Ar visų pasivakcinavusių galvoje nevyksta smegenų atrofija, kad jie ima galvoti ir kalbėti taip, kaip kalba Į.Šimonytė?

ingrida_simonyte_5193

ingrida_simonyte_5193

Su naujais AD 2022 metais gerbiami „Laisvas laikraštis“ redaktoriau ir darbuotojai.
Kreipiuosi į Jus, su komentaru dėl gerbiamo Lietuvos piliečio, profesoriaus gyd. E. Vaitkaus kreipimosi, į I. Šimonytės „debilus ir bukapročius“ Lietuvos gyventojus. Šventos Kalėdos. Ar su tokiu  vidiniu nusiteikimu, ramu švęst Kristaus gimimo šventę, viešai neatsiprašius? Tikintieji kaip tik skatinami susitaikyti Šventų Kalėdų išvakarėse. Šis straipsnis skatina mane kalbėti, kad rinkimai, tai nėra vienos grupuotės nuomonė. Po rinkimų reikia žvelgti į visus Lietuvos piliečius, tarp kurių yra ir galimai labiau vertesnių būti valdžioje. Stebėjau seimo nario Kepenio dialogą Seime su I. Šimonyte. Atsakymai gerb. Seimo nariui kepeniui – kaip anekdotai iš valstybinės svarbos klausimų. Ir atsiskleidžia, kad iki tam tikro laiko galima šypsena ir frazėmis atsišaudyti piliečiams, bet kai reikia parodyti ar tu tikrai tarnauji Lietuvos piliečių gerovei – gauni „bukaprotystę“
I.Šimonytę į Seimą išrinko įvairių tautybių, normalūs Lietuvos piliečiai. Priešingu atveju reikėjo „debilų ir bukapročių“ rinkimus anuliuoti. Ar I. Šimonytės tokia kalba nėra pasekmė velniškos vakcinos?
Kas galėtų paneigti, kad toks Premjerės elgesy nėra pasekmė pilnai neištirto preparato, kuris melagingai vadinamo „vakcina“, kad šio sveikatai žalingo preparato poveikyje pažeidžiamos smegenys ir šie eksperimentinių gyvuliukų dvikojai  „vakcinuoti-edukuoti“ pakaitalai pradėjo „loti“ kaip šunys, nekęsti sveikų, pasirinkusių sveiką gyvenseną, o ne Geitso-Švabo „vakcinas“, skirtas gyventojų skaičiaus mūsų planetoje reguliavimui.

 

Sinchroniškai prisivakcinavusios pasaulio vyriausybės išniekino savo šalių KONSTITUCIJAS. Tai baisu. Tame tarpe ir Lietuvos Valdžia, net visų rinktas Prezidentas.
Ar visų pasivakcinavusių galvoje nevyksta smegenų atrofija, kad jie ima galvoti ir kalbėti taip, kaip kalba Į.Šimonytė?
Per Šventas Kalėdas prie kūdikėlio Jėzaus prakartėlės vaizdinio, žmonės atsiklaupia. I.Šimonytė Šventoms Kalėdoms didžiausią dovaną siūlė skiepą – (šiuo atveju vakcina nėra skiepas, nes ji neapsaugo nuo užsikrėtimo ir susirgimo). Ar jau taip ši šėtoniška vakcina paveikė planetos susivakcinavusius, kad jie kaip filosofo A.Maceinos „Niekšybės paslaptys“ pradėjo kaip dievystę garbinti vakciną, kaip Šventų Kalėdų dovaną, net nutariant, kad krikščioniškai Europai nereikia Šventų Kalėdų? Pakanka žiemos šventės. O gamta neleidžia tyčiotis. Per Naujus metus priminė kaip
atgailos ašaras – lietų. Aš manau, kad tai baisus įspėjimas vakcinuotiems kol dar jie gali „loti“ (ir ant manęs), .
Rašau kaip fizikas – radiotechnikas. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba jums atsakys, cituoju“ kad nanodalelės patenka į lastelę, žemas endosomos pH suardo nanodetales ir iRNR atpalaiduojama į citazolį“. Kažin, nes ne visi planetoje yra vienodi mase ir ligomis sergantys Jonai ir Antanai? Štai dėl ko, tik gydytojas, gali nustatyti ar gali pilietis eksperimentuoti su nežinomo poveikio receptine vakcina, bet ne švabai ar dulkiai ) manau einančios per kraujagysles kaip britvos, baigs savo darbą organizme, supjausčius kraujagysles, jie jau „nebelos“ kaip dabar, bet pradės kaukti kaip vilkai. O „dulkiai“ manau išdulkės. Štai dėl ko taip užpyko vakcinuotieji ant brolio Pauliaus, kuris perskaitė dievišką perspėjantį žodį iš Švento Rašto, kad šito Antikristo ženklo žmonija nepriimtų, o jie vakcinas net po kelias jau priėmė. Pagal Vokietijos spaudos informaciją, susiskiepiję yra netekę  82%  prigimtinio imuniteto, negalinčio priešintis Omikronui ir kitiems lengviems virusams. Tad mirtingumas didėja suvakcinuotiems..Su prigimtiniu imunitetu, žmonės lengvai suserga sloga, kosuliu, gerklės skausmu, galvos skausmu. Taip persirgus įgyjamas dar stipresnis imunitetas virusams, rašoma Vokietijos spaudoje. Duomenis galima rasti Wochenberich  2021 -12 – 30
Studijavau penkis metus žydų raštus (kadangi esu žydo J. Kristaus priėmęs religiją) ir prisiminiau, kad ten prieš daugelį metų jau buvo rašoma apie skiepus. Tad ką rašo „Slaptieji žydų išminčių protokolai“? Kadangi daugelis dalykų yra įgyvendinami praktiškai šiomis dienomis, tad šiais protokolais suabejoti neverta. Viename iš jų „Pasaulinis slaptas suokalbis“ Protokole Nr.10 skaitome: „Skiepijimas nuo ligų ir kiti pikti masonų kėslai. Bet jūs patys puikiai žinote, kad galimybei visaliaudinio išreiškimo panašių norų, būtina nepaliaujamai drumsti visose valstybės tautos ir vyriausybės santykius, kad išvarginti visus priešprieša, nesutarimais, kova, neapykanta ir netgi kankinyste, badu, ligų įskiepijimu, skurdu, kad gojai nematytų kitos išeities, kaip atbėgti į mūsų piniginį ir pilną viešpatavimą…jeigu mes duosime atsikvėpti tautoms, tai geidžiamas momentas vargu ar kada nors ateis.“ Ar dar neaišku kas vyksta? Švabai kalba, kad grįžimo į normalų gyvenimą jau nebus“.
Prezidente, kol dar yra „nelojančių“ (normalaus, sveiko prigimtinio imuniteto piliečių) ir su basomis kojomis prieš jus nusižeminusiai stovinčių, jus išrinkusių motinų –kalbėkite ir manau, kad krikščioniškos valstybės prezidentui netiktų dalyvauti Niurbergo procese. Ir kodėl Prezidente, švabai turi mano Lietuvai nurodinėti kaip gydytis ir kuo gydytis? Vėliau, gali būti per vėlu, kėsinantis į vaikų nesusiformavusio imuniteto luošinimą. Žvėrys gina savo vaikus. O ES pareigūnai paleidžia šunis, ES piliečiams draskyti. (Sausio 2 įvykiai Olandijoje).
Šiuo  šėtonišku planu, Vatikano buvo susirūpinta 2015 metais, „Tikėjimo kongregacijos „viešai skelbtinu dokumentu, morališkai nepritariant tikintiems, skiepytis abejotina vakcina, (detaliau išdėstant priežastis), bet šis dokumentas buvo ir yra vyskupų nutylimas, išduodant Katalikų bažnyčios mokymą. Valstybių vadovai ir bažnyčios vadovai, atkakliai pasisakydami už skiepus, skatina šį planą ir stumia žmoniją į antikrikščionybę ir valdžios antikonstitucinę viršenybę, prieš juos rinkusius piliečius. Pasaulis papuolė manau į psichopatų nusikalstamą veiklą.
Pagarbiai kun. Alfonsas Bulotas
P.S. Laikas prabilti į Tautą aiškiai ir suprantamai, kaip Tautos blaivintojas vyskupas M. Valančius kalbėjo bažnyčioje, carinės Rusijos degtine apgirdytiems žemaičiams: „Vyrai negerkite. Kam jums tos galvos ant pečių? Ar kad lapų į šikną neprikristų“. Jūs padorūs gydytojai ir specialistai kalbate   argumentuotai, įrodinėjantys  Lietuvos piliečiams, kad šios „vakcinos“ neveikia, ir manau, kad apkvailinti piliečiai suprastų, reikia tiesiai pasakyti, kad šios vakcinos yra š….
Facebook komentarai
});}(jQuery));