A.Drižiaus skundai nagrinėti patenka tik užkietėjusiems nusikaltėliams, pvz., teisėjai Rūtai Petkuvienei

Petkuviene-1

Petkuviene-1

 

Civilinė byla Nr. e2S-2370-803/2022

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

NUTARTIS

2022 m. rugsėjo 8 d.
Vilnius

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Giedrė Čėsnienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 62 straipsnio 3 dalimi, 319 straipsnio 1 dalimi, 336 straipsnio 1 ir 2 dalimis,

n u t a r i a :

bylą pagal ieškovo Vyganto Sliesoraičio atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2022 m. liepos 29 d. nutarties paskirti nagrinėti teisėjai Rūtai Petkuvienei.
Nustatyti šią teismo posėdžio bylos nagrinėjimui rašytinio proceso tvarka datą – 2022 m. spalio 6 d. 8.30 val.

Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Giedrė Čėsnienė

 

Civilinė byla Nr. e2S-2370-803/2022
Pareiškėjas atsakovas šioje UAB Patikimas verslas vadovas Aurimas Drižius
2022-09-09
Dėl pseudoteisėjos Rūtos Petkuvienės nušalinimo nuo mano skundo nagrinėjimo
Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Giedrė Čėsnienė nutarė
bylą pagal ieškovo Vyganto Sliesoraičio atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo
2022 m. liepos 29 d. nutarties paskirti nagrinėti teisėjai Rūtai Petkuvienei.
Informuoju gerbiamą pirmininkę, kad jūs ne veltui paskyrėte šią pseudoteisėją Rūtą
Petkuvienę nagrinėti minėtą skundą.

Pseudoteisėja Rūta Petkuvienė yra padariusi ne vieną sunkų nusikaltimą mano atžvilgiu,
tai yra suklastojusi teismo dokumentą.
Kaip žinia. „teismas” yra įvedęs cenzūrą man rašyti straipsnius apie A.Sadecką, ir už
kiekvieną straipsnį gaunu lygtinę kalėjimo bausmę. Nors cenzūrą draudžia LR Konstitucija ir
Visuomenės informavimo įstatymas, „teisėjai” ją legalizavo ir plačiai naudoja. Viena tokių – jau
minėtą Rūta Petkuvienė. Savo nutartyje atsisakyti panaikinti cenzūrą ir atnaujinti civilinę bylą
Nr. Nr. 2-117-734-2009 R.Petkuvienė melagingai nurodo, kad „…Pažymėtina, kad pareiškėjo
nurodyta aplinkybė dėl cenzūros (T.4, b.l. 126) inter alia buvo analizuota Vilniaus apygardos
teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartyje (T.4, b.l. 126-135). Taigi ji taip pat nėra nauja aplinkybė
tik dėl todėl, kad naudojama kitame kontekste, o apeliacinės instancijos teismui pasisakius dėl
prašymo atnaujinti esmės, pirmosios instancijos teismas neturi pagrindo nesivadovauti Vilniaus
apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi ar dar kartą spręsti šį klausimą (CPK 137
straipsnio 2 dalies 4 punktas), todėl spręstina, jog pirmosios…“.

T.y. teisėja R. Petkuvienė, negalėdama paneigti Konstitucijos ir Visuomenės
informavimo įstatymo reikalavimo, sąmoningai suklastoja savo nutartį, ir parašo, kad dėl šių
argumentų jau pasisakė Vilniaus apygardos teismas savo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi.
Tačiau šioje nutartyje nėra nė vieno žodžio apie cenzūrą, net rašydamas skundą aš dar neturėjau
Konstitucinio teismo išaiškinimo, kas yra cenzūra. Jį gavau tik vėliau, todėl negalėjau jo
panaudoti ir tuo labiau Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 22 d. nutartyje negalėjo
nieko pasisakyti dėl cenzūros, nes ji nebuvo paminėta mano skunde. O teisėja R. Petkuvienė
sąmoningai, žinodama, kad negali paneigti Konstitucijos ir įstatymų reikalavimų, melagingai
nurodo, kad šie argumentai jau buvo išnagrinėti ir atmesti. Tai yra sąmoningas dokumento
klastojimas, įrašant į jį žinomai melagingus duomenis. Teisėja Petkuvienė intelektualiai
suklastojo dokumentą, sąmoningai įrašydama į jį melagingą informaciją, ir tai patvirtindama savo
parašu.
Prašiau prokuratūros kelti bylą Petkuvienei dėl dokumento klastojimo, tačiau Laucius
nurodė, kad ši citata „paimta iš konteksto”.
Tačiau vyr. prokuroras Laucius man nurodė, kad jokio nusikaltimo ši teisėjų gauja
nepadarė, o teisėja Petkuvienė ne klastojo dokumentus, tačiau vykdė teisingumą. „Teisėjai yra
nepriklausomi, – man pranešė prokuroras J. Laucius, – nagrinėtinu atveju konstatuotina, kad
pareiškėjo nurodytas aplinkybes, t.y. iš konteksto ištraukus vieną frazę ir teigiant, kad ji
suklastota, iš esmės yra nesutikimas su priimtais teismo sprendimais..vien tai, kad pareiškėjas
nesutinka su teismo argumentais, nėra pagrindas teisėjos Petkuvienės veiksmus vertinti kaip
nusikalstamus. Šie veiksmai vertinti kaip teisėti, atlikti šiai teisėjai vykdant konstitucinę
priedermę“.
Dokumentų suklastojimas yra sunkus nusikaltimas, ir man labai keista, kad tokia
Petkuvienė apskirtai dar dirba „teisėja”, todėl reikalauju ją laikyti per patrankos šūvį nuo mano
skundų nagrinėjimo.
Aurimas Drižius

Facebook komentarai
});}(jQuery));