Kaip LIETUVOS prezidente mes išrinkome žmogų, kuris sausio 13 d. buvo okupantų pusėje?

dsc_8423a

dsc_8423a

Sausio 13 d. Artėja. Diena SIMBOLIS.
Aš buvau Kaune. Nulėkiau naktį prie televizijos bokšto. O ten į aikštės vidurį. Ten medis augo. Nestoras…, bet aš juk “kūdas”, džiūsna. Jei šaudys, tai nors kokia priedanga bus. Nieko Kaune neįvyko.
Vilniuje šaudė… Aukos… Pagerbimas. Vardan TOS Lietuvos.
O paskui MES išrinkome LIETUVOS prezidente žmogų, kuris PRIEŠINGOSE barikadų pusėse buvo sausio 13. Ir TOKIA prezidentė dalyvaudavo sausio 13 d minėjimuose. Ir TAI nėra ir nebuvo PASITYČIOJIMAS iš žuvusių ? Dabar per LRT Oželytė kalba. Apie tą sausio 13 d.. Oželytė, kurį garbinimo ditirambus Grybauskaitės adresu man buvo surašiusi.
Kokie politikai per tuos 8 metus (be Z. Vaišvilos) pasakė – GĖDA ! Tyla…, nes mes pragmatikai. Nes juk simbolius (jù prasmę) galima keisti…, pagal poreikius. O žmonės jau ištreniruoti – 2/3 teigiamai vertino Grybauskaitę… Jiems GERAI, tai ko purkštauti. SAVIM rūpintis reikia. Juk ne veltui Grybauskaitės štabo vadovas pasakė, kad moralė ne šio pasaulio dimensija. O žmonėms Neužmirštuolę užkabinsime. Kam ant ausù, kam į atlapà… Ir taip rūpestį parodysim.
Kai prieš vienus rinkimus surašiau komentarà DELFI – kodėl balsavimas už grybauskaites yra tolygus sausio 13 aukų paniekinimui, tai man buvo uždrausta toliau komentuoti. Po rinkimų buvau atblokuotas.
Klausiu JŪSÙ, Lietuvos žmonės, sausio 13 žuvo dėl TOKIOS LIETUVOS???
Kad PABĖGTI milijonui IŠ Lietuvos būtų galima ?
Su kaimyne (apie 80 metų) apie politiką vis pakalbėdavom. Prieš 10 metų, prieš 5 metus. Ir prieš pora metų vėl kalbamės, ir apie Grybauskaitę… ir sako močiute – PAVOJINGA APIE POLITIKą dabar kalbėti !!! Jau numirė močiutė. LAISVOJE Lietuvoje !
Prisigyvenom. MES. Ne vien valdžia kalta. MES jiems LEIDŽIAME.
Taip, taip…, mes žinome, bet mes NIEKO negalime padaryti… , ir VĖL darome tà patį. LEIDŽIAME.
Vis noriu TIKĖTI, kad MES verti geresnės valdžios…
Ar atimsite iš manęs šį TIKĖJIMĄ, mieli Lietuvos žmonės ?
Kažkadaise mušiausi į krūtinę – tik už Landsbergį. Bet vis galvojau- ar reikia deklaruoti, kad TIK JIE tėvynę myli ? Jeigu kitos partijos žmogus, tai jis negali TĖVYNĖS mylėti ? Ar reikia PRIVATIZUOTI tėvynės meilę ? Juk tai nepadoru !!! Mažiausiai…O tada natūralus klausimas : jeigu aš palaikau TOKIUS žmones, tai kas esu aš ???
Pamenu, parašiau į Delfi komentará, kodėl mane nuvylė senasis Landsbergis…, ir buvau užblokuotas. Ne Lietuvos, o užsienio komerciniú jėgù valdomas Delfi… Po gero mėnesio atblokavo.
Tuo metu Vilniaus meras buvo konservatorius Navickas. Ir kitas konservatorius įrašė mero pokalbį – nurodymá : nagrinėti tik KITÙ partijù padarytus nusižengimus, bet ne konservatoriù. Skundus dėl konservatoriù palikti nenagrinėtus. Išviešino žmogus tuos NETEISĖTUS nurodymus. Kilo triukšmas. Ir partijos “ETIKOS “ komitetas nusprendė – merá Navická suspenduoti, o neteisėtus nurodymus paviešinusį – IŠMESTI iš partijos. Tada senasis Landsbergis pasakė – TEISINGAS sprendimas.
Tame Delfi konentare parašiau – nuvylė mane Landsbergis nes pasielgė kaip MAFIJOS vadeiva. Mafijos požiūriu juk suprantama, kad išduoti SAVUS yra didžiausias nusikaltimas. Nesvarbu, kad savi pasielgė nusikalstamai. Nesvarbu, kad visos Lietuvos požiūriu, paviešinti netinkamus nurodymus yra ir teisinga, ir sveikintina. Taigi, tas, kuris atsispyrė viršininko neteisėtam nurodymui, turi būti sunaikintas ar pagerbtas ??? O konservatoriù partijos ETIKOS komiteto nariai priėmę tokį mafijos stiliaus sprendimá turi/turėjo būti įvertinti ??? Jie toliau gali kà nors svarstyti apie ETIKÀ ??? Ar eiliniai šios partijos nariai sukilo prieš tokį sprendimá ?
Tai buvo lakmuso popierėlis, kuris parodė kas mūsù, Lietuvos žmoniù, laukia ateityje. Parodė – kokia mūsù valdžia (vienos partijos lygmenyje) ir kas DAR svarbiau – parodė kokie esame MES… eiliniai… dauguma.
Aš tik noriu TIKĖTI, kad mes GALIME pasikeisti.
Nes Jeigu mes nesikeisime – Lietuvos NEBELIKS !
Aukime. Tobulėkime. To ir linkiu – JUMS ir sau.
Nes BE Lietuvos mes esame NIEKAS… kaip smėlio grūdelis blaškomas vėjo.
Facebook komentarai
});}(jQuery));