Astra Astrauskaitė teisiama „karinio perversmo byloje”

astra 2

astra 2

Tęsinys KARINIO PERVERSMO BYLOJE ? Astra Genovaitė Astrauskaitė kaltinama pagal Baudžiamojo kodekso 122 str. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suvereną.
Prokuroras Romualdas Betingis ir Teisėja Lilija Tarčevskaja. Astra advokato yra atsisakiusi.
[atnaujinama kas keletą minučių]
9:30 Atvyksta Teisėja. Posėdis pradedamas.
Astra pateikia prašymą leisti teismo posėdyje dalyvauti Lietuvos visuomenės tarybos atstovui, kuris pagal Registrų centro patvirtintus įstatus turi teisę dalyvauti teismo posėdžiuose Stebėtojo teisėmis. Stebėtojas Nendrė Černiauskienė laukia už durų. Astra akcentuoja, kad kitų įtariamųjų byloje nėra, prašymas susijęs su jos interesais, ji dalyvavimui neprieštarauja.
9:40 Teismas ir Prokuroras vietoje R.Betingis susipažįsta su Įtariamosios prašymu leisti dalyvauti žmogaus teisių gynimo asociacijos stebėtojui. Prašymas atmetamas.
Teisėja reikalauja trumpinti posėdį. Astra reikalauja išklausyti, nes ne visos aplinkybės yra Teismui žinomos. Astra dėsto aplinkybes apie 2021 m. spalio mitingą. Būtent po Grafas Liutkevičius pasisakymo išstoja nuo scenos ir Astra.
9:53 Astra kreipiasi į Prokurorą. Tęsdama pasisakymą akcentuoja Konstitucines teises teises rinktis į taikius susirinkimus. Teisėja pakartotinai primygtinai reikalauja trumpinti pasisakymą.
9:56 Astra prašo nutraukti ikiteisminį tyrimą ir užbaigti politinį, psichologinį, smurtinį persekiojimą. Prašo leisti susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, apklausti jos prašomus liudytojus. Prokuroras R.Betingis atmeta tokius prašymus. Astra prašo Prokuroro išaiškinti sąvokas „prieigos”, nes Astrai uždrausta lankytis prie Seimo, Prezidentūros ir Vyriausybės (tokie ribojimai buvo taikomi 107 įtariamiesiems Seimo riaušių byloje. Šiuo metu įtarimai palikti apie 80čiai žmonių)
10:00 Astra prašo išaiškinti, kodėl ribojamos jos Konstitucinės teisės dalyvauti susirinkimuose, mitinguose ir t.t. Astra primena apie savo bado akciją, dėl kurios prokuroras R.Betingis nepasidomėjo.
10:02 Astra paprašo pertraukos
Pertraukos metu Astra išėjo į lauką, pas ten stovinčius piketuotojus.
10:15 Posėdis tęsiamas
Prokuroras pagarsina atsakymus į prašymus, pagarsina Teismo psichiatrinės ekspertizės rezultatus (žinome, kad tas pats prokuroras ir prašė ekspertizės, dėja Teismo psichiatrinė ekspertizė nieko nepasakė). Prokuroras akcentuoja, kad procesas nėra vilkinamas (nors nuo visų įvykių praėjo beveik metai).
Prokuroras prašo Astros skundus dėl vilkinimo atmesti.
10:22 Astra tikslina aplinkybes. Teisėja bando stabdyti. Astra prašo leisti tęsti. Tęsia. Aiškina psichiatrinės ekspertizės vykdymo aplinkybes. Primename, pokuroras reikalavo atlikti ekspertizę nedelsiant, nors Astra prašė tai atlikti mokinių atostogų metu.
10:27 Astra pažymi, kad kaltinimas palaikomas selektyviai, ištraukus citatas, nevertinant viso teksto. Primename, kad Prokuroras atmetė visus Astros prašymus apklausti jos prašomus liudininkus. Astra akcentuoja į Prokuroro bandymus sukurti politinę bylą. Primename, kad kardomosios priemonės – nesiartinti prie Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros pratęstos iki š.m. spalio 16 d. (asmens Konstitucinės teisės dalyvauti susirinkimuose ribojamos metus. Be teismo sprendimo. Kratos metu neradus jokių įrodymų).
10:38 Astra prašo nutraukti ikiteisminį tyrimą.
10:40 Astra iš Prokuroro sužino, kad nebuvo pateiktas jos prašymas nušalinti Prokurorą. Astra prašo nušalinti Prokurorą dėl nepriimtų prašymų dėl neapklaustų liudininkų.
Sprendimas dėl Astros skundo dėl proceso vilkinimo ikiteisminiam tyrime bus paskelbtas proceso dalyviams nedalyvaujant, ketvirtadieni.
(atrodo nusimato pratęsimas) ?
Facebook komentarai
});}(jQuery));