Naujoji pasaulio tvarka įvedama daug greičiau, nei tikėtasi

Koliazas Vytis
Vyriausybės tinklapyje facebooke LR valstybės herbas – Vytis atsirado mėlyname fone.
Tai yra mėlyname fone, kuri yra Jungtinių tautų organizacijos spalva.

https://www.facebook.com/LRVyriausybe

Ką tai reiškia, galime tik spėlioti, tačiau atrodo, kad įvykiai rutoliojasi žaibišku greičiu. Atrodo, kad pasaulyje susigrūmė labai galingos jėgos – su tuo gali būti susiję ir facebook ir kitų socialinių tinklų atjungimas 7 valandoms vakar.
Dar keistenis dalykas – Internete atsirado įdomus dokumentas – Jungtinių tautų direktyva Nr, 1, kuriame išsamiai aprašoma pasaulio šalių likimas po 2025 m.
Neaišku, ar tai autentiškas dokumentas, ir ar tai nėra klastotė. Tiesa, prieš savaitę atrodė, kad Klauso Švabo planas įvesti Universalias bazines pajamas yra utopija, o šiandien šis klausimas jau svarstomas Seime.
Todėl pateikiama šio dokumento vertimą. Jeigu tai net klastotė, tekstas įdomus kaip visiško lunatiko svaičiojimai. Tiesa, jeigu kas nors prieš metus būtų sakęs, kad be „galimybių paso” negalėsi užeiti į kavinę pavalgyti, tai irgi atrodytų kaip lunatiko svaičiojimai. Tačiau šiandien tai realybė, su kuria susitaikė 90 proc. visuomenės.
Todėl ir šis dokumentas neatrodo kaip „psichuškos” kliento išraiškos forma, o tai, kas gali mūsų laukti ateityje už poros metų:
united_nations_directive
Jungtinių Tautų direktyva 001, Naujosios pasaulio tvarkos pradžia, mūsų kalendoriniais 2025 m. liepos 4 d. metais.
Pagal daugumos Jungtinių Tautų narių pritarimą.
ši direktyva įsigalioja nuo jos gavimo ir bus nedelsiant įgyvendinta su išskyrus tuos dalykus ar punktus, kuriems akivaizdžiai reikės papildomo laiko, kad pakeisti ir (arba) įgyvendinti. Visos Jungtinių Tautų valstybės bus nedelsiant vadinamos nauju pavadinimu ir atitinkamu numeriu.
Pavyzdžiui, buvusi Kanados valstybė dabar vadinsis America Area 0001, buvusios Jungtinės Amerikos Valstijos dabar bus tiesiog vadinsis America Area 0002. Buvusi Centrinė Amerika, įskaitant buvusią
Meksikos valstybę, nuo šiol vadinsis America Central Area 0003, o likusi dalis – America Central Area 0003. buvusios Pietų Amerikos valstybės bus bendrai vadinamos America Area 0004.
Buvusios Europos tautos nuo šiol bus bendrai vadinamos Europa 0010, o ribas tarp Europos 0010 ir Azijos 0020 apibrėš naujas žemėlapis. Visi nauji buvusių tautų pavadinimai įvairiuose pasaulio žemynuose yra išvardyti kartu su naujais žemėlapiais, kad būtų galima nustatyti ribas ir
pagrindinių Jungtinių Tautų kontrolės centrų (UNCC), kurie administruos visus
būsimas vyriausybines, administracines, karines ir policines pareigas.
Nuo 2025 m. kovo 17 d. buvusios Jungtinės Amerikos Valstijos perdavė savo karines ir policijos pajėgas Jungtinių Tautų kontrolei ir atsakomybei, ir jos bus kuo greičiau bus išformuotos arba integruotos į mūsų Pasaulines Jungtinių Tautų pajėgas.
Buvusios Jungtinės Amerikos Valstijos, kaip paskutinė tauta, perdavusi valdžią Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, sukėlė neapsakomų problemų ir vėlavimų mūsų Jungtinėms Tautoms. Tautų planus ir netrukus pajus greitų ir ryžtingų permainų, kad atitiktų mūsų numatytų tikslų – suvienytos ir vieno pasaulio vyriausybės – įgyvendinimą.
Visa buvusios Jungtinių Valstijų Vyriausybės vykdomoji valdžia atleidžiama, nes mūsų pasirinkti Jungtinių Tautų vadovai perims šias pareigas. patvirtintą administracinę tarybą, kuri perims šias pareigas. Teisminė valdžia taip pat nedelsiant atleidžiami, nes Jungtinių Tautų teisėjai jau atrinkti ir laukia, kol
perimti šią užduotį. Tačiau įstatymų leidžiamoji valdžia liks savo postuose, kol kol iš pareigų palaipsniui bus atleisti Jungtinių Tautų atstovai, kurie dar nėra atrinkti. arba nėra paskirti vykdyti šių pareigų.
Klausimus dėl šios direktyvos ar kitus rūpimus klausimus reikėtų atidėti iki Jungtinių Tautų atstovai jūsų atitinkamose vietose atvyks išspręsti neišspręstus klausimus ir problemas. Šiuo metu galite tęsti savo gyvenimą kaip kaip ir anksčiau. Tačiau toliau pateiktų nurodymų negalima kvestionuoti ar
ginčyti. Jūs visi turėsite pakankamai laiko suprasti ir laikytis šių ir būsimų nurodymus, įsakymus ir reglamentus, kai jie bus suformuluoti ir paskelbti. Prašome nepanikuoti, ir pamatysite, kad mūsų naujasis pasaulis transformuojasi į nuostabią planetą.
Įsakymai visiems buvusių federalinių, valstijų, apygardų ir vietos valdžios institucijų darbuotojams
subjektams.
1. 2025 m. liepos 5 d. pradėsite perdažyti visus laivus, orlaivius, transporto priemones (tiek
karinius ir civilinius) į Jungtinių Tautų mėlynas spalvas, kaip jau buvo baigta visose kitose pasaulio valstybėse. Orlaivių, laivų ir transporto priemonių numeracija numeriai išliks tokie patys, išskyrus JT arba Jungtinių Tautų užrašą prieš visus numerius ir raides Jums taip pat nurodoma pasirengti
pakeisti visas karinių ir civilinės policijos dalinių uniformas į Jungtinių Tautų uniformas
šviesiai mėlynos spalvos.
2. Visi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Jungtinių Tautų Tautų Organizacijos Saugumo Tarybos atstovų bus suprantami kaip taikomi visai buvusiai Jungtinių Tautų Organizacijai.
tautai ar tautoms ir bus vykdomi visose teritorijose ir vietovėse. Nesėkmė
nevykdymas ar pasipriešinimas bus malšinamas žiauria ir brutalia jėga, o tie, kurie nesilaikys
turėtų tikėtis, kad bus sušaudyti vietoje. Jungtinių Tautų Taryba nariai ir jų atstovai neturi nei laiko, nei noro diskutuoti susirūpinimą keliančius klausimus ar derėtis dėl valdžios, turto, pajamų praradimo ar vadinamojo laisvių. Visa būsima valdžia ir kontrolė yra Jungtinių Tautų rankose,
ir bet koks kišimasis į mūsų numatytų tikslų siekimą nebus toleruojamas, ir bus susidorota įkalinant arba greitai pašalinant.
3. Ligoninės ir klinikos ir toliau teiks medicinos paslaugas kaip ir anksčiau.
Tačiau visose ligoninėse ir klinikose bus pakeisti vadovai ir ateityje
medicinos paslaugos bus teikiamos pagal Jungtinių Tautų direktyvas, kurios netrukus bus
bus paskelbtos. Nors nemokama priežiūra bus prieinama visiems, vyresni nei 50 metų asmenys
nebus leidžiama turėti organų pakaitalų, nes išlaidos yra nepriimtinos ir
asmuo turės ribotas galimybes atlikti mūsų planetoms reikalingus darbus.
ateityje. Panašiai bus draudžiami asmenys, sergantys ligomis ar turintys apsigimimų (įskaitant vaikus ir
(įskaitant kūdikius), dėl kurių ateityje negalės dirbti ir tobulėti.
vietovės, priklausomai nuo konkretaus žmogaus, gali būti taikoma eutanazija,
aplinkybes ir gebėjimus.
4. Mokyklos ir universitetai/kolegijos ir toliau dirbs kaip numatyta, ir iki
tol, kol administratoriai ir pedagogai bus patikrinti ir grąžinti į savo
klases. Tai yra, pagal Jungtinių Tautų švietimo direktyvas.
Mokytojai ir pedagogai, neatitinkantys Jungtinių Tautų standartų arba nesilaikantys JT
direktyvų, bus pakeisti, o norintiems bus surastos naujos darbo vietos. Šie
nenorintys bendradarbiauti, netrukus išeis į gatves ir ieškos kitų profesijų.
Ūkininkai, kurie augina maisto produktus, ir korporacijos, kurios perdirba maisto produktus ir
didmeninės prekybos, toliau dirbs įprasta tvarka ir, kol nebus suteikta daugiau
nurodymų. Tačiau visa ūkininkavimo ir korporacijų įranga bus nudažyta
Jungtinių Tautų mėlyna spalva, o numeracija ar užrašai bus pakeisti ta pačia
taip, kaip nurodyta pirmiau pateiktame įsakyme Nr. 1.
6. Visų tipų ir rūšių policijos organizacijos, tarp kurių yra federalinės, valstijos, apygardos,
ir vietinę policiją, nuo šiol kontroliuoja ir valdo Jungtinės Tautos.
Nors oficialūs rašytiniai pakeitimai bus paskelbti kiekvienai policijos organizacijai
labai greitai, dabar jūs esate patvirtintos Jungtinių Tautų policijos pajėgos ir imsitės
visus būsimus nurodymus gausite iš savo vietinių Jungtinių Tautų atstovų. Tikimės, kad
įvairių formų pasipriešinimo mūsų įsakymams, todėl dabar esate įgalioti ir
turite leidimą šaudyti ir žudyti visus, kurie priešinasi jums ar mūsų nurodymams, ir
įskaitant jūsų kolegas policijos pareigūnus. Nereikia rūpintis
teismais ar kaltinimais jums asmeniškai, nes jums suteikti įgaliojimai
bet kada nušauti kiekvieną, kuris priešinasi jūsų valdžiai. Visi teismo procesai sustabdyti
neribotam laikui, o žudikai, prievartautojai, vaikų tvirkintojai, padegėjai, narkotikų prekeiviai ir
prostitutės bus sušaudytos vietoje arba iki tol, kol situacija taps labiau kontroliuojama.
ir bus galima nustatyti tolesnes gaires.
7. Pripažįstame, kad tam tikras ginkluotas pasipriešinimas iš kai kurių policijos, kariuomenės ir
veteranų grupių, taip pat iš įvairių kitų patriotinių grupių ir asmenų, kurie
įsitikinimų ar net anarchistų, galima tikėtis. Šie žmonės ar grupės bus
bus sunaikinti arba jūsų pačių pajėgų, arba tų pajėgų, kurias paskyrė mūsų Jungtinės
Tautų karinės vadovybės. Visi branduoliniai, biologiniai ir cheminiai ginklai yra
dabar kontroliuoja Jungtinės Tautos ir bus naudojami tose teritorijose, kur
pasipriešinimas užtruks per ilgai arba taps per brangus žmogiškoms jėgoms. Šie
kurie mano, kad gali pasiimti 30/30 kalibro šautuvą ar 22 kalibro pistoletą ir mums pasipriešinti, deja.
klysta, nes biologines ir chemines medžiagas leidžiama naudoti visose buvusiose teritorijose.
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Be to, jei pasipriešinimas tęsis ilgesnį laiką
gali būti leista naudoti atominius ir (arba) branduolinius ginklus. Taigi tai bus
reikia labai kvailų žmonių, kad norėtų pasipriešinti šiam neišvengiamam pokyčiui.
valdžiai, o jūsų žūtis paprasčiausiai leis mūsų planams vystytis stabiliau.
tempu. Visi, išskyrus aukštus Jungtinių Tautų vadovus, yra nereikalingi.
ir jų šeimų narius, todėl nesuteikite mūsų Tarybai preteksto jus pašalinti,
savo draugų ir kaimynų.
8. Draudžiama prekiauti bet kokiais nelegaliais narkotikais ir alkoholiu, o mažiausiai 20 metų
kalėjimo bausmė bus skiriama už pirmą nusikaltimą. Antrasis nusižengimas nebus
toleruojami, o piktnaudžiaujantys šiais draudžiamais dalykais bus eliminuojami kaip psichiškai nesveiki
pacientai neturės jokios išperkamosios vertės. Rūkaliams bus suteikta 90 dienų, kad baigtų tai
įprotį, ir bus skiriama 5 metų laisvės atėmimo bausmė, jei nebus pastebėta pakankama pažanga
per leistiną šį laikotarpį. Ateityje ši problema gali išsispręsti savaime, nes
netolimoje ateityje bus uždrausta prekiauti visais tabako gaminiais.
9. Draudžiamos bet kokios religijos ir religinių įsitikinimų formos. Visos bažnyčios bus
nebevykdys pamaldų, o pastatai ir statiniai, kurie nebus nugriauti, bus
naudojami Jungtinių Tautų organizacijų reikmėms. Visos religinės ikonos, knygos,
ir atributika turi būti sunaikintos iki Jungtinių Tautų atstovų
atvyks. Tik jie nuspręs, kaip geriausiai panaudoti pastatą ar statinį, arba
ar juos tiesiog nugriauti.
10. Vaikai, sulaukę 5 metų, bus siunčiami į Jungtinių Tautų mokyklas, kad ateityje
mokymą ir lavinimą. Tėvams bus leidžiama lankyti savo vaikus
kas pusmetį 3 dienų laikotarpiui.
Pakeisti ankstesnę vyriausybę yra milžiniškas uždavinys, ir tam prireiks laiko.
įgyvendinti visus suplanuotus tikslus. Kiekvieno žmogaus bendradarbiavimas ir pagalba, kad
greičiau pasiekti šiuos tikslus, reikia mūsų Tarybos narių. Tie, kurie
bendradarbiaus, jų ateitis bus malonesnė. Atsisakiusieji bendradarbiauti
pamatys, kad jie nebereikalingi, o jų ateities planai gali būti trumpalaikiai.
Tuo baigiami pradiniai nurodymai ir įsakymai Direktyvoje Nr. 001, kuri turi
specialiai parengtos buvusių Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiams.
Tolesni nurodymai bus pateikti, kai bus padaryti pakeitimai ir pasipriešinimas
žvalgybos informacija bus įvertinta.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Facebook komentarai
});}(jQuery));