Kiekvienais metais  ŽŪM “išrandamas” naujas dviratis žemės ūkio naudmenų deklaravime

kaimas-scaled

kaimas-scaled

Zarasų r. žemdirbių asociacija ,Maniuliškių k. Zarasų r. t. +370 680 51251

LR ŽŪM, LRS KRK,

Kopija: LR Prezidentui, LR seimo pirmininkei, LR ministrei pirmininkei,ŽŪR

 

 

Pastabos (kilusios per LRS KRK posėdį) dėl naujo  ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ deklaravimo periodo

2021.03.31.

 

Kiekvienais metais  ŽŪM “išrandamas” naujas dviratis žemės ūkio naudmenų deklaravime. Jei yra arklys (kaimietis)- tai pavalkus jam išmanu rasti, bet tai turi daryti tikras šeimininkas. IR Tik kol tas arklys pajėgus “šokti” pagal šeimininko dūdelę. Kas dabar tą dūdelę išsitraukė iš užančio. Dar praeitais (2017m.)metais buvo nuimta išmokos už mažesnį palankumą tose pievose, kur nėra padengta sąl. gyvuliais(stirnos, briedžiai ir kiti kanopiniai ,bei nekanopiniai gyvūnai ir  paukščiukai NESKAIČIUOJAMI,NET jei jų  yra pakankamai daug).Tai palikta medžiotojams, brakonieriams, kitaip sakant-bebrams. Iš  pasakymo, kad smulkinimas gadina žalienas matyti, kad miško ar rugių “kirtimas”, arimas jų  negadina, o tiesiog jį sunaikina, derlių gauname, o gamta sunyksta .Bet ar dėl derliaus reikia sunaikinti gamta. Jei yra produkcijos  perteklius ir realizacijos kainos mažos//.Kokia perspektyva veltui atiduoti derlių ir taip pagerinti pievas? Ekologija pirmiausia prasideda miške, medingoje teritorijoje-tad nenaikinkime jų, nesmulkinkime, kaip pievų. O nupjaukime ,kaip siūlo ir sudėkime šalia …Pūti. Kam reikalinga didesnis technikos ,tame tarpe taršos gamtai perteklius, kad išsaugoti vabzdžius ,kurių niekas nežino kiek procentaliai žūva šienaukamy-kertant. Iškirtus mišką taip pat žūna didelis planetos plaučių potencialas. Ypač kertant Labanoro girią žūna piliečių tikėjimas šventais dalykais: sąžine, morale, ir kyla klausimas apie blogio ir gėrio susirėmimą, proto ir kvailumo santykį visuomenėje, valdžioje. Visur turi būti paskaičiuota visa nauda, žala ir ilgalaikės pasekmės Valstybės vystymuisi. Turi būti protingas balansas,.darna visame.

 

kaimas2 scaled

Kokios vietovės būna  pavadintos pieva, ganykla ir tarp pievų į kurias sunkiai įvažiuoja technika: tai ir kalvotos vietovės ir šlapios pievos arba šlapžemės.  Yra smėlėtų vietovių, kur žolė labai skurdi ir ją rinkti nenaudinga. Yra “piliakalnių”, kur reikalinga spec. technika, o tikras kaimietis sugeba ten įvažiuoti, tai ką ten varyti presus.?.Kuo toliau į mišką tuo daugiau grybų. Seimo KRK pirmininkas teisingai pasakė ,kas iš taip vadinamų specialist…kurie siūlo keisti kasmet tą dekl. “tvarką”(kas gali paneigti, kad jie netarnauja užsakovams, net ir tiems ,kurie vis skundžiasi, bet nemeta pvz. gyvulininkystės),moka dirbti žemę arba nors dalgį paimti į rankas.

Ir reikia baigti vadinti vienus sofos lovos (buka buv. ŽŪMinistrų kalbos Išraiškos priemonė skaldyti kaimui-neprigijusi tarp kaimiečių) ūkininkais, kitus žemgrobiais, trečius oligarchais, ketvirtus –tais už kuriuos ne viskas  pagalvota. Ir visi jie turi sėdėti kalėjime ne ant sofkų…To lyg norėtų valdžiukė globojanti mažus paukščiukus ,bet kertanti girias ir žlugdanti kaimą. Tikrą kaimą, ne jo surogatą. Nuomonės iš pačios apačios t.y. kaimo, nėra ,nes ruošia reglamentus dažnai arba neįsigilinę arba suinteresuotos grupės. Tai matėme net iš “valstiečių” darbų. Yra tiek tų dar laisvų blogose vietose žemių, kur ūkininkauja bebrai, miškakirčiai, medžiotojai ,brakonieriai, bet ne šeimininkai, nieks nenori ten iš idėjos? vargti. Tad leiskime nors išmokas gauti tvarkantiems šalies plotus be  jokių  trukdžių kasmet. Dar vienas klausimas-taip vadinamos “latifundijoms”-kolūkiams (sakykime nuo 500-1000 ir daugiau ha) turinčios didelius vientisus šimtais ha plotus,  kurios gauna daug didesnę paramą ne tik iš ES už visapusišką(modernizavimai,plėtra,t.t. ir t.t.) ,ir už pavienius dar “nesuvalgytus” ūkius, už realiai  kaime gyvenančius(o ne miesčionis, kuriems kaimo specifika ir prisidėjimas prie jo klestėjimo ar infrastruktūros gerinimo  nėra svarbi).O jau miškuose-tikras siaubas. Iš tikro nėra to visų vyrukų iš valdžios nusileidimo ant žemės-yra žlugdymas iš karto  nurodant į ką-į sofos lovos ūkininkus. Tai yra tie smulkūs savininkai (iki 300ha),kurių ūkiai dar nesunaikinti praeitose kadencijose. Galima laikyti kad kaimas žlugdomas kadencijomis tam parenkant atsakingus .Gal leiskime kaimo žmogui būti šeimininku-nežlugdykime jo o ir pandemijos metu-nuotoliniu būdu, pasirinkę savo (užsakovų) ,ne žmonių prioritetus.

Savo (užsakovų) ,bet ne kaimo. Kitaip yra nesuprantama, kodėl kasmet gadinama ,o ne taisoma. Grąžinkite ,ką atėmė praeitą kadenciją, išmokas už nepalankias sąlygas mažo našumo pievose.

O kainos už produkciją? Ir kainos ant prekystalio? Tiesiog pažiūrėkime, kiek kas gavę lėšų į ūkio modernizavimą, net ir išmokų lygį, o tada “pavydėkime”, tų gaunamų grašių, kurių net Lietuva nesiekiame vidurkio ES lygyje. Negi ta patarlė -žuvis genda nuo galvos pasitvirtins visais lygiais ir šioj kadencijoje? Kadangi dirbau ŽŪR -visada gyniau kaimą, ypač jo šviesuomenę ir mažų, vidutinių ūkių tęstinumo perspektyvas .Ne tuos ,kurie iš kitų rajonų perlipę per  čiabuvių galvas per tą kreivą žemės reformą -supriešino visus ne tik kaimą ,bet ir miestą. Ir dar prasivardžiuoja.

O dar yra  klausimas apie (ūkio intensyvumą) intensyvius ūkius, juk ES tendencija pereiti prie gamtą tausojančių technologijų( dėl gamtos taršos (ir maisto tarša)ir pasaulinio atšilimo ir tt.)ūkių, KUR mažiau chemijos, mažiau išmetamų(ir traktorių) dujų. MAŽIAU TARŠ0S, o vis skatinama-GYVULININKYSTĖ. Jei imsime šienavimą , šieno, šieno masės kaupimas, kiek tai energetiškai imlus darbas: pjovimas, vartymas ,grėbimas, rulonavimas ir dar nepalankiose derlingumo ir reljefo atžvilgiu vietose ir tarša. O jei iš karto pjaunama žolė silosui, ką išsaugome vabzdžius? Kuro deginimas ,gamtos teršimas visais atvejais didesnis, net jei žolės nėra- o sako -neleisti… “bloginti” žalienų? Jei jos ten blogos šienavimu tik nepagerinsi. Jei neturi galvijų ,kam reikia kultūrinti pievas? O kur dėsime šieną sandėliuosime pakraščiuose laukų(tą jau praėjom),o kas jį superka, kas sudarė sąlygas presuotą su plėvele ar be jos šieną supirkti? Ar vėl eisime visi į gyvulininkystę ar į tvarų tautinį žemės ir miškų ūkį(kuris jau nėra tvarus ypač nuo praeitos kadencijos).Ir keista ,ar dzūkai nuo ”pieskų” vėl nori šieną grėbti? O  intensyvus augalininkystės ūkis taip pat susijęs su didele tarša(chemija, išmetamosios.. dujos ir t.t.).

Keičiant žaidimo taisykles žaidimo metų arba nesąžiningai žaisti  gali tik šuleriai ir neturėtų būti vykdomojoje valdžioje žmonės norintys dažnai net  savo kolegoms kaišioti pagalius o ir  į kaimiečio vežėčias ,nors iš kaimo dažnai patys kilę.

Nepamirškite, kad visada  kaimas  lietuviui nebuvo svetimas, o jis ir miestui(ir “miškui”) duodavo ne tik maisto.

Sulaužę stuburą kaimui-jūs PATYS LIKSITE ANT SOFKŲ,net ir   sėdėdami šiltuose kabinetuose, neįlipę į šūdą o jau  norite ekologiško kepsnio, o tiems, kurie dar nori palaikyti kaimą ir jo žmones -gal sukime į ekologiją. O ar reikia  ne amoraliai elgtis, pravardžiuoti juos, įvedinėti sankcijas(kaip Rusijai) ir eiti prieš jų įsitikinimus, o  ne iš tikro remti juos, kad neapleisti kaimo piktžolėmis, griuvėsiais, vagimis, ir nesunaikinti morališkai, fiziškai juos pavarius į bedarbių, alkoholikų ir soc. remiamų gretas.

Zarasų r. žemdirbių  asociacijos  vardu                                                  M.Jurevičius

Parašai iš žemdirbių renkami nuotoliniu būdu:

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));