Kauno teismo psichiatrijos skyriaus ekspertės Lauros Andriuškevičienės darbo ypatumai

sveikatosratas komanda 0009 Laura Andriuskeviciene
Lietuvos psichiatrija. (1 dalis)
Kauno teismo psichiatrijos skyriaus ekspertės Lauros Andriuškevičienės darbo ypatumai
Zenonas Volkovas
Asta Rubinaitė
2018-10-10 d. nusikalstamos teisininkų gaujos sistemininko advokato Antano Pliaugos parašytą melagingą pareiškimą su labai sunkiais kaltinimais, t.y. pasikėsinimu nužudyti,  informacijos rinkimu, buvo pradėtas Astos Rubinaitės ( toliau – Asta) ikiteisminis tyrimas, bylos nr. 01-1-48816-18. Alytaus teisėjos Vaidutės Stangvilienės nutartimi, buvo atliktos kratos, Astos bute ir jos motinos name. Paėmė visus kompiuterius, laikmenas, telefonus (net ir visiškai naujus neišpakuotus), pasą, vairuotojo profesionalo pažymėjimą. 2018-11-13 d. Asta buvo sulaikyta einanti iš garažo ir uždaryta “apsaugai”, dviems paroms į AAVPK areštinę. Sulaikymo kameroje, jai nesuteikė, jokios jos prašančios med. pagalbos, nesuteikė galimybės išsiimti akių kontaktinius lešius, ko pasekoje, Asta privalėjo kentėti akių skausmą. Nebuvo jokių higienos priemonių, netgi laikraščio “paskaityti”. Po 2 kankinančių parų, šantažo/apgaulės būdu, net neleidus jai susisiekti su advokate, tyrėja Irena Rinkevičiūtė-Javdokūnina, grąsindama sulaikyti 30 parų, prievartos būdu, Astą išvežė į Kauno teismo psichiatrijos skyrių. Toliau nesuteikė galimybės išsiimti kontaktinių lešių, teigdama, kad tiek iškentėjai, tai dar pakentėsi. Neleido užsukti į namus, apsiprausti ir persirengti. 2018-11-15 Kauno teismo psichiatrijos skyriaus ekspertė Laura Andriuškevičienė, per 5 minutes, “atliko” ekspertizę. Kurios metu, pasiteiravo.. Kelių asmenų šeimoje augusi ir dėl kokių priežasčių Asta buvo pristatyta. Gavusi išsamius ir konkrečius atsakymus ekspertė palinkejo sėkmės ir gero kelio namo. Ekspertė buvo viena su Asta, “akis į akį”. 2019-02-22 Pagal šmeižikiškus advokato Antano Pliaugos paistalus ikiteisminį tyrimą nutraukė, o Antanas Pliauga liko be nuodėmės ir be kaltės, galimai dėl to ir toliau siautėja, rašinėdamas šmeižikiškus pareiškimus.
Minėtame ikiteisminiam tyrime Astai nebuvo pasiūlyta taikyti stacionarę Utenos psichiatrinę ekspertizę.
Psichiatrinė ekspertizės išvada atsirado tik po metų, kuri prigulė antrame ikiteisminio tyrimo byloje, kuri neva buvo atlikta Astai 2018-11-15 ekspertės L. Andriuškevičienės. Nurodė, kad neva, ji yra nesiorentuojanti aplinkoje, yra purvina, reikalavo iš jos teisinės pagalbos ir visokias kitokias nesąmones. Ekspertizės išvadoje teigiama, kad ją reikalinga ištirti, patalpinant į Utenos psichiatrijos ekspertinį skyrių.
2018-11-15 Lauros Andriuškevičienės ekspertizės “atlikimo” metu, Astos buvo paklausta aukščiau minėtų tik keliatą klausimų. Neprašė Astos atlikti jokių kitų psichologinių užduočių ar testų. Ekspertė buvo viena, nors ekspertizės išvadoje teigiama, kad buvo su Grema Danguole Belešiene.
Asta yra išsilavinusi (turinti teisininkės išsilavinimą), neseniai pati yra įkūrusi įmonę, kuri teikia teisines ir kitas paslaugas. Anksčiau dirbti ar atlikti kitų gyvenimiškų procesinių veiksmų negalėjo, nes sistemingai apie 3 metus buvo atimtas pasas.
2019-12-05 d. Alytaus AAVPK tyrėjos Violetos Aušiūraitienės prašymu, buvo “atlikta” 2019-12-12 d. tos pačios ekspertės L. Andriuškevičienės ekspertizė iš Astos medicininių dokumentų, kuriuose galėjo būti tik kardiogramos ir dėl streso širdies ligos. Dėl ko buvo Astai suteiktas neįgalumas.
Ta pati ekspertė “atliko” antrą ekspertizę ! 2019-12-12 Ekspertės L. Andriuškevičienės išvadoje teigiama, kad  Astai tikslinga atlikti išsamią ekspertizę, patalpinant į Utenos ekspertinį skyrių. Minėtoje išvadoje, tos pačios ekspertės L. Andriuškevčienės pateikta analogiška išvada, neva Asta nesiorentuojanti aplinkoje, kliedinti ir t.t. Ekspertė L. Andriuškevičienė, Astos nei mačiusi, nei apklaususi, ekspertizę “atliko” iš savo pačios 5 minučių “atliktos” 2018-11-15 ekspertizės išvados. Pakartotinos, neva išvados metu 2019-12-12, Asta gulėjo ligoninėje kardiologijos skyriuje ir jokiose ekspertų ar ufonautų ekspertizėse nedalyvavo.
Ikiteisminis tyrimas nr. 01-2-00157-19 pradėtas be nusikaltimo sudėties ir šiuo metu, jau baudžiamoji byla yra teisme. Prokuroras Arūnas Juknevičius kaltinamajam akte teigia, kad GALĖJO būti paviešinta informacija apie advokatą Antaną Pliaugą (bet nebuvo niekur paviešinta). Teismo prašo turinčią aukštajį išsilavinimą, šiuo metu turinčią savo įmonę ir jai vadovaujantčiai, siekia Astą patalpinti pagal šmeižikiškos informacijos atliktas psichiatrines išvadas ir ekspertizę, Į Rokiškio psichiatrinę ligoninę, kurioje yra patalpinti ypač sunkius nusikaltimus padarę asmenys (žiaurūs nužudymai, smurtas..). Taip pat teigiama, kad Asta labai pavojinga visuomenėje, nors jos reputacija per 40 metų gyvenimo, buvo nepriekaištinga. Per visą Astos gyvenimą užfiksuotas vienintelis nusižengimas, nešvietė viena iš automobilio numerio apšvietimo lempučių. Nusikalstamos sistemos motyvacija.. Asta labai pavojinga visuomenei (sistemai). Deja kokį konkrečiai Asta sukelia pavojų visuomenei, neįvardijama. Kokį pavojų kelią nusikalstamai sistemai įvardinti bijo. Nejaugi, dėl tos vienos nešvietusios lemputės, Asta sukėlė tokį pavojų, kad reikėjo sukelti ant kojų visą sistemą? Nejaugi Asta minėta nešvietusia lempute, norėjo pridengti rusų šnipės vardą? Kad rusai puola, tokios informacijos nėra gavusi (iš Rusijos) ir nėra teikusi, net pačiam Lanzbergiui.
Laukite tęsinio..
Labai svarbu pažymėti, kad paveldėjimo byloje, kurioje privalėjo teisiniais klausimais atstovauti mane advokatas Antanas Pliauga, pati atstovavau save, tiek teismo posėdyje, tiek teikdama teismui svarbius dokumentus ir t.t. Po advokato Antano Pliaugos atsisakymo jo teisinių paslaugų ir man laimėjus bylą, pradėjo rašyti pareiškimus su sunkiais kaltinimais. Dėl paveldėjimo bylos Zita Andruškienė (kuri suklastojo mano Tėčio testamentą) kreipėsi su apeliaciniu skundu į Šiaulių apygardos teismą. Buvau be advokato, be kompiuterio, laikmenų, informacijos, paso, vairuotojos pažymėjimo ir t.t. (per kratas buvo viskas paimta). Buvo atsiliepimams parašyti tik likę vos keliatą dienų.
Po 2018-11-15 atliktos Lauros Andruškienės 5 minučių “ekspertizės“, bibliotekos pagalba, parašiau atsiliepimus ne tik sau bet ir broliui, ko pasekoje laimėjau bylą nr. e2S-1023-372/2018 Šiaulių apygardos teisme.
Naujoje baudžiamojoje byloje „stebuklingai“ atsirado 2018-11-15 ekspertės Lauros Andriuškevičienės išvada. 2019-12-05 Alytaus AAVPK tyrėjos Violetos Aušiūraitienės prašymu, buvo atlikta tos pačios ekspertės Lauros Andriuškevičienės ekspertizė iš mano medicinos dokumentų, kuriuose galėjo būti tik kardiogramos ir dėl streso širdies ligos. Dėl minėto buvo suteiktas neįgalumas.
Ta pati “ekspertė” atliko antrą “ekspertizę” ! 2019-12-12 Ekspertės Lauros Andriuškevičienės išvadoje teigiama, kad  man tikslinga atlikti išsamią ekspertizę, patalpinant į Utenos ekspertinį skyrių. Minėtoje išvadoje, tos pačios ekspertės Lauros Andriuškienės pateikta analogiška informacija, neva aš nesiorentuojanti aplinkoje, kliedinti ir t.t. Ekspertė Laura Andriuškienė, manęs nei mačiusi, nei apklaususi, “ekspertizę” atliko iš savo pačios 5 minučių atliktos 2018-11-15 “ekspertizės” išvados. 2019-12-12 Gulėjau ligoninėje kardiologijos skyriuje.
Labai svarbu pažymėti, kad prieš 5 minučiųekspertizėsatlikimą, būdama nesiorentuojanti aplinkoje, kliedinti sugebėjau nuvažiuoti su savo automobiliu  Alytaus į Telšių apylinkės teismo posėdį ir save atstovauti, vėliau laimėti bylą. Taip pat po 2018-11-15 atliktos 5 minučiųekspertizės”, tik bibliotekos pagalba, vėl laimėti kitą bylą !
Po 2018-11-15 ir prieš 2019-12-12 atliktas Lauros Andriuškevičienės ekspertizes, sugebėjau nuvykti į Šveicariją, ten įsidarbinti ir užimti solidžias atsakingas pareigas. Būnant užsienyje esu pareiginga ir protinga, o grįžus į Lietuvą stebuklingai virstuišprotėjusiair labai pavojinga visuomenei.
Prokuroras Arūnas Juknevičius kreipėsi į teismą, dėl priverstinės ekspertizės atlikimo Utenos psichiatriniam ekspertiniam skyriuje. Man už akių, nesuteikiant teisės dalyvauti, nei vienam teismo posėdyje, teismas nusprendė tenkinti prokuroro prašymą ir be nusikaltimo sudėties uždaryti į Utenos psichiatrinį ekspertinį skyrių.
Laukite tęsinio.
Facebook komentarai
});}(jQuery));