Konstitucinis Teismas pasirodo reikalauja laikytis teisinės valstybės principo iš visų, išskyrus save

kons

kons

 

 kons

Įdomi žinia konstitucinės teisės gerbėjams atskriejo iš Rusijos Konstitucinio Teismo. Bet apie ją – truputį vėliau.

Kaip žinia, Lietuvos Konstitucinis Teismas sukelia nevienareikšmiškų emocijų. Tačiau tiek teigiamos, tiek neigiamos emocijos beveik visada grindžiamos Konstitucinio Teismo konkrečiu nutarimu – pvz., prezidento V.Admkaus ir premjero G.Vagnoriaus klausimu (kai Lietuva staiga iš pusiau prezidentinės virto parlamentine respublika su atskirais pusiau prezidentinės respublikos požymiais – beje, šis nutarimas stipriai prarado savo aktualumą prezidentaujant D.Grybauskaitei), prezidento R.Pakso apkaltos ir jos padarinių klausimu, pensijų sumažinimo klausimu, valstybės tarnautojų algų klausimu, savivaldybėms tenkančios pajamų mokesčių dalies klausimu…

Kaip jau sakiau, ne smulkmeniškuose priekaištuose Konstituciniam Teismui yra esmė. Didelė bėda tame, kad nors ir pasiskelbęs teismu, Konstitucinis Teismas nenori būti saistomas fundamentalių teisminio proceso principų. Dar daugiau, labai pamėgęs teisinės valstybės principą – kuris iš Lietuvos siekio tapti teisine valstybe Konstitucijos preambulėje kažkaip virto konstatuotu faktu Konstitucinio Teismo nutarimuose, kad Lietuva Konstitucijos kūrėjams to nežinant jau yra teisinė valstybė – Konstitucinis Teismas pasirodo reikalauja laikytis teisinės valstybės principo iš visų, išskyrus save. Tiktai taip galima paaiškinti Konstitucinio Teismo atsisakymą daryti ką nors su savo neteisėtu nutarimu (ar nutarimo neteisėta dalimi), kuris buvo neteisėtai priimtas galiojant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir kurio neteisėtumas buvo nustatytas galutiniu, neskundžiamu ir Lietuvos Respublikai privalomu Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimu.

Atmetus demagogiją, visa Konstitucinio Teismo logika yra tokia – tiktai keičiant Konstituciją galima įveikti mūsų nutarimą ir jo pasekmes:
a) tiek tada, kai Konstitucinis Teismas priėmė teisėtą nutarimą:
b) tiek tada, kai galutinai ir neskundžiamai nustatytas Konstitucinio Teismo nutarimo neteisėtumas dėl jo prieštaravimo ratifikuotai Lietuvos Respublikos tarptautinei sutarčiai (tiek nutarimo priėmimo metu, tiek ir dabar) ar kt.

Kas iš jūsų girdėjo, kad pažeidėjas gali diktuoti sąlygas, ką daryti likviduojant jo padaryto pažeidimo pasekmes??? Kaip tokia Konstitucinio Teismo pozicija gali derintis su teisinės valstybės principu, kai absoliučiai visi privalo laikytis Lietuvos įstatymų ir dar didesnę galią turinčių (ratifikuotų) tarptautinių sutarčių??? Kodėl išskyrus Konstitucinį Teismą, visi kiti Lietuvos teismai (įskaitant Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) privalo atnaujinti procesą ir panaikindami ar pakeisdami savo nutartis pašalinti visus Europos Žmogaus Teisių Teismo konstatuotus pažeidimus???

Turiu tiek vieną logiškai įmanomą išvadą – reikalaudamas laikytis teisinės valstybės principų iš visų, pats Lietuvos Konstitucinis Teismas atsisako būti saistomas bet ko, įskaitant teisinės valstybės principą ir fundamentalius teisės principus. Tikriausiai Lietuvos Konstitucinis Teismas nori būti virš visų, įskaitant Europos Žmogaus Teisių Teismą, kurio sprendimus dėl Konstitucinio Teismo nutarimų neteisėtumo laiko NE SAVO PROBLEMA.

Na o dabar apie Rusijos Konstitucinį Teismą. Šiandien Rusijos Konstitucinis Teismas paskelbė nutarimą, kuris su susižavėjimu bus priimtas Lietuvos Konstituciniame Teisme. Nes kaip svajojo, bet pabijojo (o gal ir nepabijojo) pasakyti Lietuvos Konstitucinis Teismas – Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas negali prieštarauti … Rusijos Konstitucijai. Todėl gavus nepalankų Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą, ar valdžia, ar bylą nagrinėjantis teismas galės prašyti Rusijos Konstitucinio Teismo išvados dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo atitikimo Rusijos Konstitucijai. Galutinė sprendimo teisė priklauso… Rusijos Konstituciniam Teismui.

O dabar grįžkime į Lietuvą. Lietuvos Konstitucinis Teismas dar nesugalvojo panaikinti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo. Bet jau ATSISAKĖ JĮ VYKDYTI, nors pažeidimai konstatuoti būtent dėl Lietuvos Konstitucinio Teismo. Ir vykdyti būtina, nes Lietuvos valstybė privalo pašalinti padarytus Konvencijos pažeidimus ir jų pasekmes. Ar tikrai Lietuvos Konstitucinis Teismas kalba apie visuotinai suprantamą teisinę valstybę? O gal Lietuvos Konstitucinis Teismas kalba apie tokią teisinę valstybę, kurioje virš visų ir visko yra Lietuvos Konstitucinis Teismas, už nieką prieš nieką neatsakingas ir neprivalantis taisyti netgi akivaizdžių klaidų???

14 июля 2015 года Конституционный Суд РФ постановил, что решения ЕСПЧ должны исполняться с учетом верховенства Конституции РФ.

Facebook komentarai
});}(jQuery));