skip to Main Content

Aukščiausiojo Teismo teisėjai A.Norkūnas, V.Grabinskas, A.Bukavinienė davė atkirtį apeliacinio teismo pirmininkui A.Valantinui

Mafijai tarnaujanti armada krinka. Teismų korupcijos byloje  turime sulaikytus aštuonis teisėjus ir penkis advokatus. Regis, represinės teismų sistemos atamanas teisėjas Algimantas Valantinas priėjo liepto galą. Po korupcijos teismuose paviešinimo A.Valantinas  komentavo: „Galiu pasakyti, kad teisėjai pasimetę, šokiruoti.“  Tauta pašiurpusi  dėl suirutės teismų lūšnynuose.  Sąžiningai dirbantiems teisėjams įsipyko teismų mafijos siautėjimas bei teismuose vykstanti prekyba sprendimais. 2020-ųjų gegužės 6-ąją trys Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai pagaliau nusprendė: „Gana!”.

 

Kaip žinia, nusikaltėlių valdomoms interesų grupėms itin nepatinka vieša kritika. 2014 metais žmogaus teisių aktyvistas Zigmantas Šegžda kritikavo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorė Sigita Jurgelevičienė netinkamai vykdo savo pareigas. Po kelerių metų mesti įtarimai pasitvirtino. 2018 metais Valstybės saugumo departamentas ir Seimo Nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas paskelbė tik mažąją dalį duomenų apie milijardines aferas, susijusias  su valstybės viešaisiais pirkimais. Lygiai prieš šešerius metus (2014-05-04) žmogaus teisių  aktyvistui Z.Šegždai buvo iškelta politiškai motyvuota baudžiamoji byla. Šia grynai represinio pobūdžio byla siekiama aktyvistą nutildyti, kadangi nuo 2014-ųjų jis kritikuoja korumpuotą valstybės viešųjų pirkimų sistemą, nešančią viršpelnius įvairioms interesų grupuotėms.

 

Minėtoje politinėje byloje itin aktyviai sudalyvavo tuometinis Vilniaus apygardos teismo teisėjas Algimantas Valantinas. Tai jis 2014-2015 metais priėmė VPT direktorei S.Jurgelevičienei palankius teismo sprendimus. Nepriklausoma žiniasklaida neigiamai įvertino teisėjo A.Valantino vaidmenį minėtoje byloje neteisėtai atimant aktyvistui Z.Šegždai laisvę 50 dienų terminui. 

 

2016-11-02 d. aktyvistas Z.Šegžda  padavė į teismą Lietuvos valstybę (atsakovai  Teisingumo ministerija ir generalinė prokuratūra) dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, procesinio delsimo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo. 2018-06-05 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas (teisėjas Edvardas Juozėnas), lyg būtų veikęs pagal A.Valantino komandą, priėmė kraštutinai neteisingą ir nesąžiningą sprendimą – aktyvisto ieškinio reikalavimą  atmetė. Teisėjo A.Juozėno sprendimas buvo apskųstas Vilniaus apygardos teismui. Apeliaciniame skunde žmogaus teisių aktyvistas lyg neišvengiamas moralinis priekaištas nepaliauja linksniuoti teisėją A.Valantiną už tai, kad jis netinkamai sprendė aktyvisto suėmimo klausimą ir neteisėtai pratęsė baudžiamosios bylos terminą.

 

Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija (teisėjai Ona Gasiulytė, Danutė Kutrienė ir Tatjana Žukauskienė), 2019-05-24 d. priėmusi nutartį dėl aktyvisto Z.Šegždos apeliacinio skundo,   pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį. Įtariu, kad, aktyvisto byloje teisėjai žiauriai gerai pasistengė – klusniai vykdė  paliepimą  ir aršiai gynė savo atamano A.Valantino  pašlijusią reputaciją. Iš teismo nutarties matyti, kad minėti teisėjai tiesiog nusprendė …  neatlikti savo pareigų (!). Bylos apeliacine tvarka iš esmės neišnagrinėjo. Nepateikė sprendimo motyvų. Dėl esminės dalies ieškovo apeliacinio skundo iš viso nepasisakė. Daromų  išvadų nepagrindė išsamiu bylos aplinkybių vertinimu pagal teismų praktikoje nustatytus procesinių veiksmų teisėtumo principus. Atsirado pagrindas konstatuoti absoliutų teismo sprendimo negaliojimą dėl visiško motyvų nebuvimo.

 

Lietuvos Aukščiausiojo teismo (LAT) teisėjų kolegija (teisėjai Algis Norkūnas, Virgilijus Grabinskas, Alė Bukavinienė) 2020 m. gegužės 6 d. nutartimi byloje Nr. 3K-3-43-684/2020   nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjos Ona Gasiulytė, Danutė Kutrienė ir Tatjana Žukauskienė aktyvisto Z.Šegždos iškeltos bylos prieš Lietuvą apeliacine tvarka neišnagrinėjo, t.y. apeliacija dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo neįvyko (!). LAT teisėjai A.Norkūnas, V.Grabinskas ir A.Bukavinienė Vilniaus apygardos teismo teisėjų akivaizdžią chaltūrą – teismo sprendimą panaikino ir perdavė apygardos teismui šią bylą nagrinėti iš naujo.

 

2019-03-09 d. savaitraštis „Laisvas laikraštis“ publikacijoje „Uždarame Teisės komiteto posėdyje nutarta „išvalyti“ visą teismų sistemą“ paskelbė, kad generalinei prokuratūrai ir Specialiųjų tyrimų tarnybai pateiktas įtariamų pažeidžiamų „teisės tarnų“ sąrašas: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas teisėjas Aurelijus Gutauskas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai: Janina Januškienė, Birutė Janavičiūtė ir Andžej Maciejevski; Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ir Teisėjų tarybos pirmininkas  Algimantas Valantinas, šio teismo teisėjai: Egidija Tamošiūnienė (civilinių bylų skyriaus pirmininkė), Aloyzas Kruopys; Regina Pocienė; Vilniaus apygardos teismo teisėjai: Neringa Švedienė (Teisėjų tarybos narė), Aiva Survilienė, Daiva Kazlauskienė, Ainora Kornelija Macevičienė, Audrius Cininas, Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė, Stasys Punys, Stasys Lemežis, Laureta Ulbienė, Leonarda Gurevičienė, Vladislavas Lenčikas, Arūnas Kisielius, Alvydas Barkauskas, Vaclovas Paulikas, Rūta Petkuvienė, Rūta Burdulienė, Virginijus Kairevičius, Jūra Marija Strumskienė, Andrutė Kalinauskienė, Vytautas Zelianka, Vilija Mikuckienė, Laima Ribokaitė, Tomas Venckus, Henrichas Jaglinskis, Laima Gerasičkinienė, Jelena Šiškina, Ona Gasiulytė, Danutė Kutrienė ir Tatjana Žukauskienė; Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjai: Edvardas Juozėnas, Rolandas Bužinskas, Renata Beinoravičienė, Giedrė Čėsnienė; Vilniaus regiono  apylinkės teismo teisėjai: Jolanta Bagdonienė (teismo pirmininkė), Rinaldas Adamonis,  Renata Volodko, Dalia Zeniauskaitė, Saulius Jakaitis, Vaida Sinkevičienė, Rūta Kazlauskienė, Alfredas Juknevičius, Vaclavas Karšulis, Tadeušas Volkovskis,  Vilmantas Ambrulevičius, Asta Adamonytė-Šipkauskienė, Ramunė Valiulytė, Rūta Kazlauskienė,  Ričardas Prašmuntas; Klaipėdos apygardos teismo teisėjai Kristina Domarkienė, Aušra Maškevičienė, Raimonda Andrulienė, Alvydas Žerlauskas; Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė;  Lietuvos teismo ekspertizės centro vadovai Giedrius Mozūraitis, Vidmantas Vaitekūnas, teismo ekspertai: Pavel Krasovski, Jelena Devenson, Renata Konarskienė; teismo ekspertas Saulius  Raslanas; teismo psichiatrė Zita Kazėnienė, teismo psichologė Vilma Joneliūkštienė; Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkas Arvydas Sinis, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato viršininkas Erik Jalovik; prokurorai: Jolita Kančauskienė (generalinė prokuratūra), Vaida Matuzonienė,  Ieva Danylienė, Vida Bracevičienė, Ričardas Kubilius, Liudas Žuklys, Julius Gelumbauskas, Stanislav Barsul, Neringa Pačėsaite, Vilius Paulauskas, Advokatų tarybos nariai Valdemaras Bužinskas ir Ingrida Krolienė, advokatai Aivaras Alimas, Vaida Genaitytė, Viktorija Čivilytė.

 

Teisėjų tarybos ir Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas A.Valantinas  yra tiesiogiai atsakingas  už teismų administracinės veiklos priežiūrą,  teisėjų atranką ir jų veiklos periodinį vertinimą. Už teismų lūšnynuose tebevykstančią korupciją  atsakingi  asmenys privalo būti nedelsiant nušalinti arba patys pasitraukti iš pareigų. Šioje publikacijoje  pareikšta asmeninė nuomonė ir teisminės valdžios veiklos kritika.

 

Zigmantas Šegžda, žmogaus teisių aktyvistas

 Z. vs LT LAT nutartis 3K-3-43-684-2020.pdf

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));