K O  K I O S   P R A T Y B O S   B E   J A N K I Ų   K A I   „R U S A I    P U O L A“?

maxresdefault-11

maxresdefault-11

K O  K I O S   P R A T Y B O S   B E   J A N K I Ų   K A I   „R U S A I    P U O L A“?

 

Zenonas Volkovas (žemaitis)

 

2021 m. birželio 7 d. ryte, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione, oficialiai paskelbė vieną didžiausių Vakarų Lietuvos pratybų „Stiprus Grifonas 2021“ pradžią.  Prieš pakeliant pratybų vėliavą skambėjo ne tik Lietuvos himnas, bet ir ne Mickevičiaus ar Brazdžionio eilės, nes ceremonijoje dalyvavo ir tarptautiniai partneriai.

 

Kokios pratybos be jankių?

 

Brigados „Žemaitija“ vadas pulkininkas Nerijus Stankevičius, ne rusų šnipams, vardijo apie pratybas: „Iš Portugalijos dalyvauja kuopa jūrų pėstininkų iš Jungtinės Karalystės turime dvi kuopas. Sulaukėme karių ir įrangos iš JAV. Viso turime per 2 tūkst. karių. Didžiąją daugumą sudaro lietuviai – mūsų brigados ir priskirtų vienetų kariai. Dalyvauja ir oro gynybos kuopa, inžinerius, medicinos skyrius, karo policijos vienetas“.

 

„Šiemet Dragūnų batalionui tenka užduotis ne tik veikti vienam ar remiamam kariuomenės vientų, bet ir kartu planuoti tarpinstitucinę operaciją – su pasienio, policijos, rinktinės „Aras“ pareigūnais. Apie nelengvą užduotį, “ – ne rusų šnipams, atviravo N.Stankevičius.

 

Tarptautinia iššūkiai

 

„Visą laiką yra tam tikras iššūkis, nes reikia suderinti įrangą. Yra šioks toks kalbos barjeras ir kitos procedūros turi būti identiškos ar bent panašios. Kad visi veiktų petys į petį kaip šveicariškas laikrodis“, – kalbėjo N. Stankevičius.

Jeigu neužpuls „Žalieji“ ar gamtosaugininkai, dėl gamtos niokojimo, bei gimusių ir gimstančių paukštelių, gyvūnėlių, žvėrelių gazdinimą ir naikinimą, prasidėjusios atėjūnų pratybos truks apie dvi savaites.

 

 

Skaitant šias eilutes, kad išvengti represijų, siūlau užsirakinti duris, užsidangstyti langus. Kad netyčia nenutekintumėt informacijos rusų šnipams, patartina iki pratybų pabaigos nebendrauti su rusais, nes nežinome kuris iš jų tikras šnipas? Užfiksuos kurį skaitant, po to užfiksuos kalbantis su šnipu ir įrodinėk, kad nesi Paleckio bendrininkas? O už grupinį, landsberginis rėžimas, jau gali pripaišyti ir valstybės perversmą.

 

Išdavystės kaina

 

Aš rašau taip pat nematant bendro ūkio narei, nes  represiniams organams pridavė dvi Galinos Sapožnikovos knygas „Išdavystės kaina“, apie tai, kaip buvo žudoma Tarybų Sąjunga ir kas atsitiko tiems, kurie bandė ją gelbėti. Ši knyga, kaip ir V.Petkevičiaus „Durnių laivas“, išimta iš apyvartos, gal ir uždrausta? Bendro ūkio narė, dabar mane klupdo, sakydama: „ Aš žinau, ką tos knygos reiškia, žodis ne taip ir supūdysiu kalėjime“. Procesas pajudėjo. Pareiškimas policijoje jau buvo, neva dėl smurto „ūkyje“. Nežinau (tik įtariu) kodėl, bet policija kategoriškai atsisakė priimti mano pasiaiškinimą, kadangi pagal ūkio narės pareiškimą, nepradėsiantys iš vis jokio tyrimo, nes nematantys dėl ko. Tai kokio velnio priėmėt pareiškimą, kvietėte pensininką invalidą dar ligos metu? Rašote kokias tai išvadas, galimai pridėjote ir „mano“ kokį tai pasiaiškinimą. Nes privalėjau  pasirašyti, kad būsiu ir ateityje geras. Pasiteiravus paaiškino, kad dabar gali bet ką atsivesti nors ir iš gatvės ir duoti pasirašyti, kad būsi geras. Mano giliu isitikinimu, policija užsiima „rimtesniais reikalais“ – „Išdavystės kaina“? Antraip, kam reikėjo policijai imti tas knygas?

 

Graikų mitologijoje GRIFONAS – baisus sutvėrimas su erelio snapu ir liūto kūnu. Aš siekiantis taikos, būčiau pavadinęs apmokymus „Delfinas“ ar  pvz. „Ruonis“, o ne siaubą keliantį „Grifoną“ ir dar „Stiprų“.

Facebook komentarai
});}(jQuery));