AB „Kauno energija” suklastojo šilumos kainą

VERT: AB „Kauno energija“ šilumos kaina apskaičiuota su pažeidimais

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi perskaičiuotas AB „Kauno energija“ šilumos kainos dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad bendrovės valdybos sprendimu šilumos kainoje:

  • įvertintas per didelis sąnaudų pokytis dėl infliacijos ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimo;
  • į kainą įskaičiuotos per didelės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), investicijų grąžos ir darbo užmokesčio sąnaudos;
  • įvertintos per didelės rezervinės galios paslaugos įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos;
  • įvertintos per mažos elektros energijos ir geriamojo vandens technologinėms reikmėms sąnaudos;
  • skaičiuojant faktiškai patirtų ir šilumos kainoje įskaičiuotų sąnaudų kurui ir šilumai iš NŠG įsigyti skirtumą, įvertintas neteisingas laikotarpis;
  • ir kt.

VERT skaičiavimais, projekcinė rugpjūčio mėn. AB „Kauno energija“ šilumos kaina* yra 3,12 ct/kWh be PVM, t. y. 4,89 proc. mažesnė, nei nustatyta bendrovės valdybos sprendimu.

VERT konstatuotus pažeidimus AB „Kauno energija“ valdyba turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų. To nepadarius, VERT šilumos kainą gali nustatyti vienašališkai.

* Nevertinant taikomos šilumos kainą mažinančios kompensacijos už ankstesniais laikotarpiais susidariusį pajamų skirtumą dėl į šilumos kainą įskaičiuotų ir faktiškai patirtų išlaidų kurui bei šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: AISTĖ GRIŠKONYTĖ, VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
Facebook komentarai
});}(jQuery));