Teismas nurodė, kad „Laisvo laikraščio” uždarymas buvo neteisėtas

teiseja-lidija-valentukonyte-65153879

teiseja-lidija-valentukonyte-65153879

Vilniaus apygardos teismas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Valentukonytės (nuotr.)  nutarimas uždaryti „Laisvą laikraštį”, areštuojant jo sąskaitas bankuose ir sudarkant portalo tūrinį, yra neteisėtas

 

Civilinė byla Nr. e2S-794-933/2021

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-00250-2021-1

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.18.2.1;

3.1.18.2.3; 3.1.18.2.6; 3.1.18.2.12; 3.1.18.2.13

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2021 m. kovo 16 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Patikimas verslas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. sausio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-4821-608/2021 pagal ieškovo Vyganto Sliesoraičio ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Patikimas verslas“ dėl garbės ir orumo bei teisės į privatų gyvenimą gynimo, neturtinės žalos atlyginimo.

 

Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

n u s t a t ė:

 1. Ginčo esmė

 

 1. Ieškovas Vygantas Sliesoraitis ieškinyje prašė:
  • pripažinti, kad atsakovė UAB „Patikimas verslas“ publikavo straipsnius: 2020-01-13 „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“, 2020-10-16 „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“, 2020-11-18 „Dešinioji Roko Masiulio ranka V. Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“, 2020-12-04 „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“, 2020-12-09 „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“, kuriuose paskelbta tikrovės neatitinkanti ir ieškovo Vyganto Sliesoraičio garbę ir orumą žeminanti informacija, neteisėtai paskelbti ieškovo Vyganto Sliesoraičio asmens duomenys (asmens kodas, paso Nr., gyvenamosios vietos ir turimo nekilnojamojo turto adresai, banko sąskaitos numeris) bei duomenys apie ieškovo Vyganto Sliesoraičio privatų gyvenimą, ir tokiu būdu atsakovė UAB „Patikimas verslas“ pažeidė imperatyvias teisės aktų normas, pažeidė jam taikomas profesinės etikos normas;
  • įpareigoti atsakovę UAB „Patikimas verslas“ per 3 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš jos valdomo ir administruojamo internetinio portalo laisvaslaikrastis.lt bei iš šios visuomenės informavimo priemonės archyvo pašalinti imperatyvias teisės, moralės ir etikos normas pažeidžiančius straipsnius: 2020-01-13 straipsnį „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“, 2020-10-16 straipsnį „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“, 2020-11-18 straipsnį „Dešinioji Roko Masiulio ranka V. Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“, 2020-12-04 straipsnį „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ ir 2020-12-09 straipsnį „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“;
  • įpareigoti atsakovę UAB „Patikimas verslas“ per 3 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo valdomame ir administruojamame internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt paskelbti, o laikraštyje „Laisvas laikraštis Lietuvai“ publikuoti įsiteisėjusio teismo sprendimo rezoliucinę dalį be papildomų komentarų, nuomonės, vertinimo ar kitokių papildymų. Iš internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt skelbiamos ir laikraštyje „Laisvas laikraštis Lietuvai“ publikuojamos įsiteisėjusio teismo sprendimo rezoliucinės dalies turi būti pašalinti ieškovo Vyganto Sliesoraičio asmens duomenys – asmens kodas;
  • iš atsakovės UAB „Patikimas verslas“ ieškovo Vyganto Sliesoraičio naudai priteisti 10 000 Eur dydžio neturtinės žalos atlyginimą;
  • iš atsakovės UAB „Patikimas verslas“ ieškovo Vyganto Sliesoraičio naudai priteisti ieškovo Vyganto Sliesoraičio patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas Vygantas Sliesoraitis ieškinį grindė tuo, kad:
  • Atsakovė UAB „Patikimas verslas“ valdo ir administruoja internetinę svetainę laisvaslaikraštis.lt bei leidžia laikraštį „Laisvas laikraštis Lietuvai“. Atsakovo vadovas, savininkas ir redaktorius – Aurimas Drižius. Internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt: i) 2020-01-13 buvo publikuojamas Aurimo Drižiaus straipsnis „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“; ii) 2020-10-16 buvo publikuojamas straipsnis „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“; iii) 2020-11-18 buvo publikuojamas Aurimo Drižiaus straipsnis „Dešinioji Roko Masiulio ranka V. Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“; iv) 2020-11-20 straipsnis „Dešinioji Roko Masiulio ranka V. Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“, taip pat buvo publikuotas atsakovės leidžiamame laikraštyje „Laisvas laikraštis Lietuvai“. Ieškovas dėl nurodytų 2020-01-13, 2020-10-16 ir 2020-11-18 publikuotų straipsnių atsakovei pateikė pretenziją dėl teisės, moralės ir etikos normų pažeidimo.
  • Internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt 2020-12-04 buvo publikuojamas Aurimo Drižiaus straipsnis „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“. Ieškovas 2020-12-08 elektroniniu paštu informavo atsakovę, kad 2020-11-30 pateiktos pretenzijos reikalavimai yra papildomi 2020-12-04 publikuoto straipsnio apimtimi, kadangi 2020-11-30 pretenzijos turinys taikytinas ir 2020-12-04 straipsniui. Atsakovė 2020-12-09 elektroniniu laišku atsakė į ieškovo pretenziją, iš kurio turinio aišku, kad ieškovo 2020-11-30 pateikta ir 2020-12-08 pretenzijos papildymas yra atmetami.
  • Internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt 2020-12-09 buvo publikuojamas Aurimo Drižiaus straipsnis „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“, o 2020-12-11 straipsnis „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ taip pat buvo publikuotas atsakovės leidžiamame laikraštyje „Laisvas laikraštis Lietuvai“. Atsakovės publikuojami straipsniai tendencingi, jų turiniu sąmoningai kuriamas neigiamas įspūdis apie ieškovą, pateikiama iškraipyta, faktais neparemta, išgalvota ir ieškovo garbę ir orumą menkinanti informacija, viešinami ieškovo ir kitų trečiųjų asmenų asmens duomenys, pažeidžiama ieškovo teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.
 3. Ieškovas Vygantas Sliesoraitis ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones:
  • Įpareigoti atsakovę UAB „Patikimas verslas“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt laikinai nepublikuoti (padaryti laikinai neprieinamus vartotojams ir visuomenei): 2020-01-13 straipsnio „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“, 2020-10-16 straipsnio „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“, 2020-11-18 straipsnio „Dešinioji Roko Masiulio ranka V. Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“, 2020-12-04 straipsnio „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ ir 2020-12-09 straipsnio „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“;
  • areštuoti atsakovės UAB „Patikimas verslas“ turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, kurių bendra vertė būtų lygi ieškinio sumai (10 000 Eur), apie šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą nepranešant atsakovei bei pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui surasti ir aprašyti atsakovei UAB „Patikimas verslas“ priklausantį turtą.
 4. Ieškovas Vygantas Sliesoraitis prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė tuo, kad:
  • Ieškovas ieškinyje pateikė aplinkybes, susijusias su tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimo, ieškovo asmens duomenų paskelbimo, teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą bei garbės ir orumo pažeidimus. Tam tikra atsakovės publikuota informacija pripažįstama akivaizdžiai pažeidžianti ieškovo garbę ir orumą (informacija apie ieškovo neva tai padarytas nusikalstamas veikas) ar imperatyvių teisės normų laikoma neskelbtina (ieškovo asmens kodas). Ieškinį ieškovas pagrindė išsamiai išdėstydamas visas su reiškiamais reikalavimais susijusias faktines aplinkybes, pateikė teismui visus turimus dokumentus, kurie patvirtina nurodytas aplinkybes;
  • Ginčo straipsniai ir toliau publikuojami, tokiu būdu atsakovė toliau vykdo neteisėtus veiksmus, t. y. vykdomas tęstinis ieškovo teisių ir teisėtų interesų pažeidimas, o ieškovas patiria atsakovės neteisėtų veiksmų padarinius. Nurodytuose straipsniuose publikuojami imperatyvių įstatymo normų draudžiami publikuoti asmens duomenys, taip pat duomenys apie ieškovo privatų gyvenimą, tikrovės neatitinkanti informacija apie ieškovo neva tai padarytas nusikalstamas veikas, kita tikrovės neatitinkanti informacija, kuri menkina ieškovo garbę ir orumą. Toliau publikuojant ginčo straipsnius ieškovui daroma neturtinė žala bei kyla rizika dėl turtinės žalos (pvz. tapatybės vagystės) kilimo.
  • Ieškovas taip pat teikia ir reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurią įvertino 10 000 Eur. Apie atsakovės nesąžiningą elgesį gausu informacijos viešojoje erdvėje. Ieškovas ieškinyje teismui pateikė duomenis apie atsakovės ir jos atstovo (vadovo) Aurimo Drižiaus polinkį daryti tokio pobūdžio pažeidimus. Ieškovas 2020-11-30 atsakovei pateikė pretenziją apie jo vykdomus imperatyvių teisės normų pažeidimus, tačiau neteisėtų veiksmų atsakovė nenutraukė ir publikavo dar du (2020-12-04, 2020-12-09) ginčo straipsnius.
  • Atsakovei ieškinio suma laikytina didelė. Atsakovė turi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, o bendra atsakovės ekonominė būklė vertintina neigiamai. Atsakovė registruoto turto neturi. Atsakovė dėl polinkio atlikti teisės ir etikos pažeidimus nuolat sulaukia baudų bei turi atlyginti savo veiksmais padarytą žalą. Atsakovė 2018-01-24 dėl savo neteisėtų veiksmų yra įtraukta į profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų sąrašą. Tokiems viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams netaikomas lengvatinis 5 procentų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija 2019-11-20 raštu atsisakė atsakovei suteikti akreditaciją. Atsakovės sunkią finansinę padėtį patvirtina ir atsakovės veiksmai – atsakovė 2020-09-29 valdomame ir administruojamame internetiniame tinklapyje laisvaslaikrastis.lt publikavo straipsnį „Reikalinga skaitytojų parama „Laisvam laikraščiui“. Atsakovė linkusi atlikti neteisėtus veiksmus, ne kartą pripažinta pažeidusia teisės ir/ar etikos normas. Dėl atsakovės neteisėtų veiksmų taikytos griežčiausios profesinės etikos institucijų galimos taikyti sankcijos. Yra pakankamai duomenų, kad atsakovė linkusi elgtis nesąžiningai.
 5. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021-01-15 nutartimi ieškovo Vyganto Sliesoraičio prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino:
  • Uždraudė atsakovei UAB „Patikimas verslas“ iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo momento internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt publikuoti, įpareigojant padaryti laikinai neprieinamus vartotojams ir visuomenei, 2020-01-13 straipsnį „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“, 2020-10-16 straipsnį „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“, 2020-11-18 straipsnį „Dešinioji Roko Masiulio ranka V. Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“, 2020-12-04 straipsnį „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ ir 2020-12-09 straipsnį „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“;
  • Ieškovo Vyganto Sliesoraičio reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštavo atsakovei UAB „Patikimas verslas“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ar/ir trečiuosius asmenis, 10 000 Eur sumai, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštavo pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ir/ar trečiuosius asmenis, paliekant teisę įmokėti pinigus į banko sąskaitą (-as), uždrausti disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leidžiant areštuotomis lėšomis ir turtu atsiskaityti su ieškovu Vygantu Sliesoraičiu, valstybe, išmokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojams (bendra areštuoto turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi neviršyti 10 000 Eur).
 2. Apylinkės teismas nurodė, kad ieškinyje ieškovo nurodyta tam tikra atsakovės publikuota informacija yra pripažįstama akivaizdžiai pažeidžianti ieškovo garbę ir orumą (informacija apie ieškovo neva tai padarytas nusikalstamas veikas) ar imperatyvių teisės normų laikoma neskelbtina (ieškovo asmens kodas). Su ieškiniu ieškovas teismui pateikė įrodymus, kuriais grindžia ieškinyje nurodomas aplinkybes. Apylinkės teismas laikė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą, t. y. objektyviai egzistuoja ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo tikimybė.
 3. Pareikštas ieškinys dėl duomenų, pažeidžiančių ieškovo garbę ir orumą, pripažinimo neatitinkančiais tikrovės, ieškovo asmens duomenų neteisėto paviešinimo bei neturinės žalos atlyginimo. Ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – draudimas atsakovui imtis tam tikrų tęstinio pobūdžio veiksmų, įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, gali būti taikoma kaip prevencinė laikinoji apsaugos priemonė, kurios tikslas – užkirsti kelią žalai padidėti, o taip pat nutraukti veiksmus, kuriuos ieškovas traktuoja kaip neteisėtus. Pareikštas reikalavimas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovei toliau viešai publikuoti ieškinyje nurodytus straipsnius, įpareigojant atsakovę padaryti minėtus straipsnius laikinai neprieinamus vartotojams ir visuomenei, iš dalies sutampa su vienu iš ieškovo pareikštų ieškinio reikalavimų, tačiau neužkerta kelio tokios apsaugos priemonės taikymui. Atsakovė jau publikavo penkis straipsnius, kuriose skelbiami ieškovo laikomi neteisėtais duomenys. Nepritaikius laikinosios apsaugos priemonės, galimas tikrovės neatitinkančių ir ieškovo garbę bei orumą žeminančių duomenų, taip pat neviešintinų ieškovo asmens duomenų platinimas ar kitoks jų naudojimas be ieškovo sutikimo, kas padidintų atsakovės vykdomo pažeidimo mastą ir keltų realią grėsmę žalai ieškovės neturtinėms teisėms ir interesams padidėti.
 4. Apylinkės teismas iš teismų sistemos LITEKO duomenų nustatė, jog atsakovei teisme yra pareikšta daugiau turtinio pobūdžio reikalavimų, atsakovė nevykdo kitose bylose priimtų teismo sprendimų. Iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad atsakovė skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, o bendra atsakovės ekonominė būklė vertintina neigiamai. Atsakovė neturi nuosavybės teise registruoto turto, dėl teisės ir etikos pažeidimų atsakovei yra paskirtos piniginės baudos, įpareigojimas atlyginti žalą. Atsakovė 2018-01-24 įtraukta į profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų sąrašą. Atsakovės sunkią finansinę padėtį patvirtina ir pačios atsakovės teiginiai jos valdomame ir administruojamame internetiniame tinklapyje laisvaslaikrastis.lt, pavyzdžiui, 2020-09-29 publikuotame straipsnyje „Reikalinga skaitytojų parama „Laisvam laikraščiui“ skaitytojų prašoma paramos. Prašoma priteisti suma atsakovei reikšminga.

 

III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 

 1. Atsakovė UAB „Patikimas verslas“ atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021-01-15 nutartį, papildomai prašė nušalinti Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėją Lidiją Valentukonytę nuo bylos bei iš Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Lidijos Valentukonytės „Laisvam laikraščiui“ priteisti 10 000 Eur žalai atlyginti. Atskirąjį skundą grindė tuo, kad skundžiama nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimta apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepranešus atsakovei. Priimta nutartis įvedė cenzūrą, kontroliuoja žiniasklaidos turinį, sustabdyta laikraščio leidyba. Teismas įvedė cenzūrą laisvai spaudai ir nusprendė, ką laikraščiams galima rašyti, o ko ne. Tai laisvos spaudos pabaiga. Uždraudęs publikuoti straipsnius, kurie kai kam nepatinka, teismas įvedė neteisėtą cenzūrą, kurią draudžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuomenės informavimo įstatymas. Teismas persekioja „Laisvą laikraštį“, pašalindamas paskelbtus laikraščio straipsnius ir sužlugdydamas laikraštį ekonomiškai, t. y. uždarydamas laikraščio sąskaitas bankuose, kad laikraštis negalėtų būti leidžiamas. „Laisvame laikraštyje“ pateikti straipsniai atitinka tikrovę ir yra faktiniai duomenys (dokumentų kopijos yra pridėtos prie minėtų straipsnių), tačiau teismas nusprendė uždrausti skelbti tiesą, nes tai nepatinka ieškovui.
 2. Ieškovas Vygantas Sliesoraitis atsiliepime į atsakovės UAB „Patikimas verslas“ atskirąjį skundą prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021-01-15 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindė žemiau nurodytais argumentais:
  • Atsakovės valdomame ir administruojamame internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt 2021-01-19 pasirodė naujas straipsnis „Teisėja Lidija Valentukonytė nurodė uždaryti „Laisvą laikraštį“. Šiuo straipsniu su atskiru komentaru buvo pasidalinta ir atsakovės savininko ir redaktoriaus Aurimo Drižiaus asmeninėje socialinio tinklo Facebook paskyroje. Aptartame straipsnyje viešinamas ieškovo asmens kodas ir adresas. Atsakovės valdomame ir administruojamame internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt pasirodė naujas straipsnis „Dėl teisėjos Lidijos Valentukonytės nusikaltimų“. Šiame straipsnyje viešinami ieškovo asmens kodas ir adresas. Atsakovė 2021-01-21 į prekybą išleido laikraščio „Laisvas laikraštis Lietuvai“ naują numerį, iš kurio viršelio matyti, kad straipsnis „Teisėja Lidija Valentukonytė nurodė uždaryti „Laisvą laikraštį“ taip pat buvo publikuotas ir popieriniame laikraščio variante. 2021-01-21 laikraščio „Laisvas laikraštis Lietuvai“ numerio viršelyje taip pat yra informacija apie šios visuomenės informavimo priemonės prenumeravimą. Už prenumeratą galima atsiskaityti redakcijoje arba pervedant lėšas į UAB „Grėsmės nacionaliam saugumui“ banko sąskaitą. UAB „Grėsmės nacionaliam saugumui“ direktorius (manytina ir savininkas) yra atsakovės savininkas ir direktorius, ginčo straipsnių autorius Aurimas Drižius. Viešojoje erdvėje nurodyta sąskaita įvardijama taip pat kaip Aurimo Drižiaus asmeninė banko sąskaita.
  • Atsakovė jokia apimtimi ar forma nevertina savo pareigos įgyvendinant savo teisę į saviraiškos laisvę nepažeisti kitų asmenų teisių ir laisvių bei neperžengti savo teisės įgyvendinimo ribų. Ieškovas, kreipdamasis su ieškiniu į teismą, pateikė prie ieškinio atitinkamus dokumentus, kurie patvirtina pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Ieškovas taip pat ieškinyje išskyrė akivaizdžius imperatyvių teisės normų pažeidimus (draudžiami publikuoti asmens duomenys), akivaizdžiai pažeidžiančią asmens garbę ir orumą informaciją (informacija apie ieškovo neva tai padarytas nusikalstamas veikas), taip pat duomenis apie ieškovo privatų gyvenimą, kitą tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri menkina ieškovo garbę ir orumą. Teismas įvertino esmines ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes, kartu su ieškiniu pateiktus įrodymus, ir pagrįstai konstatavo, kad ieškinys prima facie pagrįstas.
  • Ieškovas pateikė išsamius faktinius duomenis apie atsakovės nesąžiningumą bei pridėjo tai patvirtinančius įrodymus. Teismas įvertino šiuos duomenis bei duomenis iš teismų sistemos LITEKO apie kitus turtinio pobūdžio reikalavimus atsakovei, teismo sprendimų vykdymą kitose bylose, viešai prieinamus duomenis apie įsiskolinimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui reikšmingus duomenis. Teismas pagrįstai konstatavo atsakovės nesąžiningumą ir poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė publikavo du naujus straipsnius apie šį teisminį procesą (2021-01-19 ir 2021-01-20), kuriuose taip pat yra pažeidžiamos ieškovo teisės ir teisėti interesai, bei ėmėsi veiksmų siekdama paslėpti, perleisti ar kitaip išvengti teismo taikomų apribojimų bei tuo pačiu galimo ieškovo naudai priimto teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovė ėmėsi veiksmų nukreipiant visas gaunamas veiklos lėšas į kitą juridinį asmenį arba į atsakovės savininko Aurimo Drižiaus asmeninę banko sąskaitą. UAB „Grėsmės nacionaliam saugumui“ veikla sutampa su atsakovės vykdoma veikla, tikėtina, kad šiam juridiniam asmeniui bandoma perleisti atsakovės veiklą, o pati atsakovė veiklos nebevykdytų ir būtų palikta bankrutuoti. Teismas pagrįstai konstatavo, kad egzistuoja pakankamai duomenų apie atsakovės nesąžiningumą. Duomenys patvirtina ne tik ketinimą, tačiau ir akivaizdžius veiksmus, siekiant išvengti ieškovo naudai galimo teismo sprendimo įvykdymo.

 

Apeliacinės instancijos teismas

k o n s t a t u o j a:

 

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).
 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė.
 3. Byloje ginčas kilo dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties (el. b. l. 29–34), kuria teismas tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taikydamas atsakovės turto ir turtinių teisių areštą, kurio mastas yra 10 000 Eur, bei draudimą atsakovei iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento, internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt publikuoti, įpareigojant padaryti laikinai neprieinamus vartotojams ir visuomenei, atitinkamus straipsnius.

 

    Dėl naujų įrodymų prijungimo apeliacinio proceso metu ir apeliacijos apimties

 1. Ieškovas Vygantas Sliesoraitis kartu su atsiliepimu į atsakovės UAB „Patikimas verslas“ atskirąjį skundą teikė naujus įrodymus: i) publikacijos internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt „Teisėja Lidija Valentukonytė nurodė uždaryti „Laisvą laikraštį““ skaitmeninę kopiją; ii) Aurimo Drižiaus įrašą (komentarą) socialiniame tinkle Facebook; iii) publikacijos internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt „Dėl teisėjos Lidijos Valentukonytės nusikaltimų“ skaitmeninę kopiją; iv) laikraščio, išleisto 2021-01-22, internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt viršelio skaitmeninę kopiją; v) publikacijos iš internetinio portalo jonaskovalskis.com „Lietuvos „teisingoji“ Temidė inkvizicijos vertu nuosprendžiu sudegino žodžio laisvę Lietuvoje. Nuteistas Aurimas Drižius – 14 000 Eur žalos atlyginimo ir 2,5 metų pataisos „lygtinai“ skaitmeninę kopiją; vi) viešai prieinamą informaciją iš internetinio portalo rekvizitai.lt apie UAB „Grėsmės nacionaliam saugumui“.
 2. CPK 338 straipsnyje nurodyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 301–333 straipsniai), išskyrus CPK XVI skyriaus 2 skirsnio (CPK 334–338 straipsniai) skirsnyje numatytas išimtis. Kadangi CPK XVI skyriaus 2 skirsnis nenumato išimčių, susijusių su naujų įrodymų prijungimu apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant atskirąjį skundą, vadovaujamasi bendrosiomis CPK XVI skyriaus taisyklėmis (CPK 301–333 straipsniai).
 3. Bendroji taisykle ta, kad apeliacinės instancijos teisme papildomų įrodymų pateikimas ribojamas (CPK 314 straipsnis). CPK 314 straipsnyje suformuluotos taisyklės, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išimtys yra: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujo pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką sprendžiant šalių ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-06-13 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-230-611/2018, nutarties 37–38 punktai).
 4. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su teikiamais naujais įrodymais, sprendžia, kad Aurimo Drižiaus įrašas (komentaras) socialiniame tinkle Facebook, laikraščio, išleisto 2021-01-22, internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt viršelio skaitmeninę kopija bei publikacijos iš internetinio portalo jonaskovalskis.com „Lietuvos „teisingoji“ Temidė inkvizicijos vertu nuosprendžiu sudegino žodžio laisvę Lietuvoje. Nuteistas Aurimas Drižius – 14 000 Eur žalos atlyginimo ir 2,5 metų pataisos „lygtinai“ nesusiję su sprendžiamu klausimu dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)teisėtumo. Aptartuose įrodymuose neužfiksuota informacija, kuri gali būti reikšminga būtent atskirojo skundo nagrinėjimui.
 5. Likę įrodymai (publikacija internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt „Teisėja Lidija Valentukonytė nurodė uždaryti „Laisvą laikraštį““, publikacija internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt „Dėl teisėjos Lidijos Valentukonytės nusikaltimų“ skaitmeninę kopiją bei viešai prieinama informaciją iš internetinio portalo rekvizitai.lt apie UAB „Grėsmės nacionaliam saugumui“) prijungtini prie skundo medžiagos, kaip galintys padėti tiksliau nustatyti faktines bylos aplinkybes.
 6. Teisme taip pat buvo gautas atsakovės atsiliepimas į teismo nurodymą (dok. reg. Nr. DOK-238), kuriame atsakovė papildomai nurodė argumentus, susijusius su skundžiama nutartimi. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) atskirąjį skundą draudžiama (CPK 323, 338 straipsniai). Dėl šios priežasties atsakovės papildomai nurodyti argumentai, susiję su skundžiamos nutarties (ne)teisėtumu nevertinami.

 

Dėl laikinosios apsaugos priemonės, kuria uždrausta publikuoti atitinkamus straipsnius

 1. Bylos duomenimis, ieškovas Vygantas Sliesoraitis pareiškė ieškinį atsakovei UAB „Laisvas laikraštis“ dėl tikrovės neatitinkančių bei ieškovo garbę bei orumą žeminančios informacijos paskleidimo elektroniniu būdu interneto portale lt publikuotose 5-iose straipsniuose (publikacijose) (2020-01-13 publikacija „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“; 2020-10-16 publikacija „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“; 2020-11-18 publikacija „Dešinioji Roko Masiulio ranka V. Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“; 2020-12-04 publikacija „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“; 2020-12-09 publikacija „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“).
 2. Civilinė teisė saugo asmenines neturtines teises ir vertybes pavyzdžiui, asmens garbę, orumą bei dalykinę reputaciją (Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.114 straipsnio 1 dalis). Asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės. Preziumuojama, kad paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, kol juos paskleidęs asmuo neįrodo priešingai (CK 2.24 straipsnio 1 dalis).
 3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CK 2.24 straipsnio 1 dalis įtvirtina įrodinėjimo naštos paskirstymo (lot. onus probandi) taisyklę, kuri reikšminga (aktuali) nagrinėjant bylą iš esmės, t. y. ne ieškovas turi įrodyti, kad paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, o atsakovė turi pagrįsti, kad paskleisti duomenys (informacija) yra tikri. Visgi, CK 2.24 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta prezumpcija per se (liet. savaime) nepagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Juolab, kad ir teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog aplinkybė, kad paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, dar nepatvirtina, jog pažeista asmens garbė ir orumas (žr., pvz., Šiaulių apygardos teismo 2008-11-04 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-291-40/2008). Laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo sąlygos numatytos ne CK, o CPK, todėl sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo svarbu nustatyti, jog, pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas ir, antra, nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2021-03-10 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-129-516/2021, nutarties 14 punktas).
 4. Apeliacinės instancijos teismas, preliminariai susipažinęs su ieškinio turiniu bei proceso pirmosios instancijos teisme eiga (ieškinys priimtas, gautas atsiliepimas į ieškinį) sutinka su ieškovu, jog ieškinio reikalavimai tikėtinai pagrįsti. Visgi, teismas pažymi, jog į klausimą dėl materialiųjų ieškinio reikalavimų pagrįstumo bus galima atsakyti tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Tai reiškia, jog egzistuoja pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga.
 5. Tačiau, teismo vertinimu, antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga, t. y. grėsmė būsimam teismo sprendimo neįvykdymui skundžiamos nutarties motyvuose stokoja argumentacijos. Apylinkės teismas nurodė, kad draudimas publikuoti ginčo straipsnius gali būti taikomas kaip prevencinė laikinoji apsaugos priemonė, kurios tikslas – užkirsti kelią žalai padidėti, o taip pat nutraukti veiksmus, kuriuos ieškovas traktuoja kaip neteisėtus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokia apylinkės teismo motyvacija nevisiškai argumentuota (pagrįsta). Pastebėtina, jog vienas iš ieškovo materialiųjų ieškinio reikalavimų (įpareigoti atsakovę per 3 (tris) dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš jo valdomo ir administruojamo internetinio portalo laisvaslaikrastis.lt bei iš šios visuomenės informavimo priemonės archyvo pašalinti ginčo straipsnius) iš esmės sutampa su procesinio pobūdžio prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones (įpareigoti atsakovę iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento, internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt laikinai nepublikuoti (padaryti laikinai neprieinamus vartotojams ir visuomenei) ginčo straipsnius (publikacijas). Patenkinus aptariamą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo susiklosto tokia situacija, kuomet laikinųjų apsaugos priemonių pagalba iš esmės patenkinamas materialusis ginčo reikalavimas.
 6. Apylinkės teismo teigimu, aukščiau aptarta situacija pateisinama prevenciniais tikslais, t. y. užkirsti kelią žalai padidėti, o taip pat nutraukti veiksmus, kuriuos ieškovas traktuoja kaip neteisėtus. Pažymėtina tai, kad, ar ieškovo nurodomi atsakovės UAB „Patikimas verslas“ veiksmai laikytini neteisėtais galima atsakyti tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Pasisakant dėl prevencinio laikinųjų apsaugos priemonių pobūdžio pastebėtina, jog prašomos taikyti priemonės savo turiniu negali būti priemone ipso facto (liet. tuo pačiu) siekti ieškinio reikalavimų (ar jų dalies) tenkinimo iš anksto, t. y. dar nesant išnagrinėtai ginčo situacijai teisme, t. y. paprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymu neturi būti sprendžiami klausimai, į kuriuos turėtų būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu, o galimybė laikinosiomis apsaugos priemonėmis išspręsti klausimus, kurie bus sprendžiami teismo sprendimu, turėtų būti išimtinė ir susijusi su negalimumu kitokiu būdu užtikrinti teismo sprendimo realų įvykdymą (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2020-08-27 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-832-464/2020, nutarties 23 punktas). Apeliacinės instancijos teismas neturi duomenų dėl to, kad atsakovė gali sukelti grėsmę teismo sprendimo (ne)įvykdymui tuo atveju, jeigu atsakovė būtų įpareigota pašalinti ginčo straipsnius iš elektroninės erdvės. Straipsniai (publikacijos) elektroninėje erdvėje gali būti pašalinami ne tik atsakovės, bet ir trečiųjų asmenų, pvz., interneto tiekėjo, serverio administratoriaus ir pan. Dėl šios priežasties nėra pagrindo sutikti su apylinkės teismo išvada, kad egzistuoja grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Juolab, aptariamu atveju laikinosios apsaugos priemonės taikomos visuomenės informavimo priemonei – elektroninėms publikacijoms (laikraščiui) (Visuomenės informavimo įstatymo 2 dalies 81 straipsnis), kuria įgyvendinama informacijos laisvė (Visuomenės informavimo įstatymo 3–5 straipsniai). Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, o laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę (Visuomenės informavimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis).
 7. Visgi, apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ginčo straipsnių turiniu, sutinka su ieškovu, jog ginčo straipsniuose yra publikuojami (skelbiami) asmeniniai ieškovo duomenys:
  • nustatyta, kad publikacijoje „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“ paviešintas antstolės Astos Stanišauskaitės 2019-11-07 raginimas Nr. S019-18904 įvykdyti teismo sprendimą, adresuotą ieškovui Vygantui Sliesoraičiui, kuriame nurodyti tokie asmens duomenys: gyvenamasis adresas, asmens kodas, nekilnojamojo turto adresas;
  • nustatyta, kad publikacijoje „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“ paviešinta 2017-12-18 deklaracija, kurioje nurodytas ieškovo gyvenamosios vietos adresas bei telefono numeris;
  • nustatyta, kad publikacijoje „Dešinioji Roko Masiulio ranka V. Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“ publikuotas (paviešintas) 2007-08-16 raštelis, kuriame nurodytas ieškovo asmens kodas, banko sąskaitos numeris, 2007-08-27 UAB „Ortobatas“ banko sąskaitos išrašas, kuriame nurodytas ieškovo asmens kodas bei banko sąskaitos numeris, 2017-12-18 deklaracija, kurioje nurodytas ieškovo gyvenamosios vietos adresas bei telefono numeris. Publikacijos tekste viešinamas ieškovo gyvenamosios vietos adresas bei telefono numeris, nekilnojamojo turto adresas;
  • nustatyta, kad publikacijoje „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ Publikuojama (viešinama) Akcijų ir turto pirkimo–pardavimo 2007-05-17 sutartis, kurioje nurodytas ieškovo gyvenamosios vietos adresas, asmens kodas, paso numeris;
  • nustatyta, kad publikacijoje „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ publikuota (paviešinta) ieškovo atsakovei pretenzijos dalis, kurioje nurodytas ieškovo banko sąskaitos numeris, publikuojama (išviešinama) Juridinio asmens paraiška lizingui, kuriame nurodyti ieškovo asmens duomenys (asmens kodas, telefono numeris).
 8. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad draudžiama asmens kodą skelbti viešai. Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog rengiant ir platinant viešąją informaciją, privaloma užtikrinti žmogaus teisę į privataus pobūdžio informacijos apsaugą (privataus pobūdžio informacijos bei privataus gyvenimo apibrėžimai pateikti Visuomenės informavimo įstatymo 2 dalies 38–39 straipsniuose). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aptariamu atveju laikinosiomis apsaugos priemonėmis galima drausti atsakovei atlikti tik tuos veiksmus (skelbti informaciją/duomenis), kuriuos imperatyviai draudžia įstatymas. Teisinis reguliavimas imperatyviai draudžia skelbti asmens kodą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesant ieškovo Vyganto Sliesoraičio sutikimo (Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalis), negalima viešai skelbti ir ieškovo gyvenamosios vietos adreso, telefono numerio, banko sąskaitos numerio, nekilnojamojo turto adreso. Kadangi aptartų ieškovo duomenų (asmens kodas, banko sąskaitos numeris, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, nekilnojamojo turto adresas) publikavimas gali sukelti žalą ir bylos nagrinėjimo metu, todėl apylinkės teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės keičiamos nurodant, kad iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento, internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt uždraudžiama publikuoti (viešinti), įpareigojant atsakovei padaryti neprieinamus vartotojams ir visuomenei, ieškovo Vyganto Sliesoraičio privačius duomenis – asmens kodą, banko sąskaitos numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, nekilnojamojo turto adresą. Likęs draudimas publikuoti ginčo straipsnius, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, perteklinis.

 

Dėl atsakovės turtui taikyto arešto

 1. Skundžiama nutartimi apylinkės teismas atsakovės turtui taikė areštą (CPK 145 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai). Apylinkės teismas nurodė, kad 10 000 Eur suma atsakovei reikšminga, kadangi atsakovė nevykdo kitose bylose priimtų teismų sprendimų, yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, atsakovė neturi registruoto turto, atsakovė įtraukta į profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų sąrašą, viešojoje erdvėje atsakovė prašo piniginės paramos. Apylinkės teismas taip pat nurodė, jog aptartos aplinkybės rodo ir atsakovės nesąžiningumą. Apeliacinės instancijos teismas su apylinkės teismo motyvacija nesutinka.
 2. Nustatyta, kad ieškovas Vygantas Sliesoraitis ieškiniu, be kita ko, reiškia reikalavimą atsakovei dėl 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai, tačiau neturtinės žalos dydžio įrodinėjimas turi specifikos – piniginės kompensacijos dydis kiekvienu konkrečiu atveju yra nustatomas teismo pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus, t. y. neturtinės žalos dydį nustato teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1238/2014). Aptartas neturtinės žalos dydžio nustatymo ypatumas šios bylos kontekste reiškia, jog vien tai, kad ieškovas savo galimai patirtą neturtinę skriaudą (garbės ir orumo pažeidimus) įvertino 10 000 Eur suma, savaime nesudaro pagrindo teigti, jog palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju, tokio dydžio neturtinė žala ir bus priteista. Vien tik ieškovo subjektyviai nurodyta 10 000 Eur neturinės žalos suma negali būti pagrindas spręsti, jog atsakovei pareikštas didelės vertės (sumos) turtinis reikalavimas.
 3. Taikant laikinąją apsaugos priemonę – turto areštą – teismų praktikoje suformuluota pozicija, jog: i) nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti lemianti ir vertinama kaip savaime pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes didelė ieškinio suma nei palengvina, nei pasunkina ar padaro neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl šio procesinio instituto taikymas yra itin ribotas ir galimas labai išimtinais atvejais, tada, kai jo taikymo prašantis asmuo (paprastai ieškovas) pateikia įtikinamų argumentų bei konkrečių duomenų (įrodymų) apie atsakovo atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti su sąžiningu elgesiu nederančius veiksmus, kurių tikslas – išvengti ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo; ii) nei didelė ieškinio reikalavimų suma atsakovei, nei tai, kad atsakovė nesumoka skolos (žalos), nepakankamos aplinkybės sprendimo neįvykdymo grėsmei konstatuoti, neįrodinėjant nesąžiningų veiksmų, nukreiptų turtui paslėpti, jo masei ar vertei sumažinti. Priešingu atveju turto areštą iš esmės būtų galima taikyti visose bylose, kuriose reiškiamas didelės sumos reikalavimas, o tai akivaizdžiai prieštarautų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip išimtinio procesinio instituto, paskirčiai; iii) jeigu ieškinio reikalavimai patenkinami, bet jiems įvykdyti skolininko turto neužtenka, negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą lemtų objektyvios su to asmens turtine padėtimi susijusios aplinkybės (reikalavimo ir turto disproporcija), o ne laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas, todėl net ir pateikus duomenis apie ne itin gerą atsakovės finansinę padėtį nebūtų pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2021-01-28 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-68-464/2021, nutarties 13, 15–16 punktai).
 4. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ieškovo pateiktais dokumentais (įrodymais) bei apylinkės teismo nurodytais motyvais, sprendžia, jog byloje atsakovės nesąžiningumas liko neįrodytas (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Vien tai, kad atsakovės turtinė padėtis galimai prasta, jau minėta, nėra teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (turto areštą). Pats ieškovas nurodė, kad atsakovė privalomai registruotino turto neturi. Aplinkybė, jog atsakovė įtraukta į profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų sąrašą nagrinėjamos bylos kontekste labiau aktuali sprendžiant ginčą iš esmės, o ne procesinio pobūdžio klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovės skoliniai įsipareigojimai kitiems asmenims ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui rodo tik tai, kad atsakovė neturi pakankamai pajamų (ar turto) atsiskaityti su kreditoriais. Visgi, ieškovas teismui nepateikė duomenų apie tai, kad atsakovė piktybiškai vengia atsiskaityti su kreditoriais (pvz., sudaro neatlygintinus turto pardavimo sandorius, slepia turtą nuo priverstinio išieškojimo, apsunkiną turtą hipoteka (įkeitimu) ir pan.). Tai, kad atsakovė viešojoje erdvėje prašo paramos taip pat nepatvirtina atsakovės siekio išvengti teismo sprendimo įvykdymo.
 5. Apibendrinant aukščiau išdėstytus teiginius apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog turto areštas atsakovei buvo taikytas nukrypstant nuo turto areštui taikyti suformuluotų taisyklių.

 

Dėl procesinės bylos pagal atskirąjį skundą baigties

 1. Atskirajame skunde atsakovė papildomai pareiškė prašymus: pirma, prašė nušalinti Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėją Lidiją Valentukonytę nuo šios bylos; antra, iš Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Lidijos Valentukonytės „Laisvam laikraščiui“ priteisti 10 000 Eur žalai atlyginti.
 2. Pasisakant dėl minėtų prašymu pažymėtina, jog CPK nenumato galimybės apeliacinės instancijos teismui nagrinėjant procesinio pobūdžio tarpinį klausimą konstatuoti apylinkės teismo teisėjo (ne)šališkumą. Teisėjo nušalinimo klausimai detaliai sureguliuoti CPK nuostatose, todėl tuo atveju, jeigu atsakovė mano esant apylinkės teisėją šališku, atsakovė turi teisę reikšti prašymą dėl apylinkės teismo teisėjo nušalinimo bendra CPK nustatyta tvarka (CPK 64–71 straipsniai). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja tik klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)teisėtumo, todėl dėl savarankiško pobūdžio materialinių reikalavimų (priteisti 10 000 Eur žalą) negali pasisakyti.
 3. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai skundžiama nutartimi priimto teisinio rezultato neįtakoja. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje van de Hurk v. Netherlands, peticijos Nr. 16034/90, par. 61).
 4. Apibendrinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tik iš dalies teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes bei tinkamai taikė teisės normas, todėl atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, o skundžiama nutartis keistina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).
 5. Klausimas dėl šiame procese patirtų bylinėjimusi išlaidų svarstytinas išnagrinėjus bylą iš esmės pirmosios instancijos teisme.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

n u t a r i a:

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. sausio 15 d. nutartį pakeisti, nutarties rezoliucinę dalį išdėstant sekančiai:

„Ieškovo Vyganto Sliesoraičio prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies.

Uždrausti atsakovei UAB „Patikimas verslas“, juridinio asmens kodas 303121202, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento, internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt publikuoti (viešinti), įpareigojant padaryti laikinai neprieinamus vartotojams ir visuomenei, 2020 m. sausio 13 d. straipsnyje „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“, 2020 m. spalio 16 d. straipsnyje „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“, 2020 m. lapkričio 18 d. straipsnyje „Dešinioji Roko Masiulio ranka V. Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“, 2020 m. gruodžio 4 d. straipsnyje „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ ir 2020 m. gruodžio 9 d. straipsnyje „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V. Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ ieškovo Vyganto Sliesoraičio privačius duomenis – asmens kodą, banko sąskaitos numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį bei nekilnojamojo turto adresą.

Likusioje dalyje ieškovo Vyganto Sliesoraičio prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti“.

 

Teisėjas                                                                                                                     Irmantas Šulcas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));