skip to Main Content
namelis

Apie teisėjų galimai  nusikalstamas veikas būtinas dalykiškas, santūrus, korektiškas aplinkybių dėstymas

 

Zenonas Volkovas

 

Paskaitęs LL redaktoriaus A.Držiaus straipsnį apie Astą Rubinaitę,  kuri teisės mokslus baigusi JAV, visiškai suprantu jos kančias ir išgyvenimus. Jas labiausiai gali suprasti tie, kurie jau praėjo Landsbergio,  Grybauskaitės sukurtos tariamos teisinės gaujos, veikiančios valstybės vardu, valstybės mėsmalę.  Lietuvoje jau senai nesuvaldomai siautėja teisinis nihilizmas.  

 

Prikurta įvairiausių represinių struktūrų ir jų „stogų“. Kokios sistemos neturi Vilniuje savo rūmų? Antstolių, Advokatų rūmai,  Teisingumo ministerija…  ir ką jie veikia? Tik atsirašinėja ir dangsto saviškių ne tik nusikalstamas veikas. Nebaudžiami teisėjai, akiplėšiškai, nusikalstamai rašinėja fantaskiškas savo nutartis.

 

Pvz. Teisėjų etikos ir drausmės komisija, parašiusiai skundą A.Rubinaitei, atsako ir pamokina kaip reikia rašyti skundą: „Dalykiškas argumentavimas – tai santūrus, korektiškas, neižeidus pažeidimų faktinių ir teisinių aplinkybių dėstymas, nurodant konkrečius teisėjo galimai padarytus etikos ir drausmės pažeidimus bei pateikiant pagrindžiančius įrodymus“. Antraip skundas bus neargumentuotas, nekonkretus, bei deklaratyvaus pobūdžio ir komisija jo nenagrinės.

Rodyk teismams kaip nori, ar santūriai, ar korektiškai, neižeidžiančiai nerodęs. Nachališkai, ciniškai, chamiškai patys rašinėja nesamoningas nutartis ir mokina kitus. Iš prdžių tokiems Teisėjų etikos ir drausmės sargams, derėtų išsiauklėti nužmogėjusius savus teisėjus, o ne mus. Teko man sovietmečiu studijuoti ir teisę, tame tarpe ir baudžiamąją, kurią dėstė AT teisėjas Vytautas Piesliakas, dėstė ir konstitucinio teismo exteisėja Toma (Tamara) Birmontienė. Tuo metu jie buvo geriausi teisininkai. Tokių ciūdų tikrai neteko net girdėti.

 

Aukščiau minėtą atsakymą gavo A.Rubinaitė, kai apskundė teisėjos Ž.Janavičienės realius grąsinimus: „Tuoj į sieną tą savo telefoną mesi, atsidursi psichiatrinėje  ir busi rami“.  Be to ją laikė uždarytą dvi paras, paėmė DNR. Manau, kad DNR sistemai reikalingas, kaip atsarginis variantas, pasiūsti A.Rubinaitę myriop. Vėliau, radus galimai suirusį kūną, atpažinimui DNR bus reikalingas, kaip galimai prievarta paimti ir mano pirštų antspaudai? Jeigu atsirastų trukdžių, pasinaudoti teisininkų gaujos nario, bendrininko, Rokiškio psichiatrinės ligoninės direktoriaus Algimanto Liausėdos paslaugomis? Šis represinių struktūrų bendrininkas, Kauno apskrities policijos generalinio komisaro Dariaus Žukausko prašymu, galimai pasiuntė myriop policijos veteranę Skaistą Rakauskienę, už pakartotiną pranešimą apie narkotikų gamybą. Kaip sakė, kad išneš kojomis į priekį, panašiai ir įvyko. Dabar aukščiau minėta teisėja, matomai grąsina A.Rubinaitei, naudojasi ne tik teismų praktika, bet ir Dariaus Žukausko pramintu taku? 

 

namelis

Nuotraukoje matomame namą, kuriame buvo atliekamos įvairios egzakucijos: paskutiniame aukšte mokinosi šaudyti, smaigstyti peilį ir t.t. Buvo žmonės, kurie ruošė įvairiems nužudymams scenarijus, braižė schemas. Manau panašiame name buvo ir Aurimui Drižiui ruoštas nužudymo nepavykęs scenarijus? Ar pavykusiai Drąsio Kedžio. Atlikinėdavo bandymus su žmonėmis, naudojant kokias tai psichotropines medžiagas, tiriant jų poveikį? Kitame aukšte buvo miegamieji, atvykstantiems iš kitur kokiems tai žmonėms, nes į viešbutį eiti nakvoti, per daug rizikinga išsišifruoti.  Buvo ir bariukas, pirtelė, bilijardas. 

 

Kadangi ten pabuvojęs žmogus, išliko per plauką gyvas, jiems patiems kilo didžiulė grėsmė iššifravimui. Kai kas, skubos tvarka, pakeitė gyvenamąsias vietas, kai kas užsimušė krisdamas iš 5 aukšto, kai kas šiaip nei šio jaunas mirė, kai kas dar vaikšto ir šnopuoja į nugarą.. Mirė ir jų vadas Petras Ivanovas („Petka“). Dabar retai kada ten pamatysi gyvąstį, retai pamatysi vakare ir kokią šviesą languose. 

 

Manau viena iš priežąsčių, dabar buvo parengtas įstatymas, kad draudžiama stebėti, prieti prie visiškai slaptų objektų. Ir štai įsivaizduokite, žmogus nežinodamas eina pro šalį, pasižvalgo, pasidairo, dar nufotkina ir turi terminą zonoje, ar kur kitur? Galimai už šnipinėjimą ar panašiai. Teismo posėdžiai, aišku būtų slapti, kaip ir prieš myriop pasiunčiant Skaistą Rakauskienę. O po egzakucinio slapto teismo, tokiam teisėjui(ai) atviros durys į nepakaltinamųjų gretas, tampa tarsi dievas ar angelas, ar netgi kaip Landsbergis, neliečiamas(a). 

 

 Janaviciene

Nuotr. teisėja Janavičienė, paprašyta LL komentaro, atšovė : „Neturiu ką komentuoti“

 

Alytaus miesto teismo teisėja Janavičienė įtariamajai A.Rubinaitei : „Tuoj į sieną tą savo telefoną mesi, atsidūrsi psichiatrinėje ir bus ramu“
 

JAV teisės mokslus baigusi Alytaus gyventoja Asta Rubinaitė negali patikėti tuo, kas vyksta Lietuvos „teisėsaugoje“, kai Alytaus miesto teismo teisėja Živilė Janavičienė jai atvirai pasakė : „Tuoj mesi tą savo telefoną į sieną, atsidūrsi psichiatrinėje ir bus ramu“.

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=VrDo3R6NxQo&feature=emb_logo

 

 

 

Teisėjos Ž. Janavičienės tėvas, advokatas advokatas Antanas Pliauga atstovavo A.Rubinaitę byloje dėl jos tėvo Rubino testamento suklastojimo.

 

A.Rubianitės tėvas buvo rastas pakartas, jo testamentas buvo suklastotas, ir visas turtas perrašytas kitai moteriai.

 

A.Rubinaitė, baigusi teisės mokslus JAV, kreipėsi į teismą, kad tas suklastotas testamentas būtų panaikintas. Taip ir nutiko – Telšių teismas pripažino, kad Rubiko testamentas parašytas ne jo ranka, ir tos turtą norėjusios pasisavinti moteriškės pretenzijas atmetė.

 

A.Rubinaitę šioje byloje atstovavo toks Alytaus advokatas Antanas Pliauga, kurio dukra – Alytaus teismo teisėja Živilė Janavičienė, viena iš kandidačių vadovauti Alytaus teismui.

 

A.Rubinaitė buvo nepatenkinta advokato A.Pliaugos darbu, įtarė, kad jis šioje byloje dirba kitai pusei. Save abejonėmis moteris pasidalino Alytaus vietinėje televizijoje, papasakojusi apie tai vietos žurnalistei. Nors tas interviu niekada nebuvo parodytas, tačiau Rubinaitės advokatas kreipėsi į Alytaus prokuratūrą – iš pradžių jis kaltino Rubinaitę pasikėsinimu jį nužudyti, vėliau prisigalvojo dar visokių nebūtų dalykų.

 

„Advokatas A.Pliauga,  pasinaudodamas savo įtakomis bandys pasisavinti mano Tėčio ir mano turtą, jo dukros teisėjos Živilės Janavičienės bendradarbės priteis, – redakcijai sakė A.Rubinaitė, – jis šioje byloje nukentėjęs asmuo. Tiria nusikaltimą kurio net nėra. Jo dukra teisėja pati mane gąsdino išvežti į psichiatrinę, turiu įrašą. Turėjo būti posėdis, dėl priverstinio manęs patalpinimo į Utenos psichiatrinės ekspertizės skyrių. Zita Andruškienė, kuri padirbo mano tėvo testamentą, nekalta, advokatas Antanas Pliauga, kuris sąmoningai melagingai kaltino mane labai sunkiais nusikaltimais, irgi nekaltas, o mane nori nuteisti dėl nusikaltimo kurio net nėra, ir prisiteisti visą mano turtą. Jau visai nusivylus viskuo ir nežinau kur kreiptis pagalbos. Patarkit ką daryti?“.

 

Rubinaite1

 A.Rubinaitė (Nuotr. viršuje)  atsakė į LL klausimus:

– Kaip sekasi?
– Blogai, nes visus mano skundus atmetė. Labai suprastėjo sveikata, turi būti man greiati daroma širdies operacija, kardiologai nustatė, kad ji reikalinga dėl sistemingo streso ir visokių nesąmonių.
– O tame įraše, kuriame moteriškas balsas žada jus pasiųsti į psichiatrinęligoninę, tai čia teisėja taip kalba?
– Taip. Živilė Janavičienė.

 

 TEDK20190926Nr17P 134

 

– O kada įvyko šis pokalbis?
– Aš tą pokalbį įrašiau, ir jį išsiunčiau teisėjų etikos ir drausmės komisiją. Parašiau, kad teisėja galimai bendradarbiauja su savo tėvu, advokatu Pliauga tam, kad su manimi susidoroti ir išvežti į psichiatrinę ligoninę. Man sakė, kad būsiu ten iki savo gyvenimo pabaigos. Manau, kad jie prisiteis turtą, nes Pliauga – nukentėjęs asmuo. Tačiau iš teisėjų drausmės komisijos gavau atsakymą, kad aš turiu įrodyti, kad ttame įraše kalba teisėja. Pagal jų logiką, aš turiu daryti kažkokią ekspertizę, kad įrodyčiau, kad tame įraše kalba teisėja Janavičienė. Nors teismų drausmės komisija galėtų pati perduoti tą įrašą kažkam ištirti, jeigu norėtų.
– O kada buvo padarytas tas garso įrašas?
– Jis padarytas dar vasarą pernai. Tai telefoninis pokalbis, skambinau advokatui Pliaugai iš savo planšetės – telefono. Tas telefonas dar vasarą buvo įkritęs į vandenį, ir jį betaisant, visiems abonentams buvo išsiųstos tuščios žinutės. Tokia žinutė nuėjo ir advokatui, nes jis buvo tarp mano abonnetų. Paskambiau advokatui, kad paaiškinti ir atsiprašyti. Tačiau Pliauga iš karto mane užsipuolė, kad esu beprotė ir psichopatė, irk ad mane uždarys į psichiatrinę. Kiek supratau, Pliauga kalbėjo įjungęs telefono garsiakalbį, nes į pokalbį įsijungė ir jo dukra, teisėja Janavičienė. Kai pasakiau, kad aš JAV studijavau teisę, man buvo pasakyta, kad man iki teisės kaip ožkai iki Menulio. Advokatas matyt buvo namuose, ir jis padarė konferencinį pokalbį.
– Tačiau ar jūs esatė tikra, kad čia teisėjos žodžiai?
– Milijonas procentų, kad čia ji, nes aš jos balsą puikiai pažįstu. Galite daryti kokias norite ekspertizes. Aš anksčiau su ja kalbėjau ir nebuvo jokių įžeidinėjimų.
– Tačiau jūms iškeltų bylų prokuratūra, kiek supratau, nenutraukė?
– Tik ką gavau atsakymą iš prokuroro Juknevičiaus, kad tyrimas nenutrauktas dėl to, kad aš neva vengiu bendradarbiauti, neatlikta mano psichiatrinė ekspertizė. Jie nori būtinai mane pasiųsti į psichūškę, nors tu ką. Nors prokurorai apskirtai neatsakė į mao paklausimų, man parašė, kad aš atsisakau bendradarbiauti. Prieš mėnesį iš kito tyrėjo sužinojau, kad man paskelbta paieška. Jie atėmėmano pasą, turiu kas savaitę regsitruotis policijoje ir neišvykti iš Lietuvos. Nors kovo 19 d. man Kauno klinikose man darys širdiens operacija, ir tas pasas man labai reiklaingas.
– O kuo jus kaltina Alytaus prokuratūra?
– Kaltina tuo, kad aš vietos žurnalistų prašiau pagalbos ir neva viešai apšmeižiau advokatą Pliaugą, ir kad neva daviau interviu. Nors vietos žurnalistų prašiau tik pagalbos, nes prieš tai buvo užpulta sportuodama. Uždususi atbėgau į vietos televiziją pagalbos kelis kilometrus. Alytaus policija visiškai nepasitikiu, nes prieš tai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas mano atžvilgiu su labai sunkiais kaltinimas – neva aš kėsinausi nužudyti, rinkau informaciją apie Pliaugą. Buvo meluojama, kad aš neva padariau nusikaltimus, visai nepagrįstai dviems paroms uždarė į areštinę. Paėmė mano DNR sakydami, kad “mes gal kur nors pritaikysime”. Tada išvežė į Kauno psichiatrijos centrą, nes teisėja Kaune dirbusi, turi pažinčių. Žodžiu, mane visaip kankino, pildė Antano Pliaugos norus. Todėl visiškai nepasitikiu Alytauis policija, nes ji vykdė visus Pliaugos įgeidžius. Nes juk žentas – buvo Prienų policijos viršininkas, pats Pliauga dirbęs milicijoje 20 metų, jo dukra dirbusi policijoje, dabar teisėja. Žodžiu visi savi, todėl tas Pliauga man aiškiai pasakė, kad “tau niekas nepadės, būsi sutvarkyta”. Pagalvojau, reikia kreiptis pas žuralistus. Sportavau, kaip kiekvieną rytą, buvau užpulta, ir nubėgau ieškoti pagalbos. Pasakiau, kad A.Pliauga grasino su manimi susidoroti ir patupdyti mane į kalėjimą – tada aš beveik ir patikėjau. Nes jokie teisės aktai čia negalioja, o jie daro ką nori. Bijau, kad mane uždarys ir pakarts, paskui sakys, kad aš durna ir pasikoriau.

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));