Tautos namai ar „Four Seasons” viešbutis

tautos

tautos

(Tęsinys)
 
 
Tauro kalno projekto alternatyvos koncepcija ir projekto alternatyvos koncepcijos santrauka, kurios buvo / yra pateiktos Lietuvos Respublikos visų lygių vadovybei, Vilniaus miesto savivaldybei ir Lietuvos pagrindinėms žiniasklaidos priemonėms. Tačiau ne viena politinė partija, ne vienas politinis veikėjas ir ne viena finansiškai suinteresuota žiniasklaidos priemonė (išskyrus vieną rajoninį laikraštį ir Laisvą laikraštį), dėl teoriškai nežinomų priežasčių, niekada per pastaruosius 11 – 12 metų nepaviešino, nepristatė, ignoravo ir kategoriškai atsisakė supažindinti lietuvių Tautą ir Lietuvos visuomenę su tema, tiesiogiai susijusia su Tauta ir jos nuosavybe:
 
„Lietuvos Respublikos – valstybės plėtros, žinomumo ir prestižo tarptautiniu mastu didinimo tikslu, siūlau Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės lygmenyje, NEATMESTINAI ir REALIAI išnagrinėti mano pristatomą ir siūlomą Tauro kalno, Vilniuje projekto koncepciją ir jos galimą įgyvendinimą, surandant konkrečius sprendimus ir pasiekiant susitarimus tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės ir kitų susijusių bei suinteresuotų valstybinių, valdžios ir visuomeninių institucijų bei organizacijų, įgyvendinant, sakyčiau, unikalų ir išskirtinį projektą – VALSTYBINĖS REIKŠMĖS privataus kapitalo investicinį projektą, prieš tai valstybės reikmėms išperkant / įgyjant teisę į esamą statinį (buvusius „Profsąjungų rūmus”) ir žemės sklypo ant Tauro kalno valdymą. Tokiame naujajame projekte akcininkai / dalininkai galėtų būti ir Vilniaus miesto savivaldybė, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos kontroliuojama institucija, su vėlesniu akcijų paketo pardavimu arba dalyvavimu projekto kapitale.
 
Kitu – neigiamo rezultato atveju, NIEKO GERO iš šio projekto nesigaus arba, pasinaudojant ir PRISIDENGIANT skambiu TAUTOS NAMŲ vardu bei valstybės pinigais, Vilniaus miesto savivaldybė labai „sėkmingai įsisavins” lėšas ir įgyvendins Tautos namų arba „koncertų salės” projektą, tuo pačiu iš anksto nežinodama ir neturėdama supratimo, koks tai yra arba turi būti projektas bei jo funkcionalumas ir, ką jis realiai duos Vilniui ir Lietuvai ateityje bei, kiek jis kainuos, įvertinant, taip pat, išlaikymo bei eksploatacijos išlaidas.
 
Tautinės kultūros daugiafunkcinis centras – Tautos namai – kilnus ir gražus tikslas, nors ir niekaip ekonomiškai nepagrįstas (suprantama – bet koks tautos įamžinimas yra neįkainojamas), įvertinant jau esamus ir Signatarų namus, ir Valdovų rūmus (ko gero, dar iki galo arba pilnai nebaigtus) ir, gerai pagalvojus, surandant ir kitus panašios paskirties objektus arba, norint, numatant, pritaikant bei tuo tikslu panaudojant pagal poreikį kitus esamus objektus, todėl sunkiai finansiškai įgyvendinamas arba turintis didelę finansinę naštą tiek valstybei, tiek, juo labiau, Vilniaus miesto savivaldybei. Ir objekto statybos, ir tolimesnės objekto eksploatacijos bei priežiūros kaštų prasme.
 
Tauro kalnas, jo papėdė ir aplink esanti teritorija – unikali ir išskirtinė. Tas yra akivaizdu ir tą reikia aiškiai suvokti. Tokios vietos, tikriausiai, daugiau niekur nėra ne tik Lietuvoje / sostinėje Vilniuje, tačiau ir aplinkinėse šalyse: Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje. Tai yra vienas esminių faktorių, pritraukiant dideles investicijas – kapitalą į Vilnių / į Lietuvą, netgi, plačiąja prasme (ne vien tik konkretaus objekto atžvilgiu) ir, vystant komercinės arba komercinės – visuomeninės paskirties objektą, padarant jį, pabrėžiu, REGIONINIU. Apie tai aš savo laiške paminėsiu vėliau.

Tauro kalno teritorija arba konkretus sklypas turi savo paskirtį ir nustatytus tikslius arba preliminarius reglamentus. Tačiau tai nėra jokia „šventa karvė”, dėl ko VALSTYBĖ / savivaldybė savo viduje ir savo pačios bei visos Tautos poreikiams arba reikmėms negalėtų tų parametrų keisti, koreguoti arba papildyti taip, kaip yra reikalinga ir tikslinga. Tai yra labai paprasta ir lengva – TIESIOG REIKIA TAI PADARYTI. Vieta yra viena ir jos negalima bei nevalia „sugadinti” ir panaudoti neracionaliai arba nepragmatiškai. Daugiau ir antros tokios vietos NEBUS. Ją reikia išnaudoti taip, kaip yra, pasikartosiu ir, manau, tikslinga ir reikalinga bei finansiškai valstybės / Vilniaus savivaldybės biudžetui nesunkiai pakeliama. Kadangi, turėti ir valdyti objektą ar žemės sklypą, kaip yra dabar arba, net, pasikeitus savininkui, yra didelis skirtumas ir ne tas pats, kas gebėti finansuoti, pastatyti ar įrengti planuojamą naują objektą ir jį toliau sėkmingai ir naudingai eksploatuoti.
 
Mano manymu, ant Tauro kalno turėtų būti įgyvendintas unikalios paskirties unikalus objektas unikalioje ir išskirtinėje vietoje. Tai galėtų būti Vilniaus, kaip valstybės sostinės, ir visos LIETUVOS REPREZENTACINIS OBJEKTAS.
 
Trumpai pristatant koncepciją, tai galėtų būti pasaulinės klasės 5-ių+ žvaigždučių viešbučio kompleksas su dideliu konferencijų centru, galinčiu aptarnauti iki 1500 žmonių ir tenkinti Šiaurės Atlanto Sutarties organizacijos (NATO); Europos Tarybos (ET); Pasaulio Prekybos organizacijos (PPO); Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO); Jungtinių Tautų organizacijos (JTO); Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO); Raudonojo Kryžiaus Komiteto; Maisto ir Žemės ūkio organizacijos (FAO); Pasaulinės sveikatos organizacijos (WHO); Pasaulio banko ir jo 3-jų padalinių: Tarptautinio rekonstrukcijos ir vystymosi banko (IBRD), Tarptautinės vystymo asociacijos (IDA), Tarptautinės finansinės korporacijos (IFC); Tarptautinio valiutos fondo (IMF); Tarptautinio žemės ūkio vystymo fondo (IFAO); Pramonės vystymo organizacijos (UNIDO); Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) ir kitų tarptautinių bei Lietuvos valstybinių institucijų konferencijų ir kitokio pobūdžio renginių poreikius. Viešbutyje turėtų būti įrengti prezidentiniai apartamentai, skirti apgyvendinti užsienio šalių pirmuosius asmenis – vadovus ir / arba kitus aukšto rango pareigūnus, kurie (apartamentai) atitiktų tam tikrus būtinus ir specifinius reikalavimus, kokio objekto šiandien Lietuvoje, praktiškai, nėra. Po viešbučiu būtų įrengtas požeminis automobilių „parkingas” ir pagrindinis viešbučio įėjimas – išėjimas. Pastato ant Tauro kalno eksterjeras – architektūrinis sprendimas turėtų būti „rūmų” pavidalo, panaudojant pačias šiuolaikiškiausias medžiagas ir technologijas bei įrengiant pačias naujausias ir inovatyviausias inžinerines sistemas tiek pastato išorėje, tiek pastato viduje.
 
Tokio tarptautinės klasės viešbučio – konferencijų centro komplekso operatoriumi būtų viena iš labiausiai pripažintų pasaulyje viešbučių tinklų kompanijų, tokių, kaip, pvz.: „The Ritz – Carlton” (siekiamybė), „InterContinental” (siekiamybė), „Four Seasons”, „Hyatt”, „Marriott”, „Shangri La” ar pan., priklausomai nuo to, kokio operatoriaus reikalavimams galėtų atitikti leistini pastato parametrai (plotas, aukštis, suprojektuoti privažiavimo ir priėjimo keliai bei daugelis kitų parametrų) ir, kokio operatoriaus sąlygos būtų labiausiai priimtinos objekto savininkui (-ams).
 
Padidinus ant Tauro kalno būsimo objekto leistiną bendrą plotą tiek į perimetrą, tiek į aukštį, ką galima labai nesunkiai ir „neskausmingai” pačiam Tauro kalnui, padaryti, į viešbučio – konferencijų centro kompleksą galima būtų integruoti ir jau labai seniai aptariamus Tautos namus. Tai reiškia, kad toks jungtinis kompleksas būtų ne tik visuomenės ir kultūros poreikius tenkinantis, tačiau ir komercinis, realiai generuojantis pajamas, objektas. Kalbant apie tokio dydžio objektą ir jo pilną išlaikymą, dengiant visas finansines išlaidas eksploatavimo metu, tai yra labai svarbus, netgi, esminis faktorius. Kitu atveju, Tautos namai, meno centras ar bet koks kitas visuomeninis ir / ar kultūrinis objektas, sunkiai tikėtina, be valstybės paramos ir dotacijų tikrai neišsilaikys. O, netgi, valstybei tokio dydžio objekto išlaikymas būtų didelė finansinė našta. Tai – nerealu, netikslinga ir ekonomiškai nepagrįsta.
 
Todėl, dar prieš 7,5 – 8 metus (!), man pavyko įtikinti savo pažįstamą JAV kompaniją ………………………………. ir jos vedantįjį partnerį – vyriausiąjį architektą p. ……………………………… (buvęs keleto didžiausių pasaulio viešbučių tinklų kompanijų plėtros vadovas ir išvystęs arba atlikęs projektų įgyvendinimo priežiūrą daugiau, kaip 300 viešbučių visame pasaulyje), savo laiko ir finansinių išteklių sąskaita atlikti Tauro kalno projekto programavimą, numatant REGIONINĖS paskirties tarptautinio viešbučio su konferencijų centru komplekso statybą, su integruotais Tautos namais (dabar dar manyčiau, kad toks objektas galėtų tapti ir savotišku meno centru, numatant viso komplekso bendro naudojimo erdves panaudoti paveikslų ir kitų meno kūrinių ekspozicijai – tai yra diskusijų objektas). O, būtent, REGIONINĖS paskirties objektas todėl, kad atėjus tokio lygio operatoriui į Lietuvą, aplinkinėse šalyse, beveik neabejotina, analogiško lygio operatorius dėl rinkos dydžio, dėl gyventojų skaičiaus ir kitų lemiančių rodiklių nesikurs ir nesiims valdyti panašaus objekto, nes tai bus tiek ilgai atsiperkantis projektas, jog bus traktuojamas neatsiperkančiu ir ekonomiškai nepagrįstu projektu. Nebent, būtų nusižiūrėta iš Lenkijos pusės ir mėginama nukopijuoti Lietuvos pavyzdį bei kažką padaryti panašaus į LIETUVOS REPREZENTACINĮ OBJEKTĄ. Tačiau aš turiu omenyje, atkreipiu dėmesį ir pabrėžiu, jog yra kalbama apie tiesioginį pasaulinio lygio operatorių / viešbučių tinklą ir jo tolimesnį objekto PILNĄ VALDYMĄ. Jeigu reikėtų, galima būtų susitarti, kad tas pats viešbučio ir konferencijų centro komplekso tarptautinis operatorius atliktų taip pat ir Tautos namų funkcijų vykdymo ir viešinimo tarptautiniu mastu marketingą, ko pasekoje Tautos namai taptų žinomi plačiu, netgi, pasauliniu mastu. Nėra  kalbama apie projektą, įgyvendinamą ir veikiantį franšizės pagrindu ir sąlygomis, kuriomis pastaruoju metu į Lietuvą ateina kai kurie viešbučių tinklų prekiniai ženklai. TIESIOGINIS bei PILNAS VALDYMAS ir franšizė – skirtingi dalykai.    

Toks projekto TAURO KALNAS PROJECT – LUXURY INTERNATIONAL HOTEL AND NATIONAL HERITAGE HOUSE – VILNIUS, LITHUANIA programavimas su sąlyginiu viešbučio pavadinimu „Tauro Kalnas Ritz Carlton Hotel”, atitinkantis analogiškos paskirties pasaulinės klasės objekto ir „The Ritz – Carlton” arba „InterContinental” operatoriaus reikalavimams, mano prašymu, per 4 mėnesius buvo atliktas ir pateiktas man susipažinti.

Jeigu nesiplečiant ir labai trumpai – programavimo dokumentas parodė, kad antžeminės dalies pastato plotas, tokiu atveju, turėtų būti ne mažesnis kaip 26 500 kv.m, o, įvertinant parkavimo plotą, bendrasis plotas – 28 556 kv.m, aukštų skaičius virš žemės, siektina – 8, viršutiniame aukšte įrengiant „Prestigious and Exclusive Metropolitan Club”, kritinis viešbučio numerių skaičius – 235 kambariai / apartamentai (tokiame projekte pajamas generuoja kambarių skaičius) po 65,40 kv.m, įskaitant koridorius, vonios kambarius, fojė ir t.t. ir 1 500 vietų konferencijų salė – centras (jeigu reikia – taip pat ir koncertų salė viename).

Projekto vertė – apie 238 mln. EUR, įskaitant privažiavimo kelių, privažiavimo požeminio tunelio, požeminių (pagrindinai) ir antžeminių parkavimo aikštelių, požeminio pagrindinio viešbučio įėjimo – išėjimo įrengimą, visos Tauro kalno papėdės ir aplinkinės teritorijos iki Santuokų rūmų pilną ir kokybišką sutvarkymą.
 
Tuo metu buvo įmanoma pritraukti ir investuotoją, kuris iš esmės sutiko tokį projektą finansuoti 100 %. Dabar, aišku, tiek projekto programavimo, tiek galimo finansavimo klausimas yra uždarytas ir niekaip nesvarstomas. Tai yra pakankamai sunkiai įgyvendinamas, labai imlus laikui ir darbui ir, bet kuriuo atveju, brangiai kainuojantis projektas, tačiau, esant Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės ir dabartinių objekto savininkų susitelkimui, bendram tikslui ir palankiems ateities sprendimams, galima būtų ir reikėtų viską pradėti daryti iš naujo, tačiau, nors ir esant nevisai paprastai užduočiai – pasiekti GERĄ REZULTATĄ. 
 
Savo ruožtu, tokio projekto pilno programavimo atlikimui, objekto projektavimo organizavimui ir projektavimui bei viešbučio operatoriaus suradimui, parinkimui ir susitarimo su juo pasiekimui (sutarties tarp objekto savininko ir viešbučio tinklo – operatoriaus pasirašymui), aš galėčiau pasiūlyti man žinomą, turinčią konkrečios ir praktinės patirties bei žinių toje srityje, JAV kompaniją ……………………………………………… su jos partneriais, kuri, esant realiam būsimo projekto finansavimui arba, pradiniame etape, parengiamojo darbo finansavimui, galėtų padėti išspręsti šiuos klausimus ir pasiekti konkrečius tikslus / rezultatus bei pritraukti suinteresuotą ir finansiškai pajėgų kapitalo šaltinį mano pristatytos koncepcijos projekto įgyvendinimui.
Dėkoju už dėmesį ir linkiu visokeriopos sėkmės, vykdant suplanuotus ir naujus darbus.”
 
 
 
„TAURO KALNO PROJEKTO ALTERNATYVOS KONCEPCIJA (SANTRAUKA)
 
 
Lietuvos Respublikos reprezentacinis objektas – regioninės (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija) reikšmės ir paskirties tarptautinės klasės pasaulinio tinklo *****+ viešbučio ir 1 500 vietų konferencijų centro – koncertų salės kompleksas su integruotais Tautos namais. Salė – dvigubos paskirties, naudojama ir koncertų, ir tarptautinių bei vietinės reikšmės konferencijų rengimui, tokiu būdu salę išnaudojant pragmatiškai, maksimaliai racionaliai ir „be prastovų”.
 
Komplekso pilnas ir tiesioginis valdymas (ne franšizės pagrindu (!)) turėtų būti perleistas „The Ritz – Carlton” (siekiamybė), „InterContinental” (siekiamybė) arba kitai panašaus lygio pasaulinei kompanijai (minėtas kompanijas pritraukti būtų ypač sunku, tačiau, labai gerai atlikus „namų darbus” – įmanoma).
Pastaba: analogiško arba panašios paskirties objekto su analogišku – pilnu ir tiesioginiu valdymu, Lietuvoje iki šiol nėra (!). 
 
Pasaulinio lygio operatoriaus vardas „generuotų” papildomą ir padidintą interesą koncertams, atlikėjams ir pačiai koncertų salei. Pagal susitarimą, tas pats pasaulinis operatorius galėtų būti ir Tautos namų marketingo vystytojas tarptautiniu mastu, ko pasekoje Lietuvos Respublikos Tautos namai taptų žinomi pasauliniu – platesniu, negu Lietuvos mastu.
 
Objektas galėtų tapti ir savotišku Tarptautiniu taikos derybų centru, o Lietuva, kaip trečioji ir neutrali šalis, galėtų kviesti pas save pasaulio, politinius ir religinius lyderius, Taikos deryboms tais atvejais, kai įvairiose pasaulio vietose vyksta neramumai, karo veiksmai, konfliktai ir pan., tokiu būdu Lietuvai tik padidinant savo prestižą, svorį tarptautinėje arenoje ir žinomumą, kaip taikios ir taikos siekiančios bei atviros ir patrauklios investicijoms šalies. 
 
Toks projektas turėtų būti įgyvendinamas PPP (ang. „Public – Private Partnership”) – viešosios ir privačios partnerystės juridinės sutarties pagrindu ir didžiąja dalimi finansuojamas privataus kapitalo lėšomis, tokiu būdu išvengiant valstybės daugiamilijoninių išlaidų arba skolų, finansuojant / kredituojant projektą.
 
Projekto preliminari vertė (11 metų senumo skaičiavimais) – 238 mln. EUR.”
 
Su šiuo straipsnių ciklu, internetiniame tinklalapyje www.sirvinta.net –> skiltis „Nuomonės” –> 2021.04.01 straipsnis, yra pradėta apklausa – balsavimas, kokiam Tauro kalno projektui pritaria lietuvių Tauta ir Lietuvos visuomenė:
 
80 – 100 mln. Eur vertės Nacionalinė koncertų salė ir jos pilnas išlaikymas su 100 % valstybės – Tautos finansavimu?
ar
300 – 350 mln. Eur vertės regioninės reikšmės (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija) ir paskirties, Lietuvos ir sostinės – Vilniaus reprezentacinis objektas ir jo pilnas išlaikymas su privačiu kapitalu arba absoliučiai didžiąja jo dalimi?
Facebook komentarai
});}(jQuery));