R.Požėlos dengiami mentai pavogė 7 kilogramus narkotikų, kaltę suvertė valytojai

pozera

pozera

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla pranešė, kad Policijos departamento valytoja iš Lietuvos kriminalistinių tyrimų centro išsinešė apie 7 kg. narkotikų.

R.Požėla pranešė, kad valytoja atėjo į laboratoriją, pasiėmė narkotikus, ir juos išmetė į šiukšlių konteinerį.

Pranešama, kad į šiukšlių konteinerius galėjo patekti apie 7 kilogramus, įtariama, amfetamino, kuris neseniai buvo surastas pas narkotinių medžiagų prekyba užsiimančius asmenis. Informaciją portalui tv3.lt patvirtino ir Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Įvykio aplinkybes aiškinasi Vilniaus apygardos Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.

„Mano anūkas geriau pameluotų”, – juokiasi LL šaltiniai.

Tai ne pirmas kartas, kai R.Požėlai vadovaujant, dingsta įkalčiai.

Dar 2019 m., kai R.Požėla vadovauja pasienio apsaugos tarnybai, iš pasieniečių sandėlio dingo daugiau nei pusė tūkstančio dėžių cigarečių, kurių vertė siekia apie vieną milijoną eurų. Tokį grobį iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės sandėlio išsinešė vagys. Apie tai spaudos konferencijoje pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Renatas Požėla.

Jo teigimu, kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje buvo ne kartą patekta į sandėlį Varėnoje, kuriame laikomos sulaikytos kontrabandinės cigaretės ir iš jo pagrobtos 555 dėžės cigarečių. Turėdami išankstinės informacijos, pasieniečiai nusikaltimo vietoje surengė pasalą ir sulaikė vieną įtariamą asmenį. Rastas ir mikroautobusas su 30 dėžių cigarečių. Taip pat sulaikytas ir dar vienas asmuo.

Šį kartą R.Požėla sukūrė vaikišką pasaką apie tai, kur dingo narkotikai. Dar blogiau, kad R.Požėla seka šią pasaką, o ne bando išsiaiškinti, kas pavogė narkotikus. Tai kelia susirūpinimą, ar vagystė nebuvo padaryta su policijos šefo žinia.

Mat narkotinių medžiagų sandėliavimą apibrėžia labai griežtos taisyklės:

 

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MEDŽIAGŲ, ĮRAŠYTŲ Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ, LAIKYMO IR SAUGOJIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 23 d. Nr. T1-112

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (2018 m. gegužės 17 d. įstatymo Nr. XIII-1161 redakcija) 213 straipsnio 4 dalimi:

 

  1. 1.Tvirtinu Medžiagų, įrašytų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą, laikymo ir saugojimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

  1. 2

MEDŽIAGŲ, ĮRAŠYTŲ Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ, LAIKYMO IR SAUGOJIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

  1. 1.Medžiagų, įrašytų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą, laikymo ir saugojimo sąlygų aprašas(toliau – Aprašas) nustato minimalius saugos nuo įsilaužimo, pašalinių asmenų patekimo bei eksploatavimo reikalavimus patalpoms, kuriose subjektai vykdo veiklą, susijusią su medžiagomis, įrašytomis į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą (toliau – IV sąrašo medžiagos).

 

  1. 3. Apraše vartojamos sąvokos:

 

3.1. Antras saugomo objekto apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojama visa patalpos erdvė saugomame objekte.

 

3.2. Apsauginės grotos – grotos, pagamintos iš sukryžiuotų ne plonesnių kaip 16 mm skersmens plieninių strypų (langeliai turi būti ne didesni kaip 150×150 mm). Strypų galai įtvirtinami lubose, grindyse ar sienose ir ne mažiau kaip 80 mm užliejami cemento skiedinio mišiniu. Kryžiavimo ir sujungimo taškuose strypai suvirinami. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose). Lankstai turi būti neišardomi. Ant langų grotos įrengiamos iš vidinės langų pusės.

 

3.3. Apsauginė įsilaužimo signalizacija – tai visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomų objektų apsaugos ruožų.

 

3.4. Apsauginė signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, registruojančių bandymą įsibrauti, įsibrovimą, užpuolimą ar gaisrą ir pranešančių apie šiuos įvykius. Apsauginė signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

 

3.5. Apsauginės žaliuzės – plieninės arba aliumininės (pagamintos ekstruzijos būdu ir užpildytos epoksidinėmis dervomis) žaliuzės, skirtos apsaugoti patalpas nuo įsilaužimo arba sumažinti įsilaužimo galimybę.

 

3.6. Centralizuoto stebėjimo pultas – prietaisas, priimantis saugomų objektų apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose.

 

3.7. Judesio jutiklis – tai prietaisas, registruojantis fizinių kūnų mechaninius judesius jo kontroliuojamoje erdvėje ir formuojantis atitinkamą signalą apie įsilaužimą ar bandymą įsilaužti į patalpas. Jis gali būti mikrobangų, infraraudonųjų spindulių pasyvusis ar aktyvusis, ultragarso ir kt.

 

3.8. Magnetokontaktinis jungiklis – magnetu valdomas jungiklis, montuojamas ant varstomų konstrukcijų.

 

3.9. Pirmasis saugomo objekto apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojamos saugomo objekto įėjimo durys (atidarant ar laužiant), langai (atidarant, išdaužus ar imant langų stiklą, žaliuzes), ventiliacijos ir kitos angos.

 

3.10. Vietinio stebėjimo pultas – prietaisas, priimantis saugomo objekto (saugomas objektas turi būti vienas) apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose. Vietinio stebėjimo pultas turi turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutraukus elektros srovės tiekimą, užtikrintų jo nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 val.

 

3.11. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme.

 

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS PATALPOMS, KURIOSE LAIKOMOS IR SAUGOMOS IV SĄRAŠO MEDŽIAGOS, VYKDANT JŲ TEISĖTĄ APYVARTĄ

 

 

  1. 4. Subjekto veiklos vieta (teritorija), kurioje laikomos ir saugomos VI sąrašo medžiagos vykdant jų teisėtą apyvartą, turi būti visą parą saugoma.

 

  1. 5. Patalpa, kurioje laikomos ir saugomos IV sąrašo medžiagos, vykdant jų teisėtą apyvartą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

5.1. turi turėti ne mažiau kaip dviejų ruožų apsauginę įsilaužimo signalizaciją, įjungtą į vietinį arba centralizuoto stebėjimo pultą. Jeigu apsauginė įsilaužimo signalizacija neįjungta į centralizuoto stebėjimo pultą, jos optiniai ir garso signalizatoriai turi būti įtaisyti vietinio stebėjimo pulte;

 

5.2. turi turėti ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetonines išorines sienas (jei jos yra) arba ne mažiau kaip 250 mm storio mūrines ar tokio paties stiprumo kitos medžiagos išorines sienas. Išorinės sienos, neatitinkančios šių reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis. Vidinės sienos turi būti ne mažiau kaip 120 mm storio gelžbetoninės arba ne mažiau kaip 120 mm storio mūrinės, armuotos metaliniu tinklu. Vidinės sienos, neatitinkančios šių reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis;

 

5.3. turi turėti ne plonesnius kaip 180 mm storio gelžbetoninius arba analogiškus jiems pagal stiprumą perdengimus. Lubos ir grindys, neatitinkančios šių reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis;

 

5.4. turi turėti duris, atitinkančias II saugumo klasės durims nustatytus reikalavimus, nurodytus Reikalavimuose, keliamuose patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintuose Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“;

 

5.5. ant langų (jeigu jie yra), taip pat dūmtraukiuose ir ventiliacijos kanaluose (jeigu anga didesnė nei 180×180 mm) turi būti uždėtos apsauginės grotos. Vietoj apsauginių grotų gali būti įrengiamos apsauginės žaliuzės. Šiuo atveju tarp lango stiklo ir apsauginių žaliuzių turi būti įrengti judesio jutikliai su užuolaidos tipo linzėmis. Apsauginės žaliuzės turi būti blokuojamos atidarant.

 

  1. 6. Patalpa, kurioje laikomos ir saugomos IV sąrašo medžiagos, turi būti įrengta taip, kad į ją negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys.

 

  1. 7. Patalpa, kurioje laikomos ir saugomos IV sąrašo medžiagos, turi būti rakinama.

 

  1. 8. Patalpose, kuriose vykdo veiklą valstybės institucijos ar ūkio subjektai, įgalioti atlikti valstybės nustatytas funkcijas, taip pat mokymo įstaigos, vykdančios mokslinę veiklą bei laboratorinių paslaugų tiekėjų, saugančių ir laikančių IV sąrašo medžiagas, turi būti:

 

8.1. įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos pirmasis saugomo objekto apsaugos ruožas. Pirmajame saugomo objekto apsaugos ruože turi būti blokuojamas durų, langų atidarymas magnetokontaktiniais jungikliais;

 

8.2. IV sąrašo medžiagos saugomos ir laikomos metalinėse spintose (seifuose), pritvirtintose prie grindų arba sienų, kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm. Seifų pritvirtinti nereikia, jei jų svoris ne mažesnis kaip 300 kilogramų.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));