Vyriausybė parengė totalinį visų Lietuvos gyventojų sekimo planą, GP yra tik apšilimas

laisve

 

Tiems,kas netiki sąmokslo teorijomis,tegul kalba LR Vyriausybės dokumentai.
GP – tik pirmas žingsnis, toliau viskas natūraliai,prisidengiant mūsų visų gerove.
Kaip praktiškai atrodys tolimesnis „socialinių kreditų” priemonės diegimas Lietuvoje?
Ištraukos iš šiuo metu Lietuvos energetikos agentūros paskelbto viešojo pirkimo techninės specifikacijos:
2021 10 05
„17. Planuojama, kad ateityje viena iš priemonių paskatinti fizinius asmenis taupyti
energiją ir mažinti CO2 pėdsaką galėtų būti galimybė parduoti savo sutaupymus rinkoje
(Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos atitikmuo fiziniams asmenims). Tačiau
įgyvendinant šią priemonę, būtina užtikrinti, kad energijos sutaupymai ir CO2 pėdsakas yra
matuojamas tiksliai ir teisingai.
18. Todėl siekiant tinkamai išmatuoti kiekvieno asmens sutaupoma energiją ir
sukuriamą CO2 pėdsaką reikalingas skaitmeninis sprendimas. Jis turėtų leistų pamatuoti
kiekvieno asmens sukuriamą CO2 pėdsaką ir sutaupytą energiją transporto, būsto ir kitose
srityse, tuo pačiu užtikrinant šios informacijos patikimumą, objektyvumą ir atsekamumą. (…)
22. Sprendimas turi būti skaitmeninis.
23. Sprendimas turi būti skirtas mobiliesiems telefonams, turintiems Android ir iOS
operacines sistemas, arba pilnai integruotas naudojimui su mobiliaisiais telefonais, turinčiais
Android ir iOS operacines sistemas.
24. Sprendimas turi integruoti ne mažiau trijų sričių, kuriose asmens sukuriamas CO2
pėdsakas yra didžiausias: transportas, energetika (būstas), pirkiniai (maisto ir kitų prekių).
25. Sprendime būtina integruoti šiuos asmens vykdomus veiksmus ir naudojamas
paslaugas, tačiau šiuo sąrašu neapsiriboti:
25.1. Transportas;
25.2. Kelionės pėsčiomis:
25.2.1. Kelionės su dviračiu ar kitomis transporto priemonėmis, kurios yra varomos
asmens jėga;
25.2.2. Kelionės su elektriniu paspirtuku arba kitomis panašiomis transporto
priemonėmis, turinčiomis variklį;
25.2.3. Kelionės mieste viešuoju transportu;
25.2.4. Kelionės lengvuoju automobiliu jį dalinantis su kitais asmenimis;
25.2.5. Kelionės lengvuoju automobiliu, kai yra tik vienas keliautojas (į šią kategoriją
patenka kelionės taksi automobiliu);
25.2.6. Tarpmiestinės arba tarptautinės kelionės viešuoju transportu (traukiniais,
autobusais, laivais);
25.2.7. Tarptautinės kelionės oro transportu.
25.3. Energetika:
25.3.1. Elektros suvartojimas namų ūkyje;
25.3.2. Šilumos suvartojimas namų ūkyje: centrinis šildymas, šildymas dujomis,
elektra, kietu kuru, šildymas kitu kuru;
25.3.3. Kuro sunaudojimas namų ūkyje bendrosioms reikmėms;
25.3.4. Šalto vandens sunaudojimas namų ūkyje;
25.3.5. Šilto vandens sunaudojimas namų ūkyje
25.3.6. Pirkiniai:
25.3.7. Maisto vartojimas;
25.3.8. Kitų prekių pirkimas ir vartojimas;
25.3.9. Atliekos;
25.3.10. Namų ūkio sukaupiamas atliekų kiekis (jeigu pasirinktas mokėjimas pagal atliekų kiekį).
26. Sprendimo tikslas surinkti kuo daugiau objektyvios informacijos iš vartotojo apie
visus jo kasdienius veiksmus, todėl rekomenduotina neapsiriboti tik 25 punkte nurodytomis veiklomis.
27. Prioritetas teikiamas sprendimui, kuris kuo didesnį kiekį informacijos surenka automatiniu būdu iš tiesioginių šaltinių. Pavyzdžiai: elektros suvartojimas iš elektros tiekėjo, centrinio šildymo – iš šilumos tiekėjo, automobilio kelionės – iš navigacijos programėlės, kelionės viešuoju transportu – iš viešojo transporto programėlės ir pan.
28. Sprendimas taip pat gali turėti funkciją dėl informacijos įvedimo rankiniu būdu, ypač veikloms (pvz. maisto vartojimas), dėl kurių sudėtingą gauti pilnavertę informaciją automatiniu būdu. Tačiau sprendimas turi riboti vartotojo galimybes manipuliuoti tokia
informacija, siekiant specialiai sumažinti sukuriamą CO2 pėdsaką ir iškreipti surenkamą informaciją.”
Žodžiu, bus sukurta programėlė, kuri rinks informaciją apie mus – ką valgome, kur važiuojame, kaip kaupiame atliekas ir pan. Tada, remiantis ta informacija, mes būsime arba paskatinami, arba baudžiami.
Purvinas planas,siekiant visai kitų tikslų. Sovietinė realybė,jeigu kas ją pamena,bus tik daigeliai šiame būsimame dilgėlių pasaulyje.
Facebook komentarai
});}(jQuery));