Ar Kaišiadorių meras Vytenis Tomkus ir policijos tyrėja L. Peskovienė , darydami kratą, pasisavino apie 3 mln. Litų ?

Ar Kaišiadorių meras Vytenis Tomkus ir policijos tyrėja L. Peskovienė , darydami kratą,  pasisavino apie 3 mln. Litų ?

Evaldas Petrauskas

Šiek tiek bandau konkretizuoti Kaišiadorių mero Vytenio Tomkaus ir jo kolegų atliktas nusikalstamas veikas:

Esu pateikes daug informacijos apie Vytenio Tomkaus atliktas nusikalstamas veikas. Pagal turimus faktus, liudininkų parodymus ( Palangos teisme 2014 12 03 ) V. Tomkui būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl neteisėto poveikio duoti melagingus parodymus ( Arūnas Valančius, Evaldas Petrauskas patvirtintų ) V. Tomkus 2013 m. po apklausų Klaipėdos VPK dėl valdybos posėdžių protokolų  klastojimo darė neteisėtą poveikį A. Valančiui: liepė A.         Valančiui tyrėjams, teismui meluoti, kad buvo valdybos posėdžiuose ( 2012 01 06, 2012 01 11, 2012 04 12 viso 4 posėdžiai ) jeigu A. Valančius pasakys, kad nebuvo posėdžių, tai V. Tomkus grasino „per Palangos kredito uniją užmėtyti A. Valančių ieškiniais dėl neva, tai unijai padarytų nuostolių “. A. Valančius nuo 2009 09 04 buvo Palangos ku (kredito unijos) valdybos narys. V. Tomkus neteisėtą poveikį su grąsinimais darė ir Evaldui Petrauskui 2012 – 2015 m. ne vieną kartą grąsino, kad jeigu E. Petrauskas viešins  V. Tomkaus atliktas nusikalstamas veikas, tai bus susidorota. Buvo įvardinta, kad turi gerų pažystamų policijoje ( manau, kad turėjo omenyje Klaipėdos VPK vyr. tyrėją Lina Peskovienę,   kuri buvo konkuruojančios Klaipėdos kredito unijos paskolų komiteto narė, kuri ir pradėjo ikiteisminius tyrimus 2011 metais ). Minėjo, kad konservatorių įtakoje yra ir  Klaipėdos                       vyriausias apygardos prokuroras Giedrius Danielius ( jau pasitraukė į advokatus ), prokuroras Ruslanas Ušinskas.

Dokumentų klastojimas. V. Tomkus suklastojo visą eilę dokumentų. Tai Palangos kredito unijos valdybos posėdžių protokolai ( 2012 01 06, 2012 01 11, 2012 01 12 viso 4 protokolai ). Tokių posėdžių nebuvo. A. Valančius patvirtins, kad net jo parašas ant 2012 01 11 protokolo yra suklastuotas. Suklastuoti prašymai tapti unijos nariu : net 12 asmenų nurodė, kad 2012 01 11 gyvena Bangų g. 3 – 33, Palangoje. Tai V. Tomkaus kolegos iš centrinės kredito unijos ir kitų unijų. Klastojimo tikslas buvo atitikti unijos narystės kriterijų ir neteisėtai būti išrinktiems 2012 01 16 visuotiniame unijos narių susirinkime į valdymo organus. Unijos nariais 2012 01 11 – 2012 01 12  tapo  5 centrinės unijos valdybos nariai, 4 – 5 centrinės unijos darbuotojai, viso 20 asmenų Akivaizdu, kad vienas iš organizatorių ir vykdytojų buvo V. Tomkus, kuris veikdamas bendrininkų grupėje neteisėtai užvaldė Palangos KU siekdamas asmenininės naudos.

Piknaudžiavimas tarnybine padėtimi, unijos lėšų švaistymas – grobstymas. V. Tomkaus nurodymu 2011 – 2013 m. iš Palangos KU į kitas unijas buvo iškeltos geriausios paskolos, ko pasėkoje unija patyrė didelių nuostolių. Samdomi advokatai iš Vilniaus civilinėje byloje su    ieškovu E. Petrausku, dėl neteisėto atleidimo iš darbo. 2015 01 06  unija V. Tomkui vadovaujant advokatams iš Vilniaus negrįžtamai sumokėjo 49 016, 52 litų ( 14 196, 17 Eur ). 2014 -2015 priimamas žmogus iš Vilniaus į darbą unijoje ir mokama apie 8 tūkst. litų per mėnesį. Tas asmuo nieko unijoje nedirbo. 2014 – 2015 m. buvo paremta knyga, kuri protegavo konservatorių veiklą Palangoje. VRK vykdo tyrimą. V. Tomkui vadovaujant ( kaip administratoriui 2012 m. ir valdybos pirmininkui               2012 – 2015 m. Palangos KU patyrė virš 6 mln. litų nuostolių. Iš pateiktų faktų ir rezultatų        matosi, kad V. Tomkus veikdamas bendrininkų grupėje savo nusikalstamais veiksmais veda Palangos ku prie bankroto. Istorija kartojasi, kai V. Tomkui būnant „Taupomosios unijos“   valdybos pirmininku  unija bankrutavo. Dėl neteisėtos Palangos KU veiklos už teisės aktų pažeidimus 2015 04 14 LB pritaikė poveikio priemonę,  neleisti imti indėlių. Už teisės aktų pažeidimus 2015 01 16 LB centrinei kredito unija pritaikė poveikio priemones. Esmė pažeidimų    yra teisės aktų pažeidimai. Atsakingas už teisės aktų vykdymą yra administracijos vadovas, nes V. Tomkaus pareiga nes jis     buvo ir centrinės kredito unijos teisininkas. Nuo 2012 01 06 iki 2012 09 01 jis  gavo 2 atlyginimus: kaip Palangos KU administracijos vadovas ir centrinės kredito unijos teisininkas. Pagal LB   statistiką per 2013 – 2014 m centrinei kredito unijai priklausančios 63 unijos atyrė 47,26 mln. litų nuostolių, o 11 unijų, kurios nepriklauso centrinei kredito unijai patyrė 12,18 mln. litų pelno. Akivaizdu, kad unijų lėšos yra švaistomos – grobstomos, todėl aš ir pasitraukiau 2009 m. iš centrinės kredito unijos valdybos. Kadangi unijoms pradėjau viešinti dėl centrinės unijos nusikalstamų veikų, pvz. prekyba poveikiu t.y. papirkinėjimas aukštų pareigūnų: LB, finansų ministerijos, vidaus reikalų ministerijos ir t.t. Centrinė kredito unija apmokėdavo aukštų pareigūnų keliones: Filipinai, Meksika, Kanada ir t.t.

Į Generalinę prokuratūrą kreipiausi 2015 04 27 su pareiškimu dėl tyrėjos L. Peskovienės 2012 04 11 kratos protokolo klastojimo. Ant protokolo yra V. Tomkaus parašas. Seifas unijoje buvo laužiamas be teismo leidimo. Buhalterė K. Lukauskienė kratoje nedalyvavo, tačiau yra jos parašas. Kad kratoje nedalyvavo,  buhalterė prisipažino duodama parodymus kaip liudytoja 2014 12 03 Palangos     teisme. Kratų metu tyrėja L. Peskovienė  ir V.Tomkus galimai pasisavino mano ir mano             verslo partnerių     pinigus – apie 3 mln. litų. Dėl pinigų vagystės kreipiausi į GP prokuratūrą,       tačiau GP persiuntė pareiškimą nagrinėti Klaipėdos apygardos prokuratūrai. Prokuratūra         atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nes įsivėlę savi pareigūnai.  Kai kurie Klaipėdos   teisėjai         yra prokurorų įtakoje,  pvz. teisėja A. Sadauskaitė ( laikė mane 7 mėn areštinėje, kol LAT                      teisėja   Garnelienė panaikino Sadauskaitės neteisėtą kardomają priemonę suėmimą ).

 Dėl    prokuroro Ruslano Ušinsko (yra V. Tomkaus ir jo bendrininkų įtakoje ) kreipiausi privataus kaltinimo tvarka dėl baudžiamosios bylos iškėlimo dėl piknaudžiavimo tarnybine padėtimi,           tačiau Generalinė prokuratūra dangsto R. Ušinsko atliktas nusikalstamas veikas: dokumentų klastojimas, šmeižtas, ir t.t. Vyksta teisminiai procesai civiline tvarka. Prokuroras R. Ušinskas yra patrauktas atsakovu            dėl šmeižto.

Dėl dokumentų klastojimo LAT 2015 01 20 mane galutinai išteisino nes net   nebuvo nusikalstamos veikos požymių. Manau, kad V. Tomkus tiesiog papirko tyrėją L. Peskovienę ir prokurorą R. Ušinską, kad mane persekiotų. Pagrindinė baudžiamoji byla, kurioje aš ir  5 unijos valdymo organai esame absurdiškai kaltinami, prasidės 2015 06 22 Plungės teisme           pas teisėją Gedeikį ( b/b perkelta iš Palangos teismo nes teisėją D. Vercinskę nušalinau nes         dirbo ranka rankon su prokuroru. Net 5 nutartis buvo jos panaikintos  per 1 metus kaip    neteisėtomis )   Tikiuosi, kad visus išteisins, nes tiek mano, tiek unijos valdymo organų veikla    buvo teisėta, laikantis įstatymų. Palangos KU  pradėjo savo veiklą 2004 01 06, o  2012 01 06 buvo neteisėtai užvaldyta. Mane suimant 2012 01 06 nei vieno paskolos        grąžinimas susijusi su manimi  su mano verslo partneriais nevėlavo, todėl teismui                                      pateiktas kaltinimas, kad paskolos išduotos neteisėtai  yra absurdas ( 100 paskolų taip išdavėme                  per 8 metus nes unija tai kooperatyvas, o ne bankas ) Kreditai buvo imami                              statyboms. Turiu 7 statybos leidimus. Padėti pamatai daugiabučiui 44 but. adresu Pavasario                        g. 6, Palanga ( jau investuota apie 1,2 mln. litų ). Su verslo partneriais pasiskolinome apie 2,5 mln. litų. Nors prokuroras šmeižia spaudoje, kad neva, tai  pasisavinta apie 5 mln. litų Savo                                  vardu turiu daug nekilnojamojo turto ( nuomoju   savo patalpas IKI prekybos centrui, Šiaulių bankui, Gintarinei vaistinei ir t.t. apie 25 įmonėms  ir fiziniai asmenims ) Akivaizdu, kad                 V. Tomkus veikdamas  kartu su kolegomis per tyrėją L. Peskovienę imitavo nusikalstamos                       veikos modelį. Tikslas buvo perimti Palangos ku ir mane sužlugdyti,  kad neviešinčiau centrinės kredito unijos atliktų  nusikalstamų veikų.

Ar įmanoma eiti prieš korumpuotus pareigūnus, teisėjus ir rasti teisybę? Jei tai bus paviešinta ir prasidėtų ikiteisminiai tyrimai patraukiant kaltuosius atsakomybėn, gal teisėjai būtų teisingi.                        Jeigu Lietuvoje skolintis ( yra notarinės paskolų sutartys, įkeitimai )  verslui pinigų yra nusikaltimas, tai tada teks Pravieniškėse parašyti knygąJ Yra dar ir Stasbūras, bet prieš klanų sisitemą ne visada galima laimėtiJ  Bet reikia bandytiJ Ar gali būti toks žmogus meru? Jums spresti JJ.

Palangos KU nariai V. Tomkum nepasitiki, tai parodė įvykę unijos narių visuotiniai susirinkimai: 2015 01 05 ir 2015 03 30.  Unijos nariai yra pasipiktinę V. Tomkaus kaip unijos valdybos pirmininko elgesiu. Unijos nariai jau nuo 2014 m. vasaros neatgauna pajų, nors paskolas yra      grąžinę. Unijos nariai net negauna atsakymų, kada pajai bus grąžinti. Unijos nariai ruošiasi protestams, jeigu toliau bus iš jų tyčiojamasi. Todėl manau V. Tomkus ir atsistatydino iš Palangos kredito unijos valdybos pareigų 2015 m. balandžio mėnesį, nes jam vadovaujant unija patyrė virš 6 mln. nuostolių. Unijos lėšos buvo tiesiog švaistomos, grobstomos ir vėliau ar anksčiau V. Tomkus turės prisiimti atsakomybę.

 

Kaišiadorių meras konservatorius V.Tomkus elektroniniu paštu buvo paprašytas pakomentuoti šiuos E.Petrausko teiginius, tačiau jau visą savaitę meras nieko neatsako.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));