skip to Main Content

Laisvas laikraštis, 2012 m. vasario 8 d.

Pagaliau viskas stojo į savo vietas – teisėjų kalnas nusimetė savo mantijas ir tiesiai šviesiai pareiškė savo paramą mažametės dukros išnaudojimu seksualiniams iškry­pė­liams kaltinamai Laimai Stan­kū­naitei. 

 

Nors šiame pareiškime nėra įvardinta Neringa Venckienė, tačiau pasakyta, kad tie, kurie pralaimi teismuose (Neringa Venckienė), ir dažnai šaukia “tam tikruose žiniasklaidos priemonėse” (“Laisvame laikraštyje”).

 “Pastarosiomis savaitėmis viešojoje erdvėje vis garsiau skamba įvairių radikaliai nusiteikusių, konstitucinius valstybės pagrindus ignoruojančių ir teisinių argumentų kalbos sąmoningai nenorinčių girdėti asmenų pasisakymai, kuriais žeminamos valstybės institucijos ir jų pareigūnai, teismų valdžia ir teisėjų garbė bei orumas, – skelbiama Teisėjų tarybos pareiškime, – dažnai pasitelkiama net tokia retorika, kai asmenys ir valstybės institucijos vadinamos nusikalstamomis gaujomis, veikiančiomis už įstatymo ribų, darančiomis nusikaltimus ir/ar juos dengiančiomis, konkretūs teisėjai kaltinami sunkių nusikaltimų darymu ar bendrininkavimu juos darant. 

Norime atkreipti visuomenės dėmesį, kad tokia šmeižto kampanija, nukreipta prieš teismų sistemą, aiškiai siekiama daryti poveikį teismų sprendimams konkrečiose bylose, įvairiais būdais įtakoti teisingumo vykdymo procesus, supriešinti teismus su visuomene. 

Pastebime ir tendencijas, kad neretai tokie išpuoliai prieš konkrečius teisėjus ir visą teismų sistemą sutampa su tų pačių asmenų „pralaimėjimais“ teismuose ir tai dar labiau skatina juos „veikti“ pasinaudojant išskirtine teise į viešą žodį ar eterį kai kuriose žiniasklaidos priemonėse savo asmeniniams ar grupiniams tikslams siekti“, – rašoma trečiadienį išplatintame Teisėjų tarybos kreipimesi į visuomenę.

Pasak pranešimo, teisėjai yra profesionaliu pagrindu veikiantis teisininkų korpusas, todėl „suvokdami savo priedermes, mes neturime teisės viešai ginčytis ir atsakyti į absurdiškus kaltinimus puolančiųjų, nepatenkintųjų konkrečiais sprendimais konkrečiose bylose ir siekiančių bet kokiomis priemonėmis savo naudai paveikti būsimus sprendimus“.

„Tokiems asmenims, nepaisant jų garsiai deklaruojamų tikslų ir šūkių, svetimos demokratinės vertybės ir konstituciniai valstybės principai. Tokie žmonės siekia manipuliuoti teisingumu, priversti teismus priimti sprendimus ne įstatymų, o norų/tikėjimų pagrindu, įbauginti teisėjus ir pasiekti sau ar grupei naudingų sprendimų. Tokie veiksmai neturi nieko bendro su valstybės ar visuomenės interesų gynimu, bet priešingai – yra nukreipti į esminių demokratinės valstybės pamatų griovimą“, – pažymi Teisėjų taryba.

Pasak teisėjų savivaldos atstovų, sąmoningas žeminimas atskirų teisėjų ir visos teismų sistemos, aklas nematymas jokio teigiamo bruožo daugiau nei 700 Lietuvos teisėjų kasdieniniame atsakingame ir sunkiame darbe, nenoras matyti permainų, kurios vyksta pastaraisiais metais – tai neatsakingas noras supriešinti visuomenę su jos teismų sistema, įtvirtinti „inertišką“ nepasitikėjimą teismais, kuris gali sukelti pasekmes, pražūtingas ne tik teismų sistemai, bet ir visai valstybei. 

„Teisėjų Taryba nepaisydama jokio spaudimo visada ir visur gins tikrąjį, konstitucinį, o ne kai kurių asmenų lūpomis skelbiamą interpretacinį, situacinį, teisėjų nepriklausomumo principo turinį. Tuo pačiu nesitaikstysime su blogai dirbančiais, nesąžiningais, aukščiausių etikos reikalavimų nesilaikančiais, teisėjo vardą žeminančiais kolegomis. 

Kaip bebūtų siekiama to nematyti, bet teisėjų vidinio apsivalymo sąjūdis jau yra prasidėjęs, sąmoningai ir ryžtingai vykdomas pačios teismų savivaldos sistemos institucijų iniciatyva ir nuosekliomis pastangomis bei palaikomas visos atsakingos teisėjų bendruomenės“, – pažymima spaudai išplatintame pranešime.

Tiesa, teisėjų taryba nieko nepasakė dėl Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria prokuratūra buvo įpareigota iškelti baudžiamąją bylą Laimutei Stankūnaitei dėl įtariamo sąvadavimo, tačiau šis teismo sprendimas niekada nebuvo įvykdytas. 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));