G.Nausėda kurčias žmonių prašymams gelbėti nuo banditų teisėsaugoje

Nauseda-drybso

Nauseda-drybso

RAMUTĖ VAITIEKŪNIENĖ

Balsių k., Pakruojo r.

Tel. 8 608 42608

Lietuvos Respublikos prezidentui G. Nausėdai

Vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei

Šiaulių AVPK viršininkui

Gerb. Reginai Gedvilienei

Gerb. Arui Sutkui

Gerb. Laisvas laikraštis
redaktoriui A. Drižiui

SKUNDAS

2021-08-03
2021-07-28 dieną, apie 14val.  į mano gyvenamuosius namus atvyko Pakruojo PK pareigūnas V. Pečiukas
su dar viena pareigūne. Pareigūnas V. Pečiukas buvo labai žiauriai nusiteikęs, jis mane filmavo, šaukė jog
panaudos jėgą, nes jam yra įsakyta mane pristatyti į Panevėžio psichiatrijos skyrių.
Nuo tokio pareigūno elgesio aš nualpau. Tuomet pareigūnas man gulinčiai ant grindinio,  rankomis suko mano galvą, tampė ir rovė plaukus, spardė nugarą.

Atėjusi pareigūnė iškvietė greitąją medicininę pagalbą. Atvykus med. Pagalbai pareigūnas V. Pečiukas
vis dar kartojo: “Ji apsimeta, vaidina” . Nuvežus mane į med. pagalbos skyrių, gydytojas pasakė pareigūnams, kad jiems nepavyks manęs išvežti jokiai psichiatrinei ekspertizei, nes dėl
labai blogos sveikatos būklės esu guldoma į ligoninę.
Patekus į ligoninę kažkieno “užsakymu” man buvo prileista migdomųjų vaistų ir taip “užmigdyta”.. Kadangi artimieji su manimi jau negalėjo susikalbėti telefonu, o aplankyti nebuvo leidžiama, penktadienį iš ryto vaikų pagalba iš Pakruojo ligoninės buvau nuvežta į Šiaulių respublikinę ligoninę.

Panaši situacija buvo ir 2019m. rugpjūčio 26d. Kuomet iš med. įstaigos, Šiaulių policijos pareigūnų
buvau išvežta į policijos skyrių, esantį Purienų gatvėje. Ten pareigūnų buvau žiauriai sumušta, daromi
visokie DNR, fotografuojama, matuojama ir t.t. Sekančią dieną t.y. 2019 -08-27 kreipiausi į Pakruojo PK
viršininką Mindaugą Beržanskį, su prašymu, kad galėčiau gauti siuntimą ekspertizei atlikti. Tačiau
viršininkui “nerūpėjo” mano prašymai. Juk ne jo motina ar artimas žmogus buvo taip žiauriai policijos
pareigūnų sumuštas.

Ger. Lietuvos Respublikos prezidente, prašau vieną kartą “atsimerkti” ir mažiau kreipti dėmesį kas
dedasi kitose šalyse, o pirmiausia valdyti “padėtį” Lietuvoje.

Tikiuosi, kad bus peržiūrėtos visos civilinės ir baudžiamosios bylos, kurias nagrinėjo Šiaullių, Telšių
apylinkės teismai. Tiek Šiaulių apygardos teismo nesąžiningų teisėjų, tiek mano, tiek kitų
nukentėjusiųjų žmonių atžvilgiu.

Ger. Prezidente, tikiu jog turėsite kada nors ir anūkų, todėl prašau įsivaizduoti ir pajusti tokią
žeminančią ir smerkiančią situaciją, kurią išgyvena tiek Neringa Venckienė, tiek jos mamytė Laimutė
Kedienė. Tikiuosi ir turiu viltį jog ateina laikas visiems nusikaltimų “vykdytojams” sėsti už grotų.

Laisvo laikraščio Lietuvai redaktoriaus Aurimo Drižiaus labai prašaus šį mano skundą patalpinti kiek
įmanoma visuose tinklalapiuose, kad Lietuvos žmonės suprastų kokioje teisinėje Lietuvoje taip
gyvenama.

PRIDEDAMA. Gydytojo med. išrašo kopija (išrašymo data 2021-07-30)

Ramutė Vaitiekūnienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));