentus

LL šaltiniai sako, kad Seimo Biudžeto ir finansų komitetas supranta suvokia situacijos rimtumą dėl 1,1 mlrc. eurų ieškinio, kurį Lietuvos Respublikai pateikė banko „Snoras” akcininkai dėl sąmoningo banko užgrobimo ir apiplėšimo.  Gavęs pranešimą apie ieškinį artimiausiomis dienomis, Biudžeto ir finansų komitetas aptars situaciją su Lietuvos banko ir Finansų ministerijos atstovais.
Bus peržiūrėti ne tik finansinių žinybų, bet ir Generalinės prokuratūros archyvai. O tuose archyvuose galima rasti tokių faktų, kurie bus pražūtingi ne tik dabartinei prezidentei, bet ir visai konservatorių „grietinėlei“.”

 

„Žmonių“ partijos kandidatė I.Šimonytė išvogė Snorą. Ar tie 12 tūkst. apvogtų Snoro banko obligacijų turėtojų pamiršo tai?

 

Saulius Lipnickas

 

Daugiau kaip prieš septynerius  metus tuometis konservatorių – liberalų vyriausybės premjeras A.Kubilius, finansų ministrė I.Šimonytė ir Lietuvos bankas, vadovaujamas V.Vasiliausko – šis nusikalstamas susivienijimas, – palaimintas  prezidentės D.Grybauskaitės ir veikdamas pagal su Švedijos centriniu banku bei Švedijos finansų priežiūros tarnyba iš anksto parengtą planą, užgrobė pektąjį pagal dydį šalies banką – AB banką Snoras, jį neteisėtai nacionalizavo, suvalstybino, po to, subankrotino jau valstybinį Snoro banką, O dar vėliau, padedami iš užsienio paskviestų aferistų bankroto admininstratorių S.Friklio ir N.Cooperio, vietinių žulikų G.Adomonio, E.Sutkienės, R.Valiūno, A.Mažintienės, jį išvogė ir, galų gale, visiškai sužlugdė.

Sužlugdytas, tiesiog sunaikintas, sėkmingas privačių akcininkų verslas, kuris buvo vystomas beveik 20 metų! AB banko Snoras įmonių grupę sudarė net 3 savarankiški komerciniai bankai: AB bankas Snoras, „Latvijas Krajbanka“ ir AB bankas „Finasta“  bei 37 antrinės įmonės. Sunaikinta per 2500 darbo vietų, o iš jų vien AB banke Snoras – 1350 darbo vietų.

Šiandien, praėjus tiek laiko, sunku būtų ir suskaičiuoti, kiek dar sulaužyta ir sutrypta žmonių likimų? Kaip ir sunku įvertinti, kiek sužlugtyta banko klientų, t.y. šalies įmonių ir gyventojų verslų ir kiek dar sunaikinta jų darbo vietų. Juo labiau, dar sunkiau suskaičiuoti, kiek kainuoja ir užima laiko tai sukurti.

 

Konservatoriškas Snoro „nacionalizavimas“ Lietuvai kainavo labai brangiai

 

Taigi, nuostoliai didžiuliai. Ir kai pagalvojama, kad visa tai padaryta tik dėl vieno žmogaus, šalies prezidentės D.Grybauskaitės, politinių ambicijų, situacija tampa net absurdiška. Juk padaryta nepamatuojama žala, atnešusi milžiniškus nuostolius tiek AB banko Snoras akcininkams, tiek klientams, investuotojams bei valstybei.

Drąsiai galima teigti, kad Snoras – tai A.Kubiliaus ir I.Šimonytės šimtmečio afera. Aštuntus metus visiems žinoma Dinastijos šutvė vagia iš „numirusio“ Snoro banko, vagia šimtais milijonų, o pinigai niekaip nesibaigia. 

Faktas, kurio šiandie jau negali niekas nuginčyti yra tai, kad, per praėjusius daugiau kaip septynerius metus po konservaroriško Snoro banko „nacionalizavimo“, yra išvogta apie pusė AB banko Snoras turto! 

Taigi, iš 2,4 milijardų eurų (8,2 mlrd. litų) AB banko Snoras balanse buvusio turto, jau po 2011-11-16 dienos lemtingų įvykių bankuiiš jo pavogta apie 1,2 milijardų eurų (virš 4 mlrd. litų )! To nebereikia šiandien net įrodynėti, tai byloja pastarųjų metų faktai.

 

Snoro banką sužlugdė amoralūs tipai

 

Šiomis dienomis Lietuvos banko vadovas V.Vasiliauskas (amoralus tipas, kuriam „sąžinė ir moralė ne šio pasaulio dimensijos“) net Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui S.Jakeliūnui Seimo parlamentinį krizės tyrimą drįso apibūdinti, kaip „maroderiavimą“ ir „santykius su lavonais“.

Bet tam prezidentės D.Grybauskaitės statytiniui V.Vasiliauskui būtina atskirai paaiškinti, –  „maroderiavimas“ ir „santykiai su lavonais“ yra tai, p.Vasiliauskai, – ką jūs su „žmonių“ partijos kandidate į prezidentus I.Šimonyte ir buvusiu konservatorių vyriausybės premjeru A.Kubiliumi, vienu iš TS-KD partijos „šulų“, padarėte su Snoro banku! Jūs, tamstos, iš pradžių nužudėte banką, o po to prasidėjo maroderiavimas. Praėjo jau daugiau kaip 7 metai, o jūs kaip vogėte, taip tebevagiate iš, neva, „numirusio” Snoro banko sąskaitų žmonių pinigus ir vargo nematote. Tai ir yra santykiai su lavonais, p.Vasiliauskai. O jei įvertinti ir tai, kad „otkatus“ atseikėjate ir savo „stogui“ prezidentei D.Grybauskaitei? Tada, – jau be žodžių!…

O dar toliau nuėjo Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas R.Kuodis. Neseniai šalies žiniasklaidos portaluose perskaičiau straipsnį – „R. Kuodis: visi bankai plauna pinigus, tačiau viskas priklauso nuo masto“. Na, ciniškesnio išsireiškimo nesu girdėjęs. Tiesiog negaliu patikėti: Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas p. Kuodis, kurį į šias pareigas paskyrė prezidentė D,Grybauskaitė, toleruoja pinigų plovimą?!! Visame pasulyje pinigų plovimas yra didžiausias nusikaltimas! Ir tai jokiu būdu nepriklauso nuo mąsto! Drįstu suabejoti R.Kuodžio kompetencija ir jo tinkamumu toliau eiti pareigas. Akivaizdu, jog tokiais viešais savo pasisakymais R.Kuodis tik įrodo, jog jis nėra nepriekaištingos reputacijos, o tada pagal nustatytus reikalavimus ir standartus – jis ne tik, kad negali eiti Lietuvos banko pirmininko pavaduotojo pareigų, jis aplamai  negali dirbti Lietuvos banke! Prezidentė D.Grybauskaitė turėtų skubiai įvertinti šią atvejį, tačiau ji tyli. Kaip sakoma, viskas gerai, mano markize?…

 

 

I.Šimonyte, jūs asmeniškai apvogėte 12 tūkst. Snoro banko obligacijų turėtojų!

 

12 tūkstančių Snoro banko obligacijų  turėtojų, panele Šimonyte, jūs palikote prie sudužusios geldos.  Dėl jūsų kaltės, dėl neteisėtos AB banko Snoras nacionalizacijos, tie žmonės neteko 108,693 milijonų eurų  (375,294 mln. litų!)  savo investicijų! Jūs juos paprasčiausiai įžūliai apvogėte, „žmonių“ partijos kandidate į prezidentus Ingrida Šimonyte. O šiandien įsistačiusi kiaulės akis ir įžūliai meluodama tiems patiems žmonėms, kuriuos ji pati apvogė, ramiausiai kandidatuoja į prezidentus? Mano galva, daugelis jų, tų apvogtųjų, kaip liaudis sako, jei prieitų, tai savo rankomis jus pasmaugtų.

Ir dar panele, Šimonyte. O kitus, tik jau 6464 Snoro banko indėlių sertifikatų  turėtojų, kurie  jūsų neteisėtai uždarytame Snore neteko savo 143,824 milijonų eurų  (496,595 mln. litų!) piniginių lėšų, jūs pasiuntėte 5-6 metams į beprasmę korumpuotų Lietuvos teismų karuselę. Teko tiems indėlių sertifikatų turėtojams net Europos teismuose teisybės ieškoti. Tiesa, vėliau, po tų ilgų metų bylinėjimosi teismuose bei patirtų didžiulių papildomų išlaidų, indėlių sertifikatų turėtojai vis dėlto pasiekė, kad  valstybė jiems kompensuotų bent mažą dalį tų piniginių lėšų, kurias jie sumokėjo už įsigytus nuosavybės vertybinius popierius.

Nemanau, kad tie I.Šimonytės visi apvogtieji žmonės viską pamiršo. Galvoju, kad jie tikrai susimąstys sekmadienį, prieš įmesdami savo biuletenį į urną ir, balsuodami antrajame prezidento rinkimų ture, balsuos prieš I.šimonyte. Reikia rinktis mažesnę blogybę iš dviejų likusių.

 

Pažiūrėkit, kokie milžiniški nuostoliai buvo padaryti konservatorių rankomis mūsų valstybei!

 

Šiandien jau yra aišku, kad, dėl D.Grybauskaitės atvirai dengiamų, A.Kubiliaus, I.Šimonytės ir V.Vasiliausko neteisėtų veiksmų prieš Snorą, vien Snoro banko klientai ir indėlininkai prarado virš 725 milijonų eurų (2,5 mlrd. litų!) savo piniginių lėšų! Prarado visi klientai: valstybinės įmonės, biudžetinės organizacijos, privačios įmonės, fiziniai asmenys, kurie turėjo savo sąskaitose piniginių lėšų, daugiau, negu, valstybės draudžiama suma, t.y. 100 tūkst. Eurų (345 tūkst. litų). O kur dar padaryta žala valstybei ir kokio dydžio?! 2 milijardai? 3 milijardai?  Ar dar daugiau milijardų eurų?!

AB banke Snoras  buvo 1,9 milijardų eurų (6,5 milijardų litų) įmonių ir fizinių asmenų  indėlių. Banko Snoras klientais buvo ir savo sąskaitas banke turėjo: Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos, Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Ignalinos atominė elektrinė, „Lietuvos elektrinė”, „Vilniaus energija”, „Kauno energija”, „Vilniaus vandenys”, „Klaipėdos vandenys”, „Rytų skirstomieji tinklai”, VAE, TEO LT, „Lifosa”, „Lietuvos geležinkeliai“, „Mažeikių nafta”, „Lietuvos draudimas”, Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, Valstybės turto fondas, Nacionalinė mokėjimų agentūra, Lietuvos verslo paramos agentūra, Lietuvos kooperatyvų sąjunga, Generalinė miškų urėdija, Tarptautinis Vilniaus oro uostas, Kauno oro uostas, Registrų centras, „Regitra“, Vilniaus m. savivaldybė, Kauno raj. savivaldybė, Šiaulių m. savivaldybė, Alytaus raj. savivaldybė, Vilniaus autobusų parkas, „Vilniaus troleibusai”, Policijos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos departamentas, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Litexpo parodų ir kongresų centras ir šimtai kitų įmonių, kurių  pinigai  pražuvo  jau  valstybės valdomajame konservatorių neteisėtai nacionalizuotame (!) AB banke Snoras.

Todėl klausiu, – nejau, šiuos visus klientus galima buvo įvardinti, teigiant, kad tai yra kokios tai užsienio žvalgybų  priedangos  įmonės, per kurias, vykdant veiklą, net, galimai, plaunami pinigai?  Tą šiandien ypač madinga  tapo girdėti iš faktinio valstybės vadovo V.Landsbergio ar jo statytinės pačios prezidentės D.Grybauskaitės lūpų. Juk tą patį nuolat girdime ir iš pačių konservatorių partijos vadovų bei didesnės dalies  šios „žmonių“ partijos aktyvistų  („talibų“) viešų pasisakymų, tokių, – kaip R.Juknevičienės, I.Degutienės, A.Anušausko, J.Razmos, A.Kubiliaus ir kitų lūpų, –  „rusai puola!…“  Bet juk čia ne tas atvejis!…

Tad  ar reikėjo,  užgrobus Snoro banką, jį suvalstybinti, o po to, supratus, jog neteisingai banką nacionalizavo (be jokių skaičiavimų!),  skelbti  Snorui tyčinį bankrotą ir tuo pačiu pražudyti  banke šių valstybinių įmonių milijonines lėšas? Vien Policijos departamentas neteko savo turėtų virš 3,5 milijonų eurų (virš 12 milijonų litų!), skirtų policijos darbuotojų atlyginimų išmokejimui.

 

 

Daugiausiai lėšų A.Kubiliaus ir I.Šimonytės rankomis konservatorių sužlugdytame Snore prarado valstybės ir biudžeto įmonės

 

Daugiausia valstybės lėšų Snore prarado Ignalinos atominė elektrinė. Jos indėlių suma šiame banke siekė 26 milijonus eurų (89,9 milijonus litų). Į nuostolius nurašyti 22,5 milijonai eurų (77,8 milijonai litų) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos piniginių lėšų, o taip pat ir 8,7 milijonai eurų (29,9 milijonai litų), kurių Snore neteko Generalinės miškų urėdijos.

Susisiekimo ministerijos reguliavimo sferoje esanti bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ neteko 4,4 milijonų eurų (15,1 milijonų litų), Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – beveik 5 milijonų eurų (17 milijonų litų).

Įmonė „Investicijų ir verlo garantijos“ („Invega“) Snore prarado 10,7 milijonus eurų (37 milijonus litų).

Apie 4,5 milijonus eurų (15,6 milijonų litų) Snore prarado „Regitra“, beveik 3 milijonus eurų (virš 10 milijonų litų), laikytų banko sąskaitose, neteko ir Registrų centras. Vandens tiekimo įmonė „Vilniaus vandenys“ prarado banke 2.3 milijonus  eurų (8,0 milijonus litų), o įmonė „Klaipėdos vandenys“, bankrutavusiame banke Snoras laikiusi 1,2 milijono eurų (4 milijonų litų) vertės indėlį, atgavo tik 100 tūkst.eurų.

Alytaus m. savivaldybė banke Snoras prarado 7,2 milijonus eurų (24,9 milijonus litų) savo laikytų ten piniginių lėšų, o Alytaus raj. Savivaldybė – 3,2 milijonus eurų (11,1 milijonų litų).

Sveikatos apsaugos sistemos įstaigos Snoro banke įvairiomis formomis laikė 9,3 milijonus eurų (32 milijonus litų). Indėlių draudimo fondui išmokėjus maksimalias draudžiamąsias sumas, gydymo įstaigų nuostoliai vis viena siekė virš 4 milijonų eurų.

Dėl konservatorių įvykdyto neteisėto Snoro nacionalizavimo ir banko tyčinio  bankroto Policijos departamentas prarado per 3,5 milijono eurų (per 12 milijonų litų). Snore buvo ne tik Policijos departamento pinigai, bet ir Kriminalinės policijos biuro depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos. Iš viso banke Snoras buvo įšaldyta 5 milijonai eurų (17,3 milijonų litų) Policijos departamentui priklausančių piniginių lėšų.

 

Verslo įmonių ir privačių bendrovių bei gyventojų nuostoliai taip pat didžiuliai

 

Taip, čia aukščiau kalbėjome tik apie valstybines ir biudžetines įmones. O kur dar privačios įmonės, užsienio kompanijos? Kur dar klientai fiziniai asmenys, gyventojai, kurių AB banke Snoras, kaip mažmeninės paskirties banke, buvo daugiausiai iš visų šalies bankų.

AB „Rokiškio sūris“ po Snoro bankroto prarado šiame jau suvalstybintame banke 4,3 milijonus eurų (15 mln. litų), UAB „Draudimo kompanija PZU Lietuva“  prarado šiame banke 3.3 mln. eurų (11.3 mln. litų), UAB „Perlo paslaugos“ neteko 2,4 mln. eurų (8,2 mln. litų) savo piniginių lėšų, laikytų banke, AB Orlen Lietuva – 2,1 mln. eurų (7,2 mln. litų), UAB „Utenos prekyba“ – 1,9 mln. eurų (6,6 mln. litų). UAB „Invalda“ neteko Snoro banko sąskaitose turėtų net 5,8 milijonų eurų (20 mln. litų).

Dar daugiau savo lėšų Snore prarado užsienio kompanijos. Pavyzdžiui, Holten Investments Ltd. neteko 49.7 milijonų eurų (171,7 mln. litų), FBME bank Ltd. – 21,4 milijonų eurų (73,9 mln. litų), EN+ Group Ltd. – 16,2 milijonų. eurų (55,9 mln. litų), Ashburg Ventures Corp. – 9,4 milijonų eurų (32,4 mln. litų).

AB banko Snoras klientas Č.T.Ramanovskaja po tyčinio Snoro banko bankroto prarado savo vardu sąskaitoje banke laikytų 2,4 milijonus eurų (8,2 mln. litų), A.Macijauskas – bevek 2 milijonus eurų (6,8 mln.litų), M.Berba – 1,9 milijonų eurų (6,7 mln. litų), A.Vyšniauskas – 1,8 milijonų eurų (6,3 mln. litų).

 

Iškalbingas faktas – pats pirmas „veikėjas“, apvogęs Snoro kreditorius jau uždarytame banke – konservatorių partijos vienos iš lyderių, buvusios Seimo pirmininkės I.Degutienės sūnus Gediminas Degutis! 

 

Be abejo, iškalbingas yra ir toks faktas. Pats pirmasis „veikėjas“, apvogęs Snoro kreditorius, bet  jau po banko veiklos sustabdymo, buvo ne kas kitas, kaip konservatorių partijos vienos iš lyderių, buvusios Seimo pirmininkės I.Degutienės sūnus – verslininkas, įmonės „Novotersa“ generalinis direktorius Gediminas Degutis.  

Pakankamai amoralu, kad prie Snoro banko kreditorių apvogimo prisidėjo ne tik „skaidrioji“ konservatorė I.Degutienė, jos „sąžiningasis“ sūnelis G.Degutis, bet ir kai kurie „skaidrieji“ Snoro banke likę dirbti jo darbuotojai.

Jau po AB bankui Snoras bankroto bylos iškėlimo (2011-12-07 d.), Gediminas Degutis, veikdamas nusikalstamoje grupėje kartu su savo įmonės UAB „Novotersa“ komercijos direktoriumi Dariumi Šinkūnu bei Snoro banko valdybos pirmininko pavaduotoju Modestu Keliausku, valdybos nare vyr.fininsininke Jurgita Bliumin, Paskolų administravimo departamento direktore Anželika Šimoneliene, Vilniaus filialo direktoriumi Liudu Masolu ir to filialo Kreditų skyriaus viršininke Laimute Raibiene, advokatų kontoros „Eversheds Saladzius” advokato padėjėja Vaida Česnulevičiūte, veikdami kartu nusikalstamoje grupėje (!), atgaline data suklastojo prašymą bankui, kurį vėliau „užmerkęs akis“ Snoro bankroto administratorius Neil Cooper patvirtino. 
 Kalbama apie N.Cooperio 2012 m. sausio 6 d. pasirašytą tarnybinį raštą, leidžiantį tenkinti tuometės Seimo pirmininkės Irenos Degutienės sūnaus Gedimino Degučio ir Dariaus Šinkūno įmonės „Novotersa“ prašymą, atlikti 645 tūkst. litų paskolos grąžinimo užskaitą. Taip G.Degutis 2012-01-06 d. (praėjus mėnesiui nuo bankroto paskelbimo Snoro bankui!) iš jau uždaryto Snoro sugebėjo nugvelbti (pavogti!) beveik 190 tūkstančių eurų! 
 Reikia priminti, kad Vilniaus apygardos prokuratūroje, pagal Seimo nario Algirdo Butkevičiaus gautą pareiškimą, tuo metu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl UAB „Novotersa“ sąskaitoje neteisėtai atliktos užskaitos 645 803,50 litų sumai įmonės kreditui tame pačiame banke padengti. Bet reikia pažymėti ir tai, jog su įtakingos konservatorės savo mamytės ir „kišeninių“ prokurorų pagalba, G.Degutis sugebėjo išlipti „sausas iš balos“. Žinoma, kad Vilniaus apygardos prokuratūros toks tūlas prokuroras Giedrius Tarasevičius, suklastojęs baudžiamosios bylos bei liudininkų parodymų faktinius duomenis, neteisėtai nutraukė G.Degučio ikiteisminio tyrimo bylą bei išsuko jį nuo teisinės atsakomybės (!).
 Taip Vilniaus apygardos prokuratūros, vadovaujamos tuomečio vyriausiojo prokuroro A.Jancevičiaus (beje, dabar vieno iš MG Baltic koncerno „šulų“!) prokurorai eilinį kartą įrodė, kad nors prieš įstatymą visi turėtų būti lygūs, tačiau yra lygesnių (kaip G.Degutis)!

 

A.Kubiliau ir I.Šimonyte: … ir niekšai turi viltį. Ir niekšai tiki, kad jų niekšybės nepaaiškės, neišvys dienos šviesos

 

Aš, kaip buvęs AB banko Snoras ilgametis klientas, klausiu I.Šimonytės, šiandieninės „žmonių“ partijos kandidatės į prezidento postą: „Tad kur jūsų skaičiavimai, ponia Šimonyte, apie blogą padėtį Snore“? Jokių skaičiavimų nebuvo, tik noras – užgrobti banką ir pasidalinti pinigus?!

Pasiklausykit, ką šiandien jau liudija ir  buvęs tuometis Leituvos banko valdybos narys I.V.Geralavičius: „Kai S.Freakley buvo apklausiamas Londono teisme nagrinėjant bylą dėl A.Baranausko ir V.Antonovo repatriacijos į Lietuvą, jis išreikė nuostabą, kad bankas Snoras buvo ne išskaidytas į gerą ir blogą bankus, kaip buvo pradžioje planuota, o paskelbtas jo bankrotas. Įdomu tai, kad Lietuvos bankui gavus S.Freakley parengtas išvadas ir pasiūlymus, atėjo į Lietuvos banką konservatorių vyriausybės finansų ministrė I.Šimonytė, labai energinga, su premjero A.Kubiliaus patarėju Mykolu Majausku ir be jokių ceremonijų pareiškė: bankrotas, ir daugiau nieko (?!). O kur tyrimai, kur skaičiavimai, kaip geriau, kur analizė? Be niekur nieko nuspręsta! Manau, kad Lietuvos bankas tuo metu turėjo pats nuspręsti, ką daryti, bet čia jo nepriklausomumas buvo traktuojamas labai jau laisvai.”

Apie kokius visuomenės interesus, nacionalizuojant visą  Snoro banko ir grupės įmonių turtą bei paimant banko akcijas valtybės nuosavybėn galėjo tuo metu kalbėti premjeras A.Kubilius ir finansų ministrė I.Šimonytė?! Juk tai didžiąja dalimi ir buvo valstybės, t.y.valstybinių įmonių pinigai! Juk tai šalies biudžeto pinigai! Juk tai pagrinde buvo šalies lietuviškos įmonės, valdančios ir vykdančios svarbias šalies ūkio vystymo sritis bei funkcijas!

Apie kokį AB banko Snoras akcijų paėmimą visuomenės poreikiams galima išvis kalbėti, kada Snoro banke buvo sukaupta virš 13,5 proc. visų šalies gyventojų indėlių? Juk jie visi, tie banko klientai, kurie laikė AB banko Snoras sąskaitose didesnę piniginių lėšų sumą, nei valstybės nustatyta draudimo suma (100 tūkst. eurų), – visi jie po to nukentėjo nuo tos „nacionalizacijos“

A.Kubiliau ir I.Šimonyte – jūs esate nusikaltėliai!

 

Balsuosi „Už Ingridą!, gausi priedo V.Landsbergį ir visą konservatorių senąjį „raugą“, besislėpiantį už anūko Gabrieliaus nugaros

 

Šiandien yra aišku, kaip du kart du, – kodėl „dėdulės“ Landsbergio statytinės prezidentės D.Grybauskaitės įpėdinė I.Šimonytė stumiama į prezidentus  – uždengti buvusias ir būsimas konservatorių aferas. Tai jiems žūtbūtinis klausimas. Todėl ypatingai svarbu, kad iki prezidento rinkimų antrojo turo būtų visos buvusios aferos paviešintos. Taip Lietuva išvengtų būsimų konservatorių aferų.

Galvoju, kad dabar Seimo Krizės komisijai ypač svarbu gauti atitinkamus dokumentus iš ES ir TVF, kad pagrįsti M.Starkevičiūtės parodymus ir dokumentiškai įrodyti pačios prezidentės D.Grybauskaitės ir jos asmeniškai taip mylimų konservatorių machinacijas. Kad įrodyti ir parodyti visiems žmonėms, kas Lietuvoje iš to brangaus skolinimosi, t.y. skolinantis iš A.Kubiliaus ir I.Šimonytės mylimų švedų bankų , smarkiai praturtėjo, kad įrodyti, kaip  Lietuvoje veikiantys skandinaviško kapitalo komerciniai bankai  per krizę manipuliavo „Vilibor“ indeksu ir nuskurdino Lietuvos žmones, kad viną kartą galutinai visiems pasakyti, –  kas, iš tiesų, inicijavo švedų bankų konkurentų Snoro ir Ūkio bankų bankrotus. Ir tada, su visais tais faktais valdantieji žalieji valstiečiai privalo nedelsiant kreiptis į Generalinę prokuratūrą.  Ir, kaip pats Dinastijos patriarchas sako, bus padėtas taškas. Tik šį kartą patiems konservatoriams. O liberalai jau ir taip yra politiniai lavonai…

 

Ir pabaigai

 

Aš vis galvoju, ką gi galvoja, kas yra galvose tokių Šimonyčių, Kubilių, Anušauskų, Razmų, Dagių, Šedbarų, Matuzų, Kreivių, Juknevičienių ar Degutienių, kurie prezidentės D.Grybauskaitės nurodymu ir organizavo Snoro banko užgrobimą bei sužlugdymą, kurie vienaip ar kitaip dalyvavo toje aferoje bei išvogė iš Snoro banko sąskaitų žmonių pinigus ar aktyviai prie to prisidėjo? Negi jie galvoja, kad jiems taip ir praeis, taip pasibaigs? Juk jie apiplėšė banko akcininkus, sunaikino jų verslą, apvogė tūkstančius banko klientų ir indėlininkų, ir jie mano, kad gali būti ramūs? Jie savo debiliškais veiksmais pražudė bei išgrobstė kartu su tokiais pat kaip ir jie žulikais, su iš užsienio pasikviestais Frikliais ir Kuperiais ar vietiniais Adomoniais, Valiūnais, Sutkienėmis ir Mažintienėmis Snoro klientų ir indėlininkų pinigus jau milijardinėmis sumomis! Jei pas juos makaulėse tuščia, tada niekas nebepadės, bet jei dar smegenų truputis yra, tai iš kur jie paims milijardus atsiskaityti su Snoro savininkais?  Vėl iš švedų bankų skolinsis brangiai?

Ir dar. Įdomu, ir ką šiuo klausimu pasakytų pats „skaidriausias ir sąžiningiausias“ , pats pačiausias labiausiai nekerštingas žmogus iš Daukanto aikštės rūmų? Ką pasakytų niekad neklystantis – o taip (!), – ne taip, kaip visi klystantys paprasti mirtingieji? Gal atsakytų, kad jis, tas niekada „neklystantis“ žmogus, čia, –  „ne prie ko“?! Ar pasakytų, kad į nesuderintus klausimus neatsakinėja, – kaip kad jau ne kartą pačią pačiausią girdėjome sakant visą pastarąjį dešimtmetį?! Bet čia juk žemė, ne dangus, šventųjų nesimato horizonte…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));