L. Stankūnaitės advokatė Grubliauskienė išsigynė savo žodžių, kad Deimantė kalba užsienio kalba

vrubliausk

vrubliausk

Šiandien teismo posėdyje L. Stankūnaitės advokatė Grubliauskienė išsigynė savo žodžių, kad Deimantė kalba užsienio kalba. Šiandien ji pradėjo aiškinti, kad Deimantė kalba su akcentu.
Primenu, kad Deimantė paskutinį kartą buvo apklausta 2016 m., advokatui G. Černiauskui ją laikant už rankos apklausos metu. Jokio akcento 2016 m. Deimantė neturėjo.
Nuotraukoje, 15 min.: Grubliauskienė.

 

Alvydas Veberis

Šiandien Panevėžio apygardos teismo darbuotojai prašė gerbti Valstybę ir vadovų išleistus, kad ir kvailus įsakymus. Tuo tarpu daugelis teismo administracijos pareigūnų teismo rūmuose vaikšto be kaukių, be apriboto atstumo. Teismo posėdyje teisėjas Valdas Meidus griežtai reikalavo, kad būtų absoliuti tyla, o pamatęs nors tarpelį kaukėje, reikalavo užspausti ją prie nosies. Jei būtų jų valia, matyt norėtų kiekvieną sveiką ,,neklaužadą“ uždusinti dėl priimtų abejotinų įstatymų ne sergantiems, bet sveikiems. Keista, kad visi piliečiai be teismo sprendimo įkalinti ir uždėtos kaukės, kad tylėtų, bijotų ir paklustų išlaikytiniams, kurie turi tarnauti žmonėms, o ne atvirkščiai. Labai norėtųsi, kad jie taip nuolankiai vykdytų teisingumą. Deja.

Korumpuotos valdžios ir teisinės sistemos ,,teisingumo“ vykdytojai tęsia savo ,,darbą“ Panevėžio apygardos teisme.

IMG 20200904 092040

Prisiminkime praeitą posėdį, kuris įvyko šių metų rugsėjo mėn. 4 d. , o tada pereisime prie šios dienos rugsėjo 7 d. posėdžio.

Panevėžio apygardos teisme toliau vyksta teismų maratonas, kuriame  nagrinėjama, sukurpta byla,  buvusiai Kauno apygardos teismo teisėjai, Seimo narei Neringai Venckienei. Iš 39 kaltinimų pateiktų Amerikos teismui liko vos menkaverčiai keturi, kurie turėtų subliūkšti pagal akylai slėptą video įrašą, kuris atsitiktinai pakliuvo į pačios aukos N.Venckienės rankas. Jei N.Venckienė nebūtų pasišalinusi iš Lietuvos, jai kaltinimų buvo sukurpta net arti šimto!  N.Venckienei pagal ekstradicijos prašymą grįžus į Lietuvą generalinė prokuratūra ir sisteminė žiniasklaida visuomenei melavo,  ad Amerikai buvo pateikta tik 13 kaltinimų. Tai kokį teisingumą Lietuvoje gali vykdyti tokie akiplėšiški nusikaltėliai? Prieš šį teismo posėdį išretėjo sisteminės žiniasklaidos ,,skalikų‘‘ gretos. Vis tik keletas žurnalistų,   šeimininkų genami, atvyko. Stypčiojo aplink  ir lojolus vietinei valdžiai ,,skalikas“ Darius Krasauskas.

 

 

nuotr. pamatęs kamerą sprunka vietinis ,,skalikas“ ir lojalus valdžiai melo skleidėjas Darius Krasauskas

 

Jie daugelį metų skelbė visuomenei melą.  N.Venckienė prašė, kad jos interviu parodytų neiškarpytą ir visuomenę supažindintų su slėptuoju video įrašu. Jis čia:

 

Vargu ar N.Venckienės  prašymas bus įvykdytas.

 

Teismo posėdis buvo viešas, todėl atvyko N.Venckienę palaikantys šalininkai iš visos Lietuvos.

Kaip informavo Panevėžio apygardos teismo pirmininko padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) Jolita Gudelienė ir kiti teismo posėdžiai vyks vieši. Teismo posėdžių kolegija nepasikeitusi. Toliau bylą nagrinėja ta pati trijų teisėjų kolegija: Valdas Meidus, Jolanta Raščiuvienė, Valdas Ciesiūnas. Sekantys teismo posėdžiai numatyti rugsėjo  4, 7,10,16 d. bei spalio 5 d.  Pradžia 9 val. ryto.

 

Paskutiniame teismo posėdyje apklausti keturi liudytojai: vaikų teisių atstovė Gražina Didžbalienė, Evelina Talainienė, antstolės S.Vaicekauskienės  padėjėja Nijolė Mickūnienė, L.Stankūnaitės advokatas Gintaras Černiauskas. Buvo kviestas  policijos pareigūnas Romas Oželis, kuris privačioje valdoje stebėjo šturmo įvykius. Jis atvyko, tačiau jo apklausa dėl laiko stokos, nukelta į rugsėjo  10 dieną. Į šį teismo posėdį neatvyko kviesta  L.Stankūnaitė. Anot teismo,  dėl neaiškių priežasčių, ją apklausti bus sudėtinga. Dar painesnė situacija apklausti Valstybės saugomą Deimantę Kedytę, kuriai paskelbta Tarptautinė paieška. Apie ją, po pagrobimo, jokios žinios. Valstybė teigia, kad ji gydoma, o teismas aiškina, kad ji nebemoka lietuvių kalbos ir neva tai yra priežastis jos neapklausti. Tokiame painiame įvykių sūkuryje seniai sklinda kalbos, kad gal jau jos nėra net gyvųjų tarpe. Juk gyvi liudytojai nereikalingi. Jie gali atskleisti tiesą. Šioje byloje-žudikėje daug neišaiškintų paslaptingų mirčių. Į šį teismo posėdį neatvyko dar viena kviesta liudytoja, kuri pasirodo atostogauja Nidoje. Nejaugi kai kam teismo šaukimai neprivalomi ir galima piktnaudžiauti atostogomis ar kitais trukdymais teismo darbui?  Juk Nida čia pat Lietuvoje. Tą pačią dieną galima skirti valandą duodant  parodymus teisme  ir toliau ramiai ilsėtis. Keista, kad vienus galima blaškyti po visą Lietuvą, nagrinėjant bylas, o kitiems daromos išimtys. Dar keisčiau, kai vaikų tarnybos specialistės Gražina Didžbalienė ir Evelina Talainienė Panevėžio teisme nepasirodė ir joms suteiktos išskirtinės sąlygos duoti parodymus nuotoliniu būdu iš Kauno apygardos teismo. Tam prieštaravo atsakovė ir jos gynėjas, nes teismų praktikoje tokia naujadara naudojama tik išskirtinais atvejais.

nuotr. išretėjo sisteminės žiniasklaidos ,,skalikų gretos. Liko, įžūliausi tarnaujantys sistemai, lojalūs melo skleidėjai. N.Venckienė ir jos gynėjas ruošiasi posėdžiui. Sienoje nuotoliniu būdu matomas ekranas.

Juk neįmanoma nustatyti liudytojų reakcijos į pateiktus klausimus, kai televizoriaus ekrane vaikšto gyvi lavonai-robotai. Nuotolinei  apklausai teismas  visiškai nepasiruošė. Po išsakytų atsakovų pastabų ir klausytojų reakcijos salėje, kai nesimatė vaizdo, o paleistas garsas atrodė, tarsi, dangus griūva po bombos sprogimo, buvo padaryta pertrauka. Po jos techniniai dalykai pasitvarkė. Aplamai, kodėl buvo daromos išimtys galimai nusikaltėliams? Gal vaikų teisių gynėjos išsigando žmonėms pažiūrėti tiesiai į akis, dėl savo nusikalstamos veikos padarymo, kai mergaitė buvo pagrobta panaudojus smurtą ir psichologinę prievartą? Tiesa, Evelina Talainienė priesaiką priėmė, pareikšdama, kad sakys tiesą, prisiekdama Dievu. Iš tiesų jos parodymai nedaug nukrypo nuo tiesos, tačiau išverstaskuris advokatas G.Černiauskas prisiekęs Dievu sakyti tiesą, skleidė melą, pamiršdamas ar nežinodamas, kad Dievas nesiduoda išjuokiamas. Jam priesaika, prisidengiant Dievu, skaudžiai atsirūgs. Jis neigė, kad įsitempęs nešė mergaitę. Jo tokį teiginį tvirtino ir daugelis korumpuotų Lietuvos teismų. Tačiau šį faktą paneigė taip akylai slėptas vaizdo įrašas. Jis  pamiršo ir tai, kad dar iki įvykių Garliavoje, televizijos ekrane gyrėsi ir rodė, kaip treniruojasi su savo sūnumi, kaip teks vykdyti mergaitės pagrobimo operaciją. Visi šiame posėdyje dalyvavę liudininkai keistai atrodė. Sakytum silpnapročiai ar sergantys senatvės dimensija. Atsakinėdami į atsakovų ar teisėjo klausimus, guodėsi atminties stoka.  Ten, kur jiems nenaudinga, įvykio detalių neatsiminė, bet gerai atsiminė tas smulkmenas, kur reikėjo  apkaltinti  N.Venckienę. Tuo metu buvo  įvykdyta išskirtinė ir vienintelė Lietuvoje žiauri vaiko  pagrobimo operacija.  Ši egzekucija dalyviams turėtų ne tik pasimiršti, bet naktimis sapnuotis.

nuotr. teismo posėdžių salėje pertrauka. Taisomi techniniai gedimai dėl ,,poniučių“ – vaikų teisių ,,gynėjų“ nuotolinės apklausos.

 

Ankstesniuose posėdžiuose buvo apklausti ,,nukentėjusieji“, tai policijos pareigūnas Mindaugas Gušauskas bei antstolė Sonata Vaicekauskienė.  N. Venckienei pateikti  tik keturi mažareikšmiai kaltinimai likę iš 39, dėl teismo sprendimo ,,nevykdymo“, ,,pasipriešinimo“ policijos pareigūnui, ,,trukdymo“ antstolei atlikti savo darbą ir ,,sudavimo“ į veidą L. Stankūnaitei. Viename iš teismo posėdžių buvo parodytas taip slėptas nuo visuomenės ir  N.Venckienės, Seimo narių, neperduotas net Amerikos teismui, vaizdo įrašas. Jis parodytas teisme slapta, pasiteisinant vaiko interesais. Keista, kad mergaitės interesai mažiausiai kam rūpi, nes apie ją iki smulkmenų žino visi besidomintys šiais įvykiais iš prokuratūros, sisteminės žiniasklaidos ,,skalikų“, o dabar iš viešai paskelbtos tarptautinės paieškos. Visuomenėje sklinda kalbos, kad taip ,,kruopščiai“ Valstybės saugomos mergaitės gal jau aplamai nėra gyvųjų tarpe. Matant tokią teismų raizgalynę ne vienam kyla įvairios mintys. Apie antrą galimai tvirkintą mergaitę Orintą Naruševičiūtę, aplamai visi tyli. Išvežta.

 

Svarbu pažymėti tai, jog šiame Panevėžio apygardos teismo posėdyje, nagrinėjant E. Pašilio ir S. Skvernelio nusikalstamas tyčias, nustatyta, kad 2012-05-17 Garliavoje Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus tarnautojai norėjo įteikti Neringai Venckienei Įsakymą, kuriuo informuoti apie nutraukiamą Deimantės globą. Tačiau tai padaryti sutrukdė, S. Skvernelio ir G. Černiausko organizuota nusikalstama gauja, kuri ne tik, kad trukdė, perduoti Įsakymą, bet vaiko teisių apsaugos skyriaus tarnautojas sukurstė nusikalstamai tyčinei veikai – Deimantės kankinimui ir jos žalojimui, kurios nusikalstamai bendrininkaudamas su G.Černiausku ir siekdamos sukelti fizinį skausmą, laužė Deimantės piršus, kurie stipriai buvo apkabinę Neringą Venckienę. Dėl tokios nusikalstamos veikos, Vaiko teisių apsaugos skyriaus tarnautojai Gražina Didžbalienė ar Evelina Talainienė neįteikė Neringai Venckienei minimo įsakymo, todėl jį pametė Neringos Venckienės tėvų gyvenamojo namo patalpose, o pamestą Įsakymą pavogė G. Černiauskas, todėl toks įsakymas iki šio neįteiktas Neringai Venckienei.

 

Venckienė kaltinimus, kurių nepadarė, savaime suprantama neigia. Jie politiškai motyvuoti.  Pareigūnų smurtas, naudotas tiek prieš ją, tiek prieš L. Stankūnaitės dukrą.  N. Venckienė yra viena svarbiausių Garliavos įvykių dalyvių, nes nori atstatyti tiesą.  Ji nėra korumpuotos sistemos ,,pakabinta“ teisėja, todėl eina drąsiai iki galo. Kiek patyrė praradimų, daugiau neturi ką prarasti, nebent gyvybę. Ją praras visi. Vieni liks pažeminti, apspjaudyti ir niekšai, kiti išeis su iškelta galva. Neringai skirtas antras variantas. Po aštuonerių metų, Neringos išsakytos pastabos apie supuvusią teisinę sistemą, pasiteisina su kaupu. Visa stirta  teisėjų, prokurorų, advokatų vaikšto su antrankiais. Daliai jų jau iškeltos baudžiamosios bylos, o  pedofilai lenda, kaip grybai po lietaus.  Ir  tai ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje.

Atskirame straipsnyje bus aprašomas šios dienos (rugsėjo 7d.) posėdis.

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));