Algirdo Paleckio “nusikaltimas” – rinko viešą informaciją apie itin korumpuotą Vilniaus apygardos teismą

587050-1_Page_1

587050-1_Page_1

Algirdo Paleckio “nusikaltimas” – rinko viešą informaciją apie Vilniaus apygardos teismo teisėjus, nagrinėjančius sausio 13 d. bylą

Lietuvos kriminalinės policijos biuro pasirašytame nutarime atlikti kratą teigiama, kad „ikiteisminio tyrimo metu gauta duomenų, kurie leidžia pagrįstai manyti, kad Deimantas Bertauskas kartu su Algirdu Paleckiu galimai vykdė sunkų nusikaltimą – Rusijos Federacijos Federalinės saugumo tarnybos pavedimu rinko informaciją apie Lietuvos Respublikos pareigūnus (prokurorus, teisėjus ir kt.) prisidėjusius prie 1991 m. sausio 13-osios įvykių baudžiamosios bylos nagrinėjimo, rinko kitą užsienio valstybės žvalgybą dominančią informaciją, susijusią su galimu įkaitų grobimu bei kt. Tyrimo duomenimis į vienos iš užduočių, susijusios su informacijos rinkimu apie Lietuvos Respublikos teisėsaugos pareigūnus (prokurorus, teisėjus ir kt.) prisidėjusius prie 1991 m. sausio 13-osios įvykių baudžiamosios bylos nagrinėjimo, vykdymui buvo įtrauktas ir Pavel Ževžikov, kuriam galimai buvo pavesta rinkti duomenis apie Rusijos Federacijos žvalgybos organizacijos pateiktuose sąrašuose esančius pareigūnus.

 
 
 

 

587050 1 Page 1

 

 

 

Kriminalinės policijos biuras kaltina A.Paleckį, kad tas „šnipinėjo“ Rusijos naudai, nes rinko viešą informaciją apie sausio 13 d. bylą nagrinėjančius teisėjus ir prokurorus.

Apie tai, kad rusams atsibodo Lietuvos teisėjų ir prokurorų daromi nusikaltimai, LL jau rašė.

 

Rusija paskelbė, kad užsienyje gaudys Lietuvos prokurorus ir teisėjus, kurie įkalino „žinomai nekaltus žmones”

 

Mat Rusijos tardymo departamentas dar pernai rugpjūčio mėn. iškėlė baudžiamąją bylą prieš Lietuvos teisėjus ir prokurorus, kurie sankcionavo Rusijos piliečių areštus sausio 13 d. byloje.

 

Minėta įstaiga pranešė, kad pagal Rusijos BK straipsnį ji pradėjo tyrimą prieš Lietuvos teisėjus ir prokurorus, kurie nuo 2006 m. persekioja Rusijos piliečius, kaltinamus dėl 1991 m. sausio 13 d. įvykių.

Pranešama, kad šioje byloje kaltinama virš 60 asmenų, dauguma kurių Rusijos piliečiai, buvę kariškai. Lietuva juos kaltina dėl 14 žmonių žūties prie TV bokšto 1991 m.

Tarp kaltinimų – organizuota grupė, sukurta tikslu nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, taip pat karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui.

Vienintelis sulaikytas šios bylos įtariamasis – Jurijus Melis, buvęs sovietų armijos tankistas, jau keli metai pūdomas Lūkiškių kalėjime, sulaikytas tada, kai ramiai važiavo per Lietuvą.

Kai buvo paskelbta ši naujiena, delfiai ir lrytai paskelbė, kad „Rusija iškėlė bylą dėl sausio 13 d. įvykių“. Neva tai budeliai persekioja savo aukas, tačiau tam, kad suprasti, kaip meluoja lietuviški „oficiozai“, tereikia perskaityti rusų pranešimus apie minėtą Rusijos Vyriausios tardymo įstaigos nutartį. Jeigu Lietuvos teisėjai ir prokurorai nebūtų tokie idiotai, aklai vykdantys šeimininkės iš Daukanto aikštės parėdymus, jie nebūtų atsidūrę tokioje kvailoje situacijoje. Kita vertus, Rusija įtariamuosius Lietuvos teisėjus ir prokurorus gaudys ir užsienyje, išduos tarptautinį arešto orderį, kad reikš, kad kiekviena šalis pati spręs, ar išduoti įtariamuosius Lietuvos piliečius Rusijai. Neskelbiama, kokie teisėjai įtariami sąmoningai nusižengę įstatymui, ir persekiojantys nekaltą žmogų, tačiau vienintelio suimto šioje byloje J.Melio suėmimą sankcionuoja Vilniaus apygardos teismo teisėjai Ainora Macevičienė, Alenas Piesliakas ir kiti.

 

 Melis

Jurijus Melis sėdi kalėjime jau penkeri metai, lietuviški teismai teisia jį už veiksmus, padarytus 1991 m., pagal įstatymus, priimtus 2011 m. Rusams toks lietuviškas teisingumas atsibodo – jie pažadėjo teisti tuo Lietuvos teisėjus ir prokurorus, kurie taip elgiasi – taiko teisės aktus atbuline data. Visa tai vieša informacija, už kurios rinkimą Algirdas Paleckis jau trys mėnesiai sėdi kalėjime

 

Prokuratūra prašo Jurijui Mieliui skirti įkalinimą 14 metų už tai, kad vairavo tanką per sausio 13 d. įvykius. Tankistas sako, kad vykdė įsakymą, į žmones nešaudė.

„Lietuvos prokurorai ir teisėjai veikia sąmoningai neteisėtai todėl, kad minėti įvykiai vyko 1991 m. Vilniuje dar tuo metu, kai Lietuva buvo SSSR dalis, ir SSSR kariai veikė pagal įsakymus, vykdydami pareigą, – teigia Rusijos pusė, – be to, Rusijos piliečių dalyvavimas šiose įvykiuose nėra objektyviai nustatytas“.

Taip pat nurodoma, kad Rusijos piliečiai persekiojami pagal Lietuvos BK straipsnius, priimtus 2011 m., o nusikaltimas įvykdytas 1991 m.

„Lietuvos pusė įstatymą taiko atgal, į praeitį kas prieštarauja bet kokioms tarptautinės teisės normoms“, – teigia Rusijos pusė.

 Kaltinimai Sausio 13-osios įvykių byloje pareikšti dar dviem Rusijos piliečiams

Šią informaciją Rusijos žiniasklaidai patvirtino Valstybės Dūmos deputatas Andrejus Kolesnikas. Jis dalyvavo susirinkime, kur tarp kita ko buvo sprendžiamas ir Melio likimas.

Kolesniko teigimu, Rusijos prezidentas atsakė į Melio laišką, tačiau pabrėžė, kad tai „atskira kalba”. Rusijos požiūris į šią bylą išrekštas aiškiai.

„Jis išreikštas mūsų valstybės Konstitucijos 61 straipsnyje. Ten teigiama, kad žmogus, patekęs į sunkią padėtį už Tėvynės ribų, gali sulaukti šalies apsaugos. Prieš kelias dienas dalyvavau Rusijos Federacijos gynybos ir saugumo komiteto posėdyje. Ten buvo ir generalinės prokuratūros, užsienio reikalų ministerijos atstovai. Viskas buvo aiškiai aptarta. Visi dabar viską supranta. Iš pradžių, matyt, manė, kad  jį išleis, kad tai kažkokia klaida”, — pažymėjo deputatas.

90-ųjų pradžioje Lietuva pradėjo bylą dėl Sausio 13-osios įvykių, kai sovietų kariuomenė šturmavo Vilniaus televizijos bokštą. Rusija laikosi nuomonės, kad tuo metu Lietuva dar buvo TSRS dalimi, todėl jos teritorijoje veikė sovietų įstatymai, pagal kuriuos Melis nepadarė jokių nusikaltimų. Melį Lietuvos teisėsauga sulaikė 2014 metais pagal 2010 metais priimtą Baudžiamąjį kodeksą.

„Jie bando vilkinti procesą. Deja, pagal ES įstatymus negalima be nuosprendžio daugiau nei tris metus laikyti žmogų. Bet jau tris su puse metų laiko. Tai atostogų išeina, tai kažkokia teisėja paslysta, tai dar kažkas… Taiko uždraustus metodus — šmeižia jo šeimą. Tai nėra būdinga valstybės vadovams. Aš nemanau, kad Lietuvos prezidentė nežino apie tai”, — sakė Kolesnikas.

Sausio 13-osios byla savo apimtimi ir kaltinamųjų skaičiumi yra viena didžiausių baudžiamųjų bylų nepriklausomos Lietuvos teismų istorijoje. Nukentėjusiųjų šioje byloje — beveik 500, liudytojų — apie tūkstantį. Bylą sudaro 709 tomai, iš jų vien kaltinamasis aktas — 13 tomų.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));