skip to Main Content
Egles

Eglė Mirončikienė

 

Egles

Rytoj, kovo 5 d. 8 val. 30 min. stosiu prieš teismą dėl karikatūros, kuria išreiškiau savo nuomonę apie visuomenę papiktinusius skandalingus įvykius Trispalvės alėjoje. Karikatūra ir komentaras prie jos, taip pat mūsų visų juokas taip papiktino kai kuriuos seno raugo policijos vadukus, kad nuspręsta rėžti kartą ir visiems lakams. Nuspręsta kirsti per nagus ir užčiaupti visus, kas išdrįs bent pasišaipyti iš policijos pareigūnų. Teismo sprendimas pasakys, ar dar turime žodžio ir saviraiškos laisvę, ar turime teisę kritikuoti valstybės pareigūnų veiksmus, piktintis ir savo jausmus išreikšti mus priimtina forma, ar tai nevirs administraciniu, o vėliau gal net baudžiamuoju persekiojimu. O gal grįšime į senus gūdžius laikus ir linksmas pašiepiantis anekdotas taps neginčijamu kaltės įrodymu. Kviečiu dalyvauti ir taip išreikšti palaikymą. Teismo posėdis viešas, jis vyks Vilniaus apylinkės teisme Laisvės pr. 79A, salėje 011. Tikiu, kad nugalėsime.

 

Orumo

https://www.facebook.com/…/a.339503176681…/508379476460426/…

 

 

2020-01-05 „Metų pradžios „Raudonoji žvaigždė“ – policijos pareigūnė Karina Antipova įkūnija viską, ko policijos sistemoje neturėtų būti: politikos, nelojalumo valstybei, nepagarbos jos simboliams, žmogaus teisių ir laisvių negerbimo bei nekompetencijos.
Tačiau baisiausia ne tai, kad tokių žmonių VRM sistemoje yra. Baisiausia tai, kad atsakomybės už tokius veiksmus įstatymai nenumato. 1994 m. iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso dingo straipsnis, galėjęs sustabdyti Kariną Antipovą nuo neteisėtų veiksmų – „186 str. Neteisėtas sulaikymas ar atvesdinimas“.
Asmuo galėjo būti sulaikomas tik tuo atveju, jei yra duomenų, leidžiančių jį įtarti nusikaltimo padarymu ir jei jis mėgino pabėgti, neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos ar nebuvo nustatyta jo asmenybė. Be šių aplinkybių asmens sulaikymas laikytas neteisėtu.
Žinomai neteisėtu laikytas sulaikymas ar atvesdinimas, įvykdytas pareigūno, žinojusio, kad sulaikyti ar atvesdinti asmenį jis neturi teisinio pagrindo. Neteisėtas sulaikymas ir atvesdinimas, padarytas pareigūno, kuriam įstatymu tokia teisė nebuvo suteikta, buvo kvalifikuojamas kaip piktnaudžiavimas tarnyba ar pareiginių įgaliojimų viršijimas ir baudžiamas laisvės atėmimu iki 1 metų ar pataisos darbais.
Tuo tarpu pagal dabar galiojantį Baudžiamąjį kodeksą už piktnaudžiavimą ar įgaliojimų viršijimą pareigūnas atsako, „jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo“ arba padarė šią veiką „siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos“ (BK 228 str).
1994 m. dingo ir 183 str. Patraukimas baudžiamojon atsakomybėn nekalto asmens, 184 straipsnis. Neteisingo nuosprendžio, sprendimo, nutarties ar nutarimo priėmimas, 185 str. Neteisėtas suėmimas, 186 str. Neteisėtas sulaikymas ar atvesdinimas, 187 str. Vertimas duoti parodymus. Pikti liežuviai plaka, kad tai padaryta tuometinio generalinio prokuroro Artūro Paulausko iniciatyva.
Taigi, už piktnaudžiavimą tarnyba, už žmogaus teisių ir laisvių neteisėtą suvaržymą Karina atsako tik tuo atveju, jei už tai būtų gavusi kyšį ar kokią kitą naudą. Už durnumą ir neišmanymą Lietuvos įstatymai pareigūnams atsakomybės nenumato. „Raudonosios žvaigždės“ atsakomybę gali įvertinti tik jos tiesioginis vadovas, kuris, ko gero, kur kas labiau už ją vertas „Raudonosios žvaigždės“.

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));