Viešai skelbiama informacija apie galimą V. Gailiaus nusikalstamą veiką Seime nesudomino prokurorų

Gailius-2

Gailius-2

JUOZAS KYBARTAS
Vitalijus Gailius vengia ar nesugeba atsakyti į rinkėjų klausimą?
Gegužės pradžioje  Joniškio rajono savivaldybės merui Vitalijui Gailiui pateikiau raštu klausimus, iš kurių vienas:  Ar būdamas Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininku klastojote dokumentus, darėte poveikį teisėsaugai, piktnaudžiavote padėtimi, užsiėmėte prekyba poveikiu?
Maždaug po mėnesio, po papildomo priminimo, gavau Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus vedėjos parengtą atsakymą, kad Joniškio rajono savivaldybės meras  į gyventojų klausimus atsakinėja telefonu kiekvieną pirmadienį nuo 14.00 iki 15.00 val. Jam  galima skambinti tiesiogiai mobiliuoju tel. Nr. 8 687 85 050 ir užduoti rūpimus klausimus.

Galimai V. Gailius nesupranta, kad visą laiką reikia tiesaus, aiškaus atsakymo. Kadangi žmonės apie tai V. Gailių klausinėja, būtų naivu ir neatsakinga neatsakyti. Jeigu nekaltas, ko bijo atsakyti į rinkėjų klausimą? Atsakęs į klausimą, kaip tik įrodytų savo nekaltybę, o dabar kyla abejonių rinkėjams … Gal žmonės klysta, bet jie mano, svarsto, kad V. Gailiaus viešai deklaruojamas skaidrumas nėra tik, švelniai tariant, paprasčiausia demagogija?
Liūdina ir tai, kad viešai skelbiama informacija apie galimą V. Gailiaus nusikalstamą veiką Seime, nesudomino prokurorų. Kas gali paneigti, kad šioje vietoje nesuveikė posakis ,,varnas varnui akies nekerta”?
Nuorašas tikras
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato Veiklos skyrius 2021-04-08
2021 m. balandžio mėn. 8 d. Šiaulių AVPK Pakruojo PK Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Auksė Sabalienė priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
2021-03-29 Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūroje gautas J. K. prašymas (registracijos Nr. AP-8116), adresuotas Lietuvos Respublikos generalinei prokurorei Nidai Grunskienei, pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 straipsnio 2 dalį dėl Joniškio rajono savivaldybės mero Vitalijaus Gailiaus šmeižimo. 2021-03-30, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 1 dalies ir Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios bei jos registravimo tvarkos, patvirtintų Generalinio prokuroro 2008-08-11 įsakymu Nr. I-110 (Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. I-391 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 33 punkto nuostatomis, trūkstant duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, reikšmingų tiek teisingos veikos kvalifikacijos parinkimui, tiek pagrįsto procesinio sprendimo priėmimui, J. K. prašymas nagrinėjimui persiųstas Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Prašyme J. K. nurodo, kad viešojoje erdvėje skleidžiama informacija, kuri šmeižia, žemina buvusį Seimo narį, Antikorupcijos komisijos pirmininką, dabartinį Joniškio merą Vitalijų Gailių. V. Gailius yra kovotojas su korupcija, už teisybę, turi valstybinį apdovanojimą. Tikrovės neatitinkanti informacija kenkia jo šeimos ir vaikų reputacijai, kenkia jo senyvų tėvų reputacijai, taip pat diskredituoja Seimą, valstybę. V. Gailiaus atžvilgiu nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų klastojimo, prekybos poveikiu, taip pat nėra dėl to priimtas apkaltinamasis nuosprendis. J. K. nurodo, kad jam, Joniškio rajono bendruomenės nariui, labai pikta ir skaudu skaityti tikrovės neatitinkančią informaciją. Asmenys už suterštą V. Gailiaus garbę ir orumą turi atsakyti, todėl prašo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 straipsnio 2 dalį ir prideda publikacijų nuorodas. Nuorodose pateiktų publikacijų tekstai spaudinio formatu prie prašymo nepridėti.
Vertinant J. K. nurodytą 2018-05-31 publikaciją internetiniame puslapyje www.lrytas.lt „Druskininkų meras: „Turiu įrodymų, kad Vitalijus Gailius klastojo dokumentus“, nustatyta, kad “google” paieškos sistemoje įvedus nurodytą tekstą “Druskininkų meras: “Turiu įrodymų, kad Vitalijus Gailius klastojo dokumentus”, sistema parenka nuorodą https://www.lrytas.lt › zinios › 2018/05/31 › news › embed (papildoma informacija 2018-05-31 —Druskininkų meras: „Turiu įrodymų, kad Vitalijus Gailius klastojo dokumentus“. Live. 00:00. 00:00. 00:00. 0.75x 1x 1.25x 1.5x. facebook twitter), tačiau bandant atidaryti nuorodą nurodoma, kad puslapis negali būti surastas, todėl susipažinti su minimoje publikacijoje pateikta informacija nėra galimybės.
“Google” paieškos sistemoje įvedus J. K. nurodytą nuorodą „R.Malinauskas po STT kratų Druskininkų savivaldybėje: „Tikslas yra vienas – mero postas“, sistema parenka nuorodą  https://www.manodruskininkai.lt/savivaldos-naujienos/r-malinauskas-po-stt-kratu-druskininku-savivaldybeje-tikslas-yra-vienas-mero-postas/. Atidarius nuorodą randamas tekstas nurodytu pavadinimu, kuriame yra J. K. prašyme nurodyta pastraipa iš Druskininkų rajono savivaldybės mero Ričardo Malinausko interviu: „Kiek žinau, ne paskutiniu smuiku griežė ir tuometinis Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas, dabartinis Joniškio meras Vitalijus Gailius. Turime konkrečių įrodymų, kad jis naudojosi tarnybine padėtimi – vadovaudamas Antikorupcijos komisijai dalydavo nurodymus įvairioms tarnyboms stebėti, žiūrėti, skirti baudas“.
“Google” paieškos sistemoje įvedus J. K. nurodytą nuorodą „V.Gailius apie sulaikytuosius: tų žmonių iniciatyva buvau pašalintas iš FNTT vadovų“ ir panaudojus išplėstinę paiešką, sistema parenka nuorodą https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/05/13/news/v-gailius-apie-sulaikytuosius-tu-zmoniu-iniciatyva-buvau-pasalintas-is-fntt-vadovu-14878176/, kurią atidarius randamas straipsnis nurodytu pavadinimu, tačiau po straipsniu viešai matomų komentarų nerasta (nuoroda https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/05/13/news/v-gailius-apie-sulaikytuosius-tu-zmoniu-iniciatyva-buvau-pasalintas-is-fntt-vadovu-14878176/comments/).
“Google” paieškos sistemoje įvedus J. K. nurodytą nuorodą https://www.laisvaslaikrastis.lt/vitalijus-gailius-dirbo-organizuotoje-policijos-nusikalstamoje-grupuotėje atidaromas straipsnis, pavadinimu „Vitalijus Gailius dirbo organizuotoje policijos nusikaltėlių gaujoje“, publikuotas internetiniame puslapyje www.laisvaslaikrastis.lt (nuoroda https://www.laisvaslaikrastis.lt/vitalijus-gailius-dirbo-organizuotoje-policijos-nusikalstamoje-grupuoteje-pildoma/).
Apklausos metu Vitalijus Gailius parodė, kad internetiniuose puslapiuose „www.lrytas.lt„, „www.druskininkai.lt” ir „www.laisvaslaikrastis.lt” publikuojamų straipsnių niekada neskaito, neskaito ir po straipsniais rašomų komentarų. Nežino, keliuose straipsniuose yra buvęs paminėtas ir kas apie jį buvo rašoma, todėl jokios nuomonės neturi. Nežino, kas apie jį buvo rašoma „www.lrytas.lt” publikuotame straipsnyje „R.Malinauskas po STT kratų Druskininkų savivaldybėje: „Tikslas yra vienas mero postas”. Taip pat nežino, kas apie jį buvo rašoma tinklalapyje „www.laisvaslaikrastis.lt” publikuotame straipsnyje „Vitalijus Gailius dirbo organizuotoje policijos nusikaltėlių gaujoje”. Nežino, kas buvo rašoma tinklalapyje „www.lrytas.lt” publikuotame straipsnyje „V.Gailius apie sulaikytuosius: tų žmonių iniciatyva buvau pašalintas iš FNTT vadovų”, nieko nežino apie po šiuo straipsniu rašytus komentarus. Tokių straipsnių neskaito ir niekaip jų nevertina. Yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos baudžiamaisiais įstatymais ir nemato jokio tikslo rašyti skundą dėl straipsnių, kurių neskaito. J. K. pažįsta kaip Joniškio gyventoją, J. K. nėra jo atstovas ir neturi jokių įgaliojimų veikti jo vardu. Jis yra teisininkas ir save atstovauja pats.
Lietuvos Respublikos 2 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį. Nusikalstamos veikos sudėtis – baudžiamajame įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą, visuma. Jei veikoje nėra bent vieno iš šių požymių, joje nėra ir nusikalstamos veikos sudėties požymių. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 straipsnį 2 dalį atsako tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad už šiame straipsnyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. Kadangi Vitalijus Gailius skundo dėl šmeižimo nepateikė bei nurodė, kad J. K. nėra jo įgaliotas atstovas ir neturi jokių įgaliojimų veikti jo vardu, ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 straipsnio 2 dalį nepradedamas.
Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 str. 1 d. 4 p., 168 str., n u t a r i a atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
Žmonės mano, kad V. Gailius yra svarbus žmogus vietos savivaldoje, su kuriuo, gali būti, tapatinasi daug rajono gyventojų ir būtent tokių, kuriems potencialiai gali būti labai svarbi ši žinia. Ir net neaiški dvejonė ar stabtelėjimas gali siųsti keistą signalą… Manoma, kad tą dvejonę reikia išsklaidyti.
Žmonės ironizuoja, kad buvęs Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas, dabartinis Joniškio savivaldybės meras V. Gailius skaito, komentuoja neigiamą informaciją apie save, jei jam tai  parodo, perskaito buvęs Joniškio savivaldybės vicemeras B. Užteko pastarajam parodyti V. Gailiui gautą SMS žinutę su nepalankia informacija apie buvusį Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotoją V. Gailių, tai V. Gailius, kaip juokauja žmonės, vos ne griūdamas nubėgo pas prokurorus teisinėmis priemonėmis ginti savo garbę. Tačiau kitokia buvo V. Gailiaus reakcija, kai žmogus parašė ir nurodė, kokiose visuomenės informavimo priemonėse yra pateikta apie jį neigiama informacija. Juk bet kas yra viešoje erdvėje– tai nebūtinai yra tiesa. Kokia buvo V. Gailiaus reakcija? Puolė ginti savo garbę ir orumą? Jis atsitvėrė tylos siena. Į klausimą ar neigiama informacija jį žemina ir žeidžia, V. Gailius atrėžia, kad tokios informacijos neskaito ir nekomentuoja. Galima tik spėlioti, kodėl vienu atveju V. Gailius yra kovotojas už teisybę, garbę, kitu atveju tvirtina nieko nežinantis. Žmonės svarsto, kad paprasčiausiai kito būdo V. Gailiui  gintis, kaip dangstytis žodžiais „neskaitau ir nekomentuoju” , tikėtina tiesiog nebėra. Bet, paprastai sakant, teisė yra ne tam skirta, kad pasinaudotum ja ir kvailintum visą visuomenę.
Balandžio pabaigoje feisbuke „Joniškio balso”  paskyroje V. Gailius buvo pavadintas gestapininku. Lietuvių kalbos žodyne gestapininkas aiškinamas kaip gestapo agentas. Gestapas – nacių Vokietijos slaptoji valstybės policija. Nürnbergo tarptautiniame procese 1946 m. gestapas buvo paskelbtas nusikalstama organizacija. Šnekamojoje kalboje gestapininkas vartojamas kaip labai blogas žmogus, persekiojęs kitaip mąstančius, veikiančius, juos kankinęs. Ar tai neparodo ir nepatvirtina tikslą įžeisti asmenį, kuriam adresuojamas šis žodis? Kokia teisininko V. Gailiaus reakcija? Ar turėjo drąsos kreiptis į teisėsaugą? Rinkėjai kelia hipotetinį klausimą – vargu. Prieš kurį laiką vieno Lietuvos didmiesčio merą feisbuke pavadino komjaunuoliu. Įsižeidęs meras parašė skundą policijai. Atrodo, kad ,,komjaunuolis“ yra nekaltas žodelis lyginant su ,,gestapininku“.
Facebook komentarai
});}(jQuery));