Dr. Jonas Ramanauskas. JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo pliusai ir minusai (I ir II)

Garliavos_sturmas._balsas_.lt_nuotr__385_357

Garliavos_sturmas._balsas_.lt_nuotr__385_357

Dr. Jonas Ramanauskas. JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiaus
liudijimo pliusai ir minusai (I ir II)
(http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-jav-helsinkio-komisijoje-dr-
vytauto-matuleviciaus-liudijimo-pliusai-ir-minusai-ii/)
******************

 

JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiausliudijimo pliusai ir minusai (I)
(https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7643:
jav-helsinkio-komisijoje-dr-vytauto-matuleviciaus-liudijimo-pliusai-ir-minusai-
i&catid=31&Itemid=101).

****************
2

http://www.ekspertai.eu/jav-helsinkio-komisijoje-drvytauto-matuleviciaus-liudijimo-
pliusai-ir-minusaii97006/

JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo pliusai ir minusai (I)

6

Paskelbta: 2018-11-19 15:58

Autorius: dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com

JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo pliusai ir minusai (I)

Įvadas

Iš pat pradžių galima teigti, kad dėl klausimo sudėtingumo, ilgalaikiškumo ir
reikšmingumo joks liudijimas dėl Neringos Venckienės ekstradicijos į Lietuvą niekada
nebus pilnas. Vien tas faktas, kad kvalifikuotų teisininkų šeima t.y. Kauno m. apygardos
3

teismo teisėja ir jos vyras advokatas, teisinėmis priemonėmis nepasiekė teisingumo
Lietuvoje net paduodami virš 200 skundų teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijoms,
parodo, koks yra sunkus ir nepavykęs teisingumo suradimo kelias Lietuvoje.

Į tą faktą, kad teisininkų šeima teisinėmis priemonėmis nesugebėjo surasti
teisingumo Lietuvoje, privalo atkreipti į tai dėmesį ir JAV teismai, ir ekstradicijos
procesą atliekantys pareigūnai. Tai parodo, kad N.Venckienė to teisingumo ir toliau
nesuras. Taigi N.Venckienės ekstradicijai į Lietuvą tikrai nėra jokio pagrindo.

Teisingumo ir nuskriaustos mažos mergaitės Deimantės gynėja ir įstatyminė
globėja pati paversta nusikaltėle net kaltinant Lietuvoje ją 39 nusikaltimais. Vis kintantis
kaltinimų skaičius parodo, kad tais kaltinimais abejoja ir kaltinantieji. Visa ką darė
N.Venckienė, tai siekė nuo sunaikinimo apginti Deimantę, tačiau nesėkmingai [9].

Todėl, kad ir kaip norėtų, dr. Vytautas Matulevičius niekaip negalėjo savo
trumpu liudijimu JAV Helsinkio komisijoje pilnai atspindėti tokios sudėtingos bylos
aplinkybes. Todėl kritika, ar kitaip tariant, liudijimo papildymai yra tikrai galimi ir
reikalingi. Net ir bet kokie papildymai vis tiek negali pasiekti tikslo pilnai atspindėti tuos
įvykius, kurie yra susiję su N.Venckienės ekstradicijos byla. Todėl bet koks teismas
atsiduria ties dilema… kaip nustatyti teisingumą neturint galimybės įvertinti visas
aplinkybes. Belieka pasikliauti tik pačiomis svarbiausiomis aplinkybėmis.

Reikia pabrėžti, kad tam tikrų aplinkybių neįvertinimas gali teisingumo
nustatymui turėti nepataisomą žalą. Apie šiuos įvykius jau esu rašęs [7-12]. Dar kartą
reikia bandyti apginti nekaltą asmenį, nes gal būt tai paskutinė galimybė tai padaryti yra
numatyta 2018-11-27 teismo posėdyje [18].

Laikau savo požiūrį ir komentarus nešališkais, niekam dėl to nesu niekaip niekam
įsipareigojęs, vieša informacija yra gauta iš interneto ir kitais legaliais tyrimo būdais.

4

Prieš pradedant nagrinėti dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimą JAV Helsinkio
komisijoje reikia susigaudyti toje įvykių aplinkoje, toje situacijoje, kurioje visa tai vyksta.

Svarbūs faktai sprendžiant Neringos Venckienės ekstradicijos klausimą

Kaip žinia JAV teisėja Virginija M. Kendall (IN THE UNITED STATES
DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS EASTERN
DIVIZION, MEMORANDUM OPINION AND ORDER, case: 1: 18-cv-03061
Document #: 32 Filed: 07/12/18 Page 1 of 35 PageID #: 558) Neringos Venckienės
ekstradicijos byloje yra išreiškusi tokią nuomonę: “Venckiene’s Petition and Motion
raise serious issues concerning the United States’ extradition process and propriety of
her native country’s political and judicial systems
.”

Teisėjos Virginija’s M. Kendall nuomonės pirmąją dalį “Venckiene’s Petition
and Motion raise serious issues concerning the United States’ extradition process…”
siekia JAV Kongrese išspręsti du JAV kongresmenai, Atstovų Rūmų nariai: nuo New
Jersey’s Christopher Henry Smith ir nuo Illinois’s Randall Mark Hultgren. Turėtų
būti tikrai suprantama, kad neišsprendus tų klausimų JAV Kongrese, neturėtų būti
skubama su Neringos Venckienės ekstradicija į Lietuvą.

5

Esu tyrinėjęs ir publikavęs nemažai straipsnių [21, 22, 23, 34, 41, 42] apie
Lietuvos politinę ir teisinę sistemas. Todėl galiu pabandyti maksimaliai objektyviai
įvertinti, paliudinti tas problemas, kurios iš dalies atsakytų į teisėjos Virginija’s M.
Kendall nuomonės antrąją dalį: “…propriety of her native country’s political and
judicial systems
.”

7 LR Seimai nelegitimūs

Pirmiausiai ir svarbiausiai kas krinta į akis Lietuvos politinėje ir teisinėje
sistemoje yra tai, kad nuo pat 1992-10-25 visuotiniu referendumu priimtos LR
Konstitucijos visą laiką grubiai yra pažeidžiamas LR Konstitucijos 55 str. įtvirtintas
lygios rinkimų teisės principas.

Tai pasaulyje civilizuotam žmogui gali būti net sunku įsivaizduoti, kad vienas
kandidatas į Seimą (parlamentą) gali gauti iki 3 balsų iš vieno rinkėjo, o kitas save
išsikėlęs kandidatas į tą patį Seimą per tuos pačius rinkimus gali gauti tik vieną balsą [21,
22, 23, 34, 41, 42]. Taigi visumoje turime 7 (septynis) antikonstituciškai “išrinktus”
Seimus.

Dar kurijoziškiau atrodo tai, kad jau išrinktas daugiamandatėje apygardoje Seimo
(parlamento) narys gali po dviejų savaičių dar kartą dalyvauti rinkimuose į tą patį Seimą
(parlamentą) per tuos pačius rinkimus, kad būtų išrinktas antrą kartą, kai kitas toks pats
kandidatas, save išsikėlęs, to negali padaryti. Tokiu būdu į Seimą patenka ir neišrinktieji.
Tai sveiku protu nesuvokiami dalykai. Apie kitas tokių Seimo rinkimų savybes yra
aprašyta straipsniuose [21, 22, 23, 34, 41, 42].

Taigi Lietuvoje yra fundamentaliai sugriauti valstybės teisiniai,
demokratiniai pagrindai. Sugriautas visų lygybės prieš įstatymą principas.

6

LR Konstitucinis Teismas išniekina LR Konstituciją

Lietuvos Respublika pagal Konstituciją turi savo Konstitucinį Teismą. Atrodytų,
kad Konstitucinis Teismas privalėtų tokius dalykus išaiškinti. Taip ir išaiškino teisingai,
europietiškai, civilizuotai. Ir tas išaiškinimas yra toks [22]: „2.3. Taigi pagal Venecijos
komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas
, kuris yra
vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas

rinkėjas turi vieną balsą,
visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų
apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos
neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų
aplinkybių.“ Atrodo idealiai.

Tačiau LR Konstitucinis Teismas savo išaiškinimo nutarime visiškai pamiršta,
kad lygi rinkimų teisė yra „vienas rinkėjas – vienas balsas“, t.y. „pamiršta“ savo pačių
išaiškinimą ir tuo būdu paneigia Konstituciją, išduoda savo priesaikas, t.y. ir LR
Konstitucinis Teismas ir LR Seimas tyčiniai nevykdo Konstitucijos, kuriai prisiekia
[21]. Todėl galima daryti prielaidą, kad čia būta neteisėto susitarimo tarp LR Seimo ir LR
KT. Taip galima teigti, nes ir LR Seimas ir LR KT nenori matyti LR KT teisingo,
paremto tarptautine teise, Konstitucija ir sveiku protu paremto LR Konstitucijos lygios
rinkimų teisės išaiškinimo.

LR Seimas ir LR KT nesilaiko, nevykdo tarptautinių teismų sprendimų

Lietuvos valdžia Europoje yra garsi tuo, kad 2004-04-06 yra įvykdžiusi savo
išrinktam prezidentui Rolandui Paksui apkaltą ir nubaudusi R.Paksą visam laikui
atimdama jo teisę balotiruotis į Seimą ir kitas Valstybės pozicijas ten, kur reikalinga
priesaika. Tačiau prezidentas Rolandas Paksas laimėjo bylas prieš Lietuvą Europos
Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT), o taip pat ir Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komitete
(JTŽTK). Šių teismų sprendimai Lietuvai yra privalomi, nes Lietuva yra pasirašiusi
atitinkamus tarptautinius dokumentus ir tuo pripažinusi šių teismų viršenybę. JTŽTK
sprendimas pilnai atkuria visas prezidento Rolando Pakso teises nuo apkaltos momento
7

2004-04-06 ir įpareigojo LR Konstitucinį teismą pakeisti savo sprendimą [28]. EŽTT
sprendimą turėjo vykdyti LR Seimas. Tačiau nė viena iš šių institucijų jiems privalomu
sprendimų iki šiol neįvykdė. Kas gali garantuoti, kad ir JAV – Lietuvos ekstradicijos
sutartis bus vykdoma?

Straipsnyje [29] teigiama: “Kaip žinoma, JTŽTK sprendimu, R. Paksui turi būti
atstatytos visos politinės teisės nuo 2004 metų balandžio 6 dienos, būtent nuo tada, kada
jis buvo nušalintas nuo pareigų. Įvykdyti šiam sprendimui Lietuva, pagal galiojančią
tvarką, turėjo 180 dienų – lygiai pusę metų.
Nuo JTŽTK sprendimo jau praėjo ne 180 dienų, o penkeri metai, tačiau
sprendimo Lietuva net per tiek laiko neįvykdė.”

Tiesa ir teisingumas

Tiesa tai yra faktai, o teisingumas, tai tų faktų vertinimas įstatymų rėmuose.
Vienam tas pats faktas gali būti vertinamas vienaip, o kitam kitaip.
Norint šioje byloje susigaudyti, tai visų pirma tai reikia siekti galimai tiksliai
užfiksuoti FAKTUS. Kiekvienas asmuo turėdamas skirtingą matymą, supratimą,
išsilavinimą ir vertybių sistemą tą patį FAKTĄ gali vertinti skirtingai. Matymas yra ne
vien akių funkcija, tai labiau proto funkcija, kaip sugebi įvertinti ir suprasti tai ką matai,
tai ką girdi. Todėl neturėtų stebinti skirtingos nuomonės apie tą patį FAKTĄ. Taigi labai
svarbu neiškraipyti faktų, tai yra kalbėti apie juos TIESĄ ir pagal sugebėjimus juos
vertinti, surasti teisingumą. Tai toliau stengsiuosi ir prisilaikyti šio metodo, pirmiausiai
faktas, o po to jo analizė.

Trumpai taip suformuluosiu. Mato tą patį, o supranta nevienodai.

Kaip pavyzdys, dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimą JAV Helsinkio komisijoje
Seimo narys Stasys Šedbaras įvertino, kaip „savo valstybės dergimą“.

8

Nuomonė apie Neringos Venckienės ekstradicijos bylą

Pirmiausiai reikia suvokti, suprasti, kad Neringos Venckienės ekstradicijos į
Lietuvą byla yra neatsiejamai susijusi su Deimante Kedyte (Stankūnaite), nes visa toji
„byla žudikė“ ir kilo dėl to, kad mažytė mergaitė pradėjo elgtis taip, kaip to pradėjo
nesuprasti suaugusieji: tai tėvas Drąsius Kedys, seneliai Kedžiai, Neringa Venckienė,
kaimynai.

Todėl visiškai natūralu, kad tėvas D.Kedys, natūraliai besirūpinantis savo dukra,
pradėjo klausinėti savo dukros apie tai, kas su ją darosi? Klausinėjo, kas darosi su ja, kai
ji būna savo mamos Laimos Stankūnaitės priežiūroje. Suprantama, kad mažoji mergaitė
negalėjo tuo metu aiškiai suprasti, įvertinti ir suformuluoti juridiniais terminais tų
veiksmų, daromų su ja, jos mamos Laimos Stankūnaitės namuose ir kitose vietose.
Vaikas gyvena ir mokosi. Taigi visiškai natūralu, kad savo tėvo, Drąsiaus Kedžio,
klausinėjama mergaitė vaizdžiai aiškino kas su ja daroma, o suaugusieji, vėl gi
suprantama, kad sugebėjo suprasti ir kvalifikuoti kas su mergaite yra daroma ir
suprantama, kad negalėjo nenaudoti tų juridinių terminų, tuo labiau, kad ji iš esmės augo
tame tarpe ir teisininkų šeimoje. Taigi mažoji mergaitė tų „juridinių terminų“ išmoko
ne savo mamos aplinkoje, kur su ją buvo daromi jos vaizdžiai demonstruojami dalykai, o
jos gimtųjų namų aplinkoje, savo tėvo globoje, Neringos Venckienės globoje, senelių
Kedžių priežiūroje. Taigi tie juridiniai įvertinimai atsirado po to, kad Deimantė Kedytė
juos vaizdžiai atpasakojo ne tik savo tėvui D.Kedžiui, kurie buvo užfiksuoti video, bet ir
profesionalams ekspertams, kurie pripažino ne kartą, kad Deimantė nemeluoja,
nefantazuoja, parodymai tikri, dokumentai pasirašyti ir patvirtinti. Tuo tarpu Lietuvos
valdžios struktūros kaltina Kedžių ir Venckų šeimas, kad apmokino Deimantę tų
„juridinių terminų“, kuriuos girdime iš mergaitės šnekų tiek 2012-03-23 grobimo metu ir
2012-05-17 pagrobimo metu.

Siekdamas atkreipti 2018-11-27 JAV Apeliacinio Teismo ir JAV Valstybės
Departamento dėmesį į tai, kad Neringos Venckienės ektradicija į Lietuvą yra pačiu
glaudžiausiu būdu yra susieta su mažos mergaitės Deimantės Kedytės likimu. Dėl to
9

palikau komentarą po 2018-11-10 straipsniu [36] „Teismas pripažino Deimantės
Kedytės parodymus netinkamais – apklausos metu jos „emocinė ir psichologinė
būsena buvo bloga“. Čia žemiau pateikiu to komentaro „Screen shot“ atliktą per
„PrintScreen“:

Taigi matome, kad tie kurie perskaitė straipsnį [36], o taip pat mano paliktą
komentarą labai aiškiai, visi be išimties 69 asmenys, galima sakyti, kad supranta ir liudija
JAV Apeliaciniam Teismui, kad „Labai svarbu suvokti, dar svarbiau, kad tai suvoktų
JAV apeliacinis teismas 2018-11-27, kad nepamatęs gyvos, adekvačiais mąstančios ir
Nijolės Sadūnaitės, senelių Kedžių ir Neringos Venckienės ATPAŽINTOS Deimantės
Kedytės, nesiimtų spręsti Neringos Venckienės ekstradicijos į Lietuvą. Tai neatsiejami
dalykai.”.

Galima ir pasikartoti, kad labai svarbu suvokti, dar svarbiau, kad tai suvoktų JAV
apeliacinis teismas 2018-11-27, kad nepamatęs gyvos, adekvačiai mąstančios ir Nijolės
Sadūnaitės, senelių Kedžių ir Neringos Venckienės ATPAŽINTOS Deimantės Kedytės,
nesiimtų spręsti Neringos Venckienės ekstradicijos į Lietuvą. Tai neatsiejami dalykai.
Negalima atiduoti Neringos Venckienės į žudikų rankas. Apie tai yra straipsnis [9],
kuriame surasti šalutiniai įrodymai, kad Deimantės nėra gyvos arba adekvačios. Lietuvos
10

žmonės su širdimi ir protu jau 78 kartus prie LR Prezidentūros paklausė “Ar dar gyva
Deimantė” ir jokio atsakymo, apart “NEŽINAU” nėra. Tas klausimas “Ar dar gyva
Deimantė” yra skirtas visiems Lietuvos valdžios vadovams : prezidentei Daliai
Grybauskaitei, Seimo pirmininkui prof. Viktorui Pranckiečiui, ministrui
pirmininkui Sauliui Skverneliui. Tai belieka suprasti taip, kad mergaitė arba negyva
arba suluošinta arba vergovėje.

JAV Apeliacinis Teismas apie tai turi būti informuotas N.Venckienės
ekstradicijos byloje ir pareikalauta, kad Lietuvos valdžia Deimantę Kedytę pristatytų į
JAV Apeliacinį Teismą kaip liudininkę. Taip ir sužinosime, kur yra TIESA. Vaduokime
Deimantę Kedytę iš vergovės, jei dar gyva.

Kitas svarbus dalykas apie tai, kas vyksta Lietuvoje su vaikais, tai jų atiminėjimas
iš šeimų paneigiant vieną iš pačių pagrindinių vaiko teisių gyventi savo gimdytojų
šeimoje. Kaip matome žemiau paveikslėlyje paimtame iš straipsnio [40], po Deimantės
Kedytės 2012-05-17 pagrobimo iš gimtųjų namų, turime tokia statistiką, kuri labiau
panaši į kažkaip kažkam naudingą epidemiją:

11

Apie tai diskutuota ir LR Seimo spaudos konferencijoje video “Tautai
paskelbtas karas. Ginamės.” [39]. Per šešis metus paimti 12505 vaikai. Kokie jų
likimai?

JAV Helsinkio komisijoje nepaliudinti faktai

Apibrėžiant aplinkybes, į kurias norima išsiųsti Neringą Venckienę pagal JAV –
Lietuvos ekstradicijos sutartį, reikia pirmiausiai papildomai išsiaiškinti JAV Helsinkio
komisijoje [2] nepaliudintus faktus, ką apie tai sako atitinkami Lietuvos valdžios
atstovai, jų nuomonės. Tai yra nustatyti faktus atskirų Lietuvos pareigūnų nuomonių
lygyje. Apie tai JAV Helsinkio komisijoje liudijo ir Karolis Venckus, N.Venckienės
sūnus.

LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės nuomonė apie Deimantę

Labai dažnai tenka matyti nuotraukas, kuriose LR prezidentė Dalia Grybauskaitė
fotografuojasi su vaikais. Tačiau niekada su Deimante, parodytų pasauliui ar vis dar gyva
Deimantė. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo nuomonę apie Deimantę Kedytę yra
išsakiusi tyliai į ausį N.F.Sadūnaitei [44] (video nuo 21:40 min): „Niekada nežinau ir
nežinojau kur yra Deimantė Kedytė“. Kas žino?- klausia sesuo N.F.Sadūnaitė.
Klausimas paprastas. O ar Prezidentė galėtų sužinoti, jeigu panorėtų? Toliau matome, kad
Seimo posėdžiui pirmininkaujantys Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Seimo
narys Juozas Olekas neleidžia N.Sadūnaitei užbaigti kalbos atjungdami mikrofoną. Tokia
pas juos kultūra. Laisvės premijos laureatei buvo neleista pasakyti tai ką norėjo.

LR Seimo narės ir NATO parlamentinės asamblėjos prezidentės Rasos
Juknevičienės nuomonė [17]

Pirmiausiai į akis rėžiasi NATO parlamentinės asamblėjos prezidentės,
daugybę metų Seimo narės [23] Rasos Juknevičienės pasisakymas [17], nuomonė, kad
visa šita byla pagal dr. V.Matulevičių įvardijama byla kaip „pedofilijos bylos ir teisinio
12

Venckienės persekiojimo“ byla: „…ta sugalvota mergaitės istorija
.”. Kadangi
Rasa Juknevičienė, 1990-1992, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-
2016, 2016-11-14, TS-LKD, S (Tėvynės Sąjungos, Lietuvos krikščionys demokratai,
2016 m. išrinkta sąrašu) yra NATO parlamentinės asamblėjos prezidentė, tai toks jos
tų Garliavos įvykių, Deimantės Kedytės, Neringos Venckienės ir daugelio kitų žmonių
likimo byla viso labo tik „…ta sugalvota mergaitės istorija.”. Toks įvertinimas kalba
apie šias aukštas pozicijas NATO užimančios ponios Rasos Juknevičienės adekvatumo
stoką, realybės suvokimą.

Į tai turėtų būti atkreiptas JAV Valstybės Departamento ir NATO dėmesys ir
duotas tinkamas įvertinimas. Taip neturi būti, kad aukštas pareigas užimantis asmuo būtų
neadekvatus, nesuprantantis realybės. Atkreipkite į tai dėmesį. Teigti, kad tai „…ta
sugalvota mergaitės istorija.” negalima. Ekspertai tvirtina priešingai, mergaitė nemelavo
ir nefantazavo. Daugybė įvairiai nufilmuotos medžiagos rodo, kad ten ne Holivudo
aktoriai vaidino, o realūs žmonės buvo, realūs įvykiai vyko.

Taip neturi būti, kad aukštas NATO pareigas užimantis asmuo būtų neadekvatus,
nesuprantantis realybės. Atkreipkite į tai dėmesį, kad nelegitimiai „išrinkta“ LR Seimo
narė Rasa Juknevičienė vadovauja NATO parlamentinei asamblėjai. Ar tikrai taip ir turi
būti? Ponia Rasa Juknevičienė savo kolegas, Seimo narius yra išvadinusi „padugnėmis“
[46]. Tai parodo, kad niekam, mažiausiai LR Seimo nariams, neleista prieštarauti
R.Juknevičienės nuomonei, veiklai.

LR Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio vertinimai

LR Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis tuo laiku 2012-05-17, kai buvo
grobiama pagrindinė „bylos žudikės“ liudininkė Deimantė Kedytė, buvo LR Generaliniu
Policijos komisaru ir todėl yra atsakingas už grobimo metu policijos įvykdytus
nusikaltimus, tame tarpe už suplanuotą cheminę ataką. Todėl ypatingai keistai ir
neteisingai yra vertinama sesers Nijolės Sadūnaitės tiesa išsakyta aukščiausioje valstybės
tribūnoje, LR Seime 2018-01-13 dieną [13, 14].
13

Apie šią N.Sadunaitės kalbą [13, 14] Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis
vertina taip [43]: „ „Ji turi savo nuomonę, ji tvirtai turėjo nuo pat istorijos pradžios, bet
viskas, kas šiandien buvo pasakyta, neatitinka tikrovės. Nei viename žodyje nėra
tiesos
“, – žurnalistams N. Sadūnaitės kalbą į nieką pavertė premjeras.“

Tai klausimas lieka atviras, ar ponas MP Saulius Skvernelis, kaip ir NATO
Parlamentinės asamblėjos prezidentė Rasa Juknevičienė sugeba suvokti tikrovę ir ar į
tokią Lietuvos valdžios aplinką galima vykdyti N.Venckienės ekstradiciją?

Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministerijos neapykantos grimasos

Pavyko per internetą, emailais, prakalbinti Lietuvos Švietimo ir Mokslo
ministerijos tarnautoją, skyriaus vedėją Alvydą Skuodį, kad iššifruoti daug maž jų
nuomonę N.Venckienės ir Deimantės Kedytės klausimu [8]. Pacituosiu keletą
A.Skuodžio išsireiškimų su visais šauktukais imtinai:

„Neieškokit šiknoj smegenų, nes jų ten nėra…”,
„Didesnės smarvės Lietuvoje kaip violetiniai iškrypėliai daugiau nėra. Šalin ta
smarvė iš Lietuvos padangės…! Bjauru !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!”,
“Baikite vieną kartą eskaluoti tą šlykščią Kedžių pedofilų ir išsigimėlių istoriją.
Šlykštu jau darosi nuo jūsų šlykščių rašlevų… Velniop Kedžius ir jų pakalikus!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!”

Kai tokie išsireiškimai sklinda iš Švietimo ir Mokslo ministerijos tarnautojo,
skyriaus vedėjo, tai ką galima pagalvoti apie kitus tylinčius ministerijų darbuotojus? Kaip
jie yra propagandos apdoroti?

14

Cheminė ataka prieš Deimantę

Yra daug dalykų, kuriuos įvairūs žmonės mato vienodai. Kaip antai 2012-05-17
Deimantės pagrobimo metu du „policininkai“ parsiguldę pagyvenusį žmogų šautuvo
buože daužo lytinius organus. Kiti plėšo Lietuvos trispalvę, treti tempia iš namų
šeimininkus atpažinimui, lyg nežinotų pas ką atvažiavo. Na ir taip toliau. Tačiau yra
dalykų, įvykių, kuriuos ne kiekvienas gali pamatyti, suprasti, įvertinti. Tokie įvykiai
paprastai yra sudėtingi ir įvyksta laike ir susideda iš keleto dalykų.

Vienu iš tokių įvykių grobiant mergaitę buvo atitinkamų chemikalų
panaudojimas prieš Deimantę. Gal ten kas nors gali sakyti, kad tai vaistai? Tačiau
mergaitė nesirgo ir nebuvo daktaro, kuris tuos „vaistus“ prirašytų.

2012-05-07 profesionalūs vaikų ir paauglių psichiatrė ir medicinos psichologė
diagnozavo [11] „Potrauminio streso sutrikimą“ ir rekomendavo „Griežtai vengti
traumuojančių situacijų, ryškesnių aplinkos, prižiūrinčių žmonių pasikeitimo.
Kategoriškai neleistinas fizinės – emocinės prievartos naudojimas“ ir t.t.

Taigi pabandysiu sudėlioti įvykius laike. Pirmiausiai pastebėsiu, kad 2012-03-23
mergaitės grobime dalyvavo vaikų teisių specialistė Andželika Vežbavičiūtė, kuri
pamačiusi, kad atėjūnai, grobikai labai grubiai elgiasi su mergaite Deimante, ją apgynė ir
grobikus išvarė. Anželika Vežbavičiūtė, kaip Valstybės tarnautoja, teisingai, didvyriškai
pagal įstatymą ir teismo sprendimą, nenaudoti jėgos, įvykdė savo pareigas su širdimi ir
protu.

Tai todėl Lietuvos valdžia, jos teisėsaugos ir teisėtvarkos struktūros antram 2012-
05-17 pagrobimui žymiai geriau pasiruošė, suplanavo. Tai kai žiūrėjau tuos 2012-05-17
filmuotus pagrobimo epizodus, tai aptikau, kad vaikų teisių jau kita „specialistė“ turėjo
užsidėjus pirštines iki alkūnių. Iš spaudos sužinojau, kad tai guminės pirštinės. Ir kam jos
reikalingos vaikų teisių specialistei?

15

Toliau buvo matyti tam tikras krepšys, kurio viduje buvo kaldrytė. Iš filmuotos
medžiagos yra niekaip nesuprantama kam tai reikalinga. Tačiau spaudoje buvo teigiama,
kad tą kaldrytė yra prisotinta psichotropinių vaistų. Tačiau mano nuomone, vaistai yra
daktaro prirašomi, kai vaikas nesveikas. Tuo tarpu Deimantė buvo sveika, nors jai
ekspertai buvo rekomendavę nesudaryti stresinių situacijų prieš 2012-05-17 įvykius.

Taigi turime medicinos ekspertų rekomendacijas Deimantei vengti stresinių
situacijų, į kuriuos Lietuvos valdžia ir pagrobimo operacijos planuotojai visai nekreipė
dėmesio. Kaip žinia valdžia norėjo izoliuoti Deimantę, kad nereikėtų liudyti pedofilijos
byloje. Kaip ir įvyko, pedofilijos byloje Deimantė neliudijo, o teisėjas Andrius Cininas
teigė, kad mergaitės „atmintis ištrinta“. O tai parodo, kad jau tada prieš Deimantę buvo
įvykdytas nusikaltimas, apie kurį nutylima, joks tyrimas neatliktas.

Taigi tenka konstatuoti du faktus…. gumines pirštines iki alkūnių ir krepšį su
prisotintais psichotropiniais vaistais, kas tampa chemikalais, kai jų nepaskiria daktaras. O
daktaras jų paskirti ir negali, nes vaiko nemato ir jokio reikalo nėra. Stebime pagrobimo
operaciją toliau. Matome, kad mergaitė ant rankų išnešama labai aiškiai panaudojant
skausmingą jėgą, Deimantė klykia kaip ne savo balsu, klykia taip, kad kiekvienas širdį ir
protą turintis žmogus negali nesuprasti, kad prieš ją yra naudojama neproporcinga jėga,
kojytės skausmingai sukryžiuotos. Atrodo, kad mama L.Stankūnaitė su advokatu
G.Černiausku atliekia skausmingą Deimantės kankinimą. Taip mergaitė klykia iki tol, kol
yra atnešama iki autobusiuko. Ir čia jau nematyti, kas su ja daroma. Tačiau kitoje
filmuotoje medžiagoje matome, kad mergaitė Deimantė yra pasodinta ant L.Stankūnaitės
kelių ir advokatas G.Černiauskas ją kalbina. Kaip vėliau perskaičiau, pasirodo, kad tą
video internete patalpino pats G.Černiauskas. Suprantama, nes Deimantė sėdėdama ant
savo mamos kelių yra nusiraminusi ir vyksta pokalbis. Tai taip ir atrodo, kad kai tik
mergaitė atsisėdo ant mamos kelių, tuoj nusiramino. Tai toks, manau, ir buvo to video
patalpinimo internete tikslas, parodyti, kad pas savo mamą Deimantė iš karto nusiramino.
Bet taip žiūrėti, tai reiškia nematyti svarbiausio. O svarbiausiai yra to pokalbio turinys.
Pats tą pokalbį daug kartų perklausiau, nes labai neaiškiai buvo kalbama. Deimantės
kalbos neaiškumas taip pat daug pasako apie jos būseną. Tai galiu patvirtinti, kad Nijolė
16

Sadūnaitė lygiai taip pat kaip ir man teko girdėti, kad Deimantė savo mamos klausia
[13]: „Kodėl pas mane aštuonios rankytės?“. Būtent „rankytės“, nes teko vėliau matyti
video, kur iš „rankytės“ padarytos „rankos“, o tai reiškia galima surasti ir suklastotų
dalykų. Kai kurie teigia, kad Deimantė tada klausė, kad „Kodėl pas mane aštuonios
valandos“, taigi vėl galėjo klausyti kokį nors suklastotą to video garso takelį. Tuomet
L.Stankūnaitė, kaip atsimenu, Deimantei atsako: „Todėl, kad lauke apsiniaukę ir lyja“.
Tai būtent pokalbio turinys leidžia teigti, kad prieš mergaitę buvo panaudoti labai
efektyvūs chemikalai, nes per maždaug kelias sekundes iš klykiančio mažo vaiko matome
nusiraminusį vaiką, kuris aiškiai mato ne tai, ką turėtų matyti. Tai čia tik ekspertai gali
pasakyti, kas taip gali staigiai pakeisti mažo vaiko pasaulio suvokimą, nes Deimantė visgi
turėjo dvi rankytes, o ne aštuonias.

Tai leidžia spėti, kad prieš Deimantę kokiu tai būdu ir kokiu tai momentu buvo
panaudota cheminė ataka. Niekas to neištyrė, o kaip ir tirs, jei tokį nusikalstamą dalyką
patys ir suplanavo. O juk staigus Deimantės elgesio pasikeitimas galėjo įvykti perdozavus
chemikalus? Niekas šio dalyko netyrė.

Lietuvos piliečiai klausia jau 78 kartą Lietuvos valdžios „Ar dar gyva
Deimantė?“

Kiekvieno mėnesio 17-tą dieną Lietuvos patriotai, žmonės su širdimi ir sąžine prie
LR prezidentūros per 6 su puse metų jau 78 kartus paklausė „Ar dar gyva Deimantė?
[45].“ Tačiau nei LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, nei Seimo pirmininkas prof.
Viktoras Pranckietis, nei Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, kuris buvo
Deimantės Kedytės pagrobimo metu LR Generaliniu policijos komisaru, nesugeba
atsakyti į Lietuvos piliečių klausimą: „Ar dar gyva Deimantė?.“

Kiek dar kartų LR piliečiai Lietuvos valdžios turės klausti elementaraus
klausimo? Tai parodo, kad Lietuva valdžia tyčiojasi iš teisingumo net mažos mergaitės
gyvybės klausimu. Ką reiškia toks ilgalaikis piktybinis Lietuvos valdžios tylėjimas?
17

Galimai tai, kad Deimantės jau nėra gyvos arba ji yra suluošinta. Ar į tokios valdžios
valdomą Lietuvą galima vykdyti N.Venckienės ekstradiciją?

Todėl kaip ir aukščiau yra parašyta, JAV Apygardos Teismas tikrai neturėtų
priimti sprendimo dėl N.Venckienės ekstradicijos kol savo akimis, ne per „Skype“ ar
kitokią programą, nepamatė gyvos ir guvios Deimantės Kedytės.

Teismų verdiktai

Čia yra daugybė bylų, kur teisiami visiškai nekalti žmonės. Jie metų metais
„tąsomi“ po teismus. Paminėsiu trejetą.

BNS straipsnyje [32] yra rašoma, cituoju: “Teismas padarė kategorišką išvadą,
kad mažametė seksualinę patirtį įgijo savo tėvo namuose per neteisėtus, nekvalifikuotus ir
įkyrius klausinėjus bei filmavimus 2008–2009 metais. Tėvo D. Kedžio darytas vaizdo
įrašas pripažintas neteisėtai gautu įrodymu, padarytu pažeidžiant Lietuvos įstatymuose ir
tarptautinėse konvencijose įtvirtintą vaiko teisę į garbę, orumą, ir asmens atvaizdą.”

Kaip žinia, tėvas Drąsius Kedys su teisėjos N.Venckinės pagalba (padėti broliui
surašyti teisinius dokumentus nėra nusikaltimas) yra daugybę kartų kreipęsi į teisėsaugos
ir teisėtvarkos institucijas. Tai kai tos institucijos nereagavo tinkamai, tai pats tėvas
D.Kedys tuos Deimantės paliudijimus objektyviai, ir labai taktiškai klausinėdamas savo
dukrą, užfiksavo video. Užfiksavo todėl, kad to nepadarė teisėsaugos ir teisėtvarkos
institucijos. Kai kurį darbą atliko ir teisėsauga, tačiau nepalankūs kai kam dokumentai
nebuvo vertinami teismuose. Taigi tokiu atveju teismai atmetė objektyviai užfiksuotus
Deimantės parodymus. O ji yra visų tų Deimantės parodytų ir su ja atliktų veikmų pati
tikriausia paliudytoja. Taigi darytina išvada, kad Lietuvos teisėsaugos ir teisėtvarkos
institucijos yra kaltos, kad pačiam tėvui teko fiksuoti nusikaltimus daromus prieš jo
dukrą. Todėl tėvo D.Kedžio padaryti objektyvūs įrašai turėtų būti teismo pripažinti, kai
kitokių ir nėra. Tie įrašai padaryti todėl, kad iš nevilties surasti teisingumą, savo darbo
18

neatliko teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijos. Tai eilinis objektyvių įrodymų atmetimas
teisme. Teisingumo teisme nesurasta.

Imkime kitą bylą [38], kur yra pateikta jau pagrobtos Deimantės apklausa per
„Skype“ programą. Ten rašoma taip: „Pačios apklausos turinys nepaprastai glaustai
aprašytas O.Girdauskienės poveikio bylos 1-os instancijos nuosprendyje:
http://eteismai.lt/byla/83601774462908 apylinkės, teis. Rimantas Sipavičius. Deimantės
pasakojimas apie senelę, kuri ją bagažinėje išvežė į mišką ir su pistoletu grasino
nušauti, jei nekalbės blogai apie mamą, ten atpasakotas taip: „Močiutė tada vežė
kažkur prie miško. Ji neprisimena kokia buvo tai diena, atsimena, kad nebuvo labai
šalta. Ji buvo močiutės L. namuose. Tada namuose jai atrodo buvo tik močiutė ir
senelis. Jie palydėjo iki mašinos, o daugiau nieko nematė. Jai atrodo buvo pilkos
spalvos mašina. Jai liepė sakyti, kad mama pedofilė, vertė blogus žodžius apie ją
sakyti.””

Matome tikrai padriką liudijimą. Bet svarbiausiai yra esmė. O esmė, kaip gyvai
matėme filmuotose medžiagose 2012-03-23 ir 2012-05-17, kad Deimantė buvo
nepaprastai prisirišusi prie savo senelių, kurie ją užaugino ir mylėjo ir tai Deimantė daug
kartų pasakė, parodė ir siekė net apginti savo senelius. Tai ar kas nors gali patikėt, tomis
nesąmonėmis? Dar pistoletą sugalvojo. Tai jeigu jau būtų buvę blogi tie seneliai, tai
Deimantė iš karto būtų sprukusi pas savo motiną pirmai progai pasitaikius. O dabar
matėme visi priešingą kitokį vaizdą, kai Deimantė visomis savo išgalėmis, už širdies
veriančiu klyksmu nenorėjo pas savo mamą ir tai ne kartą pasakė. Tai kokie kankinantys
metodai buvo pritaikyti, kad taip kalbėtų? Jeigu iš viso tai buvo ta pati mergaite. Reikia
prašyti JAV Apeliacinio Teismo, kad iškviestų liudyti JAV teisme N.Venckienės
ekstradicijos byloje. O tai kaip galėjo toji “Deimantė” liudyti, kai teisėjo Andriaus Cinino
žodžiais jos “atmintis ištrinta”?

19

Na ir trečia byla. Teko skaityti, kad Klaipėdos teisme buvo nustatyta, kad
advokatas G.Černiauskas Deimantės nenešė ir nelietė, o 2012-05-17 video medžiagoje
matome priešingai.

Tik šie trys epizodai parodo, kad LR teismais pasitikėti visiškai negalima.

Išvados:

Lietuvoje yra fundamentaliai sugriauti valstybės teisiniai, demokratiniai
pagrindai. Sugriautas visų lygybės prieš įstatymą principas.

LR Konstitucinis Teismas ir LR Seimas tyčiniai nevykdo Konstitucijos,
kuriai prisiekia.

LR Seimas ir LR KT nesilaiko, nevykdo tarptautinių teismų sprendimų.

Kaip matome, kad dar yra daugybė aplinkybių, kurių galimai nežino nei JAV
teismai, nei JAV Valstybės Departamentas, nei NATO, tam, kad tinkamai išspręsti tokią
rezonansinę bylą kaip N.Venckienės ekstradicijos į Lietuvą bylą.

Literatūros nuorodos yra pateiktos po šio straipsnio antra dalimi.

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
2018-11-18

20

http://www.ekspertai.eu/jav-helsinkio-komisijoje-drvytauto-matuleviciaus-liudijimo-
pliusai-ir-minusaiii97016/

JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo pliusai ir minusai (II)

2

Paskelbta: 2018-11-20 18:29

Autorius: dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com

1 / 1 Žmonių partijos atstovė R. Juknevičienė. Nuotr. facebook.com com

Dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo vieta ir laikas

2018-09-25 buvo anonsuota [1], kad 2018-09-27 bus nagrinėjama byla „Politiškai
motyvuotas (ne) teisingumas. Teisėjos Venckienės ektradicijos byla.“ Į ją yra
pakviesti liudyti Neringos Venckienės sūnus Karolis Venckus, 2012-2016 Seimo narys
dr. Vytautas Matulevičius, Drąsos kelio partija. Taip pat pakviesti Abbe Jolles, Esq.,
International Human Rights Litigator, AJ Global Legal ir Professor Mary G. Leary,
Catholic University of America, Columbus School of Law”

21

JAV Helsinkio komisija [2] paskelbė video įrašą apie įvykusį viešą bylos
„Politiškai motyvuotas (ne) teisingumas. Teisėjos Venckienės ektradicijos byla.“
nagrinėjimą.

Pirmiausiai pateikiu dr. V.Matuleivičiaus liudijimo [2] tekstą (43:22 min. iki
1:00:55). Tuo klausimu, apie įvykius Garliavoje, Klonio gatvėje esu parašęs
[7,8,9,10,11,12] straipsnius. Čia ypatingai pabrėšiu, kad žymiai daugiau informacijos ir
dokumentų turi pati teisėja Neringa Venckienė ir būtina jai užtikrinti konstitucinę teisę
į gynybą nepriklausomame teisme.

dr. V.Matulevičiaus liudijimo [2] tekstas (43:22 min. iki 1:00:55)

„Noriu padėkoti Atstovų rūmų narei ir visiems komisijos nariams. Labai
jaudinanti akimirka, bet būtų žymiai maloniau šitoj garbingoj vietoj kalbėti kitom temom.
Turbūti kiekvienos šalies istorijoje yra tokių bylų, kurios kaip veidrody atspindi visas
valstybės problemas. Kaip pavyzdžiui klasika tapus Dreifuso procesas Prancūzijoje.
Lietuvai tokiu veidrodžiu tapo pedofilijos byla ir teisinis Venckienės persekiojimas.

Dar visai neseniai ši moteris buvo viena populiariausių Lietuvos politikių,
parlamentinės partijos lyderė, kovos prieš teismų korupciją simbolis ir gal net būsima
Lietuvos prezidentė. Bet kaip žinoma šiuo metu ji kalinama Čikagos kalėjime, kur galbūt
jos laukia deportacija į Lietuvą ir sugrįžus dešimtys kaltinimų ir nenuspėjama ateitis.

Tai kas gi nutiko, kad moteris, tokia sėkminga moteris, kuri be viso kito 13 metų
nepriekaištingai dirbo teisėja, staiga tapo tarptautiniu mąstu ieškoma nusikaltėle?

Nutiko tai, ko aš nepalinkėčiau niekam iš čia susirinkusių. Vieną nelemtą dieną
jos brolio dukrelė pradėjo pasakoti ir rodyti vaizdžiai, kaip ją, jos vaikišką kūną
išnaudoja motinos draugas ir dar du vyriškiai. Ir suprantama, kad visą laiką buvusi
teisingumo pusėje kaip teisėja Neringa Venckienė pradėjo ginti savo dukterėčią. Kokio
tai mąsto kova tai buvo galima spręsti iš tokio fakto. Per kelerius metus Neringa su
22

broliu parašė daugiau nei 200 skundų į teisėsaugos ir kitas valstybės institucijas.
Tačiau nė vienas pedofilas taip ir neatsidūrė teisiamųjų suole. Vieną iš tų trijų vyriškių,
kurį mergaitė minėjo dirbantį teisėju kažkas nušovė. Kitas nebuvo indentifikuotas. O
trečiasis, kuriam vieninteliam buvo pateikti kaltinimai mergaitės tvirkinimu, nukrito nuo
keturračio motociklo ir paskendo iki kelių siekiančioje baloje. Deja jis buvo Lietuvos
parlamento pirmininko padėjėjas. Negyvas buvo rastas ir mergaitės tėvas. Kadangi jis
nusivylė teisėsaugos neveiklumu, nufilmavo, mes matėme fragmentus, mergaitės
parodymus ir pradėjo dalinti diskelius žurnalistams. O tai buvo be galo pavojinga. Kai
pagrindinės proceso šalys buvo išžudytos ar mirė įtartinomis aplinkybėmis, teismas
sugrįžo prie žuvusio kaltinamojo bylos ir jį išteisino po mirties. Teisėjo nuomone jokios
pedofilijos nebuvo ir kad kaltinimai buvo tyčia išsigalvoti mergaitės tėvo, nes ji neva
norėjo pakenkti savo buvusiai žmonai. Tokia trumpa šios bylos fabula.

Mano įsitikinimu ji parodo, kad kas gali nutikti žmonėms, kurie ryžtasi susigrumti
su įtaka ir ryšiais turinčiais pedofilais. Nors buvo beveik liesta ta tema, norėčiau
atkreiptį Jūsų dėmesį, kad pedofilijos bylos labai sunkiai skinasi kelią ir senosiose
demokratijose turinčias ilgas teisines tradicijas. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti
Didžiosios Britanijos atvejį, kur vaikus daugelį dešimtmečių seksualiai išnaudojo garsi
televizijos žvaigždė ir kiti asmenys. Kad net tokioje šalį jų nusikaltimai buvo pradėti tirti
tik pastaraisiais metais, kai daugelis šių galimų įtariamųjų stojo jau prieš Dievo teismą.
Panaši padėtis Belgijoje, kur irgi garsios pedofilijos bylos tyrimas susidūrė su
milžiniškomis kliūtimis. Ir kai teisingumas pajudėjo iš mirties taško tik tada, kai
protestuodami prieš teisėsaugą į gatves išėjo šimtai tūkstančių Belgijos piliečių ir kai
įsikišo net šalies parlamentas. Lietuvoje padėtis dar sudėtingesnė, kadangi dar iki šiol
neatsikratė komunistinio laikotapio ydų ir korupcinių papročių. O ir pačią Venckienės
bylą galima palaikyti tipišku sovietinės sistemos recidyvu. Kai įtakingų asmenų
nusikaltimus per daug apie tai kalbantis žmogus pats paverčiamas nusikaltėliu. Būtent
taip elgdavosi KGB, kai disidentų ar kitų teisybės ieškotojų į viešumą keliami faktai
tapdavo per daug pavojingi sistemai. Ir tai nėra vien mano nuomonė.

23

Viena iš buvusių kovotojų su sovietiniu režimu Nijolė Sadūnaitė apie Venckienės
bylą taip ir pasakė: „Tai tas pats KGB braižas.“ Citata. Tarp kitko gal bus įdomu
sužinoti, kad mano paminėta disidentė Sadūnaitė yra Teksaso miesto Garbės pilietė. Ji
taip pat apdovanota Kalifornijos Respublikonų partijos medaliu už ilgametę kovą už
žmogaus teises. Taigi tai yra moteris, kuri žino ką sako. Ir ji, Nijolė Sadūnaitė, yra viena
iš aktyviausių Neringos Venckienės teisių gynėja. Aš suprantu, kad Čikagos teismo
teisėja, kuri nagrinėjo Venckienės ekstradicijos bylą, negalėjo žinoti visos
pokomunistinės tų šalių specifikos ir todėl nusprendė, kad pabėgėlė turės visas
galimybes apginti savo teises Lietuvos teisme. Tačiau tiems, kurie šią specifiką žino,
teisėjos argumentai, deja, sukėlė tik karčią šypseną.

Aš čia išvardinsiu bent tris pagrindinius tarptautinės teisės normų pažeidimus su
kuriais Venckienei tektų susidurti jeigu ji būtų deportuota į Lietuvą. Visų pirma kiltų
neišvengiamas pavojus jos gyvybei. Aš jau minėjau, kad pedofilijos byla jau nusinešė jau
mažiausiai 6 žmonių gyvybes įskaitant tuos, kurie buvo nužudyti ar mirė įtarimus
keliančiomis aplinkybėmis. Vienas iš prokuratūros vadovų net visiškai viešai pavadino
šią bylą „byla žudike“. Bet valstybės apsauga buvo skirta ne nuo pedofilų nukentėusiai
pusei, o seksualiai išnaudotos mergaitės motinai. Tai pačiai motinai, kuriai teismo
sprendimu turėjo būti pareikšti įtarimai dėl bendrininkavimo. Aš kalbu apie priimtą
teismo sprendimą, kurio prokurorai net neįvykdė teisinėje valstybėje. Todėl išlieka
didelė tikimybė, kad ir šį kartą niekas deramai nepasirūpins Venckienės saugumu ir jei
kas nors atsitiks kameroje, kaip neretai atsitinka Lietuvos įkalinimo įstaigose.

Pasiūsti žmogų į mirtį, gal būt išskyrus karo atvejus, draudžia ne tik tarptautinės
teisės normos, bet ir elementarus žmogiškumas.

Antra, pagal Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją, kiekvienas asmuo turi teisę į
teisingą ir nešališką teismą, 10-tas deklaracijos straipsnis. Jei Venckienė būtų sugrąžinta
į Lietuvą, jos bylą anksčiau ar vėliau nagrinėtų tas pats Aukščiausio Teismo pirminkas
Gintaras Kryževičius, kuris, kaip jau kalbėjo Karolis, yra viešai pavadinęs Venckienę
teisinės sistemos pūliniu. Tai yra be galo žeminantys žodžiai. Ir jis, teismo pirmininkas
24

savo žodžiais davė suprati, kad Venckienės atžvilgiu gali būti priimtas tik apkaltinamasis
verdiktas. Ir taip buvo apribota Venckienės teisė į teisingą nešališką teismą.

Ir nors šiuo metu mano paminėtas Kryževičius jau užima kitas pareigas, jis ir
toliau išlieka labai įtakingu teismų pareigūnu, nes vadovauja Lietuvos Vyriausiam
Administraciniam Teismui.

Ir trečias, paskutinis punktas, Aukščiausio Teismo pirmininkas tą sykį žengė dar
toliau ir pavadino Venckienę pūliniu ir politinėje sistemoje. O tai jau beveik atviras
raginimas politikams bendrom jėgom susidoroti su bendru priešu, kuris kritikuoja ne tik
teisminę, bet ir politinę valdžią. Tai ir įvyko, kai Venckienė buvo išrinkta į Lietuvos
Respublikos Seimą, kitaip sakant parlamentą. Kai ji nuogastaudama dėl savo saugumo
pasitraukė į Jungtines Valstijas, Seimas jai surengė apkaltą už posėdžių nelankymą ir
pašalino iš parlamento narių. Tai buvo padaryta jai už akių kaip kokiai karo nusikaltėlei
nesuteikiant jokios galimybės pasiteisinti ir kas baisiausa pažeidžiant parlamento Statutą,
kuris turi įstatymo galią. Tokiais pačiais principais, esu tikras, būtų vadovaujamasi ir
tada, jei Venckienė būtų grąžinta į Lietuvą, nes jos likimą spręstų tie patys susimokę
teisėjai ir politikai.

Labai ačių Jums už dėmesį, kad išklausėte ir su malonumu atsakysiu į klausimus,
jeigu jų bus.“

dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo analizė

Negaliu pasakyti, kad dr. V.Matulevičius ką nors liudijo neteisingai, tačiau kartu
labai kitaip, nei man ar kitam tektų liudyti. Gal 10 metų stebėjau šiuos įvykius per
internetą ir skaičiau įvairiausias nuomones pirmenybę teikdamas matytiems viešiems
dokumentams ir ypatingai kreipdamas į video informaciją su tam tikru atsargumu, nes
teko matyti originalius ir iškarpytus video, kitaip tariant suklastotus. Todėl į kiekvieną
dalyką teko žiūrėti labai kritiškai.

25

Tokiu būdų man susidarė gana skirtingas vaizdas, skirtingas įvykių paveikslas
palyginus su dr. V.Matulevičiaus paliudijimu. Pasikartosiu, kad šiame dr.
V.Matulevičiaus paliudijime neaptikau melo, neaptikau netiesos. Man atrodė, kad
nereikėjo kalbėti apie kitų šalių patirtį, nes kalba eina apie konkrečią bylą. Tai lyg ir
sumažėja laiko daugybės įvykių nušvietimui.

Tai bendrai vertindamas dr. V.Matulevičiaus paliudijimą galėčiau jį
charakterizuoti, kaip jau „apdorotą“ produktą, kuriame jau surastas vertinimas, kur jau
yra susiformavusi nuomonė. O kaip minėjau aukščiau, mes žmonės, matydami tą patį
dalyką galime tą patį dalyką labai skirtingai vertinti.

Todėl, pagal mano supratimą, liudijant pirmiausiai reikia galimai tiksliai
aprašyti faktus, o po to analizuojant daryti išvadas. Tai tai prasme dr.
V.Matulevičiaus liudijimas yra kitoks, nors sakau, nesuradau to, kad jame būtų kažkas
neteisingai paliudyta.

Dr. V.Matulevičius liudijime kalba apie „bylas, kurios kaip veidrody atspindi
visas valstybės problemas“ ir konkrečiu pavyzdžiu nurodo: „Lietuvai tokiu veidrodžiu
tapo pedofilijos byla ir teisinis Venckienės persekiojimas.“

Taip, tai labai svarbi byla, tačiau ją išskirti iš kitų rezonasinių bylų nereikėtų,
nes tai tikrai nepilnai atspindi teisingumo padėtį Lietuvoje. O būtent tai svarbu žinoti tiek
JAV Helsinkio komitetui, tiek ir JAV Apeliaciniam Teismui siekiant teisingai išsspręsti ir
šią Neringos Venckienės ekstradicijos bylą. Juk mes jau žinome ir kitas Š.Paberalio ir
Gatajevų rezonansines bylas [12, 20]. Jos buvo visiškai nepalankios Lietuvos teisingumo
sistemai.

Dr. V.Matulevičius liudijime kalba apie „Tai pačiai motinai, kuriai teismo
sprendimu turėjo būti pareikšti įtarimai dėl bendrininkavimo. Aš kalbu apie priimtą
teismo sprendimą, kurio prokurorai net neįvykdė teisinėje valstybėje.“.

26

Kaip teisingai matome, dr. V.Matulevičius atkreipia dėmesį į prokuratūros
nevykdomą teismo sprendimą dėl to, kad Laimutei Stankūnaitei, Deimantės Kedytės
mamai, prokurorai privalėjo pareikšti įtarimus dėl bendrininkavimo darant nusikaltimą
prieš Deimantę. Toks teismo įsigaliojęs sprendimas. Tai kaip žinome 2012-03-23 buvo
bandomas įvykdyti kitas teisėjo Kondratjevo teismo sprendimas, kuris buvo
nusikalstamai įvykdytas 2012-05-17. Tai pagal tokį paliudyjimą atrodo, kad Lietuvos
teisėsauga vieno teismo sprendimo neįvykdė, o kitą įvykdė. Tačiau tuo metu spauda rašė,
kad Lietuvoje „vykdant“ teismo sprendimą 2012-05-17 , jau prieš tai buvo neįvykdyti
17000 teismo sprendimų. O tai ir parodo taip vadinamo „teisingumo“ padėtį Lietuvoje.
Vienus teismų sprendimus nevykdo, o kitą „įvykdo“ pasitelkę 240 „policininkų“ kai
jokios skubos jį vykdyti nėra prieš išspręndžiant pedofilijos bylą.

Prieš labai gerą laiko tarpą savo ruožtu teko girdėti LR Konstitucinio Teismo
pirmininko Dainiaus Žalimo video įrašyta kalbą, kad Seimas jau yra neįvykdęs 17 LR KT
nutarimų.

Dr. V.Matulevičiaus liudijime yra kalbama, kad „Seimas jai surengė apkaltą“.
Taip tai tikrai tiesa, N.Venckienei buvo surengta apkalta. Tačiau mano supratimu to
aiškiai nepakanka pasakyti tam, kad susidaryti nuomonę apie patį konkretų apkaltos
procesą ir teisingumo būklę Lietuvoje. Todėl apie tai labai trumpai.

Seimas paprašė generalinio prokuroro Dariaus Valio pateikti video medžiagą apie
2012-05-17 „įvykdytą“ teismo sprendimą, kad galėtų nustatyti N.Venckienės kaltę.
Pagaliau generalinis prokuroras Seimui atnešė tik 12 sekundžių iškarpą iš viso to
„paėmimo“ proceso. Kaip mes jau suprantame, kad visa byla yra ypatingai sudėtinga,
todėl 12 sek. video įrodo, kad generalinis prokuroras D.Valys „nukirpdamas“ daugybę
aplinkybių tokiu būdu sufalsifikavo parodymus. Juk aplinkybių praleidimas,
neįvertinimas yra taip pat nusikaltimas, nes gali iš nekalto padaryti kaltą ir
atvirkščiai. Tačiau Seimas tokį D.Valio nusikaltimą toleravo, o tai reiškia pats įvykdė
nusikaltimą, subendrininkavo. Tokiu būdu N.Venckienei nėra jokių galimybių surasti
teisingumą Lietuvoje.
27

Ir dar prie to galima pridurti, kad Lietuvos „policija“, kuri 2012-05-17 šturmavo
N.Venckienės namus, iš karto ėmėsi priemonių, kad N.Venckienės siekis turėti
objektyvius įrodymus, galimybę gintis, būtų paneigtas. Taip yra paneigiama ir pilnateisė
gynymosi galimybė N.Venckienei. Jie iš karto nusuko video kameras, kad neliktų
objektyvių įrodymų apie policijos, vaikų teisių specialistės, advokato G.Černiausko ir
mamos Laimutės Stankūnaitės nusikaltimus nevykdant teismo sprendime įtvirtinto
nurodymo nenaudoti jėgos prieš Deimantę.

O tai reiškia tokiu būdu Lietuvos „policija“ buvo suplanavusi ir siekė užkirsti
N.Venckienei konstitucinę teisę į gynybą. Jau „policija“ ir pagrobimo planuotojai buvo
pasimokę iš 2012-03-23 bandymo pagrobti Deimantę. Jei neturi įrodymų, tai ir apsiginti
negali. Todėl vėl gi sprendžiant N.Venckienės ekstradicijos bylą reikia tai turėti omenyje.
Jai nebus galimybės apsiginti, visi įrodymai bus atmetami, nekaltas paverčiamas kaltu.
Pagal bolševikinę moralę: Bausk nekaltus, visi bijos.

Tai tiek nedaug papildymų prie dr. V.Matulevičiaus paliudijimų. Reikia prie to
pridėti ir mano straipsnius [7-12] ir kitus sąraše nurodytus straipsnius, bus pilnesnis
vaizdas.

Lietuvos žiniasklaidos reakcija į dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimą

Lietuvos žiniasklaida nedelsdama sureagavo į dr.V.Matulevičiaus liudijimą
[3,4,5,6]. Atkreiptinas dėmesys į tikrai įtakingo asmens Stasio Šedbaro reakciją [5]:
„Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas Stasys Šedbaras DELFI
teigė, kad tokie V. Matulevičiaus pareiškimai jo nenustebino. „Labai nenustebino. Ar tai
būtų Matulevičius, ar Gylys (Povilas Gylys – DELFI), ar kas nors kitas iš tos kompanijos.
Aš nežinau, kas jiems taip rašo, ar jie tikrai taip mano, bet visą laiką kalbėjo, kalba ir
turbūt kalbės visiškai tuo pačiu būdu“, – kalbėjo S. Šedbaras.“

28

Tačiau S.Šedbaras, antikonstituciniu TS-LKD sąrašu patekęs į Seimą, nenurodė
konkrečių vietų, kur gal būt dr. V.Matulevičius kur nors neteisingai liudijo. S. Šedbaras
teigė [6], kad viskas yra ištirta ir dokumentuota, todėl toliau vyksta ekstradicijos
procedūra. S. Šedbaras tikisi, kad N. Venckienė bus sėkmingai sugražinta į Lietuvą
teisingam teismui ir jokie Stokholmo grupės sprendimai tam nesutrukdys. „Šis būdas,
Helsinkio grupė, gal ir turi kažkokios įtakos visuomeninei nuomonei, bet vargu ar
paveiks teismų ir valstybės institucijų sprendimus. Tai daugiau toks emocinis
reiškinys“, – kalbėjo S. Šedbaras.[5].

Mane tik stebina, kad žmonės, kurie kažkada yra užėmę garbingas pareigas, kai
kas iš jų yra daktarai, profesoriai, leidžia sau šitaip kalbėti apie savo valstybę, dergti. Tai
mane stebina, bet mes čia nieko turbūt nepadarysime, – įsitikinęs teigė S. Šedbaras.[6]

Iš tikro nestebina ir ponas Seimo narys Stasys Šedbaras.

Iš tikro Valstybę dergia ne tie kas liudija tiesą, o tie, kurie daro dergiančius
Valstybę dalykus.

Išvados:
Vertinant dr. Vytauto Matulevičiaus paliudijimą JAV Helsinkio komisijoje yra
darytina išvada, kad toks liudijimas nėra pakankamos apimties ir JAV Apieliaciniam
Teismui gali nepakakti informacijos priimti pagrįstą sprendimą dėl N.Venckienės
ekstradicijos. Neturėtų būti vykdoma N.Venckienės ekstradicija kol nebus išsręsti
svarbūs šiai bylai klausimai JAV Kongrese.
Šiame straipsnyje, pirmoje ir antroje dalyse, yra pateikta žymiai daugiau
informacijos apie Lietuvos valdžios ir jos piliečių pozicijas minimos bylos atveju, kuri
gali būti naudinga ne tik JAV Apeliaciniam Teismui, JAV Valstybės departamentui,
tačiau ir NATO struktūroms. Neturėtų atsakingų postų užimti asmenys, turintys
neadekvatų tikrovės suvokimą.
Nevejotinai JAV Apeliacinis Teismas turėtų atkreipti dėmesį į sesers Felicijos
Nijolės Sadūnaitės „Atviras laiškas JAV prezidentui Ponui Donaldui Trampui„ [15].
29

Dar daugiau informacijos apie visus šiuos dalykus yra pateikta literatūros sąraše
žemiau.

Literatūra:

1. 2018-09-25 Helsinkio Komisija anonsuoja bylos „POLITICALLY-
MOTIVATED (IN)JUSTICE? HE EXTRADITION CASE OF JUDGE
VENCKIENE” nagrinėjimą (https://www.csce.gov/international-impact/press-and-
media/press-releases/helsinki-commission-explore-extradition-case).
2. 2018-09-27 Helsinkio komisijos paskelbtas video „Politically-Motivated
(In)justice? The Extradition Case of Judge Venckiene”
(https://www.youtube.com/watch?v=6pKx7eDYHhA).

3. 2018-09-27 straipsnis “JAV advokatė suabejojo Venckienės bylos faktais”
(https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/jav-advokate-suabejojo-venckienes-bylos-
faktais.d?id=79177535).
30

4. 2018-09-27 straipsnis “JAV kongrese vyko Helsinkio komisijos posėdis dėl
Neringos Venckienės politinio persekiojimo ir ekstradicijos”
(http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/jav-kongrese-vyko-helsinkio-
komisijos-posedis-del-neringos-venckienes-polit).
5. 2018-09-28 straipsnis “Posėdyje dėl Venckienės buvęs Seimo narys svaidėsi
sunkiai suvokiamais kaltinimais Lietuvai”
(https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/posedyje-del-venckienes-buves-seimo-
narys-svaidesi-sunkiai-suvokiamais-kaltinimais-lietuvai.d?id=79179893).
6. 2018-09-29 straipsnis “Posėdžio metu sunkiai besivaldydamas V.
Matulevičius visomis išgalėmis bandė ginti savo patroną”
(http://www.ekspertai.eu/posedzio-metu-sunkiai-besivaldydamas-vmatulevicius-visomis-
isgalemis-bande-ginti-savo-patrona/).
7. 2018-03-09 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Neieškok kėdėj smegenų”
(http://www.ekspertai.eu/neieskok-kedej-smegenu95056/).
8. 2018-04-09 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Švietimo ir mokslo min-
ISTERIJA“ (http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-svietimo-ir-mokslo-
min-isterija/).
9. 2018-03-26 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Seimo smarvėms”
(http://www.ekspertai.eu/seimo-smarvems95245/ ; http://biciulyste.com/aktualijos/dr-
jonas-ramanauskas/#more-8107)
10. 2018-06-19 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Pezėt ir kniaukt”
(http://www.ekspertai.eu/pezet-ir-kniaukt96130/).
11. 2018-06-29 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Deimante, ar esi gyva?“
(http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=6746:d
alia-grybauskaite-supranta-savo-kalte-pries-deimante-kedyte-ir-nori-ja-
paslepti&catid=47&Itemid=101).
12. 2018-08-18 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Grąžinti nereikia, palikti“
(http://www.ekspertai.eu/grazinti-nereikiapalikti/ ;
http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7003:gr
azinti-nereikia-palikti&catid=31&Itemid=101 ;
http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-grazinti-nereikia-palikti/ ).
31

13. 2018-01-18 straipsnis “Visa N. Sadūnaitės kalba”
(http://www.ekspertai.eu/visa-nsadunaites-kalba/).
14. 2018-02-21 straipsnis „N. Sadūnaitės kalba išversta į anglų kalbą”
(http://www.ekspertai.eu/nsadunaites-kalba-isversta-i-anglu-kalba/).
15. 2018-03-07 „ATVIRAS LAIŠKAS JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ
PREZIDENTUI PONUI DONALDUI TRUMPUI“ Vilnius. (http://lietuvossarasas.lt/n-
sadunaite-atviras-laiskas-jav-prezidentui-ponui-donaldui-trampui/ ;
http://alkas.lt/2018/03/08/n-sadunaite-atviras-laiskas-jav-prezidentui-ponui-donaldui-
trampui/).

Nijolė Sadūnaitė kreipėsi į JAV prezidentą | Alkas.lt koliažas

16. 2018-04-03 Vilniaus Sąjūdžio kreipimasis „Dėl Deimantės Kedytės likimo“
(http://www.sajudis.com/LTENRU/LT/20180403-5.htm). 2018-03-10 užregistruotas
Prezidentės, Vyriausybės ir Seimo kanceliarijose.
17. 2018-10-11 straipsnis “Neplauta konservatorių politinė išangė vėl
spekuliuoja ir teršia mirusio Algirdo Patacko vardą”
(http://www.ekspertai.eu/neplauta-konservatoriu-politine-isange-vel-spekuliuoja-ir-tersia-
mirusio-algirdo-patacko-varda96713/). Seimo narė, NATO parlamentinės asamblėjos
prezidentė sako apie Deimantę Kedytę: “…ta sugalvota mergaitės istorija.”
18. 2018-10-30 Chicago Tribune article „November hearing set for suburban
florist who is fighting extradition to Lithuania and fears for her life”
(https://www.chicagotribune.com/suburbs/ct-met-lithuanian-extradition-hearing-
20181030-story.html).
32

19. 2018-05-10 Chicago Tribune contact reporter Ted Gregory (tgregory at
chicagotribune.com) article “She was a suburban florist. Now she’s in custody,
fighting extradition on overseas charges she says are false.”
(https://www.chicagotribune.com/suburbs/ct-met-suburban-florist-fights-lithuanian-
extradition-20180509-story.html).
20. 2011-07-06 straipsnis „Dėl Šarūno Paberaliaus neprašauta”
(https://slaptai.lt/del-saruno-paberaliaus-neprasauta/).
21. 2017-08-10 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „KONSTITUCINIO
TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)” (http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-
sarlatanaiiii-dalis93170/).
22. 2016-09-11 dr. Jonas Ramanauskas, straispsnis “ULTIMATUMAS Seimui
dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-
lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).
23. 2017-03-11 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Okupuota
nepriklausomybė” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).
24. 2018-05-14 video “Policija nepastebėjo prievartos 2012 05 17”
(https://www.youtube.com/watch?v=asenvkWBhOw).

33

25. 2010-10-11 Rūtos Skatikaitės straipsnis “Kauno tyrėjai: kas pasakys tiesą?”
(https://www.lzinios.lt/lzinios/lietuva/kauno-tyrejai-kas-pasakys-tiesa/143958/).
26. 2018-10-18 straipsnis “Vytautas Matulevičius. Avinėlių tylėjimas”
(http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vytautas-matulevicius.-avineliu-
tylejimas).
27. 2018-10-19 straipsnis “Neringa Venckienė pasiskundė Jungtinėms
tautoms dėlto, kad Lietuva neleidžia dalyvauti prezidento rinkimuose”
(http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7462:n
eringa-venckiene-pasiskunde-jungtinems-tautoms-del-to-kad-lietuva-neleidzia-dalyvauti-
prezidento-rinkimuose&catid=31&Itemid=101).
28. 2018-09-24 straipsnis “Nuo liepos 26 d. jau prabėgo du mėnesiai, tačiau
Konstitucinis teismas savo prievolės vis dar nevykdo” (http://www.ekspertai.eu/nuo-
liepos-26-djau-prabego-du-menesiaitaciau-konstitucinis-teismas-savo-prievoles-
nevykdo/). “
29. 2018-10-25 straipsnis “Svarstant Konstitucijos pataisas, savo žiniomis apie
Jungtines Tautas driokstelėjo anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas”
(http://www.ekspertai.eu/svarstant-konstitucijos-pataisassavo-ziniomis-apie-jungtines-
tautas-driokstelejoi-anusauskiniuikgb-sarasu-skelbejas/).
30. 2018-10-31 Spaudos konferencija LR Seime : “Lietuvos Nepriklausomybės
Atkūrimo Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Mele skęstanti
Lietuva nebevykdo net tarptautinių įsipareigojimų”.”
(https://www.youtube.com/watch?v=5BDRdIZ_VdE).
34

31. 2014-04-29 JT ŽTK CCPR/C/110/D/2155/2012 “Tarptautinis politinių ir
pilietinių teisių paktas” Pranešimas Nr. 2155/2012
(http://www.ekspertai.eu/static/uploads/2014/01/Paksas_2155-
2012_JT_ZTK_Isvada_.pdf).
32. 2018-10-31 BNS straipsnis “Teismo verdiktas Kedžių kaimynei: kalta dėl
poveikio L. Stankūnaitės dukrai” (http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-
ir-nelaimes/teismo-verdiktas-kedziu-kaimynei-kalta-del-poveikio-l-stankunaites-dukrai-
887154).
33. 2018-10-31 straipsnis „Lietuvos vadovai jau seniai tyčiojasi iš tarptautinių
šalies įsipareigojimų“
(http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id
=7530:lietuvos-vadovai-jau-seniai-tyciojasi-is-tarptautiniu-savo-
isipareigojimu&catid=31&Itemid=101).
34. 2016-10-31 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Valdžios vertybių
degradacija” (http://www.ekspertai.eu/valdzios-vertybiu-degradacija/).
35. 2018-11-03 Leono Merkevičiaus straipsnis “Trimituojama apie augantį
pasitikėjimą teismais, kurie traiško žmonės, bandžiusius padėti mažai mergaite”
(http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7538:t
35

rimituojama-apie-auganti-pasitikejima-teismais-kurie-traisko-zmones-bandziusius-padeti-
mazai-mergaitei&catid=47&Itemid=101).
36. 2018-11-10 straipsnis “Teismas pripažino Deimantės Kedytės parodymus
netinkamais – apklausos metu jos „emocinė ir psichologinė būsena buvo bloga“”
(http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/teismas-pripazino-deimantes-
kedytes-parodymus-netinkamais-apklausos-metu-jo).
37. 2018-11-07 video “Seimo nario M. Puidoko spaudos konferencija „Kodėl
Lietuvos vaiko teisių apsaugos sistemoje būtinos esminės permainos?“”
(https://www.youtube.com/watch?v=yHIYglTosBY).

38. 2018-11-10 Leonas Merkevičius, straipsnis “Teismas prisipažino, kad
Deimantė Kedytė sunaikinta”
(https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7594:
teismas-prisipazino-kad-deimante-kedyte-sunaikinta-kaip-
asmenybe&catid=31&Itemid=101).
(http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7594:t
eismas-prisipazino-kad-deimante-kedyte-sunaikinta-kaip-
asmenybe&catid=47&Itemid=101).
36

39. 2018-11-14 straipsnis ir video “Tautai paskelbtas karas. Ginamės.”
(http://www.ekspertai.eu/tautai-paskelbtas-karasginames/). O taip pat video “Z. Vaišvila.
Atsakas valstybės pamatų – šeimos griovėjams 2018 11 14”
(https://www.youtube.com/watch?v=D_e5Vnm3wSY)

40. 2018-11-14 straipsnis “Ministras L. Kukuraitis: nė vienas vaikas
nepaimamas dėl pliaukštelėjimo ar nepaskiepijus” (http://www.ekspertai.eu/ministras-
lkukuraitisne-vienas-vaikas-nepaimamas-del-pliaukstelejimo-ar-nepaskiepijus/).
41. 2016-12-08 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Seimo konstituciniai
nusikaltėliai” (http://www.ekspertai.eu/seimo-konstituciniai-nusikalteliai/).
42. 2016-11-14 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Bulvarinis rinkimų
balaganas” (http://www.ekspertai.eu/bulvarinis-rinkimu-balaganas/).
43. 2018-01-14 straipsnis “Vieni politikai gyrė N. Sadūnaitę ir jos pasakytą
kalbą Seime, susijusią su pedofilijos ir žudymų istorija, kiti sumalė į miltus”
(http://www.ekspertai.eu/vieni-politikai-gyre-nsadunaite-ir-jos-pasakyta-kalba-
seimesusijusia-su-pedofilijos-ir-zudymu-istorijakiti-sumale-i-miltus94568/).

44. 2018-01-13 straipsnis “Istorinė Nijolės Sadūnaitės pasakyta kalba Seime
sausio 13 dieną, bei jos replika prezidentei, pašnibždėjusiai į ausį” (Istorinė Nijolės
37

Sadūnaitės pasakyta kalba Seime sausio 13 dieną, bei jos replika prezidentei,
pašnibždėjusiai į ausį).
45. 2018-11-17 Ramutė Bingelienė, straipsnis “Tradicine akcija „Ar dar gyva
Deimantė?“ ir vėl reikalauta tiesos apie valstybės vardu įkalinto vaiko likimą
(video)” (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/tradicine-akcija-ar-dar-
gyva-deimante-ir-vel-reikalauta-tiesos-apie-valstyb).
46. 2016-07-01 straipsnis “R.Juknevičienė prisipažino esanti padugnė”
(http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/rjukneviciene_prisipazino
_esanti_padugne/). Šiame straipsnyje yra teigiama, kad R.Juknevičienė Seimo nariams
taip yra pasakiusi: “„Ne jums, padugnės, tai spręsti“, – rėžė bendradarbiams ponia
Juknevičienė.”
Susiję:
JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo pliusai ir minusai (I)

http://www.ekspertai.eu/jav-helsinkio-komisijoje-drvytauto-matuleviciaus-liudijimo-
pliusai-ir-minusaii97006/

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
2018-11-18

Post Scriptum. Po šio straipsnio abiejų dalių publikacijos aptikau (ne savo, nors
autoriaus vardas ir pavardė tokia pati) dar vieną publikaciją, kurios pavadinimas skamba
kaip įrodymas, kad pedofilija buvo:

“A.Sadecko sekliai įrašė tokius žodžius: Deimantė Kedytė supykusi sakė
seneliams: „Tai gal tu pauostyk jo (Andriaus Ūso) pimpalą ir įsikišk tą pimpalą į savo
burną.Tai tada bus gerai“.”
(https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id
=7665:a-sadecko-sekliai-irase-tokius-zodzius-deimante-kedyte-supykusi-sake-seneliams-
tai-gal-tu-pauostyk-jo-andriaus-uso-pimpala-ir-isikisk-ta-pimpala-i-savo-burna-tai-tada-
bus-gerai&catid=47&Itemid=101).
Labai svarbu šį FAKTĄ įvertinti ir šiame straipsnyje pateiktus argumentus .

Facebook komentarai
});}(jQuery));