Seimas leido Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn

petro

petro

Dėl Generalinio prokuroro kreipimosi į Seimą
dėl to kad Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Gražulis būtų patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn, suimtas ar kitaip būtų suvaržyta jo laisvė

2020 m. gruodžio 13 d.
Vilnius

Žinia, 2020 11 30 Generalinis prokuroras Raštu Nr. 17.2-4270 kreipėsi į Seimą, o 2020
m. gruodžio 3 d. Seimo posėdyje Nr. 9 kreipimąsi įgarsino. Kreipimosi turinys – kad P.Gražulis
galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, tai yra galimai padarė Baudžiamojo kodekso 228
straipsnio 2 dalyje numatytą sunkų nusikaltimą. Todėl, Generalinis prokuroras paprašė Lietuvos
Respublikos Seimo kad Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Gražulis būtų patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn, suimtas ar kitaip būtų suvaržyta jo laisvė.
Žinia, toks pats kreipimasis buvo ir 2019 06 04, tačiau 2019 06 25 Seimas nesutiko, kad
Petras Gražulis būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, suimtas ar kitaip būtų suvaržyta jo
laisvė. Pastebėtina, kad keipimųsi Nr. 17.2-2654 ir Nr. 17.2-4270 turinys yra tapatus.
Kreipimuose ir vykdytame ikiteisminiame tyrime, nenustatyta nė viena papildoma aplinkybė,
susijusi su Seimo nario P.Gražulio veikomis.
Tačiau ikiteisminiuose tyrimuose buvo ir pokyčių.
Visiems kitiems ikiteisminiame tyrime figūravusiems asmenims nutraukti ikiteisminiai
tyrimai ar baudžiamoji byla.
2019 06 04 P.Pachomovaitei nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo,
apgaulingo apskaitos tvarkymo, prekybos poveikiu, dokumento suklastojimo ir papirkimo nei
vienu atveju nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių
(Priedas 1).
2019 06 04 J.Miliui nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo tarnybine
padėtimi, dėl ko didelės žalos patyrė valstybė ir dėl dokumento suklastojimo nei vienu atveju
nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Priedas 2).
2020 05 29 Kauno apylinkės teismas UAB „Judex“ generalinį direktorių Rimantą Kičą
pripažino kaltu tik dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo, atleido nuo baudžiamosios atsakomybės ir
nutraukė baudžiamąją bylą (Priedas 3). Šis teismo sprendimas įsiteisėjo.
Taigi – ikiteisminiai tyrimai visiems kitiems nutraukti, tačiau liko Seimo narys Petras
Gražulis.

Kuo kaltina Petrą Gražulį?
Pasak Generalinio prokuroro:
„Šiame ikiteisminiame tyrime surinkti kriminalinės žvalgybos duomenys, liudytojų
parodymai, kiti bylos duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad Seimo narys P. Gražulis, būdamas
tuometės kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo nariu, valstybės tarnautoju, valstybės politiku,
siekdamas turtinės naudos, nesant kyšininkavimo požymių, nuo 2015 m. gegužės 18 d. iki
2017 m. vasario 13 d. piktnaudžiavo Seimo nario tarnybine padėtimi, dėl ko didelės žalos patyrė
valstybė. Šio ikiteisminio tyrimo metu gauti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad nurodytu
laikotarpiu Seimo narys P. Gražulis aktyviai veikė vienos uždarosios akcinės bendrovės
interesais šios bendrovės generalinio direktoriaus bei komercijos direktorės prašymu ir darė tai
siekdamas sau turtinės naudos.“
„Taip veikdamas vienos privačios bendrovės interesais P. Gražulis savo ir kitų dviejų
asmenų naudai iš šios bendrovės gavo turtinę naudą. Beveik dvejus metus neatlygintinai
naudojosi šios bendrovės lizingu įsigytu automobiliu „Lexus“, kurio vertė 32 tūkst. Už šios
bendrovės lėšas savo ir kito asmens naudai įsigijo kuro už daugiau nei 1 tūkst. eurų. Du kartus
asmeniškai, bet vieną kartą kartu su kitu asmeniu pasinaudojo šios bendrovės pirktais lėktuvo
bilietais, bendra suma už bilietus – daugiau nei 1 tūkst. 100 eurų. Per laikotarpį nuo 2015 m.
rugsėjo 25 d. iki 2016 m. kovo 11 d. iš bendrovės sąskaitos per keturis kartus gavo 1 tūkst. 800
eurų, kurie buvo pervesti į P. Gražulio banko sąskaitą per trečiojo asmens banko sąskaitą.„

Dėl neatlygintino naudojimosi lizingu įsigytu automobiliu
Minimą automobilį „Lexus“ UAB „Judex“ nuomavo SIA „Dozhas“. P.Gražulis ir SIA
„Dozhas“ 2015 01 05 sudarė automobilio nuomos sutartį (Priedas 4). Už automobilį reguliariai
su SIA „Dozhas“ atsiskaitinėjo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija iš parlamentiniai
veiklai skirtų lėšų „už nuomą, draudimą, techninę priežiūrą. Ši informacija patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos, taip pat 2019 06 04 sprendimuose P.Pachomovaitei ir J.Miliui
nutraukti ikiteisminius tyrimus bei 2020 05 29 Kauno apylinkės teismo nutartimi.

Dėl kuro įsigijimo
P.Gražulio ir SIA „Dozhas“ 2015 01 05 sutartyje yra numatyta galimybė naudotis kuro
kortelėmis. Nuomos metu tai ir buvo daroma. Ši informacija patvirtinta 2020 05 29 Kauno
apylinkės teismo nutartimi.

Dėl pasinaudojimo bendrovės pirktais lėktuvo bilietais ir pinigų kurie buvo pervesti į
P. Gražulio banko sąskaitą per trečiojo asmens banko sąskaitą
Bilietus pirkdavo Seimo nario Petro Gražulio padėjėja P.Pachomovaitė, kuri nagrinėjamo
epizodo metu buvo ir UAB „Judex“ komercijos direktorė. Už pirktus bilietus su padėjėja
P.Pachomovaite P.Gražulis atsiskaitydavo. Tai, kad UAB „Judex“ dėl šių pavedimų išlaidų
nepatyrė, yra patvirtinta 2019 06 04 sprendime P.Pachomovaitei nutraukti ikiteisminius tyrimus
bei 2020 05 29 Kauno apylinkės teismo nutartimi.

 

Seimas leido Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Seimas pritarė laikinosios tyrimo komisijos išvadai dėl Seimo nario Petro Gražulio teisinės neliečiamybės.

„Komisija, patikrinusi generalinio prokuroro Evaldo Pašilio 2020 m. lapkričio 30 d. rašte Nr. 17.24270 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo sutikimo patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę“ nurodytas aplinkybes, taip pat įvertinusi prokuroro Rolando Stankevičiaus ir Seimo nario P. Gražulio paaiškinimus ir atsakymus į komisijos narių klausimus, padarė išvadą, kad yra pagrindas patenkinti generalinio prokuroro prašymą dėl sutikimo Seimo narį P. Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę. Tyrimo komisijai nebuvo pateikta jokių faktinių įrodymų, kad Seimo narys P. Gražulis būtų persekiojamas dėl politinių ar kitokių panašių motyvų dėl jo, kaip Seimo nario, veiklos“, – pristatydamas komisijos išvadas sakė jos pirmininkas Arminas Lydeka.

Už protokolinį nutarimą „Dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę“ (projektas Nr. XIVP-111) balsavo 97, prieš buvo 6, susilaikė 26 Seimo nariai.

Šių metų gruodžio 3 d. generalinis prokuroras Evaldas Pašilis kreipėsi į Seimą informuodamas, kad ikiteisminiame tyrime surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad Seimo narys P. Gražulis, būdamas valstybės politiku, siekdamas turtinės naudos, nesant kyšininkavimo požymių, nuo 2015 m. gegužės 18 d. iki 2017 m. vasario 13 d. galimai piktnaudžiavo Seimo nario tarnybine padėtimi, dėl ko valstybė patyrė didelę žalą. Generalinio prokuroro teigimu, įtariama, kad P. Gražulio veiksmuose yra požymiai nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 2 dalyje.

Seimo statutas numato, kad Seimo protokolinis nutarimas sutikti Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę gali būti priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.

Baudžiamojo kodekso 228 straipsnis. Piktnaudžiavimas

  1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
  2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: SAULĖ EGLĖ TREMBO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA
Facebook komentarai
});}(jQuery));