SAM : „Tėvai, kurie nepasitekins lengvais ir pigiais gydymo būdais, prašys savo vaiko tyrimų atsakymų – tiesiog neteks savo vaikų ir patys bus laikomi už grotų

20180814-nutarimas-polic-eeg-vuvlsk-nuasmenintas-I

20180814-nutarimas-polic-eeg-vuvlsk-nuasmenintas-I

 

Ar lengvi ir pigūs gydymo būdai jau aprobuoti Lietuvoje? (Daugiau feljetonas nei publikacija)
 
Kristina Kareckienė
 
Sveikata brangiausias turtas, Vaikai – mūsų ateitis. Štai tos tiesos, dėl kurių nedrįsta ginčytis net ir šių dienų suliberalėjusi visuomenė, kuri labai gerai išmoko pamokas iš serijos „prieš vėją nepapūsi”. 
Bet būna išimčių. Tarkime viena mama R. Š. 2012 metais viešai ir neviešai „pūtė prieš vėją”, net be jokių kliūčių įsteigė  „Nacionalinę MPS ir kitų genetinių ligų asociaciją”. LR Seimo kontrolierių įstaiga asocialicijos R. Š. steigėją palaikė. Trijų sergančių ir vaistų negaunančią vaikų  mamą palaikė   Lrytas, LNK, ir pats Jakilaitis. 
Aš tai mamai jos sunkioje kovoje dėl vaikų teisės į kokybišką sveikatos apsaugą padėjau, – viešai paliudijau apie „lengvus ir pigius” gydymo būdus VU Santaros klinikų vaikų ligoninėje. 
Į tą viešą paliudijimą 2012-12-17 lryte  liejosi komentarai. Komentatoriai rašė, kad  tik tas, kuriam su „galva negerai” gali viešai pasakyti, jog Santaros klinikose yra kaip yra. Ir kad dabar jau geriau su vaikeliu išvykti į užsienį, nes be avarijos galimi ir kiti tūkstančiai nelaimingų atsitikimų. Vilniaus 6 PK tyrėja L. Račkovska telefonu ilgai aiškino, jog komentarai, išėję iš gydymo įstaigų kompiuterių netiriami, kokie jie bebūtų
Sergančių trijų vaikų mama R. Š. įrodė, kad „prieš vėją papūsti galima”.  R. Š.  vaikams valstybė skyrė milijonus kainuojančius fermentus. 
O štai mano vaikui valstybė sugebėjo parūpinti – siuntimą į globos namus, iš jų – į nežinią. 
Tiesa, vaikas į nežinią pasiųstas   ne su bet kuo, o SU TĖVU, ir ne su bet kokiu, o su tokiu, kuris nesikreipia į medikus dėl dukters sveikatos problemų ir neturi jokių pretenzijų medikams. 
Kaip vienas vaikus mėgstantis gelbėti psichiatras sakė, toks „kuris nieko nemato”, net žalos, kuri kyla valstybės atstovams atliekant veiksmus, charakteringus kankinimui, klastojimui, piktnaudžiavimui, neteisėtam eksperimentavimui  
TĖVAS pateisino Santaros klinikose praktikuojančių LR SAM specialistų konsultantų (neurologė R. Praninskienė,gastroenterologas V. Urbonas, profesorė A. Jankauskienė) lūkesčius  su kaupu.   
2015-07-30 TĖVAS  parašu liberalų vadovaujamam Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos  Skyriui patvirtino, jog mainais į dukters motinos neveiksnumą (ir jai priklausantį turtą be abejonės) jis sutinka paprašyti dukrai pagalbos pas Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybas, net žinodamas kas nutinka lietuvių vaikams Norvegijoje. Kaip ir kas ten nutinka leituvių ir ne lietuvių vaikams Norvegijoje gerai žino ir VU Santaros klinikose veikiančio retų ligų centro vadovė RIMANTĖ ČERKAUSKIENĖ.
Grįžtame prie lengvų ir pigių gydymo būdų Santaros klinikų vaikų ligoninėje. 
Įsivaizduokime, „Nacionalinės MPS ir kitų genetinių ligų asociacijos” steigėjos ir prezidentės R. Šliuožaitės vaikų gydymas valstybei kainuoja milijoną litų metams vienam vaikui (viešai skelbti R. Šliuožaitės duomenys). R. Šliuožaitės  trys vaikai turi  brangią genetinę ligą. Taigi aritmetika paprasta 3 X 1 000 000 litų X  70 metų (gyvenimo trukmė) = 210 000 000 litų kas yra arti 61 milijono eurų. 
Kaip skelbia ne lengvų ir pigių gydymo būdų žinovai, bet pasaulinės sveikatos organizacijos, metabolinių ligų pavadinimų yra tūkstančiai, jomis statistiškai serga vienas iš 10 000 populiacijos. Taigi, jei Lietuvoje turime 3 000 000 gyventojų, o pasaulyje  yra keli tūkstančiai  šios  ligų grupės pavadinimų, rezultatas  – skaičiai ir sumos galimai žlugdantys Lietuvos  valstybės ligonių kasų biudžetą
Bet čia į pagalbą ligonių kasoms ir valstybės biudžetui atskuba medikai, kurie Hipokrato priesaiką suvokia ne taip, kaip mes ją girdime skambant pažodžiui. 
LR SAM specialistai konsultantai sako yra  išeitis – lengvas ir pigus gydymo būdas, kurį praktikoje sėkmingai taiko VU Santaros klinikų vaikų ligoninės pediatrijos centro vadovės A. Jankauskienės pavaldiniai – dr. Birutė Skerlienė (inicijavusi diagnozės nustatymą   R. Šliuoažaitės vaikams),  neurologė J. Grikinienė, LR SAM specialistė R. Praninskienė, retų ligų centro vadovė R. Čerkauskienė. Pavyzdžiui  dr. Birutė Skerlienė žodžiu patvirtino, jog išsiuntė pretenzijų medikams neturinčio TĖVO P. K. ir lryto žurnalistui P. Stoniui apie gydymo ypatumus Santaros klinikose liudijusios mamos K. K. dukters P. K. mėginius tyrimams į JAV, bet ATSAKYMŲ JI ESĄ NEGAVO. Dr. B. Skerlienė pirmoji pasitelkė į pagalbą VU medicinos fakulteto docentę psichologę R. Bieliauskaitę ( ta pati kuri bendradarbiauja su skandinavų remiamo VšĮ Paramos vaikams centro vadove A. Kuriene). Dr. B. Skerlienė su psichologų pagalba nutarė įtikinti  vaiko mamą, kad tyrimų atsakymų gauti ir matyti NEREIKIA, SVARBIAUSIA TIKĖTI KAD JIE GERI. 
Į TĖVO rankose laikomą diktofoną kalbėdama dr. B. Skerlienė tuomet reagavo veido raudoniu ir rankų virpėjimu. Prof. A. Jankauskienė atsakė kad taip pat negali pateikti vaiko tyrimų atsakymų, o štai Santaros klinikų vaikų ligoninės dir. J. Raistenskis 2012-06-21 parašė du raštus: 1. tyrimų atsakymai pas tėvus (melas aut. pastaba) 2. pranešė vaiko teisių apsaugos skyriui, kad TĖVAS ir motina kenkia savo dukrai nes iš medikų prašo tyrimų atsakymų ir t.t.  . Čia dar vertėtų pastebėti dar vieną sutapimą, kad Dir. J. Raistenskis  buvo liberalų partijos narys. 
2015-09-04 iš neįprastai apie Santaros klinikas paliudijusios motinos pagrobta dukra, „jokių ligų” nematančio TĖVO 2015-10-08 pristatyta į Santaros klinikas. 2015-10-09 epikrizėje pažymėta, kad TĖVO pristatyta mergaitė pagydyta pigiai ir lengvai.
2015-09-22 vaiko teisių apsaugos kontrolierė galimai jau tvirtai žinojo kad gydymas bus lengvas ir pigus, o vaikas – sveikas, nes lryto žurnalistei Rasai Karmazaitei ir Lietuvos tėvams paskelbė, kad tie, kurie išdrįs rašyti skundą LR SAM, nepasitekins lengvais ir pigiais gydymo būdais, prašys savo vaiko tyrimų atsakymų, norės žinoti kokį eksperimentinį gydymą jų vaikui taiko išsinešė į „nesudėtingą procedūrą” – tiesiog  neteks savo vaikų ir patys bus laikomi už grotų.
Neurologė J. Grikinienė manytina gerai susiorientavo situacijoje, ir, vietoje  mažametės P. K. tyrimo rezultatų (kurie buvo su pakitimais) į epikrizę įdėjo kito vaiko – A. V. tyrimų rezultatus. 
Kaip ten bus, kuomet TĖVAS, nuvykęs į Norvegiją prašys pagalbos dukrai? Su Norvegija bendradarbiaujanti retų ligų centro vadovė R. Čerkauskienė galimai ir tikėtinai suteiks palengvinimą kolegoms – „įrodymus” jog mergaitė sveika, ir visai gali būti kad TĖVUI pakriko psichika kaip ir vaiko motinai, jei jis  pradėjo prašyti pagalbos sveikai dukrai
Teikdama skundą dėl 2015-10-09 epikrizės Valstybinei asmens sveikatos priežiūros veiklai tarnybos dir. Norai Ribokienei (liberalų partija) nurodžiau, jog mano dukra iki 2015-09-04 pagrobimo svėrė  22 kg, o štai po „gelbėjimo misijos” kurią kuravo liberalo R. Šimašiaus valdomos institucijos ir skyriai, mergaitė į ligoninę pristatyta sverianti 6 kg. Bei kitas aplinkybes kurios vien dėl to kad tai yra pigios ir lengvos „gydymo” metodikos, negali būti taikomos mano vaikui, nes yra neteisėtos
Valstybinei asmens sveikatos priežiūros veiklai tarnybos dir. Noros Ribokienės  pavaldiniai skundą ir epikrizę ištyrė, ir nustatė, kad sukeitinėti vaikų tyrimų rezultatus ir  L. Šapailienės „performansu” gydyti vaikus – reiškia teikti kokybiškas sveikatos paslaugas 
2015-10-09 Epikrizėje „performansu” vadinu Santaros klinikų vaikų ligoninės psichologės L. Šapailienės įrašą apie tai, jog mergaitė iš mamos atimta nes turėjo nusiskundimų medikams dėl dukters sveikatos ir perduota TĖVUI, kuris 2015-07-30 raštu Vilniaus savivaldybei pasižadėjo  nusiskundimus pateikti ir pagalbos paprašyti pas  Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybas. Kaip jaučaisi vaikas klausydamas Loros Šapailienės „performanso” rūpi tik mamai. Juk L. Šapailienė paaiškino mažai mergaitei kad visi tie, kurie kreipsis  į medikus dėl jos sveikatos, bus laikomi psichiškai nesveikais. Be to, dar išlikę įrodymai, kaip Lora Šapailienė 2013-05-28 įspėjo Kristiną Kareckienę, kad jei ji pateiks pranešimą dėl patirtos psichinės prievartos iš LR SAM specialisto konsultanto R. K., ligoninės administracija „reaguos”, ir jai geriau to nedaryti
Vienas sąžiningas advokatas pasakė, kad mano bylose mažai teisės ir daug politikos
Ką sakė ir darė kiti advokatai – kitą kartą
Bet valstybės skirta G. G. Burbienė „perspjovė”  visus advokatus. Manyčiau, kad G. G. Burbienė ne advokatė, bet VU Santaros klinikų vaikų ligoninės lūkesčių išsipildymas ir tam paaiškinimas yra
VYRIAUSIO TYRĖJO V. JAGMINO 2018-08-14 nutarime Nr. M-2-02-00753-18 neurologės J. Grikinienės paminėtos Panevėžio poliklinikos gydytojai nepatikėjo, kad prie tokių vaiko klinikos duomenų ir neurologų atliktų Vilniuje tyrimų rezultatų,  Santaros klinikų vaikų ligoninės medikai pasiuntė pacientės TĖVĄ  ir apie Santaros klinikas neįprastai liudijančią pacientės mamą „TIKĖTI KAD JŲ VAIKUI PASIREIŠKIANTI SIMPTOMATIKA  TAI – MAISTO ALERGIJA”. 
Bet gali būti, kad  Panevėžio, Kauno medikai ne taip gerai įsisavinę pigius ir lengvus gydymo būdus
Apie lengvus ir pigius gydymo būdus ir tokių būdų naudojimo visišką nebaudžiamumą  galima pasiskaityti pridėtame 2018-08-14 nutarime Nr. M-2-02-00753-18.
Nutarimą tyrėjas V. Jagminas pareiškėjai delsė išsiųsti net dešimt dienų, ir vilkino jo priėmimą nuo 2018-07-12 daugiau nei mėnesį. Per tą mėnesį esą susisiekė su neurologe J. Grikiniene. V. Jagminas nutarė kad „lengvus ir pigius” gydymo būdus reikia laikyti teisėtais, ir manytina paskatino J. Grikienienę ir kitus medikus aktyviau naudoti pigius ir lengvus gydymo būdus kitų vaikų atžvilgiu. 
2017-02 tyrėjas Jagminas paaiškino kodėl jis būtent taip atlieka tyrimus – JIS TURI ŠEIMĄ, o Norvegijoje sparčiau vyksta vaikų įvaikinimo procesas, kurio rezultatai neviešinami. Ir tokią nusistovėjusią tvarką sujaukia vaiko motina, jei tyėjas ją pakviečia į apklausą. Todėl dėl neurologės J. Grikinienės ir jos kolegų veiksmų tyrėjas „tyrinėjo”  daugiau nei mėnesį, ir pareiškėjos liudyti nekvietė. 
Kai tyrėjas 2017-02 surizikavo apklausti K. Kareckienę kaip liudininkę (dėl įtakingo žiniasklaidos atstovo sutuoktinės advokatės ir Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato veiksmų), pastaroji pateikė tyrėjui daiktinius įrodymus, į kuriuos pažvelgęs tyrėjas pareiškė, kad jis turi šeimą, o liudininkė Kristina Kareckienė „negali turėti šių dokumentų”.
Lieka  neatsakytas klausimas, o kodėl LR SAM spcialistai konsultantai, bei kiti politikai liberalai nagrinėję „Nacionalinės MPS ir kitų genetinių ligų asociacijos” steigėjos ir prezidentės R. Š.liuožaitės  skundus nepasiuntė jos su visais jos  trimis vaikais į kitą šalį (pvz. Norvegiją)? 
Gal todėl, kad užsienio valstybės neteikia gydymo tokiems pacientams?

 

Apie tai daug papasakoti galėtų VU Santaros klinikų vaikų ligoninės retų ligų centro vadovė RIMANTĖ ČERKAUSKIENĖ
 
20180814 nutarimas polic eeg vuvlsk nuasmenintas I
 
 
20180814 nutarimas polic eeg vuvlsk nuasmenintas II
Facebook komentarai
});}(jQuery));