Juodoji P.Jurgučio buhalterija – mokėjimai A.Butkevičiui (premjerui) už „BMW-5”

butkesbmw

butkesbmw

Juodojoje Pranciškaus Jurgučio buhalterijoje, kuri perduota STT, yra įdomių atžymų – pvz., P.Jurgutis savo užrašų knygelėje nuolat darydavo įrašus apie mokėjimus tuomečiam Seimo nariui, vėliau tapusiam premjeru, Algirdui Butkevičiui.

J.Jurgutis įsirašydavo, kad Algirdui Butkevičiui mokėdavo už džipo  BMW lizingą.

Vykdant SFO 2017-06-12 teisinės pagalbos prašymą apklausiamas P. Jurgutis parodė, kad
Alstom iš 90 000 litų mokėjimo A. Butkevičiui naudos neturėjo, apie mokėjimą 90 000 litų A.
Butkevičiui su „Alstom“ atstovais jis nebendravo. Dėl įrašo užrašų knygelėje (puslapis 15) – „3/.
Algirdas Butkevičius balandžio 19 d. už informacijų suteikimo, kad Alstom kompanija laimės
konkursą ir bus atleista nuo PVM taikymo O. Vilnius Žirmūnų g-tvė 38 A iš Alstom lėšų
sumokėta 140,000 lt.“ Paaiškino, kad sumokėjo 140 000 litų A. Butkevičiui, tuo metu buvo
Lietuvos Respublikos finansų ministras. Šiuos pinigus mokėjo už tai, kad šis suteiktų informaciją
apie AB „Lietuvos elektrinė“ vykdomą viešąjį konkursą „FGD“ ir AB „Lietuvos energija“ Kauno
hidroelektrinės modernizavimo konkursą. Pamena, kad šis jį informavo apie tai, kad yra
numatoma, jog „Alstom“ laimės šiuos konkursus, šiai bendrovei galimai nereikės mokėti PVM.
Kiek jam yra žinoma, „Alstom“ buvo sugrąžintas sumokėtas PVM, UAB „Kruonio
hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ nebuvo grąžintas sumokėtas PVM. Kiek prisimena, tai
informaciją apie tai, kad Alstom laimės minėtus konkursus, sužinojo iš A. Butkevičiaus ir R.
Juozaičio. Nori pažymėti, kad 140 000 litų buvo sumokėti ne tik už informaciją apie „Alstom“
būsimus projektus AB „Lietuvos elektrine“ ir AB „Lietuvos energija“, bet ir už kitus projektus,
kuriais buvo suinteresuotos jo įmonės (UAB „Klaipėdos hidrotechnika“, UAB „Kruonio
hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ ir t. t.), nežino, ar Algirdas Butkevičius kuriuo nors būdu
padėjo Alstom laimėti du projektus Lietuvos elektrinėje ar projektą Kauno hidroelektrinėje,
pinigus grynaisiais pinigais jis nuvežė A. Butkevičiui į namus. Lėšos buvo UAB „Kruonio
hidroakumuliacinės elektrinės statyba“. Atsakydamas į klausimą, ar žino apie Alstom vidiniame
elektroniniame susirašinėjime rastą 2005 metų gegužės mėnesio elektroninį laišką, po UAB
„Kruonio hidroakuliacinės elektrinės statyba“ kainų padidėjimo, kuriame sakoma, kad J. V.
Venskus kalbėjosi su „Kruonio“ ir po šio pokalbio UAB „Kruonio hidroakuliacinės elektrinės
statyba“ darbų kainos buvo sumažintos, nurodė, kad jau yra išsamiai paaiškinęs ankstesnių
apklausų metu ir jų neturi daugiau kuo papildyti.
Dėl įrašų užrašų knygelės kopijoje: puslapis 16 – „5/. Algirdas Butkevičius Seimo narys
Seime darbo kabinete II rūmai už įsigyta lizingu džipą BMV-5 rugsėjo 07 d. 20,000 lt. iš Alstom
lėšų už informaciją“, „6/. Algirdas Butkevičius Seime rugsėjo 23 d. už lizingą 15,000 lt. Alstom
lėšų už informaciją“, „7/. Algirdas Butkevičius spalio 17 d. Seime sumokėta 25,000 lt. už lizingą
iš Alstom lėšų ankstesnės paslaugos suteikimo“ paaiškino, kad šie mokėjimai buvo daryti iš UAB
„Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ lėšų. Šie pinigai buvo mokami A. Butkevičiui
už informaciją, nesusijusią su „Alstom“ projektais. Ar dalis 2005 m. liepos mėn. Alstom pervestų
pinigų UAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“, kaip Kauno projekto subrangovui,
buvo panaudoti sumokėti A. Butkevičiui nepamena; Tuo metu A. Butkevičius ėjo Lietuvos
Respublikos finansų ministro pareigas. Jis A. Butkevičiui sumokėjo 90 000 litų už tai, kad būtų
paskubintas PVM sugrąžinimas už technikos įsigijimą, jis vertino taip, kaip atlygį už paslaugas.
90 000 litų grynaisiais pinigais perdavė Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje (adresu J.
Tumo-Vaižganto g. 8, Vilnius), A. Butkevičiaus darbo kabinete. Šie pinigai buvo paimti iš UAB
„Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyta“ lėšų. UAB „Kruonio hidroakumuliacinės
elektrinės statyta“ vykdė smulkius statybos darbus nuo 2005 metų AB „Lietuvos elektrinė“,
Elektrėnuose. Žino, kad tuo metu „Alstom“ atlikinėjo kažkokius statybos darbus AB „Lietuvos
elektrinė“, Elektrėnuose, nors ankstesniuose projektuose UAB „Kruonio hidroakumuliacinės
elektrinės statyba“ ir „Alstom“ neturėjo sutarčių. Tad dabar tiksliai nežino, kodėl knygelėje šie
pinigai (90 000 litų) pažymėta būtent, kaip gauti iš „Alstom“. Gali tik svarstyti, kad UAB
„Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyta“ buvo sudariusi statybos paslaugų sutarčių su
„Alstom“ subrangovais ir dėl to pas jį knygelėje pažymėta, kad šie pinigai gauti iš „Alstom“.
Tačiau dabar to tiksliai pasakyti negali, kiek jam yra žinoma, tai „Alstom“ ir A. Butkevičius
neturėjo kažkokio ryšio ir „Alstom“ neturėjo jokios naudos iš šito 90 000 litų mokėjimo A.
Butkevičiui.

 

28

 

29

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));