Teisėjų etikos komisija teisėjai I.Štuopienei iškėlė drausmės bylą dėl to, kad ji norėjo save pateikti kaip „kovotoją už teisybę“

Stuopiene

Stuopiene

Vytautas Bakas

Teisėjų Teisėjų etikos ir drausmės komisija (TEDK) šiandien nusprendė iškelti drausmės bylą teisėjai Inga Štuopienė už tai, kad viešai kalbėjo apie teismų sistemos problemas. I. Štuopienė viena iš labai nedaugelio teisėjų, kuri viešai kalbėjo apie skaidrumą, įtampą, santykius teismuose.
Kol kas neturiu apie šį procesą daugiau informacijos, bet vien faktas, kad principinga teisėja imta persekioti už kritiką teismų vadovams, o persekiojimo „užsakovas” yra teismo pirmininkas, kelia didelį susirūpimą. Mano nuomone persekiojimas už išreikštą nuomone, kritiką pažeidžia žmogaus teises. Glumina, kad tai daro pati teismų sistema, kurios misija šias teises apsaugoti.

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjai iškelta drausmės byla

2021.05.27

Teisėjų etikos ir drausmės komisija (TEDK), susipažinusi su surinkta medžiaga, šiandien, gegužės 27 d., priėmė sprendimą iškelti drausmės bylą Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjai Ingai Štuopienei.

Į TEDK kreipėsi Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkas, siūlydamas iškelti drausmės bylą teisėjai už tai, kad viešai pasisakydama visuomenės informavimo priemonėse ir socialiniame tinkle „Facebook“ ji pažeidė Teisėjų etikos kodekso normas. Taip pat buvo prašoma įvertinti teisėjos veiksmus nusišalinant jai nuo baudžiamosios bylos nagrinėjimo bei nevykdant pareigos informuoti teismo pirmininką apie teismo procesą, kuriame teisėja yra proceso šalis.

TEDK, vertindama teisėjos pasisakymus visuomenės informavimo priemonėse ir socialiniame tinkle „Facebook“, vadovavosi visuotinai pripažintomis nuostatomis, kad teisėjai, kaip ir kiti visuomenės nariai, turi ir gali naudotis saviraiškos laisve bei teise kritikuoti. Teisėjai turi teisę reikšti savo įsitikinimus, išsakyti konstruktyvią, faktais pagrįstą kritiką tiek atskiriems teisėjams, tiek ir jų grupėms, teismų vadovams ar visai teismų sistemai, tačiau, naudodamiesi šiomis teisėmis ir laisvėmis, teisėjai privalo išsaugoti savo profesijos garbę ir prestižą bei laikytis teisėjų etikos principų. TEDK, išnagrinėjusi teikimą ir teisėjos pateiktą paaiškinimą, konstatavo, kad teisėjos teiginiai ir vieši pasisakymai yra neetiški, neatitinka teisėjų etikos reikalavimų ir kenkia teismų sistemos, visos teisėjų bendruomenės garbei bei prestižui. Konstatuota, kad buvo pažeisti Teisėjų etikos kodekse įtvirtinti pagarbos žmogui, padorumo, pavyzdingumo, solidarumo principai.

TEDK taip pat konstatavo, kad teisėja, nagrinėjusi baudžiamąją bylą, posėdžio metu išsakydama argumentus dėl nusišalinimo nuo bylos nagrinėjimo, nebuvo pakankamai profesionali ir dalykiška. Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes, TEDK padarė išvadą, kad teisėjos elgesys yra nesuderinamas su teisėjams keliamais ypač aukštais etikos standartais ir yra požymių, jog teisėja I. Štuopienė pažeidė Teisėjų etikos kodekse įtvirtintus pavyzdingumo bei pareigingumo principus.

Nustačiusi aplinkybes, jog teisėja I. Štuopienė, turėdama Teismų įstatyme nustatytą pareigą raštu pranešti teismo pirmininkui apie teismo procesą, kuriame ji yra proceso šalis, šios pareigos nevykdė – neinformavo teismo pirmininko raštu apie su ja susijusius teisminius procesus, TEDK konstatavo, kad tokiu būdu teisėja I. Štuopienė pažeidė Teisėjų etikos kodekse įtvirtintą pareigingumo principą, Teismų įstatymo nuostatas, aplaidžiai atliko savo, kaip teisėjos, pareigas.

TEDK, įvertinusi visas pateiktas aplinkybes, nusprendė iškelti drausmės bylą Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjai I. Štuopienei ir perduoti ją nagrinėti Teisėjų garbės teismui.

d1 tedk sprendimas i.s. 1 Page 01 scaled

d1 tedk sprendimas i.s. 1 Page 02

d1 tedk sprendimas i.s. 1 Page 03

Su Teisėjų etikos ir drausmės komisijos sprendimu galite susipažinti ČIA.

d1_tedk-sprendimas-i.s.

Facebook komentarai
});}(jQuery));