Užmūrydama Lietuvą I.Šimonytė slepiasi už „nepriklausomų” ekspertų, nors jiems pati ir vadovauja

sveikiname-1

sveikiname-1

Mozeris Alvis

Amen, piššš, nėra baliono!

Nagrinėdamas sveikatos apsaugos ministro A. Dulkio 2020-12-23 įsakymą Nr. V-3006, nustatantį skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos vakcina prioritetines gyventojų grupes, atkreipiau dėmesį į šio įsakymo preambulę.
Aptariamo įsakymo preambulėje nurodoma, kad gyventojų skiepijimo Covid-19 vakcina prioritetinės grupės yra nustatytos atsižvelgiant į, tame tarpe, Nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos, sudarytos P.I.Š. 2020 m. gruodžio 18 d. potvarkiu Nr. 183 „Dėl darbo grupės sudarymo“ (toliau – Ekspertų taryba), siūlymus, nurodytus Ekspertų tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. posėdžio protokole Nr. LV-619, 2020 m. gruodžio 29 d. posėdžio protokole Nr. LV-626, Ekspertų tarybos 2021 m. sausio 13 d. posėdžio protokole Nr. LV-30.
P.I.Š. potvarkį dėl Ekspertų tarybos sudarymo rasite aktyvavę šią nuorodą: https://www.e-tar.lt/…/164ca4b040fc11eb8d9fe110e148…/asr Tiesa, vos prieš kelias dienas, t. y. 2021-02-15 P.I.Š. potvarkiu Nr. 21 iš Ekspertų tarybos „išgaravo” seniai jau „nugaravęs” epidemiologijos ir virusologijos ekspertas, šeimos gydytojas V. Kasiulevičius. https://www.e-tar.lt/…/5b38812070ea11eb9601893677bfd7d8
Bet dabar ne apie tai. Ir net ne apie tai, kad pasiūlymus dėl gyventojų vakcinavimo prioritetinių grupių nustatymo Moteriausybei teikė, teikia ir, manytina, toliau teiks tokie infekcinių ligų kontrolės ir profilaktikos ekspertai, kaip Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė, duomenų analitikas, pramoninkų konfederacijos prezidentas ar verslo konfederacijos prezidentas.
Šiuo įrašu noriu atkreipti jūsų dėmesį į Ekspertų tarybos sudarymo aplinkybes, o būtent į P.I.Š. potvarkio „Dėl Ekspertų tarybos sudarymo” 3 punktą, kuriame nurodyta (cituoju): „N u s t a t a u, kad patariamosios tarybos vadovą rotacijos tvarka renka šios tarybos nariai.” (citatos pabaiga).
Renka tie Ekspertų tarybos nariai sau vadovą, tai renka. Ką jau padarysi. Bet, garbioji P.I.Š., ar nepamiršote, kad LR Vyriausybės įstatymo (ne Vyriausybės nutarimo, o Seimo priimto Vyriausybės įstatymo) 28 straipsnio „Ministro Pirmininko sudaromos darbo grupės” 2 dalis labai aiškiai nustato, jog (cituoju): „Darbo grupei vadovauja Ministro Pirmininko paskirtas asmuo.”. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.96A68BFC9E82/asr
Ką gi, mielieji, Vyriausybės įstatymas nedviprasmiškai nustato, kad P.I.Š. sudarytai darbo grupei (Ekspertų tarybai) turi ir gali vadovauti tik pačios P.I.Š. PASKIRTAS asmuo, todėl bent jau man yra daugiau nei aišku, jog P.I.Š. 2020-12-18 potvarkio Nr. 183 „Dėl Ekspertų tarybos sudarymo” 3 punktas, nustatantis tai, kad Ekspertų tarybos vadovas yra RENKAMAS pačių Ekspertų tarybos narių, akivaizdžiai prieštarauja Vyriausybės įstatymo 28 str. 2 d. įtvirtintam imperatyvui, nustatančiam, kad darbo grupės vadovą PASKIRIA ministras pirmininkas.
Kaip žinote, iš neteisėtų veiksmų teisėtos pasekmės kilti negali, todėl, mano vertinimu, Vyriausybei pateiktieji Ekspertų tarybos pasiūlymai, kuriais su pasimėgavimu mums nuolat mojuojama po nosimi, yra tik nieko verti piššš….
Vienok, jei manote, kad klausimas dėl Ekspertų tarybos vadovo paskyrimo galbūt yra nereikšmingas, papildomai paaiškinsiu, jog to paties Vyriausybės įstatymo 28 str. 2 d. yra nurodyta, kad Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo reglamentas. Jo aktualią redakciją rasite aktyvavę šią nuorodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2D810041F3C0/asr
Taigi Vyriausybės darbo reglamento II skyrius (3-8 punktai) nustato, jog darbo grupės (mūsų atveju – Ekspertų tarybos) vadovas sprendžia tokius klausimus, kaip antai: 1) kviečia posėdžius, nustato jų vietą ir laiką ir tiems posėdžiams pirmininkauja; 2) sprendžia, ar posėdyje gali dalyvauti kiti asmenys ir juos kviečia dalyvauti; 3) pasirašo darbo grupės posėdžio darbotvarkę; 4) sprendžia, ar darbo grupės posėdžiai bus protokoluojami ir kt. Galiausiai, darbo grupės narių balsams pasiskirsčius po lygiai, būtent darbo grupės vadovo balsas yra lemiamas balsas.
Reziumė? P.I.Š. potvarkis dėl Ekspertų tarybos sudarymo – piššš…., Ekspertų tarybos sudėtis – piššš…., Ekspertų tarybos pasiūlymai – piššš… Ar kas nors dar liko šioje valstybėje, kas būtų ne piššš…?
Įrašą baigsiu ištrauka iš a.a. poeto Sigito Gedos eilėraščio „Lietuva vampyrų žemė”:
(.) ir ūmai regi, kad viskas,
amen, piššš, nėra baliono,
sielos, atminties, kapeikos,
bezdalai iš medaliono!
Facebook komentarai
});}(jQuery));