Lietuvos policija jau legalizavo nacių svastiką (pildoma)

pozelos

pozelos

Gavau Lietuvos policijos PATVIRTINIMĄ.
TOKS Vytis yra legalus.
TOKIA Svastika yra legali.
Ar čia reiktų kažką sveikinti ???
Pagalvokite, prašau.
“ Kaip matyti iš patikrinimo medžiagos, šiuo atveju nėra pakankamai duomenų įrodančių, kad dėl šio simbolio naudojimo būtų administracinio nusižengimo, numatyto LR ANK 524 str. 1 d. sudėties požymių, todėl administracinio nusižengimo teisena nepradėtina, nesant šio pažeidimo įvykio ir sudėties.”
Nutarimas del teisenos nutraukimo page 001 1
Nutarimas del teisenos nutraukimo page 001 1

 

 

 

Nutarimas del teisenos nutraukimo page 002
Kaip žinia, administracinių teisės pažeidimų kodekso 524 straipsnis. Nacistinių ar komunistinių simbolių platinimas ar demonstravimas sako : 

1. Nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, vėliavų, ženklų ar uniformų, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolių ar uniformų, nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytų vėliavų ar ženklų, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdų platinimas, naudojimas susirinkimuose ar kituose masiniuose renginiuose arba kitoks demonstravimas, nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himno viešas atlikimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Pagal šį straipsnį neatsako asmenys, kurie padaro šio straipsnio 1 dalyje nurodytas veikas muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius ir dabarties įvykius, totalitarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, kolekcionavimo, antikvarinės ar sendaikčių prekybos tikslais, asmenys, kurie naudoja oficialią egzistuojančios valstybės simboliką, ir Antrojo pasaulinio karo dalyviai, vilkintys savo uniformą.

3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti daikto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis, konfiskavimą.

Bet kuriuo atveju, Lietuva itin sparčiai vejasi Ukrainą. Jaunimėlio auklėjimo subtilybės Ukrainoje:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ofEF5l72sjQ

Facebook komentarai
});}(jQuery));