Ar dar 75 metus Lietuvą valdys raudonasis maras ir grybelis?

Zenonas Volkovas

Kaip 2015-06-30 d. pranešė Delfi tinklalapis, Seimas antradienį nusprendė, kad duomenys apie prisipažinimus buvusius sovietų specialiosios tarnybos KGB bendradarbius bus slapta saugomi 75 metus. Už tokį įstatymą balsavo 80 parlamentarai, prieš – 12, susilaikė 17 Seimo narių.

 

Projektą inicijavusi (exkomunistų) Vyriausybė siūlė prisipažinusius įslaptinti visam laikui, bet šią nuostatą pakeitė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kadangi ir praėjus 75 metams galės jie įstatymo terminą vėl pratęsti. Tai reiškia, kad 75 metus persikrikštiję įvairių partijų pavadinimais, mus ir toliau valdys raudonasis maras ir grybelis.

Pataisų šalininkai pabrėžė, kad prisipažinusiems slaptumą yra garantavusi (neteisinė-Z.L) valstybė, o jų paskelbimas būtų naudingas Rusijos slaptosioms tarnyboms.

„Būkim garbingi prieš tuos žmones (kurie skundė, kišo į vagonus, išdavinėjo Lietuvos patrijotus, galausiai žudė – Z.L.), kurie (išvertę kailius-Z.L.) patikėjo valstybe, kurie pripažino (bet neprisipažino ką veikę – Z.L.) savo klaidą ir nesulyginkime jų su tais, kurie paniekino (išeina, kad prisipažinojusieji nieko nepaniekino. Angelo sparnus ir į dangų –Z.L.) mūsų valstybę, ir dėl vienokių ar kitokių priežąsčių valstybei netapo žinomas jų bendradarbiavimas (nebegalėsit patys naudotis jų paslaugomis– Z.L.) su šia sovietų struktūra faktas. Jauskime atsakomybę už valstybės duotus įsipareigojimus“, – sakė Seimo narys Vitalijus Gailius. Leiskit paklausti gerb. V.Gailiau, kas iš valstybės pareigūnų jaučia atsakomybę už šio laikraščio redaktoriaus gerb. Aurimo Drižiaus bandymo nužudyti, už tiesos skelbimą keliamas baudžiamąsias bylas. Galiu atsakyti: tik mes, jūsų rinkėjai, ir šio padoriausio laikraščio skaitytojai. Be valstybės nurodymo buvęs antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas, dabar narys, drg. A. Selezniovas nebūtų atėmęs iš manęs ir pavertęs niekine 9 ha žemės sklypą ir nebūtų atidavęs aferistei-kreditorei už suklastotus mizernus mokesčius, kuriuos dar ir mokėjau kas mėnesį ir buvau grąžinęs paskolą 100 000 Lt (pardavę butą). Aferistės bendrininkas drg. A. Selezniovas nenukreipė išieškojimo į mano sąskaitą, nors pinigų buvo. Dirbęs tik kreditorės užsakymui iš manęs dar atsiseikėjo 7000 Lt. Dabar nei buto, nei žemės. Per Gedulo ir Vilties dieną Respublikos Prezidentė kalbėjo, kad tie laikai praeityje. Deja, tai tik deklaracija. Vyksta atviras „teisėtas“ plėšikavimas, kuriuos dangsto ar netgi užsakinėja valstybė. „Vsio zakonno“, jums stribų ir kagebistų tarnų galimiems bendrininkams taip, o mums ne.

Drg. (tovar išči) A. Selezniovas nesilaikydamas elementariausių įstatymų, ignoruodamas netgi Konstituciją, atvirai plėšikauja. Įstatymas draudžia uždėti areštą neadekvačią skolai, o jis netgi atiminėja turtą. Drg. A. Selezniovas iš vidaus kelia napasitikėjimą sava valstybe, akivaizdžiai Klaipėdoje bendradarbiauja su Titovu, kuris atvirai grasina: „būsią kaip Ukrainoje“. Ir valstybės institucijos jų veiklą toleruoja. Sėkmės Jums artėjančiuose rinkimuose, galimi kagebistų exbendrininkai bei bendradarbių bendrininkai.

Facebook komentarai
});}(jQuery));