skip to Main Content

 2015 01 18. https://visuomenedotcom.wordpress.com/

Asta Kuznecovaitė ir Lietuvos rytas iškraipo “amžiaus” – “patvorio gaujos” bylos duomenis?

 

Kristina Sulikienė

Lietuvoje yra keli žurnalistai, kurie parašo pirmiau naujienas, negu jos atsiranda,

 

Vienas iš tokių yra Asta Kuznecovaitė,

 

Ji rašo įvairiausiomis tam tikriems interesų sluoksniams reikalingomis temomis.

 

Viena jų – Garliavos, pirma ji labai kovojo už mergaitės teisę gyventi su teta, vėliau persivertė į kitą pusę ir pasidarė uoli teisėsaugos ir politinės struktūros, norinčios užčiaupti “patvorinius”, tarnaite. Ir kas galėjo pagalvoti, jog tas pats Lietuvos rytas, kaip ir visa kita žiniasklaida, šitaip kritikavusi prezidentę, po poros metų persisuks ją šlovinti? O patvorio rėmėja Asta į eterį neš “naujienas” , kurių net nėra?

Astos Kuznecovaitės “naujiena”, jog tuoj amžiaus patvorio byla pasieks teismą, yra laužta iš piršto. Byloje nėra suformuluoti kaltinimai, o įtarimai kai kuriems įtariamiesiems laužti iš piršto ir neatlaiko paprastos vadovėlinės kritikos. Įdomiausia, kaip prokurorė Rita Poškienė suvokia nusikaltimo laiką.

“Tiksliau, nenustatytu ikiteisminio tyrimo metu”. Čia yra baisios gaujos nusikaltimų sekant jau mirusį Ūsą ir Stankūnaitės advokatę, laikas.

Pagal baudžiamąją teisę, jeigu nenustatytas laikas, nėra ir nusikaltimo sudėties. Pamenate – prieš trejus metus nuo Vitalijaus Keršio raštelio spaudai prasidėjusi byla buvo išaugusi į Vaido Milinio sekimo ir nužudymo, o pagrindiniu įtariamuoju bandyta padaryti Gediminą Aiduką, nes Marija Milinienė atseit matė jo autobusiuką, ir ne vieną kartą. Paaiškėjo, jog Miliniai turi kaimyną, su žaliu autobusu. Tas pats nukentėjusiųjų nuo Gedimino Aiduko pareiškimuose. Ne kartą mačiau prie namų žalią autobusėlį. Vadinasi, kaltas.

Neteisėtas informacijos rinkimas. Kokios? Kokios gėlės auga kieme? Ar kokie vijokliai vyniojasi aplink pamatą?

Lietuvos Apeliacinis teismnas pavyzdžiui savo praktika formuoja, jog ne bet kokia informacija sudaro tokios informacijos, kurios negalima rinkti, rinkimą. Vienas žmogus buvo kaltinamas, kad sužinojo kažkieno adresą. Neva sužinodamas adresą, rinko informaciją apie kito asmens asmeninį gyvenimą: tarsi adresas yra ne viešas duomuo, o kažkoks slaptas. Tas pats ir čia: pastebėjo autobusėlį.

Kiek tokių mašinų sustoja judrioje gatvėje, būna, kad ir stovi, kažką veikia, telefonu kalbasi, o būna kad ir stebi. Dėl viso pikto nuėjai, nufotografavai, jeigu paaiškės, kad kažkas neteisėtai stebi. O čia  – jokios nuotraukos, jokios vaizdo medžiagos.

Man pasirodė, nenustatytą skaičių kartų, nenustatytu laiku. Todėl reikia nuteisti tarybinio milicininko sūnų.

Kariškiai prieš VRM. Sena kaip pasaulis kova.

Na Vitalijaus Keršio visa aplinka – buvę ar esami kariškiai. O ir pats jis šiuo metu Ukrainos karu domisi. Interviu sakė, ne vieną siuntą savo rankomis nuvežė.

Jis dabar Tautos didvyris, panašiai kaip švedas Ohmanas. Todėl jis iš bylos paėmė ir išgaravo.

Nors jis pats daugiausiai laiko kabėdamas palei Venckienės namus praleido.

Apie tai ne kartą gyrėsi tiek viešai, tiek ne viešai.

Iš bylos kaip kaltinamasis išgaravęs ir Marius Kuprevičius,

Tarsi čia ne jis važinėjo, stovyklas dar prieš teismo sprendimą įrengti bandė, dar dvi dienos iki teismo sprendimo. Sako man reikia būtinai statyti palapinę, nufotografuoti, ir siųsti į Karštą komentarą.

 

Tai būtų nušturmavę ten Klonio gatvę jau tą pačią “ėmimo” dieną.

 

Matyt, įtardami, kad čia provokatorius, šeima vėliau ir neprisileido.

 

Byloje parašyta, jog Gediminas Aidukas su gauja važinėjo dar iki įvykių ir organizavo poveikį civiliniam teismui, spaudimą, ir mergaitės paėmimo trukdymą. k

 

Nuo 2010 metų iki pat 2012 Metų ir vėliau įrengę nuolatinę stovyklą.

 

Karšto komentaro duomenimis, 2011 metų gegužės 14 dieną Vitalijus Keršis ir Renaldas Ščiglinskas oficialiai atsitraukė iš Garliavos, o vagonėlyje budėjo ir tą raštelį kurpė dviese daugiausiai trise. Gedimino Aiduko ten nebuvo nė padujų.

 

Tačiau Ritai Poškienei negala rašalo štai tokioms fantazijoms, kurios nuginčijamos kad ir liudytojų ar bankomatų parodymais. Jeigu žmogus buvo kitame mieste, jis negalėjo būti tuo pačiu metu Garliavoje.

 

Tik prokurorė Rita Poškienė pamiršo, jog 2010 05 14 Kėdainių apylinkės teismo nutartis buvo tokia neteisėta, jog aukštesnis teismas ją ėmė ir panaikino. Todėl įtarimuose, turto areštuose minėti trukdymą seniai nebegzistuojančiam ir kaip neteisėtam panaikintam sprendimui yra mažų mažiausiais mažaraštiška. Teisiškai mažaraštiška.

 

Kaip ir teigti, jog 2012 03 01 pusei metų oficialiai paskirta globėja dėl to, jog motina nebeturi motinystės įgūdžių, laikė vaiką prievarta.

 

O po to pirmo sprendimo panaikinimo Gediminas Aidukas sėdo į savo žalią autobusą ir atvažiavo į Garliavą. Praėjus nuo žmonių susibūrimo pradžios savaitei.

 

Kaip jis gali būti kaltinamas tomis veikomis – organizavimo, ir t.t, kurias atliko Marius Kuprevičius, Saulius Stoma, Romualdas Repšys – jų byloje iš viso nėra. Išgaravo.

 

Tarsi niekada nebūtų ten buvę, ir nebūtų ten praktiškai gyvenę.

 

Na, jie buvo elitas, jie buvo name, todėl matyt prie stovyklavietės nepriėjo.

 

Obščiago kaltinimo nėra, nors Asta Kuznecovaitė rašė apie bendrą kasą.

 

Tačiau kur duomenys iš kokių pinigų gyveno tos “gaujos” nariai?

 

Yra tik liudijimų liudijimai, ir pagal kažkokius liudijimus dar viena hibridinė byla?

 

Tai yra absurdas ir prokuratūros bei policijos darbo diskreditavimas.

 

Gediminas Aidukas yra įtariamas pagal informacijos rinkimo straipsnį.

 

Tačiau jo turtas už kelis šimtus tūkstančių – areštuotas.

 

Kiek kartų įvairios mašinos yra stabtelėję prie mano namo, tai dabar surinkčiau kiek įtartinesnes, ir paduočiau į policiją? O žiūrėk, dar ir turtą areštuotų?

 

Viskas galima, jeigu esu miręs Ūsas? Galiu bylinėtis, kiek noriu?

 

Gal atsidarys vieną dieną durys ir jis įžengs.

 

Nes jo bylos po jo mirties yra didžiausias absurdas Lietuvos teismų padangėje.

 

Dar niekada žmogus iš Anapus tiek nevadovavo byloms.

 

Ir teisėsaugai.

 

ir žiniasklaidai.

 

Nepamiršiu Roberto Mažitovo bylos.

 

Atsiverčiu, o ten parašyta, jog tyrimas pradėtas pagal Andriaus Ūso pareiškimą, 2010 06 17.

 

Parašytas jo asmens kodas, gyvenamoji vieta, Betgi jis tą dieną jau buvo miręs!

Tačiaus Ūsas buvo juridiškai gyvas: jis bylas užvedinėjo, ir policija tenkino jo prašymus, nes jam galioja kitokios proceso taisyklės.

 

Prisiminkime kad ir pedofilijos bylą,

 

Nors Lietuvos teismų padangėje nėra būta, jog išteisintų po mirites, Ūsas buvo išteisintas.

 

O jį gynė prokuroras Egidijus Motiejūnas, 1991 01 13 atminimo medalininkas, Utenos savanorių rkarių rinktinės narys.

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));