Spartinkime parašų už referendumą rinkimą

gintaras-kryzevicius

gintaras-kryzevicius

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS

PRANEŠIMAS SPAUDAI

 

Spartinkime parašų už referendumą rinkimą

 

2021 m. rugpjūčio 2 d. Vilnius

 

Vykdant 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, š.m. liepos 21 d. Vyriausioji rinkimų komisija referendumo iniciatyvinei grupei išdavė parašų rinkimo lapus ir sukūrė prieigą elektroniniam parašų rinkimui dėl referendumo iniciatyvos kartelės sumažinimo nuo 300 000 iki 100 000 piliečių parašų. Parašai sėkmingai jau renkami, iniciatyvą jau galima paremti ir lėšomis (Gavėjas: Referendumas, bankas:  AB SEB BANKAS, a/s   LT13 7044 0901 0212 9174, mokėjimo paskirtis: AUKA referendumui ir asmens kodas).

Š.m. liepos 28 d. Lietuvos vyriausiausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pirmininkas Audrius Bakaveckas, pranešėjas Ernestas Spruogis ir Milda Vainienė turėjo nagrinėti šio teismo Pirmininko Gintaro Kryževičiaus teikimą atnaujinti procesą šioje byloje. Pažeidžiant įstatymo reikalavimus, referendumo iniciatyvinei grupei teismas apie bylos nagrinėjimą nepranešė, nepateikė ir teismo Pirmininko teikimo atnaujinti procesą, nesuteikė teisės per 14 dienų pateikti teismui atsiliepimus dėl šio teikimo. 

2021-07-14 LVAT spr

Teisėjas Artūras Drigotas atmetė nušalinimą, paaiškino, kad teismo procesinių veiksmų atlikimas, net jei tai ir yra įstatymo pažeidimas, nesudaro pagrindo manyti, kad teisėjai yra šališki. 

Tačiau šis posėdis neįvyko, ir mes ne tik laimėjome laiko. Š.m. liepos 30 d. vis tik gavome Lietuvos vyriausiausiojo administracinio teismo Pirmininko G. Kryževičiaus teikimą atnaujinti procesą šioje byloje,  teismas mums pasiūlė per 14 dienų pateikti atsiliepimą.

Teikimas dėl proceso atnaujinimo nustebino, nes tikrai grindžiamas teiginiu, kad teismo Pirmininkui nepatikęs teismo sprendimas tariamai grindžiamas analogija su 2021-06-17 Seime įregistruoto Konstitucinio Referendumo įstatymo projektu. 2021-07-14 sprendime Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vardindamas bylos faktines aplinkybes, sprendimo 16 punkte paminėjo šį Seime įregistruotą įstatymo projektą. Tačiau teisės spragai ištaisyti pasirėmė konstitucine piliečių teise į referendumą ir jo inicijavimą. 

Teismas, pasisakydamas dėl parašų rinkimo trukmės, sprendimo 26 punkte nurodė, kad iki 2016 m. galiojusios referendumo įstatymo redakcijos numatė 3 mėnesių terminą parašams rinkti, kad vėliau, kaip ir 2021-06-17 Seime įregistruotame Konstitucinio Referendumo įstatymo projekte, buvo nustatytas 6 mėnesių terminas. Jei teismo Pirmininkas nori, kad būtų pritaikyta kita analogija ir parašus galima būtų rinkti tik 3 mėnesius, tai jis nenurodė tam jokios analogijos su kitu teisės aktu. 

Mes paruošime atsiliepimą teismui dėl Pirmininko teikimo, tačiau norime atkreipti jo dėmesį į tai, kad galiojanti Konstitucijos 9 straipsnio redakcija išvis neriboja termino referendumo iniciatyvos parašams rinkti. Todėl būtų buvę gerai, jei teismo Pirmininkas būtų nurodęs, kas jam nepatinka – ar per ilgas, anot jo, parašų rinkimo terminas, ar pats teismo sprendimas, kuriuo nustatyta, kad konstitucinė referendumo teisė galioja ir egzistuojančia teises spraga negalima paneigti Konstitucijos ginamų ir saugomų vertybių.

Šį teismo Pirmininko neapsisprendimą, matyt, galima paaiškinti jo skubotumu arba nenoru garsiai pasakyti, kad Konstitucija neturėtų galioti Lietuvoje.

 

Todėl spartinkime parašų rinkimą, tuo dar giliau klampindami nekonstitucinius teismo Pirmininko G. Kryževičiaus lūkesčius – mūsų teisių, kurias gina Konstitucija, niekas negali net bandyti paneigti. Tai padaryti galima tik Konstitucijos pakeitimu. Tačiau mes tikime, kad pabudusi Tauta jau nebesileis mulkinama, o teismas nepasiduos antikonstituciniam šio teismo administratoriaus spaudimui.

LVAT pirm teikimas-2021-07-19

Facebook komentarai
});}(jQuery));