PROKURORAS GINTAUTAS VILEIKIS VITALIJŲ GAILIŲ „PADARĖ“  NUSIKALTĖLIU

ramute

ramute

Ramutė Vaitekūnienė
PROKURORAS GINTAUTAS VILEIKIS VITALIJŲ GAILIŲ „PADARĖ“  NUSIKALTĖLIU
Artėja nauji rinkimai, o man, t.y. Ramutei Vaitekūnienei, nesibaigia kaltinimai ir bauginimai dar dėl praėjusių rinkimų, kuomet Rimantas Pašakinskas nebuvo išrinktas nei į rajono tarybos narius, nei į Europos Parlamentarus. Ir kuomet už Rimantą Pašakinską rinkimuose į Europarlamentarus, balsavo tik 4 (keturi) pakruojiečiai, jam „pasivaideno“, kad jis esąs neišrinktas, dėl mano kaltės, jog aš esu jį apšmeižusi, sugadinusi  jo reputaciją, ir nuteikusi Lietuvos žmones, kad už jį nebalsuotų.
Dėl to kreipėsi į visas teisėsaugos institucijas, kad mane pasodintų į kalėjimą. Pagal R. Pašakinsko neteisėtus skundus, buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Prokurorė Daiva Kaučikienė, netgi 4 (keturis) kartus nutraukė ikiteisminį tyrimą, nors R. Pašakinskas ją skundė, jog prokurorė yra nekompetentinga, aplaidžiai atlieka pareigas, painiojasi tarp byloje surinktų duomenų apie civilinius santykius buvusius su R. Vaitekūniene ir baudžiamosios teisės nuostatomis, kad prokurorė nesivadovavo tiesos kriterijais, ir tai, kad prokurorė priima neteisėtus nutarimus, pagal tai mažina pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis ir t.t.
R. Pašakinskui, nušalinus prokurorę Daivą Kaučikienę, byla buvo perduota toliau nagrinėti prokurorei Renatai Šauklienei. Bėda yra tik viena, kad prokurorių priimtus teisėtus, pagrįstus nutarimus panaikindavo vienintelis vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Svajūnas Kuzinas, sudarydamas sąlygas toliau „išsidirbinėti“ galimam Sukčiui ir  Apgavikui Rimantui Pašakinskui.
Susipažinus su bylos medžiaga, tariu nuoširdų Ačiū Prokurorėms: Daivai Kaučikienei ir Renatai Šauklienei, už surinktą medžiagą apie R. Pašakinsko padarytus nusikaltimus, kurių net nebuvo žinoma, t.y. kad:
1.      Rimantas Pašakinskas buvo teistas 8 (aštuonis) kartus, ir netgi yra įtrauktas į probuojamų asmens duomenų registrą.
2.      Išreikalauta b. byla Nr. 1-8-282/2017, kur R. Pašakinskas buvo teisiamas su sūnumi Ričardu ir kitais bendrininkais, dėl iššvaistyto turto, klastojant dokumentus.
3.      Išreikalauta b. byla Nr. 1A-168-483/2018, kur R. Pašakinskas buvo su sūnumi Ričardu ir kitais bendrininkais, dėl iššvaistyto didelės vertės Kėdainių rajono Anciškio ŽŪB turto, pagaminant ir panaudojant netikrus dokumentus. R. Pašakinskas dėl iššvaistyto ŽŪB „Anciškio“ turto – 1mln. 180 000 Lt, išvengė kalėjimo, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.
4.      Išreikalauta b. byla Nr. 2K-137-697/2019, kur R. Pašakinskas su sūnumi Ričardu ir kitais bendrininkais buvo teisiami pagal Kėdainių, Pakruojo, Radviliškio rajonuose (grobdami žemės ūkio bendroves), turėjo tikslą iššvaistyti didelės vertės turtą, pagamino ir panaudojo netikrus dokumentus.
5.      Išreikalautas nutarimas ikiteisminio tyrimo Nr. 05-2-0944-15, kuriame nustatyta:
2013.11.11 Šiaulių apskrities VPK NTB ENTS pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 40-1-00378-13 dėl galimai pasisavinto didelės vertės ŽŪB „Kalnelis“, ŽŪB „Miežaičiai“, Pakruojo rajono Rozalimo  ŽŪB, ŽŪB „Satkūnai“, ŽŪB „Švitinys“ turto pagal LR BK 183 str. 2d.
2015.03.02 pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai iššvaistyto Pakruojo rajono Rozalimo ŽŪB turto pagal BK 184 str. 2d. Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos nustatyta, kad neteisėtai, klastojant dokumentus iš Pakruojo ūkininkų kredito unijos (PŪKU)  buvo gautos paskolos, pagal 6 (šešias) paskolų sutartis, 9 (devynias) sąskaitos kreditavimo sutartis, bei 17 (septyniolika) su minėtomis sutartimis susijusių laidavimo sutarčių.
Sutartys PŪKU buvo klastojamos, kartu atstovaujant Aurelijui Atkočiūnui ir Laimai Garbštaitei. Ikiteisminio tyrimo metu 2008m. liepos mėnesį Rimantas Pašakinskas su sūnumi Ričardu parengė 2008.07.07 Rozalimo ŽŪB visuotinio susirinkimo protokolą Nr. 11, kuriame nutarė kreiptis į antstolės Zitos Puzinienės kontorą su pasiūlymu parduoti pasėlius UAB „Robusta“ už 1mln 80000 litų, kurio pagrindu antstolė Zita Puzinienė pagal 2008.07.12 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0145/08/0061 pardavė Rozalimo ŽŪB pasėlius ir jų būsimą derlių pirkėjui UAB „Robusta“ už 1mln. 786 687 litų, iš kurių 1mln. 717 481,46 Lt 2008.08.13 mokėjimo nurodymu Nr. 1797 pervedė Pakruojo ūkininkų kredito unijai, o kredito unija gautas lėšas panaudojo neįvykdytų įsipareigojimų Rimanto Pašakinsko, jo šeimos narių, netgi buvusio seimo nario Vitalijaus Gailiaus patarėjo Gintaro Šiurnos ir kitų žmonių apmokėjimui.
R. Pašakinskui,  už tokius sunkius nusikaltimus, prokuroras Ričardas Bendikas tyrimą nutraukė, motyvuodamas tuo, kad ikiteisminio tyrimo metu nesurinkta pakankamai duomenų.  Reikėtų suprasti,  kaip pačio prokuroro įstatymo nesilaikymą. Pažymėtina ir tai, kad UAB „Robusta“  direktorius Edikas Drupas, yra ir Pakruojo ūkininkų kredito unijos stebėtojų tarybos narys. „Išrinktas“, kaip suprantama, paties R. Pašakinsko ir A. Atkočiūno ir galimai visiems laikams, kad „nematytų“ R. Pašakinsko bei jo bičiulio A. Atkočiūno daromų aferų kredito unijoje, klastojant paskolas, kad galėtų neteisėtai „pelnytis“.
Nepaisant to, kad mano kiekvienas pasakytas žodis ,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai  redaktoriui Aurimui Drižiui apie R. Pašakinską buvo paremtas dokumentais bei  prokurorių Daivos Kaučikienės ir Renatos Šauklienės daugybę kartų buvo teisėtai ir pagrįstai įvertintos, R. Pašakinskui, turinčiam galimai nusikaltėlio patirtį, to neužteko.
Ir jis galimai „nupirko“ prokurorą Gintautą Vileikį, kuriam jokie LR įstatymai negalioja. Ne veltui, sutikti šiauliečiai man teigė, jog prokuroro G. Vileikio sūnelis buvo padaręs geležinkelio stotyje nusikaltimus, bet jis išvengė bausmės, dėl jo tėvo, prokuroro Gintauto Vileikio „įtakos“. Dėl to „teisingasis“ prokuroras Gintautas Vileikis pašalino iš bylos medžiagos visus buvusius išnagrinėtus teisėtus prokurorių Daivos Kaučikienės ir Renatos Šauklienės priimtus nutarimus.
  Visus tuos pačius kaltinimus suklastoja 2020.07.20 dienos kaltinamajame akte, tik papildomai įrašydamas dar vieną mano padarytą „žiaurų“ nusikaltimą, pateikdamas jog, 2019.04.18 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-729 (19) kurioje nurodoma, kad 2019.02.18, į Pakruojo rajono merus rinkiminių debatų metu, Ramutės Vaitekūnienės pasisakymuose apie R. Pašakinską buvo pateikta neigiama konstatuojamojo pobūdžio informacija t.y., kad  „ Vitalijų Gailių visi pažįsta, kaip sąžiningą, labai protingą, labai nuoširdų ir labai padedantį Pakruojo žmonėms…“ Šios specialisto išvados , b.bylos medžiagoje nėra,  ir jos negali būti, nes ji „sukurta“ Rimanto Pašakinsko, o jo marionetės prokuroro  įrašyta į kaltinimo aktą.
Ir jeigu šiandieną Lietuvoje egzistuotų teisingumas, toks prokuroras G. Vileikis, už tokias pateiktas melagienas t.y. aferas kartu su neišrinktuoju Europerlamentaru Rimantu Pašakinsku atsirastų už „grotų“. Kuomet per kiekvieną posėdį, išklausant iškviestus liudininkus, kurie dar patvirtina R. Pašakinsko padarytus nusikaltimus, labai norisi pasakyti prokurorui, kad nusiimtų „kiaulės“ akinius ir atsipeikėtų. Juk būtina prokurorui žinoti ir suprasti: kas yra Nusikaltimas ir kas yra Teisingumas. Ir kad byla būtų sustabdyta, prokuroras Gintautas Vileikis 2022.02.01 Nr. 5S-176 kreipiasi į Radviliškio teismo teisėją Daivą Šabanskienę su prašymu, dėl R. Vaitekūnienei ekspertizės skyrimo.
Nurodo, kad b. byla Nr. 1-84-766/2021 susipažino su teismų sistemos Liteko duomenimis dėl kaltinamosios R. Vaitekūnienės teismuose nagrinėjamų bylų. Teismų sistemos Liteko duomenys, prokurorui rodo, kad 2021.11.29 Telšių apylinkės teismo nutartimi Ramutei Vaitekūnienei padariusią baudžiamojo įstatymo uždraustas veikas numatytas LR BK 232 str. pripažino nepakaltinama ir jai taikė priverčiamąsias med. priemones. Prokuroras G. Vileikis pagrįstai mano, kad šioje nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje jam kyla pagrįstų abejonių ar kaltinamoji R. Vaitekūnienė dėl savo psichikos būklės yra pakaltinama.
Prokuroras vadovaujasi LR BK   238 str., 286 str. 1p. ir teismo prašo kaltinamajai R. Vaitekūnienei paskirti ambulatorinę kompleksinę teismo psichologinę – psichiatrinę ekspertizę. Nurodo ekspertams Šiauliuose užduotinus klausimus, įvardijant 12 (dvylika) punktų, analogiškus, kaip ir Telšių teisėjos Vitalijos Liauzginienės. Prokuroras nurodo teisėjai Daivai Šabanskienei, kad ekspertams pateiktina ši medžiaga: baudžiamoji byla ir R. Vaitekūnienės medicininiai dokumentai.
Šioje byloje net nėra mano pateiktų medicininių dokumentų, nes aš nežinojau tokių prokuroro Gintauto Vileikio „užmojų“, tik suprantu tiek, kad Šiaulių apygardos teisme buvo nagrinėjama byla, su išimtais suklastotais med. dokumentais, paliekant bylos medžiagoje tuščius Vokus. Galbūt tie „išnykę“ med. dokumentai iš Vokų, jau yra „atsiradę“ prokuroro stalčiuje?
Baudžiamojoje byloje nėra jokių duomenų ir pagrindo konstatuoti, kad mano procesinis elgesys ir psichinė sveikatos būklė keltų abejonių dėl mano pakaltinamumo ar veiksnumo. Pagrįstai manau, kad priverstinis ambulatorinės teismo psichiatrijos ekspertizės paskyrimas man, grubiai pažeidžia mano teises ir laisves, išvardytas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatyme, JTO generalinės Asamblėjos 1992m. vasario 18d. rezoliucijoje, todėl prokuroro G. Vileikio 2022.02.01 d. prašymą laikau nusikalstamu.
O dėl R. Pašakinsko, ir toliau viešinsiu jo padarytus nusikaltimus, ir tebūnie jis laiko juos šmeižimu. Kaip pavyzdžiui, kokiu būdu mano sūnaus Arūno namas, tapo R. Pašakinsko motinos nuosavybe? 
Kaip buvo suklastoti antstolės V. Šimkienės dokumentai, kuomet namas Klovainiuose, tapo buvusio R. Pašakinsko direktoriaus Dainiaus Jurgaičio nuosavybe?  Kiek ir kokias nusikalstamas veikas padarė jo bičiulis Vytautas Babarskis mano šeimos narių atžvilgiu, kad Rimanto Pašakinsko „ marionetė“ antstolė V. Šimkienė išieškojo „nebūtą“ Daliaus Kurtkaus skolą ir t.t.
Tikiu, kad R. Pašakinskas  galimai „nupirktus“ teisėsaugos pareigūnus,  įvėlė į ,,Durnių laivą“ iš kurio išlipti gali ne visiems pavyks.
Apie teismų nusikalstamą ,,darbą“ kalba sistemos aukos Ramutė Vaitekūnienė ir Regina Gedvilienė https://musutv.lt/2022/02/25/ar-lietuvos-teismai-teisingumas/
,,PADĖKA” Šiaulių apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorui Donatui Micevičiui
2022.01.19 Nr. 5S-82 prokuroras Donatas Micevičius, kaip suprantu nusikalstamai, kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorę Iloną Gelažnikienę, dėl man, t.y. Ramutei Vaitekūnienei, išvados pateikimo apie tai ar aš sugebu pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. Prokuroras nurodo, kad Šiaulių apygardos prokuratūroje atliekamas tyrimas dėl Ramutės Vaitekūnienės pripažinimo neveiksnia ar ribotai veiksnia tam tikrose srityse. Pažymiu, kad administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė yra net ne Šiaulių miesto, kaip nurodo prokuroras, o Pakruojo administracijos direktorė.
Administracijos direktorė I.Gelažnikienė, gavusi prokuroro ,,išgalvotą” raštą, net neįregistruoja gautuose savivaldybės dokumentuose. 2202m. sausio 27d. ji  kreipiasi į nestacionarių socialinių paslaugų centro socialinę darbuotoją Jovitą Cedronaitę Šventickę, kad prokurorui parengtų prašomą išvadą. Tokį administracijos direktorės Ilonos Gelažnikienės elgesį laikau labai apgailėtinu, kuomet ji žinodama viską apie mane, „nepajėgia” sutramdyti prokurorą Donatą Micevičių, kuris vykdo galimai nusikaltėlio R.Pašakinsko nurodymus. Ir akivaizdžiai pati direktorė Ilona Gelažnikienė prisideda dėl tolimesnio manęs šmeižimo, grubiai pažeidžiant mano teises ir laisves, išvardytas žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatyme, JTO generalinės Asamblėjos 1992m. vasario 18d. rezoliucijoje.
Prieš rinkimus, socialdemokratas Saulius Margis, buvo atvykęs į mano namus ir labai prašėsi agituoti žmones, kad balsuotų už jį, ir sakėsi jeigu bus išrinktas Pakruojo meru, jis puikiai žino visą nusikalstamą situaciją Pakruojo ūkininkų kredito unijoje, išspręs nukentėjusių nuo kredito unijos Sukčių apgavystės. Šiandieną man yra aišku, kad tapęs Pakruojo rajono meru Saulius Margis buvo ne tik pažadukas, bet ir Melagis! Ir tikiu, dėl to yra nepateikiama tarybos nariams svarstyti ir nenorima kreiptis į teisėsaugos institucijas, dėl socialdemokrato Pakruojo ligoninės direktoriaus Vyganto Sudario, galimai suklastotos mano asmens sveikatos istorijos Nr. 28706. Ši istorija buvo pateikta Telšių teismo teisėjai V. Liauzginienei, bet iš bylos medžiagos sunaikinta. Šios istorijos neliko  ligoninės siunčiamuose raštuose ir tikiu jos niekas nesuras, kol Pakruojui vadovaus Socialdemokratai.
Tikiu, jog niekada nesusipažinsiu ir su išvada, socialdemokratės, Pakruojo administracijos direktorės Ilonos Gelažnikienės, pateiktos prokurorui Donatui Micevičiui, nes gautame rašte, 2022.03 (be dienos, registracijos numerio) direktorė nurodo, kad Pakruojo nestacionarių paslaugų centro vyresniosios socialinės darbuotojos parengta išvada buvo pateikta prokurorui D. Micevičiui, o dokumentų kopijų administracija nepasilieka. 
Esu ,,dėkinga“ ir prokurorui Donatui Micevičiui, kuris išimtinais atvejais ,,rūpinasi” manimi. Šiuo metu aš pilnai pasirūpinu savimi, o kuomet negalėsiu, tai tikrai nereikia ir nereikės prokuroro ,,rūpesčio” , nes turiu nuostabius, mylimus ir mylinčius vaikus, kurie padės man, jeigu ateityje ir nesugebėsiu pasirūpinti savimi.
Tikiuosi ir turiu vilties, kad Europerlamentarė, socialdemokratų partijos Pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė suvoks ir stengsis padėti pakruojiečiams, Savivaldybės socialdemokratams užkirsti kelią į nusikaltėlių tęsiamus nusikaltimus ir pradėti sąžiningai, ir teisingai elgtis, sprendžiant susidariusią situaciją, išaiškinant PŪKU ir R. Pašakinsko padarytus nusikaltimus.
PRIDEDAMA:
2022.01.19 Nr. 5S- 82 raštas
2022.03 (be datos ir registracijos numerio) raštas
2022.03  (be datos ir registracijos numerio) raštas
Facebook komentarai
});}(jQuery));