BADO AKCIJA UŽ TEISINGUMĄ, Už prokuratūros ir teismų reformą

BADO AKCIJA UŽ TEISINGUMĄ, Už prokuratūros ir teismų reformą. 

Jau 27 metai kaip Lietuvoje nuolat ir tyčia pažeidinėjamos žmogaus teisės ir laisvės. Su neparankiais piliečiais yra susidorojama, jie be kaltės yra baudžiami, kurpiamos ir klastojamos bylos arba net žudomi. Valdžios pareigūnai, prokurorai, teisėjai susidorodami su piliečiais ir įteisindami susidorojimus veikia kaip organizuoti nusikaltėliai, kaip nusikalstamas susivienijimas.

Įvairūs judėjimai ir visuomeninės organizacijos ne vieną kartą kreipėsi į LR Prezidentę dėl prokuratūroje ,teismuose , psichiatrijoje egzistuojančios korupcijos, kyšininkavimo, savivaldžiavimo. Deja jokios reakcijos ar veiksmų dėl organizuoto nusikalstamumo teisėsaugoje sustabdymo nesulaukta.

Todėl buvo primtas kolektyvinis sprendimas ryžtis ilgalaikei bado akcijai prie prezidentūros. Akcija prasidėjo š.m. rugpjūčio 21d ir tęsiaisi toliau. Žemiau pateikiame kelis konkrečius pvyzdžius (iš tūkstančių) apie valdininkijos ir teisėsaugos nusikaltimus:

1. Dėl valstybinės institucijos(Nacionalinės žemės tarnybos matininkų)kaltės valstybė iš Kazio Grabio šeimos neatlygintinai pasisavino Panevėžio priemiestyje, Vyčių kaime buvusios 0,0 506ha žemės. Visuose teismuose iš mūsų šeimos buvo pasityčiota ir žalos valstybė neatlygino. Civ bylos Nr. I-431-279-2012; I-64-279-2013; 2-10314-940/2014; 2-725-940/2015; 3P-1607/2015.

2. 2006 – 2016 metais teismų pagalba, pritaikant laikinąsias teismo apsaugos priemones, buvo nutrauktos Kazio Grabio šeimos komercinio pastato statybos ir 10 metų uždrausta verslo plėtra. Po 10 metų trukusio bylinėjimosi teismai pripažino apie mūsų šeimai iškeltos bylos neteisėtumą. Iš valstybės vietoje dokumentais patvirtintos 188 174,46 Eurų žalos Panevėžio Administracinis teismas pasityčiodamas paskyrė 1000,-Eurų kompensaciją. LR Aukščiausasis administracinis teismas kompensaciją padidino iki 8 680,86-Eurų. Štai tokia kompensacija už visam laikui sužlugdytą verslo plėtą. Civ bylos Nr.2-4704-73/2006; 2-70-589/2007; 2S-361-212/2007; 2-144-425/2009; I-91-283/2015; I-1004-739-2015; A-2038-146/2015. 

3. Signataro Zigmo Vaišvilos verslo ir turto konfiskacija įvykdyta su LR teismų pagalba už prezidentės, prokuratūros, teismų ir atsakingų aukštų pareigūnų kritiką. Teismai su bankrotų administratorių pagalba, klastodami dokumentus, ne tik areštavo visą šeimos turtą, bet ir signataro rentą. Zigmui Vaišvilai itin sunkioje būklėje po galvos, stuburo, bei kitų kūno dalių sunkių sužalojimų gulint ligoninėje, teismai neatsižvelgiant į signataro prašymus atidėti teismų procesus(pateikiant ligoninės dokumentus), bylas signataro nenaudai išnagrinėja pagreitintu būdu jam nedalyvaujant. LR Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas R. Norkus po signataro Z.Vaišvilos pareiškimų apie teismų nihilizmą, persiuntė raštą teismams. Pošio rašto teismai nebeatidėliojo bylų nagrinėjimo dėl Z.Vaišvilos gydymo. Civ. bylos Nr.E2-11241-779/2016; 2-191-157/2017; 2-271-881/2017. Štai kaip vyksta( LR teismų pagalba) akivaizdus susidorojimas su nepaklusniu va lstybės vadovams atsidavusiu valstybei signataru.

4. LR prokūratura bei policija reketuoja verslininkus keldami suklastotas bylas ar jas nutraukdami už dideles pinigų sumas, o darydami kratas verslininkus net apvagia. Faktai aprašyti 2016m. sausio 30 – vasario 5d. Laisvame laikraštyje Nr.4. Straipsnis ,,Prokuratūros ir policijos vadovai sukurpia bylas, kad galėtų reketuoti“.

5. Kelmės bei Šiaulių kriminalinės policijos pareigūnai patys organizuoja ir vykdo kvaišalų bei narkotikų prekybą. Šiaulių kriminalinės policijos AVPK ONTT pareigūnai (apie 18 asmenų) 15 metų atiminėjo iš narkotikų prekeivių narkotikus, psichotropines medžiagas ir patys juos pardavinėjo, o nekaltus sodino į kalėjimus. Panevėžio apygardos teisme, pradedant nuo 2014 m. spalio 14 d. pagal suderintą iš anksto grafiką tebenagrinėjama REZONANSINĖ Šiaulių AVPK ONTT pareigūnų byla. LR Teismai jau greit trys metai kaip vilkina šią baudžiamąją bylą ir nuteisų už nusikaltimus nėra.

6. 2013 m.gegužės 27d. buvo pasikėsinta į ,,Laisvo laikraščio“ redaktoriaus, atskleidžiančio aukštų pareigūnų nusikaltimus , A. Dryžiaus gyvybę. Sunkiasvoris vilkikas pritaikęs momentą (laukė šalikelėje) prisivijęs redaktoriaus vairuojamą lengvąjį automobilį smūgiavo į jo šoną ir nustūmė nuo kelio. A.Dryžius po labai sunkių traumų ligoninėje gydėsi kelis mėnesius ir per stebuklą su Dievo pagalba liko gyvas. Redaktoriaus advokatams prokuratūra ilgus metus su nusikaltimo byla ir tyrimu susipažinti neleido. Vilkiko vairuotojas nebuvo net nubaustas. Prokūratūra ir teismai nusikaltimą užglaistė.

7. LR Aukščiausiosios Tarybos gynėjai , savanoriai teismų pagalba iškeldinėjami iš butų, nepaklusniems kurpiamos bylos, sodinami į kalėjimus, žūsta mįslingose aplinkybėse, o prokuratūra ir teismai tokias bylas užglaisto. Nusikaltimai netiriami, žmogžudžiai išteisinami, niekuo nekalti piliečiai sodinami į kalėjimus…

8. Susidorojama su patriotinės pakraipos dėstytojais , net profesoriais. 2016m iš Kultūros tyrimų instituto politiniais motyvais buvo atleista Vilniaus Forumo įkūrėja kultūrologė Daiva Tamošiūnienė. Pastaruoju metu jau susidorojama ir su Prof. Vytautu Radžvilu. Tam Tarptautinių ir politikos mokslų instituto vadovybė ruošiasi naikinti net Filosofijos katedrą.

9. Su aktyviausiais Lietuvos patriotais yra susidorojama ne tik ,,teisinėmis“ priemonėmis, bet pastarieji nutildomi ir politinių užsakomųjų žmogžudysčių keliu. Per 27 nepriklausomybės metus Lietuvoje užfiksuota arti 100 tokių susidorojimų. Pradedant nuo vilties prezidento ATA. Stasio Lozoraičio , Tautvydo Lydeikio, Gedimino Kiesaus, Vytauto Pociūno, Stanislovo Stulpino, Rimanto Ruzo, Sauliaus Čepėno, Kęstučio Žičkaus, Remigijaus Kuršo, Juro Abramavičiaus, aktoriaus R.Boravskio, 16-metės Žanetos Sadauskaitės, Giedriaus Beresnevičiaus ir kitų Kauno savanorių… Ir jokių bylų, jokių kaltininkų! Apie šias ir kitas politines žmogžudystes buvo aprašyta savaitraštyje ,,Laisvas laikraštis“ 2016.sausio 30 – vasario 5d. Nr.4. Straipsnis ,, Politinių žmogžudysčių ir ,,teisinių“ susidorojimų šimtukas.

Kalbant su piliečiais prieinančiais ir besidominčiais šia Bado akcija prie prezidentūros paaiškėjo faktas, kad didelė dauguma piliečių, ypač jaunimo, nežino LR įstorijos, pamatinių Lietuvos nepriklausomybės atstatymo faktų, tuo labiau nežino nieko apie prokuratūroje ,teismuose , psichiatrijoje egzistuojančią korupciją, kyšininkavimą, bei savivaldžiavimą. Matome akyvaizdžiausia nusikalstamos LR valdžios pergalę per visaapimančią žiniasklaidą sistemingai bukinant tautą klastingiausiu melu.

Jei norime išlikti kaip tauta privalome burtis, vienminčiams vienytis, šviestis, skleisti geranoriškumą ir informaciją(TIESĄ) visiems kam įmanoma…

Kviečiame visus palaikyti BADO AKCIJA UŽ TEISINGUMĄ!!!

Nuvykime ten nors sekmadienį ir visi kartu sugiedokime ,,Lietuva Tėvyne mūsų tu didvyrių žeme… 

Kadangi visa LR žiniasklaida yra griežtai cenzūruojama ir tiesa apie teisėsaugos bei valdžios nusikaltimus yra visais būdais slepiama, kviečiame realios TIESOS ieškoti šiuose laikraščiuose bei interneto svetainėse:

Dienraščiai – savaitraščiai ,,Karštas komentaras”; ,,Laisvas laikraštis”; ,,Vakaro žinios”

Interneto svetainės – Alkas.lt; Ekspertai.eu; Pro Patria; Sarmatai; Tiesos.lt.

 

NEJAUGI MES IR TOLIAU KELIAKLUPČIAUDAMI IR TYLĖDAMI PALAIKYSIME NEBAUDŽIAMĄ IR SISTEMINGĄ TAUTOS NAIKINIMĄ BEI ŽUDYMĄ??? 

 

Panevėžio verslininkų asociacijos pirmininkas Kazys Grabys (tel. 8 620 77110) 

Ar galima šį tekstą platinti?

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));